Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013-2014 ERASMUS TANINMA TOPLANTISI Okt.Tuba A. AKMAN Okt.Ceyda POLATEL Okt.Fatma DEMİRCİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013-2014 ERASMUS TANINMA TOPLANTISI Okt.Tuba A. AKMAN Okt.Ceyda POLATEL Okt.Fatma DEMİRCİ."— Sunum transkripti:

1 2013-2014 ERASMUS TANINMA TOPLANTISI Okt.Tuba A. AKMAN Okt.Ceyda POLATEL Okt.Fatma DEMİRCİ

2 T OPLANTı B AŞLıKLARı KOÜ’de Bologna Süreci kapsamında Erasmus Değişim Programı 2013-2014 yılı itibariyle yapılan değişiklikler Öğrenim Anlaşması Tanınma Yurtdışı Transkript İntibak sonrası Transkript Minimum-Maksimum AKTS Tanınmada Karşılaşılabilecek Problemler Not Dönüştürme Belgesi Yerel Krediler ve AKTS

3 KOÜ’DE BOLOGNA SÜRECİ KAPSAMINDA ERASMUS DEĞİŞİM PROGRAMI Bologna sistemine göre lisans proglarından birine kayıtlı olan bir öğrencinin 8 dönem boyunca alması gereken minimum AKTS 240’tır. Buna göre bir dönem içerisinde alınması gereken minimum AKTS 30’dur. Bir öğrencinin Erasmus Programı ile değişim öğrencisi sayılabilmesi için tam zamanlı öğrenci olması gerekmektedir. Tam zamanlı öğrenci ise bir yarıyılda 30 AKTS kredisi karşılığı ders yükü olan öğrenci olarak kabul edilir. Bazı durumlarda söz konusu minimum AKTS yükü 25 AKTS’ye kadar düşebilir ya da maksimum 35 AKTS’ye kadar çıkabilir. KOÜ yönetmeliğine göre ise bir öğrencinin bir yarı yılda alabileceği maksimum kredi 39’dur. Ancak iki kurum arasındaki alınan ve tanınan AKTS farkı maksimum 5 AKTS olmalıdır. Yani, bir öğrenci karşı kurumdan 25 AKTS almış ise aldığı kredi KOÜ’de maksimum 30 krediye tanınabilir ya da karşı kurumdan 35 kredi almış bir öğrencinin KOÜ’de minimum 30 kredilik dersinin tanınması gerekmektedir.

4 Öğrenci Belgelerindeki Değişiklikler -Öğrenim Anlaşması (LA), Tanınma,Yurtdışı Transkript ve İntibak sonrası Transkript arasındaki uyum: - Öğrencinin öğrenim anlaşmasına yurtdışında alacağı derslerin ders kodları, orijinal isimleri ve ECTS kredileri eksiksiz olarak girilmelidir. (örneğe bakınız ) -Öğrenim anlaşmasında yer alan derslerin, tanınma belgesinde aynen işlenmesi ve karşılığında ise burada hangi derslere tanınacağının gösterilmesi gerekmektedir. (örneğe bakınız) -Öğrenim anlaşmasında alınan derslerin tanınması yapılırken ders sayısı ya da ders bazında kredi sayısı değil toplam alınan ve tanınan kredi sayısı esas alınır. Ancak yurtdışında alınan ders ve KOÜ’deki karşılığı arasındaki kredi farkının çok olması öğrencinin aleyhine sonuçlar doğurabilir. -Öğrenci yurtdışındayken ders değişikliği yaparsa bu değişikliğin öğrenim anlaşmasında belirtilmesi ve bölüm koordinatörünün bunu onaylaması gerekmektedir. -Öğrencinin intibak sonrası transkriptinde yurtdışından alınıp başarılı olduğu dersler orijinal isim, kredi, kod ve notları ile birlikte yer almalıdır. Öğrencinin başarısız olduğu dersler ise KOÜ’deki karşılığı transkriptine başarısız olarak girilir.

5 TANINMADA KARŞILAŞILABİLECEK PROBLEMLER Öğrencilerin tanınmasında KOÜ’deki dersin kredisi yurtdışındaki dersin kredisinden yüksek ise öğrencinin eksik kalan kredisi olabilir. Ya da bir öğrencinin yurtdışından aldığı dersin kredisi KOÜ’deki dersin kredisinden yüksek ise o dersten başarısız olması durumunda KOÜ’deki dersten başarısız sayılacağı için bir sonraki sene o dersi geçse bile eksik kredisi kalabilir. İki veya daha fazla dersin tek derse sayılması durumlarında da benzer ayrıntılar göz önünde bulundurulmalıdır. Yurt dışından alınan iki veya daha fazla dersin KOÜ’de tek derse sayıldığı bir durumda yurt dışında bir dersten kalan öğrenci diğer derslerden geçmiş olsa dahi KOÜ’de denk gelen dersten kalmış sayılır. Yurt dışından alınan buçuklu AKTS’ler sisteme girilebilir hale getirildi. Öğrenci intibak sonrası transktriptine de yansıtılabilicek. Not dönüştürme işlemlerinde takip edilecek tablo: http://ects.kocaeli.edu.tr/kurum.cfm?Dilid=1&selection=D1D67FEFE5170C98CD6F4D635778A78C Karşı kurumdan derslerin FF ya da FX olarak gelmesi durumunda burada not dönüştürme işlemlerinde en yüksek not karşılığına çekilecektir.

6 NOT DÖNÜŞTÜRME BELGESİ Not dönüştürme çizelgesi web sayfamızda belgeler kısmında yer almaktadır. http://int.kocaeli.edu.tr/erasmus/index.php?gerekli=Belge -Öğrencinin yurtdışından dönmesini takiben düzenlenen not dönüştürme çizelgesinde öğrencinin hangi derslerden başarılı olduğu, bu derslerin AKTS kredi miktarları ve notları ile kendi üniversitesinden hangi derslerden muaf sayıldığı, bu derslerin toplam AKTS miktarı ve notları yer almalıdır. Başarılı olunan derslerin toplam AKTS kredileri ile öğrencinin muaf sayıldığı derslerin AKTS kredi miktarları toplamı denk olmalıdır (- 5/+5).

7 Eksik evrakı olan ya da işlemlerini tamamlamayan öğrencilerin mezun edilememesi konusunda Bilgi İşlem Yazılım Grubu ile görüşüldü. Üstten ders tanınması yapılacak öğrencilerin aldığı ders ya da derslerin ait olduğu döneme açılma durumu?

8 TEŞEKKÜR EDERİZ… KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER BİRİMİ


"2013-2014 ERASMUS TANINMA TOPLANTISI Okt.Tuba A. AKMAN Okt.Ceyda POLATEL Okt.Fatma DEMİRCİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları