Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

  “Tüm Engelli Çocuklar Yasası” ile Amerikan toplumu ve eğitim sistemi tüm engelli çocuklar ve gençlere uygun eğitim programı sağlama sorumluluğu ile.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "  “Tüm Engelli Çocuklar Yasası” ile Amerikan toplumu ve eğitim sistemi tüm engelli çocuklar ve gençlere uygun eğitim programı sağlama sorumluluğu ile."— Sunum transkripti:

1

2   “Tüm Engelli Çocuklar Yasası” ile Amerikan toplumu ve eğitim sistemi tüm engelli çocuklar ve gençlere uygun eğitim programı sağlama sorumluluğu ile karşılaştı.  1980’lerde tam olarak uygulanan yasa bazı kişiler için bir ideali yansıtırken, bazıları için de bir rüyanın gerçekleşmesiydi.  Özellikle 1960’lardan sonraki ağırlık kazanan insan hakları hareket özel gereksinimli bireylere verilen önemi artırmıştır. ABD- 94-142-1975

3   Test etme, değerlendirme etiketlendirme ve yerleştirme süreçlerinin yapıcı bir biçimde sorgulanması.  Anne-baba organizasyonlarının etkinliğinin ve anne- babaların giderek politik kararların daha çok farkında olmalarının sağlanması.  Eğitim teknolojisinin de ilerleme sağlanması.  Özel gereksinimli çocukların haklarının yaşama ve yargı sistemi ile güvence altına alınması. 1975/94-1422ye gelinceye değin,

4   Ailelerin yaptığı yasal başvurular (mahkemeye verme) sonucunda oluşan kanunlar, engellilere onların gereksinimlerini karşılayacak türden haklar verdi.  Çocuklara ve ailelerine özel eğitim programlarından yararlanma ve fark gözetmeksizin değerlendirilme hakkı verildi. Bu haklar 94-142 yasasında yerini aldı.  PL 94-142’nin oluşmasına neden olan çeşitli hareketlilikler vardır. Bu hareketlilikler sonunda en kapsamlı yasa olan “Tüm Engelli Çocuklar Yasası” oluşmuştur. 1975/94-1422ye gelinceye değin,

5   1971’de bir derneğin Pensilvanya eyaletine karşı açtığı dava sonunda tüm engelli çocuklar kendi kapasitelerine uygun parasız eğitim hakkını elde ettiler.  Bir başka dava sonucunda,  90 gün içinde eyalette oturup da okula gitmeyen zihin engelli öğrenciler belirlenecek ve 1972 Eylül ayından önce eğitime başlayacaklardır.  Eğitime alınmamış olan tüm çocukların tıbbi ve psikolojik değerlendirmeleri yapılacaktır.  Belirlenen ve değerlendirilen her çocuk kapasitesine uygun parasız programa yerleştirilecek  Zihin Engelli özel sınıflarında tüm çocuklar yeniden değerlendirileceklerdir.  Eyalet finansman ve öğretmen sağlayacaktır. Yasal Başvurular

6   Bu iki davada  Yasal uygulama hakkı  Parasız eğitim hakkı elde edildi.

7   Fark Gözetmeksizin Değerlendirme Hakkı.  Bu dönemde 1960 çocuklar uygun olmayan testlerle değerlendiriliyorlardı.  2 önemli dava var.  Bunlardan birinde, Meksika kökenli çocukların beyaz orta sınıf norm grubuyla karşılaştırıldığı idi  Bir diğer davada, zencilerin beyaz normlarıyla karşılaştırılması ve sonuçla kültür farklılıklarında oluşan bir geriliğin gözlenmesine Diğer haklar ve yasal başvurular

8   Bu iki dava sonucunda  Fark gözetmeksizin değerlendirme hakkı ile  Ailenin test ve yerleştirme süreçlerine katılması kararı alında.  Her bir engelli öğrenci için BEP geliştirilmesi fikri 93- 112 1973 Rehabilitasyon Yasasında vurgulandı.

9   PL 93-380 1974 94-142 1975’e temel teşkil eder. “Herkes için eğitim hakkı” vurgulanır.  Ailenin önemi vurgulanır (onay alınması).  Tüm bu hareketlilik sonucunda 29.11.1975 yılında PL 94-142 imzalandı.  Öğrenme yetersizliği olan çocuklar gerçek anlamda ilk kez bu yasa ile fark edilmişlerdir.

10   Uygun Eğitimin Tanımı - Engelliler için uygun eğitim hakkını etkili bir biçimde sağlamak amacıyla ayrıntılı açıklama yapılmış ve yasa bunu garantiye almıştır. Buna göre  Devlet okullarının programlarından ve hizmetlerinden dışlanmaya son verilmiştir.  Okulların engelli çocukları kabul etmeme nedenlerinin bundan böyle kabul görmemesi (engelin derecesi, mali durum, program kolaylıklarının olmayışı dahi).  Engelli çocuklar tüm derslere katılma hakkına sahip. Ayrıca o okul bazı harcamaları (ulaşım, konaklama, eğitim harcı) gerekiyorsa aileye maddi yardım alma hakkı sağlanacak. Çocuğa uygun eğitimi nerelerden olacağı bildirilecek. PL 94-142 Katkıları

11   BEP’nın Gereği - Özel eğitime gereksinimi olan her çocuk için BEP hazırlamak gerekli görülmüştür.  En az kısıtlandırılmış ortam ilkesi – En az kısıtlayıcı ortamda eğitilmesi zorunlu. Her çocuğun farklı ihtiyaçlarına göre belirlenir.  Karma Eğitim Gereksinimi- Mümkün olduğunca engelli olmayan yaşıtlarıyla birlikte eğitmek özel sınıf ya da ayrı okul normal düzenleme de başarılı olamama halinde başvurulur. PL 94-142 Katkıları

12   Fark gözetmeksizin Değerlendirme Hakkı – Her öğrencinin ayırım yapılmaksızın değerlendirilmesi. Daha önceki yanlış uygulamalardan kaçmak için şu yönergeyi geliştirmişlerdir.  Değerlendirme için seçilen ve uygulanan yöntem ve materyal, ırksal ve kültürel ayrımlardan uzak olmalıdır.  Değerlendirme yöntemi ve materyalleri çocuğun kendi dilinde ve anlayabileceği biçimde olmalıdır.  Sadece tek bir yöntem veya testte, bir çocuk için uygun eğitim programı belirlenemez. PL 94-142 Katkıları

13   Yasal Uygulama Hakkı – PL 94-142’de engelli çocuğun kendisinin, ailesinin ve okulun yasal uygulama haklarını korumak için aşağıdakilerin yapılması öngörülmüştür.  Değerlendirme öncesinde yazılı dil bulundurmak. Ailenin dili farklı ise tercüman sağlamak.  çocuğun eğitsel yerleştirilmesinde yapılacak bir değişikliğin kabul ya da red edildiğini, yazılı olarak aileye bildirmek.  Tanı, değerlendirme, yerleştirme veya parasız uygun eğitim ile ilgili sıkıntıların dile getirilmesine fırsat vermek.  Çocuğun eğitim yönünden bağımsız olarak değerlendirilmesine fırsat vermek.  Gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak.  Çocuğun eğitim planına red ile ilgili mahkemeye başvurma. PL 94-142 Katkıları

14   PL 94-142’nın diğer katkıları.  Daha kapsamlı tanı yöntemlerinin olması  Hizmetin tam olarak zamanında sağlanması  Personel gelişimi için HİE’de kapsayan programların olması.  Değerlendirme ve diğer tüm bilgilerin güvenliğini sağlama.  Ailesi olmayan veya bilinmeyenlerin de bu haklardan yararlanması PL 94-142 Katkıları


"  “Tüm Engelli Çocuklar Yasası” ile Amerikan toplumu ve eğitim sistemi tüm engelli çocuklar ve gençlere uygun eğitim programı sağlama sorumluluğu ile." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları