Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

2 ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME A-ölçme ve değerlendirme 1-Tanımı ve önemi 2-Ölçme ve değerlendirmenin açıklanması 3-Ölçme ve değerlendirme aracının nitelikleri B-Eğitimde ölçme ve değerlendirme çeşitleri 1-Bilgi konularının ölçülmesi ve değerlendirilmesi 2-Beceri davranışlarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi 3-Alışkanlıkların ölçülmesi ve değerlendirilmesi ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

3 ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
1.Ölçme Bir nesnenin-varlığın, belli bir özelliğe sahip olup olmadığının, sahipse; sahip oluş derecesinin gözlenip, gözlem sonuçlarının sembollerle ve özellikle sayı sembolleriyle belirtilmesidir. Örneğin ağırlık ölçümü kilogramla, uzunluk ölçümü metre ile yapılır. Eğitim –öğretimde ölçme sınavlarla yapılır. ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

4 ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
2.Değerlendirme Yapılan ölçümlerden bir anlam çıkarmak, neticelerin yorumlanması ile bir sonuca, karar ve bir değer yargısına varmaktır. Örneğin alınan bir kumaşın boyu ölçülür, ölçülen boyun yetip yetmeyeceği ise değerlendirmedir. Sınavda öğrencinin aldığı not eğitimin değerlendirmesidir. ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

5 Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi
Eğitim-öğretim olaylarının vazgeçilmez parçasıdırlar. Bir öğrenci için kazandırılmak istenilen davranışın ne ölçüde kazandırıldığı bu sayede öğrenilir. Ölçme ile alınan sonuca göre yapılan değerlendirmede öğrencilerin eksik kalan yönleri tespit edilir ve giderilebilir. Eğitim –öğretim programlı ve sistemlidir. Ölçme değerlendirme bunların eksik yönlerini ortaya çıkartır ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

6 ÖLÇME İŞLEMİNİN ELEMENLARI:
A)Ölçülecek Varlık Nesne: Öğrenmede ölçülecek varlık; öğretimden sonra öğrenci davranışlarında meydana gelen değişikliktir. Bu elle tutulur gözle görülür değildir. Bu nedenle öğrencinin öğrenme ile kazanacağını düşündüğümüz bilgi, beceri ve davranışlarını ölçmeye çalışırız ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

7 B)Ölçme Aracı: Ölçme aracı ölçülecek olan alana göre değişecektir.(Bilgi,beceri v.b) Her alan için kabul edilmiş bir ölçme aracı da yoktur. Öğretmen ihtiyacını karşılayacak en iyi ve doğru ölçme aracını seçmelidir. ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

8 Öğrencinin ölçme aracına göre durumudur yalnızca.
C-SAYISAL ANLATIM: Ölçmede beli bir değer aralığı dikkate alınır. Bir öğrencinin aldığı zayıf not hiç öğrenmediği anlamına gelmez. Öğrencinin ölçme aracına göre durumudur yalnızca. Eğitim –öğretimde doğrudan ölçme yapılamaz, yapılan dolaylı ölçmedir. ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

9 DEĞERLENDİRME İŞLEMİNİN ELEMANLARI:
Ölçme Sonuçları: İş –sınav sonuçlarının belirlenen ölçüte göre miktarıdır Ölçü -Ölçütler: İşin –sınavın bilimsel ve teknolojik olarak belirlenmiş minimum ve maksimum standartlarıdır. Yargı-Karar: İşin –sınavın ölçütle karşılaştırılıp alacağı değere karar verilmesidir. ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

10 ÖLÇME ARAÇININ NİTELİKLERİ
1.Ölçmek istenilen davranışları doğru olarak ölçmelidir. (Geçerlik) 2.Ölçmek istenilen davranışları her zaman aynı şekilde ölçmelidir. (Güvenirlik) 3.Kim uygularsa uygulasın aynı sonucu vermelidir. (Objektiflik) ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

11 ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
4.Nitelik ve niceliklerine göre öğrenciyi bir birinden ayırt edebilmelidir. (Ayırt edicilik) 5.Ölçmek istediği alanı yeter derecede kapsayabilmelidir. (Örnekleyicilik) 6.Kolay uygulana bilmeli ve puanlana bilmelidir. (Kullanışlılık) ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

12 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ARASINDAKİ FARKLAR
1. Ölçme ile özelliğin, değişkenin miktarını belirleriz. Değerlendirme ile ise bu miktarın yeterli olup olmadığını veya amaca uyun olup olmadığını belirleriz. 2. Önce ölçme sonra değerlendirme yapılır. ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

13 EĞİTİMDE ÖLÇME ARAÇLARI
1.Bilgi Alanını Ölçülmesi a)Sözlü Sınavlar: Öğrencinin istenilen davranışları kazanma derecesini ölçmek için konuşma yoluyla yapılan sınavlardır. Öğrenciden konuyu anlatması ya da sorulacak kısa sorulara yanıt vermesi istenir. Kolay ve fazla zaman almayan bir yöntemdir. Ancak öğrenciler heyecanlana bilir, ifade güçlüğü olanlar sorulara düzgün yanıt veremeye bilirler ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

14 ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
b)Yazılı Sınavlar: Bu tür ölçmede öğrencinin davranışı kazanma durumu yazılı ifade ile ölçülmeye çalışılır. Sözlü sınavın yazıya dökülmüş halidir. İki türdür: Uzun cevaplı ve kısa cevaplı yazılı sınavlar. 1-Uzun cevaplı sınavlar; yazılı ifadenin önemli olduğu derslerde kullanılmalıdır. 2- kısa cevaplı sınavlar; bilgisinin olup olmadığı ölçülmek isteniliyorsa kullanılmalıdır. ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

15 ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
c) Test Sınavlar: Bu tür sınavlarda soru tiplerine bağlı olarak istenilen davranışın kazanılıp kazanılmadığı ölçülür. Çoktan seçmeli sorular öğrencinin doğru cevabı bulmasına yöneliktir. Boşluk doldurmada ise öğrencinin verilen tanımı doğru anımsaması beklenir. Doğru -yanlış testleri ise doğru yorumu bulmaya yöneliktir. ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

16 2.Beceri Alanının Ölçülmesi:
Beceri davranışlarının ölçümü bilgi alanının ölçümünden farklıdır. Bilgi alanında kullanılan ölçme araçları beceri ölçümünde işe yaramaz, çünkü istenilen el becerisi ve tekniğin olgunlaşma düzeyinin tespitidir. ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

17 2.Beceri Alanının Ölçülmesi:
Öğrencilerde beceri davranışı başlıca üç şekilde ölçülür. Öğrenci çalışmalarını günlük olarak gözlemek ve bir gelişme çizelgesi üzerinde belirtmek, Öğrencinin yaptığı işleri incelemek, kontrol etmek, Öğrencinin kazandığı becerileri, iş testleri ile ölçmek ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

18 Beceri Ölçümünde üç tür iş testi kullanılır:
Tanıma Testi: Öğrencinin bir ürünün niteliklerini, kullanılan aletlerin özelliklerini, bir makinenin çeşitli parçalarını işlevleriyle tanıma gücünü ölçmek için kullanılır. ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

19 Benzetilmiş Koşullar Testi
Öğrenci gerçek yaşam durumunda bulunmaz, gerçek durumlarla karşılaştığında yapması gerekenleri içeren yapay bir ortamda çalışır. Örneğin: 1- makineye iplik takmadan dikiş alıştırmaları yapılması, 2-kumpasla etraftaki cisimlerin ölçülmesi, 3-fön çekmeden önce fırçanın elde çevrilmesi. ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

20 ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
İş Örneklemi Testi Öğrenci yapılacak işin tamamını değil, işin kritik ve önemli yanlarını uygular. Örneğin pasta yapmak, direksiyon sınavı, etek dikmek, saça krem uygulamak. Bu testle öğrencinin izlediği yol, iş yapma süresi ve ürünün kalitesi ölçülebilir. ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

21 3.Alışkanlıkların Ölçülmesi
Bu tip davranışlar iş yaparken öğrenilir. Uzun süre çalıştıktan sonra ortaya çıkar. Alışkanlıkların ölçülmesinde en iyi yol iş sırasında gözlemdir. Örneğin bir kişinin iş yerini açış zamanı, öğrencinin yazı yazarken oturuşu. ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

22 İŞ ALIŞKANLIKLARI VE DAVRANIŞLAR:
Aşağıda bazı örnekleri verilmiştir.Bunları çoğaltmak mümkündür. Alet ve avadanlıkları en iyi şekilde kullanmak, Güvenlik tedbirlerini almak, Teknolojik kurallara uymak, Zamanı iyi kullanmak, Yapılan işin kabul edilebilir standartlarda yapmak. ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ Merkezi

23 ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
STANDARTLAŞMA Yapılan işte ekonomik yarar sağlamak için ilgili tarafların yardım ve işbirliği ile belirli kurallar koymak ve bu kuralları uygulama işlemidir. ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

24 Standartlaşmanın Amaçları:
a) Üretimde ve hizmette; iş gücü, malzeme ve enerji bakımından en yüksek verimi almak. b) İyi ve kaliteli mal üretmek, c) İnsan hayatını ve sağlığını korumak, d) İlgili bölümlerin arasındaki bilgi akışını kolaylaştırmak. Türkiye’de standartlar Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenmektedir. ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

25 ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
VERİMLİLİK Üretim sürecine alınan girdilerle, bu süreç sonunda elde edilen çıktılar arasındaki orandır. Kaynakların en ekonomik kullanımı da denilebilir. ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

26 verimliliği arttıracak faktörler
Bilim ve teknolojideki gelişmeleri uygulamak, üretim araçlarından tam olarak yararlanmak, kaliteli girdiler (malzeme, ekipman ve kalifiye iş gücü) kullanmak, iş güvenliğine dikkat etmek ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

27 ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ
Türkiye’de verimlilik araştırmaları Milli Prodüktivite Merkezi tarafından yapılmaktadır ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

28 DERSE KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Hazırlayan ALİ KAYA ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ALAPLI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ


"EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları