Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇÖZELTİLER GRUP KIRMIZI  ÇÖZÜNME OLAYI ÇÖZÜNME OLAYIÇÖZÜNME OLAYI  ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ  ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNÜRLÜK  ÇÖZÜNÜRLÜĞE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇÖZELTİLER GRUP KIRMIZI  ÇÖZÜNME OLAYI ÇÖZÜNME OLAYIÇÖZÜNME OLAYI  ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ  ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNÜRLÜK  ÇÖZÜNÜRLÜĞE."— Sunum transkripti:

1

2 ÇÖZELTİLER GRUP KIRMIZI

3  ÇÖZÜNME OLAYI ÇÖZÜNME OLAYIÇÖZÜNME OLAYI  ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ  ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNÜRLÜK  ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLERÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER  ÇÖZÜNME HIZI ÇÖZÜNME HIZIÇÖZÜNME HIZI

4 ÇÖZÜNME OLAYI Bir maddenin diğer bir maddenin içinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıklar halinde dağılmasına çözünme denir. Bir maddenin diğer bir maddenin içinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıklar halinde dağılmasına çözünme denir. Çözünme olayında genellikle miktarı çok olan maddeye çözücü; miktarı az olan maddeye çözünen denir. Çözünme olayında genellikle miktarı çok olan maddeye çözücü; miktarı az olan maddeye çözünen denir. Örneğin tuzlu suda tuz çözünen, su çözücüdür. Örneğin tuzlu suda tuz çözünen, su çözücüdür.

5 ÇÖZELTİ Madde miktarına göre Çözünen miktarına göre Elektrik iletkenliklerine göre DoymuşDoymamış Aşırı doymuş SeyreltikDerişik Elektrolit Elektrolit olmayan

6 Madde miktarı bakımından çözeltiler Doymuş çözelti, belli sıcaklık ve basınçta maksimum miktarda çözünenin çözünmüş halde bulunduğu çözeltidir. Doymamış çözelti, doygunluk miktarının altında çözünmüş madde içeren çözeltidir. Aşırı doymuş çözelti, doygunluk miktarının üstünde çözünmüş madde içeren çözeltidir.

7 Çözünen madde miktarına göre Derişik çözelti, çok miktarda çözünmüş madde içeren çözeltidir. Seyreltik çözelti, az miktarda çözünmüş madde içeren çözeltiler denir.

8 Elektrik iletkenliklerine göre Elektrolit çözeltiler, sulu çözeltisi elektrik akımını ileten çözeltilerdir. Bu tür çözeltiler iyon içerirler. Elektrolit olmayan çözeltiler, sulu çözeltileri elektrik akımını iletmeyen çözeltilerdir. Bu tür çözeltiler iyon içermezler.

9 ÇÖZÜNÜRLÜK Sabit sıcaklık ve basınçta belirli Sabit sıcaklık ve basınçta belirli miktardaki çözücüde doymuş bir çözelti miktardaki çözücüde doymuş bir çözelti elde etmek için çözülebilecek maksimum elde etmek için çözülebilecek maksimum madde miktarına çözünürlük denir. madde miktarına çözünürlük denir. Çözünürlük; g (çözünen)/ 100ml çözücü olarak ifade edilir.

10 ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER Maddelerin çözünürlüklerini etkileyen faktörler; Maddelerin çözünürlüklerini etkileyen faktörler; çözücünün ve çözünenin cinsi, çözücünün ve çözünenin cinsi,çözücünün ve çözünenin cinsiçözücünün ve çözünenin cinsi sıcaklık ve sıcaklık vesıcaklık basınçtır. basınçtır.basınçtır

11 Çözücü ve çözünenin cinsi Benzer benzeri çözer ilkesine göre polar maddeler polar maddeleri, apolar maddeler ise apolar maddeleri daha iyi çözer. Benzer benzeri çözer ilkesine göre polar maddeler polar maddeleri, apolar maddeler ise apolar maddeleri daha iyi çözer. Örneğin;I 2 (iyot)kristalleri CCl 4 (karbon tetra klorür)de çözünürken,suda çözünmez.NaCl(sodyum klorür) kristalleri ise CCl 4 ’de çözünmediği halde suda çözünür. Örneğin;I 2 (iyot)kristalleri CCl 4 (karbon tetra klorür)de çözünürken,suda çözünmez.NaCl(sodyum klorür) kristalleri ise CCl 4 ’de çözünmediği halde suda çözünür.

12 SICAKLIK Farklı maddelerin çözünürlükleri üzerine sıcaklığın etkisi de farklıdır. KK aaaa tttt ıııı llll aaaa rrrr ıııı nnnn, sıvıların ve g g g g g aaaa zzzz llll aaaa rrrr ıııı nnnnçözünürlüklerinin sıcaklıkla değişimi farklılık gösterir.

13 Katıların çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi Katıların çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi iki farklı şekilde olabilir. Katıların çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi iki farklı şekilde olabilir.  Sudaki çözünürlüğü endotermik olan katılar çözünürken çevrelerinden ısı alırlar. endotermik  Sudaki çözünürlüğü ekzotermik olan katılar ise çözünürken çevrelerine ısı verirler. ekzotermik

14 sıcaklık çözünürlük Çözünürlüğü endotermik olan katının çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi

15 Çözünürlüğü ekzotermik olan katının çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi Sıcaklık Çözünürlük

16 Gazların çözünürlüğünün sıcaklıkla değişimi Gazların çözünürlüğü genellikle sıcaklıkla ters orantılıdır. Sıcaklık arttıkça gazların çözünürlüğü azalır. Gazların çözünürlüğü genellikle sıcaklıkla ters orantılıdır. Sıcaklık arttıkça gazların çözünürlüğü azalır.

17 Düşünün bakalım. İki soda şişesinden birini buzlu suya diğerini sıcak suya koyalım. İki soda şişesinden birini buzlu suya diğerini sıcak suya koyalım. Sonrada aynı anda kapaklarını açalım. Ne olmasını beklersiniz?

18 Buzlu sudaki ve sıcak sudaki soda şişelerinin kapakları aynı anda açılırsa sıcak sudaki soda köpürerek taşar. Buzlu sudakinde ise az miktarda gaz çıkışı görülür. Peki neden böyle oldu? Peki neden böyle oldu?

19 Gazların çözünürlüğü sıcaklık arttıkça azalır. Yüksek sıcaklıkta soda içindeki çözünmüş gaz çözeltiyi terk eder.

20 Gazların çözünürlüğü üzerine basıncın etkisi. Çözeltide çözünmüş gazın miktarı üzerindeki gazın basıncıyla doğru orantılıdır. Çözeltide çözünmüş gazın miktarı üzerindeki gazın basıncıyla doğru orantılıdır. Gazın basıncı arttıkça çözeltide çözünen gazın miktarı da artar. Gazın basıncı arttıkça çözeltide çözünen gazın miktarı da artar. Örnek ÖrnekÖrnek

21 Dalgıçlar denizin derinliklerinden aniden yüzeye çıktıklarında vurgun denilen bir olayla karşılaşırlar. Dalgıçlar denizin derinliklerinden aniden yüzeye çıktıklarında vurgun denilen bir olayla karşılaşırlar. Vurgun olayının yaşanmasının sebebi de gazların çözünürlüğünün basınçla değişimidir. Vurgun olayının yaşanmasının sebebi de gazların çözünürlüğünün basınçla değişimidir.Vurgun

22 VURGUN Dalgıç derinlerdeyken yüksek basınçtan dolayı kandaki çözünmüş azot miktarı yükselir. Dalgıç aniden yüzeye çıkınca çözünmüş azot tekrar gaz hale geçer bu da kan dolaşımını ve sinir sistemini etkileyerek vurgun olayına sebep olur. Dalgıç derinlerdeyken yüksek basınçtan dolayı kandaki çözünmüş azot miktarı yükselir. Dalgıç aniden yüzeye çıkınca çözünmüş azot tekrar gaz hale geçer bu da kan dolaşımını ve sinir sistemini etkileyerek vurgun olayına sebep olur.

23 Çözünme Hızı Birim zamanda çözünen madde miktarına çözünme hızı denir. Birim zamanda çözünen madde miktarına çözünme hızı denir. Çözünme hızını etkileyen bazı faktörler vardır. Çözünme hızını etkileyen bazı faktörler vardır.

24 Çözünme hızını etkileyen faktörler Çözünme hızını; parçacıkların temas yüzeyi alanı, karıştırma, çözeltide daha önce çözünmüş maddenin miktarı ve sıcaklık etkiler. Çözünme hızını; parçacıkların temas yüzeyi alanı, karıştırma, çözeltide daha önce çözünmüş maddenin miktarı ve sıcaklık etkiler.

25 Çözünme hızını artırmak için çözüneni toz hale getirebiliriz, Çözeltiyi karıştırabiliriz ve sıcaklığı artırabiliriz.

26 EMEĞİ GEÇENLER Nalan (ÖZTÜRK) KURAL, F. Gülderen YILDIZ, Yıldız KESKİN


"ÇÖZELTİLER GRUP KIRMIZI  ÇÖZÜNME OLAYI ÇÖZÜNME OLAYIÇÖZÜNME OLAYI  ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ  ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNÜRLÜK  ÇÖZÜNÜRLÜĞE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları