Önişlemci talimatı Belirli bir dosyanın içeriğini bilgisayara yüklemesini söyler. standart giriş/çıkış işlemlerine izin verir."> Önişlemci talimatı Belirli bir dosyanın içeriğini bilgisayara yüklemesini söyler. standart giriş/çıkış işlemlerine izin verir.">

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

C ile Programlamaya Giriş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "C ile Programlamaya Giriş"— Sunum transkripti:

1 C ile Programlamaya Giriş
Başlıklar Giriş Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak ( printf() ) Veri Tipleri ve Değişkenler Basit C Programları: İki Tam Sayıyı Toplamak ( scanf() ) Atama Komutu Operatörler C’de Aritmetik Kütüphaneler ve Matematik Kütüphanesi Lab Çalışmaları

2 Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak
1 /* Şekil 2.1: C ile ilk program */ 3 #include <stdio.h> 4 5 /* program çalışmaya main fonksiyonundan başlar */ 6 int main() 7 { printf( "C diline hoşgeldiniz!\n" ); 9 return 0; /* programin başarı ile sonlandığını gösterir */ 11 12 } /* main fonksiyonunun bitişi */ C diline hoşgeldiniz! Yorumlar Derleyici /* ve */ çevrili metinlere işlem yapmaz Programın okunurluluğunu artırmak için kullanılır. #include <stdio.h> Önişlemci talimatı Belirli bir dosyanın içeriğini bilgisayara yüklemesini söyler. <stdio.h> standart giriş/çıkış işlemlerine izin verir.

3 Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak
int main() C programları bir yada daha fazla fonksiyon içerebilirler. Ama bunların içinden mutlaka bir tanesi main olmak zorundadır. Parentezler fonksiyon olduğunu gösterir. int tamsayı değerinde main fonksiyonun bir değer döndüreceği anlamına gelir. Küme parantezi ({ ve }) bir blok olduğunu gösterir. Her fonksiyonun gövde kodları küme parantezleri içinde yazılır.

4 Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak
printf( "C diline hoşgeldiniz!\n" ); Komutu bilgisayara bir iş yaptırır. Yaptırdığı iş: tırnak içindeki (" ") karakterleri ekrana yazdırmaktır. Bu satıra ifade (statement) denir. Her ifade noktalı virgül (;) ile bitmelidir. Ters bölü (\) printf olağan dışı bir şeyler yapıyor. \n yeni satır karakteri

5 Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak

6 Basit C Programları: Bir Metni Yazdırmak
return 0; Fonksiyondan çıkış için bir yöntem return 0, bu durumda, program normal olarak sonlandırıldı anlamını taşır. Sağ küme parantezi } main fonksiyonun bitişini gösterir. Bağlayıcı Fonksiyon çağrıldığı zaman, bağlayıcı fonksiyonu kütüphanede arar. Uygun kütüphane fonksiyonlarının kodlarını programa yerleştirir. Böylece makine diline çevrilmiş program tamamlanır. Eğer fonksiyon ismi yanlış yazılmış ise, bağlayıcı kütüphanede o isimde fonksiyon bulamadığından hata üretir.

7 Program Çıktısı C diline hoş geldiniz

8 Program Çıktısı C diline hoş geldiniz

9 Çıktı Fonksiyonu – printf()

10 Veri Tipleri

11 Değişkenler Program içinde kullanılan temel nesnelerdir.
Farklı tipteki verilerin (int, double, char) bellekte tutulması için kullanılır. Bu isimler ile bellek hücrelerine veri aktarabilir ve bu hücrelerde saklanan veriler program içinde kullanılabilir. toplam Bellek görüntüsü Örnek: char cinsiyet; double maas; int x,y;

12 Basit C Programları : İki Tam Sayıyı Toplamak
Önceki programlar gibi Yorumlar, #include <stdio.h> ve main int tamsayi1, tamsayi2, toplam; Değişken tanımı Programın kullanabileceği bir değerin saklandığı hafıza konumlarıdır. int değişkenlerin sadece tamsayı değerlerini saklamasını sağlar(-1, 3, 0, 47) Değişken isimleri Tamsayi1,tamsayi2, toplam Tanıtıcılar: harf,rakam (rakam ile başlanılmaz) ve alt çizgi( _ ) Büyük küçük harf duyarlılığı vardır. Bildirimler çalıştırılabilir ifadelerden önce yazılmalıdır. Örn: 12 satırdan sonra bildirimleri yapsaydık , programda yazım hatası olacaktı. Bu hataya derleyici hatası da denir.

13 Basit C Programları : İki Tam Sayıyı Toplamak
scanf( "%d", &tamsayi1 ); Kullanıcıdan bir değer ister scanf standart giriş (çoğunlukla klavye) kullanır. scanf ifadesinin iki argümanı (bağımsız değişkeni) vardır. %d – verinin tamsayı olması gerektiğini belirtir. &integer1 – değişken değerinin saklanacağı hafıza yerini belirtir. & operatörü başlangıçta karışık gelebilir – şimdilik, scanf ifadelerinde değişkenle beraber kullanılması gerektiğini hatırlamanız yeterlidir. Program çalışmaya başladığı zaman kullanıcı scanf ifadesine rakam yazarak cevap verir, ardından enter tuşuna basarak sayıyı bilgisayara gönderir.

14 Basit C Programları : İki Tam Sayıyı Toplamak
= (atama operatörü) Bir degeri bir değişkene atama İki operatör kullanılmış toplam = degisken1 + degisken2; Toplam degisken1 + degisken2 elde edilmiş; Değişken değerini eşitliğin sol tarafında alır. printf( “Toplam %d\n", toplam ); scanf benzer %d bir tamsayının yazdırılacak anlamında kullanılır. toplam hangi değerin yazılacağını belirler. Hesaplamalar printf ifadesinin içindede oluşturulabilir. printf( “Toplam %d\n", tamsayi1 + tamsayi2 );

15

16 İlk tamsayıyı giriniz 45 İkinci tamsayıyı giriniz 72 Toplam 117 dir
Program Çıktısı

17 Komut Bellek Görüntüsü
Atama Komutu Değişkenlerin yani bellek hücrelerinin içine veri saklamak için kullanılan yöntemlerden birisi atama komutudur. değişken = ifade; Komut Bellek Görüntüsü

18 Atama Komutu Tanımlama Komutu Bellek Görüntüsü

19 Atama Komutu int k; double z;

20 Atama Komutu Değişkenlere İlk Değer Ataması
Tanımlama ve Atama Ayrı Komut Olarak: Tanımlama ve Atama Tek Komut Olarak:

21 Aritmetik hesaplamalar
* çarpma işlemi ve / bölme işlemi için kullanılır. Tamsayı bölümü kalanı iptal ederek sonucu verir 7 / 5 sonucunu 1 olarak verir Mod operatörü (%) bölüm işleminde kalanı geri dönderir. 7 % 5 sonucunu 2 olarak verir Operatör önceliği Bazı aritmetik operatörler bazılarından önce işleme girerler. (i.e., çarpım toplamdan önce gelir) İhtiyaç oldukça parantezler kullanılmalı Örnek: a, b ve c değişkenlerinin ortalamasının bulunması Bu şekilde kullanmayın: a + b + c / 3 Doğrusu: (a + b + c ) / 3

22 Aritmetik Arithmetik operatörler: Operatörlerin öncelik kuralları:

23 Örnek Aritmetik Operatörlerin Öncelik Sırası

24 C Kütüphaneleri Yapılan işin özelliğine göre programa dahil edilir.
Kodu daha önce yazılmış, programcının kullanımına hazır fonksiyonları içerir. Bu fonksiyonların her defasında tekrar tekrar yazılması engellenmiş olur ve daha standart bir yapıda yaygın olarak kullanımı sağlanır. Standart girdi/çıktı: <stdio.h> Matematiksel işlemler: <math.h> Dizgiler: <string.h>

25 Matematik Kütüphanesi

26 Lab Çalışması - 1 (50p) Kullanıcının pay ve paydasını girdiği kesirlerin toplamını ve çarpımını aşağıdaki şekilde ekrana basan programı yazınız. İlk kesirin payını giriniz : 4 İlk kesirin paydasını giriniz : 10 İkinci kesirin payını giriniz : 12 İkinci kesirin paydasını giriniz : 17 4/ /17 = 188/170 4/10 * 12/17 = 48/170

27 Lab Çalışması - 2 (50p) Kullanıcının bilgilerini girdiği iki noktanın uzaklığını bulan programı yazınız. İlk noktanın x koordinatını giriniz : 2 İlk noktanın y koordinatını giriniz : 5 İkinci noktanın x koordinatını giriniz : 14 İkinci noktanın y koordinatını giriniz : 0 İki nokta arası uzaklık 13 birimdir.


"C ile Programlamaya Giriş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları