Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. NECMİ BEŞER ENSTİTÜ MÜDÜRÜ TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BUĞDAY ARAŞTIRMA VE TOHUMLUK ÜRETİM ÇALIŞMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. NECMİ BEŞER ENSTİTÜ MÜDÜRÜ TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BUĞDAY ARAŞTIRMA VE TOHUMLUK ÜRETİM ÇALIŞMALARI."— Sunum transkripti:

1 Dr. NECMİ BEŞER ENSTİTÜ MÜDÜRÜ TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BUĞDAY ARAŞTIRMA VE TOHUMLUK ÜRETİM ÇALIŞMALARI

2 ENSTİTÜ TARİHÇESİ 1924 yılında özel idareye bağlı fidanlık olarak kurulmuş, 1945 yılında Bakanlığa bağlanmış, 1949 yılında Deneme istasyonu 25 Aralık 1969 yılında Zirai Araştırma Enstitüsü olmuş 1 Mayıs 1987 tarihinden itibaren de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü adıyla Havza Araştırma Enstitüsü olarak faaliyetlerini sürdürmektedir

3 GÖREVLERİ Tarla Bitkileri Konusunda (Buğday, Arpa, Ayçiçeği, Çeltik, Çayır mera ve yem bitkileri, ve diğer Tarla Bitkilerinde) Araştırma, Orijinal Tohum üretimi ve Eğitim çalışmaları yapmak

4 BUĞDAY KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR Islah Çalışmaları Teknoloji (Kalite) Çalışmaları Yetiştirme Tekniği Çalışmaları Hastalık ve Z ararlı Çalışmaları Tohumluk Üretim Çalışmaları Ekonomi Çalışmaları Eğitim Çalışmaları, yapılmaktadır

5 ISLAH ARAŞTIRMALARI TTAE ‘ de ıslah çalışmalarında 1- Introduksiyon 2- Melezleme ve Seleksiyon 3. Mutasyon yöntemleri kullanılmaktadır.

6 ISLAH ÇALIŞMALARI INTRODUKSİYON ÇALIŞMALARI Inroduksiyon çalışmaları ile yurt dışından getirilen materyal, adaptasyon çalışmaları ve değişik verim denemelerine alınarak, Bölge için uygun görülenler tescil edilmiştir. Son yıllarda çeşit koruma kanunun çıkmasıyla CIMMYT ve IWWIP dışındaki materyal tescil edilememekte sadece melezlemelerde kullanılmaktadır.

7 ISLAH ÇALIŞMALARI MELEZLEME VE SLEKSİYON Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünde her yıl buğdayda adet melezleme yapılmaktadır. Bu melezlemelerden yılda adet F adet F adet F adet F adet F5 (Tek Başak) adet F6 (Tek Başak) materyalde seleksiyon yapılmaktadır.

8 ISLAH ÇALIŞMALARI VERİM DENEMELERİ Islah amacıyla her yıl Gözlem bahçesinde adet aday hat, 2 adet ön verim denemesinde aday hat, 1 adet Buğday Verim denemesinde aday hat, 1 adet Buğday Çeşit Verim denemesinde aday hat 4 adet Buğday Bölge Verim denemesinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Lüleburgaz ) 25 aday denenmektedir. Ayrıca bin Uluslar arası buğday materyali verim denemelerinde denenmektedir.

9 ISLAH ÇALIŞMALARI Önceki yıllarda Islah Çalışmalarında aday çeşitlerin kalite kriterleri fazla dikkate alınmazken, son yıllarda özellikle TMO’ nun etkisinin azalmasıyla özel sektörün kaliteye göre alım yapması sonucu buğdayda kalite önem kazanmıştır. Bu nedenle son yıllarda verim yanında kalite ıslahına da daha çok önem vermekteyiz.

10 GELİŞTİRİLEN ÇEŞİTLER ÇEŞİTLER TürTescilYılMetot KIRKPINAR-79Ekmek.buğdayTescilli1979Seleksiyon KATE A-1Ekmek.buğdayTescilli1988İntrodüksiyon PEHLIVANEkmek.buğdayTescilli1998Melezleme MURAT-IEkmek.buğdayTescilli1991Melezleme SAROZ-95Ekmek.buğdayTescilli1999Melezleme PROSTOREkmek.buğdayTescilli1999İntrodüksiyon SARAYBOSNAEkmek.buğdayTescilli2001İntrodüksiyon ATILLA-12Ekmek.buğdayTescilli2001İntrodüksiyon GELİBOLUEkmek.buğday Tescilli 2005İntro (Selek) TEKİRDAĞEkmek.buğday Tescilli 2005İntro (Selek) ALDANEEkmek.buğday Tescilli 2009Melezleme SELİMİYEEkmek.buğday Tescilli 2009Melezleme

11 MELEZLEME ÇALIŞMALARI

12

13 EKİM HAZIRLIĞI

14 GÖZLEM BAHÇELERİ

15 VERİM DENEMELERİ

16 Yılı Verim Denemeleri

17 DENEME HASADI

18 KALİTE ÇALIŞMALARI Son yıllarda kalite öne çıkması sonucu kalite laboratuarımız kurulmuş olup, daha önce Ankara da yapılan birçok analiz Enstitüde yapılmaktadır. Her yıl yaklaşık olarak hattın; 1000 Tane Ağırlığı, Hektolitre Ağırlığı, Protein Oranı, Sertlik, Gluten, Gluten İndeksi ve Zeleny Sedimantasyon analizleri yapılmaktadır. Ayrıca ileri kademede kalite ve verim yönünden tescile aday olarak öne çıkmış ekmeklik buğday hatlarının reolojik analizleri özel kuruluşlar tarafından yapılmakta ve bu sonuçlar sanayici ile birlikte değerlendirilmektedir.

19 KALİTE ÖZELLİKLERİ BBVD-2005 YILI EDİRNE ÇEŞİT GLUT %27 GLUT İNDE SED %36 GEC SED FN SU % UZM M.DİR ORAN 1,5-4 ENRJ 75 BEZ ,9139 FLM ,1144 PEHL ,871 GELB ,3146 TEKR ,5102 SLMY E ,8171 ALDA NE ,9209

20 EKMEKLİK BUĞDAY ÇEŞİTLERİNİN KALİTE DEĞERLERİ (ENSTİTÜ) Çeşit veya Hat Bin Tane Ağr.(g) Hekt. Ağr. (kg) Protein (%) Gluten (%) (20-27) >27 G.İnd. % Sed. (>35 çok iyi) PEHLİVAN FLAMURA KATE A TEKİRDAĞ GELİBOLU GOLİA SARAYBOSNA YANTAR SADOVO SELİMİYE ALDANE

21 REOLOJİK ANALİZLER (ÖZTÜRKLER-HAVSA) ÇEŞİT GLUT >% 27 G. İnd. % Sed. >35 UZM M.DİR BU ORAN 1,5-4 ENRJ > 75 ALDANE ,44195 Mir32/5/Lov29/3/…Lov13 ÖVD ,72160 SELİMİYE36, ,97156 FLAMURA-8536, ,71138 Gk Kalazs/7/Cbr/3/Kkç../Lov29 ÖVD-2943, ,84120 GELİBOLU32, ,86110 Kç66/Bez//…Donskaya/5/Kate EBVD-930, ,26112 GOLİA36, ,01103 Bez1/6/Spn//3/Eg./5/Trak/7/Presl ÖVD-6339, ,7797 Lau/Agd/3/Odes95//Olv/B16 ÖVD-4433, ,6091 PEHLİVAN37, ,6878

22 KALİTE ÇALIŞMALARI Bin Dane, Hlt. Ağr,Protein,Sertlik, Sedim,Glüten G.İndeksi,Enerji, Direnç

23 KALİTE ANALİZİ ÇALIŞMALARI Bin Dane, Hlt. Ağr, Protein, Sertlik, Sedim, Gluten, G. İndeksi

24 YETİŞTİRME TEKNİĞİ ÇALIŞMALARI Bugüne kadar Enstitümüzce buğdayda; Ekim zamanı Gübreleme dozu ve zamanı Ekim sıklığı Toprak işleme Ekim nöbeti Tohum İrilik konularında çalışmalar yapılarak yayımları yapılmıştır.

25 Ekonomi ve İstatistik Heryıl buğday maliyet analizleri ile ilgili raporlar hazırlanarak Genel Müdürlüğü’ze sunulmaktadır

26 HASTALIK VE ZARARLILARLI ÇALIŞMALARI Külleme, Kahverengi Pas ve Kök hastalıkları konularında çalışmalar yapılmış, ayrıca Bölge süne Mücadele koordinatörlüğü yürütülmeketedir.

27 EĞİTİM ÇALIŞMALARI Her yıl düzenli olarak değişik yerlerde çeşitleri tanıtmak amacıyla 3-4 yerde bizzat enstitüce ayrıca diğer kuruluşlarla işbirliği ilede yerde demonstrasyon kurulmaktadır. Ayrıca kongre, seminerler, panallere, fuarlarA katılınılmaktadır.

28 EĞİTİM ÇEŞİT TANITIM TARLA GÜNÜ

29 TOHUMLUK ÜRETİM ÇALIŞMALARI Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Uzun yıllardır Bölgenin ihtiyacı olan ve ekilen çeşitlerin tek orijinal tohumluk üreticisi konumunda bulunmuştur. Bugünde Trakya Bölgesinde ekilen buğdayların % 80’den fazlasının orijinal tohumluğu Enstitümüzde üretilmektedir. Ayrıca Uluslar arası Kışlık Buğday Geliştirme Projesi için tohumluk üretimi yapılmakta bu tohumlar 50 ülkeye gönderilmektedir.

30 TOHUMLUK ÜRETİM ÇALIŞMALARI Enstitü’de her yıl ton arasında orijinal tohum tohumluk üreticileri ve çiftçilere verilmektedir. Özel sektörün tohumluk üretimi gelişmesi için Türkiye genelinde 50’ nin üzerinde tohumluk üreticisi ile sözleşmeler imzalanmıştır. Özel sektör Enstitüden aldığı orijinal kademede tohumları tohumluk üretiminde kullanıp, bunları ülke genelinde pazarlamaktadır.

31 PEHLİVAN-TEKİRDAĞ TOHUMLUK ÜRETİMİ

32 SLADORAN-GELİBOLU TOHUMLUK ÜRETİMİ

33 ÜRETİM YILININ YÜKSEK VERİM VE KALİTELİ ÜRÜN OLMASI DİLEKLERİMLE TEŞEKKÜRLER…


"Dr. NECMİ BEŞER ENSTİTÜ MÜDÜRÜ TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BUĞDAY ARAŞTIRMA VE TOHUMLUK ÜRETİM ÇALIŞMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları