Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof.Dr.Hilal Karagül Ankara Üniversitesi Erasmus Kurumsal Koordinatörü 24 Şubat 2009 HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI (Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof.Dr.Hilal Karagül Ankara Üniversitesi Erasmus Kurumsal Koordinatörü 24 Şubat 2009 HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI (Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı)"— Sunum transkripti:

1 Prof.Dr.Hilal Karagül Ankara Üniversitesi Erasmus Kurumsal Koordinatörü 24 Şubat 2009 HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI (Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı)

2 ERASMUS Desiderius Erasmus 1465 - 1536 yıllarında yaşamış Hollandalı bir felsefecidir. Rönesansla birlikte ortaya çıkan hümanizm akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biridir. Erasmus, Avrupa'nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine yaptığı katkıları nedeniyle bu programa uygun bir isim olarak düşünülmüştür.

3 Programın amacı ;Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Avrupa'nın değişik ülkelerindeki iyi ve yararlı uygulamaları Avrupa'nın bütününün yararına sunmaktır.

4 Erasmus programı; üniversiteler arasında işbirliğini teşvik edip, öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak ve programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlar.

5 Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yüksek öğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne başvurarak Erasmus Üniversite Beyannamesi - EÜB (Erasmus University Charter - EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci ve akademik personeli Erasmus programından faydalanabilir.

6 Öğrenci ve öğretim elemanlarının değişimi yüksek öğretim kurumu bünyesinde organize edilmekte, kurumların Erasmus Koordinatörlükleri (Uluslararası İlişkiler Ofisleri / AB Ofisleri / Dış İlişkiler Ofisleri) eliyle yürütülmektedir

7 1999 Bologna Bildirisi ile deklare edilen yüksek öğretimde ulaşılması istenilen 6 hedefe 2001 yılı Prag Bildirisi ile 3 hedef alanı daha eklenmiştir ve sürecin temel öncelikleri olarak şöyle sıralanmaktadır: *Derecelerin kolay anlaşılabildiği ve karşılaştırılabildiği bir sistem oluşturulması, *Lisans ve Lisansüstü olarak kademelendirilmiş bir sistem oluşturulması

8 *Öğrenci, öğretim elemanları, araştırmacı ve idari personelin serbest dolaşımını kısıtlayan unsurları ortadan kaldırarak hareketliliğin arttırılması, *Kalite güvencesi (Quality Assurance) alanında Avrupa'da işbirliğinin artırılması, *Yüksek öğretimde bulunması gereken Avrupalılık bilincinin artırılması, *Hayat boyu öğrenim, *Avrupa Yüksek Öğretim Alanının oluşturulması.

9 Avrupa Komisyonu 2004 yılında aldığı kararla, ülke merkezli faaliyet gösteren Erasmus programları aracılığı ile ülkelerin yüksek öğretim kurumlarının Bologna süreci çerçevesinde Socrates programı ile doğrudan işbirliği içinde çalışmasını öngörerek ulusal ajanslara bu süreçte sorumluluk yüklemiştir.

10 Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 1-Erasmus programı "yabancı dil öğrenme” programı değildir. 2-Erasmus program tam anlamıyla bir "burs" programı değildir. 3-Erasmus programı bir "diploma" programı değildir.

11 Erasmus’ta Yeni Dönem : 2007-2013 HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI (Lifelong Learning Programme) (LLP)

12 HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMLARI Sektörel Programlar COMENIUS (Okul Eğitimi) (Okul Eğitimi)ERASMUS (Yüksek Öğretim) (Yüksek Öğretim) LEONARDO DA VINCI (Mesleki Eğitim) GRUNDTVIG (Yetişkin Eğitimi) Ortak Konulu Programlar 4 Temel Faaliyet: Politika Geliştirme Diller Bilgi İletişim Teknolojileri Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kullanımı Jean Monnet Programı 3 Temel Faaliyet: Jean Monnet Eylemi Avrupa Kurumları Avrupa Kuruluşları

13 Erasmus: *Kalite”nin yanısıra; Öğrenci ve Öğretim elemanı değişimlerinin, *Yüksek öğretim kurumları arasında çok taraflı işbirliğinin, *Yüksek öğretim ve iş dünyası arasındaki işbirliğinin artırılmasını amaçlar.

14 Öğrenci Değişimi Ders alma Ders alma Staj Staj Öğretim Elemanı Değişimi Eğitim ve Öğretim Eğitim ve Öğretim Yoğun Programlar (IP) Değişim Destekleri Değişim Destekleri Değişimin Organizasyonu Değişimin Organizasyonu Erasmus Yoğun Dil Kursları Erasmus Yoğun Dil Kursları Erasmus Ülke Merkezli Faaliyetler:

15 Öğrenci hareketliliği - Öğrenim *Bir veya 2 dönemi kapsar *Üniversitelerarası Anlaşma *Kriterler.. *2+ Sınıf Öğrencileri *Öğrenim anlaşması *Transkript *Akademik Tanınma

16 Öğrenci hareketliliği- Yerleştirme (staj) *3 - 12 ay : (Yük ok. için en az 2 hafta) *Kriterler.. *Zorunlu Stajlar *Eğitim Anlaşması *Yerleştirme kontratı *Transkript *Tanınma

17 ıı *Yerleştirme misafir olunan kurumun gözetimi altında olacaktır. *Faaliyet dönemleri birbirini izleyecektir. (boşluk olmayacak) (boşluk olmayacak) *Toplam süre 3 - 12 ay arası 1 ay staj + 2 ay öğrenim *1. sınıf öğrencileri yararlanabilir.

18 Öğrenci hareketliliği Öğrenci hareketliliği *Bütün kurallar Hibesiz öğrenciler için de geçerli *Anavatanına giden öğrenciler önceliksiz *Planlanan değişim süresinin uzatılması halinde bütün düzeltmeler, planlanan değişim tamamlanmadan önce, yapılacak *“Hareketlilik” başlamadan önce öğrencilerle anlaşma imzalanacak *Öğrenciler “Hareketlilik” sonunda rapor dolduracak

19

20 ERASMUS ERASMUS PROGRAMINDAKİ ÜLKELERİ: Avrupa Birliği üyesi 27 ülke, Avrupa Birliğine (AB) üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı üyesi izlanda, Lihtenstayn, Norveç ve aday ülkeTürkiye.

21 Faaliyet Geçerlilik Dönemi : Yüksek ögretim kurumları 2009/2010 eğitim dönemi kapsamında öğrenci / personel hareketliliği ile ilgili hibeyi 1 Haziran 2009 - 30 Eylül 2010 dönemleri arasında gerçekleştirecekleri hareketlilik faaliyetleri için alırlar. Bu tarihler arasında gerçekleşmeyen faaliyetler bu sözleşme kapsamında değerlendirilemez ve desteklenemez.

22 Öğrenci Seçimi: Öğrencilerin belirlenmesi : ilan, başvuru değerlendirme ve öğrenci seçiminden oluşan üç aşamalı bir süreçtir.

23 İlan Bütün Erasmus öğrenim hareketliliği anlaşmaları Yüksek Öğretim Kurumunun internet sayfasında; ilgili fakülte ilan panolarında ilan edilir ve kontenjan dahilinde bu anlaşmalar için başvuru çağrısı yapılır.

24 İlanda şu bilgilerin yer alması gerekmektedir 1- Asil ve yedek kontenjanları ayrı ayrı belirtmek üzere toplam kontenjan 2- Başvurabilmek için gerekli akademik ortalama ve varsa yabancı dil sınırı 3- Değerlendirme ölçütleri ve toplam içindeki payları 4- Seçilen Erasmus öğrencilerine yurt dışında geçirdikleri öğrenim süreleri için aylık maddi destek verildiği

25 5- Daha önce Erasmus öğrenim hareketliliğinden (Erasmus öğrenci değişimi) yararlanmamış olunması gerektiği 6- İsteyen öğrencilerin maddi destekten feragat edebileceği Baş vuru ilan panolarında ve web sayfasında en az 30 gün tutulur, öğrencilere başvuruda bulunmaları için uygun süre (tercihen en az 15 gün) tanınır.

26 Başvuru için Gereken Asgari koşullar: Faydalanıcının tabiiyetine ilişkin koşulun sağlanması esastır. 1- Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması 2- a Birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.0/4 ya da70/100 olması b- İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.5/4ya da 75/100 olması

27 2009/2010 akademik yılı baş vurularını değerlendirmede kullanılacak ölçütler ve ağırlıklı puanlar şunlardır: Akademik basarı düzeyi : %50 Dil seviyesi : %50

28 Mülakat Rektörlükçe ‘resmi görevlendirme’ ile görevlendirilmiş en az beş üyeden oluşan bir Seçim Komisyonu tarafından yapılır. Komisyon üyeleri arasında Yüksek Öğretim Kurumunun Erasmus koordinatörü, fakülte, enstitü veya meslek yüksek okulu koordinatörü ve bölüm temsilcileri yer almalıdır. Üyelerden hiç birinin baş vuru sahibiyle kişisel bağlantısı olmamalıdır. Saydamlık ve hakkaniyetli olma, programın genel kurallarından biri ve EÜB’nin bir gereğidir.

29 Hibe Miktarının Hesaplanması: Öğrenciler için belirlenen aylık hibe tutarları 27 AB ülkesinin yaşam standartlarına göre belirlenen dört ülke kategorisine göre belirlenir.

30 Hibeler Tam ayı geçen süreler için, tam aya tamamlanamayan sürenin asagıdaki tabloda gösterilen karşılığına denk gelen miktarda hibe verilir. 1-3 gün 4-10 gün 11-17 gün 18-24 gün 25 gün ve üzeri 0 1/4 aylık hibe 2/4 aylık hibe 3/4 aylık hibe Aylık hibe

31 Öğrenciye Yapılacak Ödemeler: Kurum, gönderdiği öğrencilere kendi kaynaklarından ayrıca hibe verebilir; ancak bu miktar Merkez’e rapor edilmez. Ödeme iki taksitte yapılır. Öğrenci karşı kuruma gitmeden önce ilk ödeme olarak gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibenin en fazla %80’ i verilir.

32 İkinci taksit öğrenim dönemi sonunda, öğrenciye verilen “katılım belgesi”nde yer alan kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak yapılır. Öğrenim dönemi tamamlandığında, yurt dışında kalınan fiili süre (katılım belgesinde yer alan süre) ve öğrencinin sorumluluklarını yerine getirme düzeyine bakılarak öğrencinin toplam hibesi yeniden hesap edilir. Hibe hesaplamalarında katılım sertifikasındaki kalınan süre gidiş ve dönüş günleri de kapsar.

33 Yurt dışındaki her bir eğitim döneminin sonunda öğrenciden “Öğrenci Final Raporu” ve misafir olunan yüksek öğretim kurumundan, anlaşmaya varılan programın takip edildiğini belirten ve öğrencinin aldığı notlarını gösteren bir “Transkript” ve öğrencinin yüksek ögretim kurumunda misafir kaldığı süreyi teyit eden (imzalı ve mühürlü) bir “Katılım Sertifikası” alınır.

34 Hareketlilik dönemini tamamlayan öğrencilerin bu belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Belgeleri tamamlamayan öğrencilerin hareketlilik dönemleri geçersiz sayılır ve bu öğrenciler hibe hak edemez.

35 Akademik ücretler: Misafir olunan yüksek ögretim kurumu Erasmus kapsamında gelen planlanan/anlaşmaya varılan dönem için öğrenciden herhangi bir akademik ücret talep edemez. Akademik ücret öğrenim ücreti,kayıt ücreti, sınav ücreti, laboratuvar ücreti ve kütüphane ücretini kapsar. Ancak sigorta, öğrenci derneği ve akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için gerekli ücretler konusunda yüksek ögretim kurumunun diğer öğrencilerine nasıl ödeme yapıyorsa, aynı miktarda ücret talep edilebilir. Bu şart hibe almayan Erasmus öğrencilerine de eşit şekilde uygulanır.

36 Ulusal hibe ve burslar: Yüksek öğretim kurumu, Erasmus hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerin yurt dışında öğrenim gördükleri Erasmus öğrenciliği süresi zarfında, halihazırda aldıkları bursların ve kredilerin devamını temin etmekle yükümlüdür. Bu kazanım öğrencinin yurt dışındaki öğrenimi sırasında ne sonlandırılabilir, ne kesintiye uğratılabilir ne de azaltılabilir.

37 Yüksek ögretim kurumları ulusal burs veya kredi baş vuru koşullarını sağlayan öğrencilerin Erasmus hibesinden yararlanma hakkına sınırlama getiremez. Ulusal burslara veya kredilere baş vuru hakkını kazanamayan öğrenciler de Erasmus hibesine müracaat edebilirler.

38 İkinci kez öğrenim hareketliliği faaliyeti yapılamaması: Bir öğrenci sadece bir kez Erasmus öğrenim hareketliliği hibesi alabilir. Daha önceki bir akademik yılda öğrenim hareketliliği hibesi alan bir öğrenci hibesiz dahi olsa bir daha Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyeti gerçekleştiremez.

39 Sürenin uzatılması: 1. Anlaşma ve gerekli düzeltmelerin mevcut planlanan Erasmus dönemi bitmeden önce tamamlanması 2. Süre uzatımının mevcut dönemi aralıksız takip etmesi (tatiller ve dönem araları aralık olarak kabul edilmez.) 3. Uzatılan süre 30 Eylül 2010 tarihinden (veya içinde bulunulan akademik yılın bitiminden) sonraya ötelenemez.

40 Vatandaşı olunan ülkeye gidiş Türkiye’de geçici bir süreliğine ikamet eden katılımcı ülkelerden birinin vatandaşı olan bir öğrencinin Erasmus öğrenim hareketliliği ile vatandaşı olduğu ülke yüksek ögretim kurumuna gitmesi mümkündür; ancak değerlendirme sürecinde bu öğrencilere en düşük öncelik verilir.Yüksek öğretim kurumu, öğrenci göndereceği kurumu öğrencinin kendi ülkesine gitmekte olduğu konusunda uyarır ve bu öğrenciyi Merkez’e sunacağı nihai raporda ayrıca bildirir.

41 Öğrenci Yerleştirme (Staj) “Yerleştirme” bir yararlanıcının programa katılan başka bir ülkedeki bir isletme veya organizasyon bünyesindeki mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Yerleştirmeye ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir.

42 Bu çerçevede, uygun bir isletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleriekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/ kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.Ancak; Avrupa Topluluğu Kurumları, AB programlarını yürüten kuruluşlar ve misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilcilikler bu faaliyet kapsamında ev sahipliği yapamazlar.

43 Öğrenci Seçimi: Yerleştirme faaliyetini gerçekleştirecek öğrencilerin belirlenmesi ilan, baş vuru ve değerlendirme ile öğrenci seçiminden oluşan üç aşamalı bir süreçtir.

44 İlan: Erasmus staj hareketliği için daha önceden bağlantı kurulmus olan potansiyel misafir olunacak kuruluşlar yüksek ögretim kurumunun internet sayfasında ve ilgili fakülte ilan panolarında ilan edilerek ve kontenjan dahilinde yerleştirme baş vuru çağrısı yapılır.

45 Bunun yanında, kendi bağlantılarıyla staj imkanı sağlayabilecek öğrencilere de kontenjan dahilinde olmak kaydıyla, çağrı yapılır. Bu durumda ilgili öğrencilerin potansiyel misafir olunacak kuruluşlardan almış oldukları niyet mektupları ile detaylı çalışma programlarını Erasmus Koordinatörlüklerine iletmeleri talep edilir. Gerek internet sayfasında, gerek ilan panolarında bilgilendirilir

46 Başvuru: Programa başvuran bütün öğrencilerin başvuruları üniversite tarafından kayıt altına alınır ve başvurular tamamlandıktan sonra “uygunluk kontrolü” (eligibility check) formu hazırlanarak tüm başvurular kontrolden geçirilir. Bu başvurular, yüksek öğretim kurumunun Merkezi Erasmus ofisinde muhafaza edilir.

47 Uygulama Elkitabı’nda belirtilen “basvuru için gereken asgari koşullar’ı taşıyacak bu formda “uygun olmayan” gruba giren öğrencilere durumları yazılı olarak bildirilir ve bu öğrenciler mülakat ve yabancı dil sınavına alınmazlar.

48 Başvuru için Gereken Asgari koşullar: Yararlanıcının tabiiyetine ilişkin koşulun sağlanması esastır. 1- Öğrencinin üniversite bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması 2- a-) Ön lisans ve birinci kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.0/4 ya da 70/100 olması b-) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4 ya da 75/100 olması

49 Yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz. Birinci sınıf öğrencilerinin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır. Her bir öğrenci yurt dışındaki yerleştirme faaliyeti için sadece bir defaya mahsus hibe alabilir.

50 c) Başvuruların Değerlendirilmesi ve Öğrenci Seçimi: Öğrencilerin seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi suretiyle gerçekleştirilir.

51 2008/2009 akademik yılı staj hareketliliği başvurularını değerlendirmede kullanılacak degerlendirme ölçütleri ve agırlıklı puanlar sunlardır: Akademik basarı düzeyi : % 55 Dil seviyesi : % 45 Yüksek öğretim kurumları Erasmus staj hareketliliği için başvuruda bulunan bütün öğrencilere eşit uygulanabilir bir dil düzeyi belirleme kriteri oluşturmalıdır. Başvuru aşamasında bütün öğrencilerden aynı (veya farklı olup birbirine denkliği kabul edilen) belge / sınav sonuçları istenmeli; bu belge / sonuçlar değerlendirmeye alınmalıdır.

52 Gerekli Belgeler: Yerleştirmelerde gönderen yüksek öğretim kurumu ile misafir olunan isletme arasında bir ikili anlaşma yapılması gerekli değildir. Zira, söz konusu kuruluşlar farklı taraflarca imzalanan bireysel yerleştirme sözleşmelerince yasal olarak bağlanmıs olacaklardır.

53 Eğitim Anlaşması ve Kalite Taahüdü: (Training Agreement and Quality Commitment) Yerleştirmelerde öğrencilere yerleştirme süresince yapılacak çalışma programına ilişkin kişisel bir eğitim anlaşması verilir.Eğitim Anlaşması, çalışma programı, beceri, yeterlilikler, usta öğreticilik ve tanınma vs. gibi konulara ait bilgileri içerir.

54 Kalite Taahhüdü ise tarafların rol ve yükümlülüklerini tanımlayan standart belgedir; gönderen kuruluş, misafir olunan kuruluş ve öğrenci tarafından imzalanır.Eğitim anlaşmasında yapılması gerekli görülen herhangi bir düzeltmenin öğrencinin misafir olunan kuruluşa varmasını takiben 1 ay içinde tamamlanması ve resmileştirilmesi gereklidir. Eğitim anlaşmasında yapılması gerekli görülen ve sonradan ortaya çıkan herhangi bir değişiklik üzerinde bütün tarafların mutabık kalması ve söz konusu değişikligin derhal icra edilmesi gereklidir.

55 Katılım Sertifikası: Staj faaliyetinin gerçekleştirildiği kurumdan öğrencinin stajın başlangıç ve bitiş süresini teyit eden (imzalı ve mühürlü) bir “Katılım Sertifikası” alınır. Öğrencilerin hibeleri bu sertifikada belirtilen tarihler dikkate alınarak hesaplanır.

56 Dil Kursları Kurslara katılan öğrencilerin kurs süreleri Erasmus dönemlerine dahil edilir ve kurs süresi boyunca aylık Erasmus hibesi verilir. Erasmus Yoğun Dil Kursları aşağıdaki ülkelerde ve Komisyonca EYDK düzenleyeceği ilan edilen kurumlardan alınır: Belçika ; Bulgaristan; Kıbrıs Rum Kesimi; Çek Cumhuriyeti; Danimarka;Estonya; Finlandiya; Yunanistan; Macaristan; İzlanda; İtalya; Letonya; Litvanya; Malta; Hollanda;Norveç; Polonya; Portekiz; Romanya; Slovakya; Slovenya; İsveç

57 Öğrenci Öğrenim (Değişim) Hareketliliğinde İzlenen Yol 1-Gideceğiniz ü niversitenin web sitesini ayrıntılı olarak inceleyin. ECTS Bilgi Paketlerini okuyun. Akademik takvim, dersler, barınma olanakları, son başvuru tarihleri, istenen belgeler v.s hakkında bilgi edinin.

58 2- Başvuru yaptığınız ü niversiteden adınıza d ü zenlenmiş olarak bir davet / kabul mektubu (Invitation / Acceptance Letter) gelecektir (Koordinat ö r ü n ü ze veya AB Ofisine ). Bu belge vize almanız i ç in mutlaka gereklidir.

59 3-Gideceğiniz ü niversitenin Başvuru Formunu (Student Application Form) ve varsa barınma başvuru formunu (Accommodation Application Form) kendi web sitelerinden ya da karşı ü niversitenin Erasmus Ofisinden temin edin. Bir n ü sha şeklinde koordinat ö r ü n ü z aracılığı ile karşı tarafa g ö nderin. Başvuru formuna, web ü zerinden bir ö rneğini bulabileceğiniz İngilizce transkriptlerinizi kendiniz i ç in hazırlayarak eklemeyi unutmayın ( üç n ü sha hazırlanması gerekmektedir).

60 Bu arada pasaport işlemlerini gecikmeden başlatın. En az bir yıllık paraport i ç in başvurun. Pasaport harcı muaf belgesi, Lisans ö ğrencilerinin ö ğrenci işleri dairesi başkanlığından, Lisans ü st ü ö ğrencilerinin bağlı bulundukları enstit ü lerden verilecektir. Gideceğiniz ü lkenin vize başvuru şartlarını ö ğrenin ve sizin sorumluluğunuzda olan belgeleri hazırlamaya başlayın. Adınıza d ü zenlenmiş ve “ ilgili Makama ” İngilizce olarak yazılmış Erasmus stat ü m ü z ü ve hak kazandığınız hibeyi belirten bir mektup size AB Ofisi tarafından verilecektir.

61 Seyahat/ Sağlık sigortanızı yurt dışında bulunacağınız d ö nemi kapsayacak şekilde yaptırınız. Bu sigorta hem ç oğu ü niversitelerin Erasmus başvurusunda hem de vize başvurusunda istenmektedir. Gideceğiniz ü niversiteden kabul belgeniz geldiğinde hemen vize i ç in ilgili el ç iliğe başvurun.

62 Gideceğiniz ü niversitenin Ö ğrenim anlaşması (Learning Agreement) Formunu doldurun. Bu form Erasmus b ö l ü m koordinat ö r ü n ü z birlikte doldurulacaktır. Burada en ö nemli iş ders se ç imi olacaktır. Formu ö nce siz sonra b ö l ü m koordinat ö r ü n ü z imzalayacaktır. Kurum koordinat ö r ü tarafından da imzalanan form onaylanması i ç in Koordinat ö r ü n ü z tarafından karşı tarafa fakslanacak ve postalanacaktır. Zıraat Bankasının herhangi bir şubesinde vadesiz Euro ve YTL Hesabı a ç tırın. Hesap c ü zdanının bir fotokopisini AB Ofisine bırakın.

63 Ulusal Ajans tarafından istenen Erasmus Ö ğrenci Değişimi S ö zleşmesini doldurup imzalayarak AB Ofisine teslim edin. Yurt dışına ç ıkmadan ö nce (veya sonra) Ankara Ü niversitesi ‘ ne ö ğrenci katkı payını (har ç ) ö demeniz ve kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Siz burada yokken kayıt ve banka işlemlerinizin y ü r ü t ü lmesi i ç in gerekli d ü zenlemeleri yapın.

64 Vizenizi aldıktan sonra Erasmus Ö ğrenci Beyannamenizi almak, son kontrolleri yapmak i ç in gitmeden ö nce mutlaka AB Ofisine uğrayın. Erasmus d ö neminizi ge ç ireceğiniz ü niversiteye ulaştığınızda oranın Erasmus ofisinden, size boş haliyle vermiş olacağımız Confirmation of Arrival formunu doldurmalarını ve bize ulaştırmalarını temin edin ya da kendiniz ulaştırın.

65 Erasmus d ö neminizi ge ç ireceğiniz ü niversiteye ulaştıktan sonra ö ğrenim anlaşmanızda belirtilmiş olan ders listesinde herhangi bir değişiklik olursa Change to Orginal Learning Agreement sayfasının doldurulup siz ve oradaki yetkililer tarafından imzalanıp onaylanarak bize ulaştırılmasını temin ediniz.

66 Erasmus d ö neminiz sona erdiğinde gittiğiniz okul / ü niversite tarafında size verilmesi gereken şu belgeleri mutlaka alın:   Katılım Setifikası (Erasmus Confirmation Letter )   Transkript D ö nd ü kten sonra Erasmus Ö ğrenci Değişimi Ö ğrenci Faaliyet Rapor Formunu doldurun ve AB Ofisine teslim edin. Bu belgenin ö rneklerini Fak ü lte/ Y ü ksekokul/ Enstit ü koordinat ö r ü n ü ze teslim edin. Bu belgeler tamamlanmadık ç a geri kalan ö demenizin yapılması ve ders saydırılmaları dahil d ö n ü ş işlemlerinin tamamlanması m ü mk ü n değildir.

67 kaynaklar *Selen Tokgöz,Yogun Programlar,selen.tokgoz@erasmus.ua.gov.trEuropean *Selen Tokgöz,Yogun Programlar,selen.tokgoz@erasmus.ua.gov.trEuropean Programlar,selen.tokgoz@erasmus.ua.gov.trEuropean *Commission,Action Programme in the field of lifelong Learning,2007-2013 *Hayatboyu Öğrenme Programına genel bakış,Rana Kasapoglu,rana.kasapoglu@ua.gov.tr *Hayatboyu Öğrenme Programına genel bakış,Rana Kasapoglu,rana.kasapoglu@ua.gov.tr *Finansman boyut ve yeni uygulamalar,Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı *www.ua.gov.tr *www.leonardo.gov.tr *www.leonardo.gov.tr *Özlem Yücel,Hayat Boyu öğrenme programı,ozlem.yucel@ua.gov.tr *Özlem Yücel,Hayat Boyu öğrenme programı,ozlem.yucel@ua.gov.tr


"Prof.Dr.Hilal Karagül Ankara Üniversitesi Erasmus Kurumsal Koordinatörü 24 Şubat 2009 HAYAT BOYU ÖĞRENME PROGRAMI (Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları