Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. NECMİ BEŞER ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. NECMİ BEŞER ENSTİTÜ MÜDÜRÜ"— Sunum transkripti:

1 Dr. NECMİ BEŞER ENSTİTÜ MÜDÜRÜ
TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BUĞDAY ARAŞTIRMA VE TOHUMLUK ÜRETİM ÇALIŞMALARI Dr. NECMİ BEŞER ENSTİTÜ MÜDÜRÜ

2 ENSTİTÜ TARİHÇESİ 1924 yılında özel idareye bağlı fidanlık olarak kurulmuş, 1945 yılında Bakanlığa bağlanmış, 1949 yılında Deneme istasyonu 25 Aralık 1969 yılında Zirai Araştırma Enstitüsü olmuş 1 Mayıs 1987 tarihinden itibaren de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü adıyla Havza Araştırma Enstitüsü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir

3 GÖREVLERİ Tarla Bitkileri Konusunda (Buğday, Arpa, Ayçiçeği, Çeltik, Çayır mera ve yem bitkileri, ve diğer Tarla Bitkilerinde) Araştırma, Orijinal Tohum üretimi ve Eğitim çalışmaları yapmak

4 BUĞDAY KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR
Islah Çalışmaları Teknoloji (Kalite) Çalışmaları Yetiştirme Tekniği Çalışmaları Hastalık ve Zararlı Çalışmaları Tohumluk Üretim Çalışmaları Ekonomi Çalışmaları Eğitim Çalışmaları, yapılmaktadır

5 ISLAH ARAŞTIRMALARI TTAE ‘de ıslah çalışmalarında 1- Introduksiyon
2- Melezleme ve Seleksiyon 3. Mutasyon yöntemleri kullanılmaktadır.

6 ISLAH ÇALIŞMALARI INTRODUKSİYON ÇALIŞMALARI
Inroduksiyon çalışmaları ile yurt dışından getirilen materyal, adaptasyon çalışmaları ve değişik verim denemelerine alınarak, Bölge için uygun görülenler tescil edilmiştir. Son yıllarda çeşit koruma kanunun çıkmasıyla CIMMYT ve IWWIP dışındaki materyal tescil edilememekte sadece melezlemelerde kullanılmaktadır.

7 ISLAH ÇALIŞMALARI MELEZLEME VE SLEKSİYON
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde her yıl buğdayda adet melezleme yapılmaktadır. Bu melezlemelerden yılda adet F1 adet F2 adet F3 adet F4 adet F5 (Tek Başak) adet F6 (Tek Başak) materyalde seleksiyon yapılmaktadır.

8 ISLAH ÇALIŞMALARI VERİM DENEMELERİ
Islah amacıyla her yıl Gözlem bahçesinde adet aday hat, 2 adet ön verim denemesinde aday hat, 1 adet Buğday Verim denemesinde aday hat, 1 adet Buğday Çeşit Verim denemesinde aday hat 4 adet Buğday Bölge Verim denemesinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Lüleburgaz ) 25 aday denenmektedir. Ayrıca bin Uluslar arası buğday materyali verim denemelerinde denenmektedir.

9 ISLAH ÇALIŞMALARI Önceki yıllarda Islah Çalışmalarında aday çeşitlerin kalite kriterleri fazla dikkate alınmazken, son yıllarda özellikle TMO’ nun etkisinin azalmasıyla özel sektörün kaliteye göre alım yapması sonucu buğdayda kalite önem kazanmıştır. Bu nedenle son yıllarda verim yanında kalite ıslahına da daha çok önem vermekteyiz.

10 GELİŞTİRİLEN ÇEŞİTLER
 Tür Tescil Yıl Metot KIRKPINAR-79 Ekmek.buğday Tescilli 1979 Seleksiyon KATE A-1 1988 İntrodüksiyon PEHLIVAN 1998 Melezleme MURAT-I 1991 SAROZ-95 1999 PROSTOR SARAYBOSNA 2001 ATILLA-12 GELİBOLU 2005 İntro (Selek) TEKİRDAĞ ALDANE 2009 SELİMİYE

11 MELEZLEME ÇALIŞMALARI

12 MELEZLEME ÇALIŞMALARI

13 EKİM HAZIRLIĞI

14 GÖZLEM BAHÇELERİ

15 VERİM DENEMELERİ

16 2007-08 Yılı Verim Denemeleri

17 DENEME HASADI

18 KALİTE ÇALIŞMALARI Son yıllarda kalite öne çıkması sonucu kalite laboratuarımız kurulmuş olup, daha önce Ankara da yapılan birçok analiz Enstitüde yapılmaktadır. Her yıl yaklaşık olarak hattın; 1000 Tane Ağırlığı, Hektolitre Ağırlığı, Protein Oranı, Sertlik, Gluten, Gluten İndeksi ve Zeleny Sedimantasyon analizleri yapılmaktadır. Ayrıca ileri kademede kalite ve verim yönünden tescile aday olarak öne çıkmış ekmeklik buğday hatlarının reolojik analizleri özel kuruluşlar tarafından yapılmakta ve bu sonuçlar sanayici ile birlikte değerlendirilmektedir.

19 KALİTE ÖZELLİKLERİ BBVD-2005 YILI EDİRNE
ÇEŞİT GLUT %27 İNDE SED %36 GEC FN 220 270 SU %50 -65 UZM M.DİR 350 370 ORAN 1,5-4 ENRJ 75 BEZ 38 87 52 67 384 - 174 850 4,9 139 FLM85 31 98 42 63 316 58 182 560 3,1 144 PEHL 32 95 39 336 59 165 305 1,8 71 GELB 84 50 343 178 580 3,3 146 TEKR 73 49 62 405 171 420 2,5 102 SLMYE 60 327 209 2,8 ALDANE 91 69

20 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN KALİTE DEĞERLERİ (ENSTİTÜ)
Çeşit veya Hat Bin Tane Ağr.(g) Hekt. Ağr. (kg) Protein (%) Gluten (%) (20-27) >27 G.İnd. % 50-85 Sed. (>35 çok iyi) PEHLİVAN 49.1 82.6 13.3 40.6 68.7 45 FLAMURA-85 47.2 83.0 13.7 37.1 89.9 54 KATE A-1 39.2 82.4 12.5 38.1 64.0 TEKİRDAĞ 49.8 81.6 12.8 37.9 68.3 47 GELİBOLU 51.0 12.4 29.0 96.5 48 GOLİA 35.9 81.2 14.7 37.8 94.6 50 SARAYBOSNA 36.0 12.9 37.5 81.1 49 YANTAR 50.5 39.5 69.4 41 SADOVO-1 47.9 82.3 39.1 61.3 SELİMİYE 48.5 83.7 40.0 87.6 58 ALDANE 46.0 13.8 37.4 95.1 63

21 REOLOJİK ANALİZLER- 2006 (ÖZTÜRKLER-HAVSA)
ÇEŞİT GLUT >% 27 G. İnd. % 60-90 Sed. >35 UZM M.DİR 350 700BU ORAN 1,5-4 ENRJ > 75 ALDANE 35 98 55 186 825 4,44 195 Mir32/5/Lov29/3/…Lov ÖVD-56 39 86 183 680 3,72 160 SELİMİYE 36,4 91 50 204 605 2,97 156 FLAMURA-85 36,9 174 645 3,71 138 Gk Kalazs/7/Cbr/3/Kkç../Lov ÖVD-29 43,3 62 43 223 410 1,84 120 GELİBOLU 32,4 46 153 590 3,86 110 Kç66/Bez//…Donskaya/5/Kate EBVD-9 30,7 45 440 2,26 112 GOLİA 36,6 83 37 151 4,01 103 Bez1/6/Spn//3/Eg./5/Trak/7/Presl ÖVD-63 39,8 48 168 465 2,77 97 Lau/Agd/3/Odes95//Olv/B ÖVD-44 33,8 82 210 335 1,60 PEHLİVAN 37,4 67 188 315 1,68 78

22 KALİTE ÇALIŞMALARI Bin Dane, Hlt. Ağr,Protein,Sertlik, Sedim,Glüten G.İndeksi,Enerji, Direnç

23 KALİTE ANALİZİ ÇALIŞMALARI
Bin Dane, Hlt. Ağr, Protein, Sertlik, Sedim, Gluten, G. İndeksi

24 YETİŞTİRME TEKNİĞİ ÇALIŞMALARI
Bugüne kadar Enstitümüzce buğdayda; Ekim zamanı Gübreleme dozu ve zamanı Ekim sıklığı Toprak işleme Ekim nöbeti Tohum İrilik konularında çalışmalar yapılarak yayımları yapılmıştır.

25 Ekonomi ve İstatistik Heryıl buğday maliyet analizleri ile ilgili raporlar hazırlanarak Genel Müdürlüğü’ze sunulmaktadır

26 HASTALIK VE ZARARLILARLI ÇALIŞMALARI
Külleme, Kahverengi Pas ve Kök hastalıkları konularında çalışmalar yapılmış, ayrıca Bölge süne Mücadele koordinatörlüğü yürütülmeketedir.

27 EĞİTİM ÇALIŞMALARI Her yıl düzenli olarak değişik yerlerde çeşitleri tanıtmak amacıyla 3-4 yerde bizzat enstitüce ayrıca diğer kuruluşlarla işbirliği ilede yerde demonstrasyon kurulmaktadır. Ayrıca kongre, seminerler, panallere, fuarlarA katılınılmaktadır.

28 EĞİTİM ÇEŞİT TANITIM TARLA GÜNÜ

29 TOHUMLUK ÜRETİM ÇALIŞMALARI
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Uzun yıllardır Bölgenin ihtiyacı olan ve ekilen çeşitlerin tek orijinal tohumluk üreticisi konumunda bulunmuştur. Bugünde Trakya Bölgesinde ekilen buğdayların % 80’den fazlasının orijinal tohumluğu Enstitümüzde üretilmektedir. Ayrıca Uluslar arası Kışlık Buğday Geliştirme Projesi için tohumluk üretimi yapılmakta bu tohumlar 50 ülkeye gönderilmektedir.

30 TOHUMLUK ÜRETİM ÇALIŞMALARI
Enstitü’de her yıl ton arasında orijinal tohum tohumluk üreticileri ve çiftçilere verilmektedir. Özel sektörün tohumluk üretimi gelişmesi için Türkiye genelinde 50’ nin üzerinde tohumluk üreticisi ile sözleşmeler imzalanmıştır. Özel sektör Enstitüden aldığı orijinal kademede tohumları tohumluk üretiminde kullanıp, bunları ülke genelinde pazarlamaktadır.

31 PEHLİVAN-TEKİRDAĞ TOHUMLUK ÜRETİMİ

32 SLADORAN-GELİBOLU TOHUMLUK ÜRETİMİ

33 YÜKSEK VERİM VE KALİTELİ ÜRÜN OLMASI DİLEKLERİMLE
ÜRETİM YILININ YÜKSEK VERİM VE KALİTELİ ÜRÜN OLMASI DİLEKLERİMLE TEŞEKKÜRLER…


"Dr. NECMİ BEŞER ENSTİTÜ MÜDÜRÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları