Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. % 75 şişkin %,25 buruşuk döller veren bezelyeler hangi karakterdeki bezelyelerin çaprazlanmasından meydana gelir? A)Melez şişkin – Melez şişkin B)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. % 75 şişkin %,25 buruşuk döller veren bezelyeler hangi karakterdeki bezelyelerin çaprazlanmasından meydana gelir? A)Melez şişkin – Melez şişkin B)"— Sunum transkripti:

1

2 1. % 75 şişkin %,25 buruşuk döller veren bezelyeler hangi karakterdeki bezelyelerin çaprazlanmasından meydana gelir? A)Melez şişkin – Melez şişkin B) Arı döl şişkin – Melez buruşuk C) Melez şişkin – Arı döl buruşuk D) Arı döl şişkin –Arı döl buruşuk

3 Arı döl şişkin (BB) bezelye tohumu ile,arı döl buruşuk(bb) Bezelye tohumu çaprazlandığında F 1 dölü %100 melez şişkin (Bb)olur. F 1 döllerinin kendi arasındaki çaprazlanması (BbxBb)sonunda elde edilen F 2 dölleri % 75 oranında şişkin,%25 oranında buruşuk karakterlerde olur. YANIT A’dır ÇÖZÜM

4 2.Yuvarlak tohumlu bezelyeler çaprazlandığında 750 yuvarlak,250 buruşuk tohum elde ediliyor. Çaprazlanan bezelyelerin gen durumları aşağıdakilerden hangisidir? A)YyxYy B)YY x yy C)Yyxyy D)yyxyy

5 C.2 Yuvarlak tohumlu bezelyelerin çaprazlanmasından 750 yuvarlak,250 buruşuk tohum sağlandığına göre,çaprazlanan bezelyelerin genotipi YyxYy’dir. YANIT A’dır ÇÖZÜM

6 3.Eşey hücresinde 26 kromozom bulunan bir canlının vücut hücresinde kaç kromozom vardır? A)104 B)52 C)26 D)13

7 Eşey hücreleri haploit (n) vücut hücreleri diploit (2n)tir. Eşey hücresinde 26 kromozom bulunan canlının vücut hücresinde 26 x 2=52 kromozomu bulunur. YANIT B’dir ÇÖZÜM

8 4.Bezelyelerde sarı tohum rengi dominanttır. Melez sarı bezelye ile yeşil bezelye çaprazlandığında,hangi oranda yeşil bezelye elde edilir? A)1/4 B)1/2 C)3/4 D)3/8

9 Melez sarı bezelye Ss ile yeşil bezelye (ss) çaprazlandığında ½ oranında yeşil bezelye (ss) elde edilir. YANIT B’dir ÇÖZÜM S s S SS Ss S Ss ss

10 5. Melez sarı ve arı döl yeşil tohumlu bezelyeler çaprazlandığında, meydana gelecek tohum oranının aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir? A)%100sarı B)%100yeşil C)%75sarı %25yeşil D)%50sarı %50yeşil

11 Melez sarı ve arı döl yeşil tohumlu bezelyeler çaprazlandığında %50 sarı,%50 yeşil tohumlu bezelye elde edilir YANIT D’dir ÇÖZÜM

12 6. 52 kromozomlu zigottan meydana gelen canlının,karaciğer ve yumurta hücreleri kaçar kromozomludur Karaciğer Yumurta A) 104 52 B) 52 26 C) 26 52 D) 52 104

13 C.6 Zigot ve karaciğer (2n)kromozomlu,yumurta (eşey hücresi) ise (n)kromozomludur. Bu nedenle zigoyunda 52 kromozom bulunan canlının karaciğer hücreleri 52 kromozomludur. Yumurta hücresi 26 kromozomludur. YANI B’dir ÇÖZÜM

14 7. Eşey organlarında 2n kromozomlu hücre bulunan bir canlının vücut hücreleri kaç kromozomludur? A)n/2 B)n C)2n D)4n

15 C.7 Eşey organlarını oluşturan hücreler ile vücut hücreleri 2n kromozomludur. YANIT C’dir ÇÖZÜM

16 8. Dominant uzun boylu ve resesif kısa boylu bezelyelerin çaprazlanması ile elde edilen döllerin ½ si uzun boylu olduğuna göre,çaprazlanan bezelyelerin karakteri hangisidir? A)Melez dominant-Arı döl resesif B)Arı döl resesif-Arı döl dominant C)Arı döl dominant-Melez dominant D)Melez dominant-Melez dominant

17 C.8 Dominant (baskın) uzun boylu ve resesif (çekinik) kısa boylu bezelyelerin çaprazlanması ile sağlanan oğul döller ½ oranında uzun boylu ½ kısa boylu olduğuna göre, çaprazlanan bezelyeler melez dominant-arı döl resesif karakterdedir. YANIT A’dır ÇÖZÜM

18 9. Ana ve baba,hangi kan grubuna sahip olursa;doğacak çocuklarının hayatı tehlikeye girebilir. Ana Baba A) Rh(+) Rh(-) B) Rh(-) Rh(+) C) Rh(+) Rh(+) D) Rh(-) Rh(-)

19 C.9 Eşler arasında kan uyuşmazlığının görülebilmesi ancak,babanın Rh+,annenin Rh- olması halinde söz konusudur. YANIT B’dir ÇÖZÜM

20 10.Melez yuvarlak ve arı döl buruşuk tohumlu bezelyelerin çaprazlanmasından elde edilen bezelyelerin oranları,aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Yuvarlak Buruşuk A) 3/4 ¼ B) 1/4 ¾ C) 2/4 ¾ D) 4/4 -

21 C.10 Melez yuvarlak Yy ve arı döl buruşuk (yy) tohumlu bezelyelerin çaprazlanmasından 2/4 oranında yuvarlak ve buruşuk tohumlu bezelye elde edilir. YANIT C’dir ÇÖZÜM

22 11. Melez iki canlının çaprazlanmasından,hangi oranda dominant karakterde fertler meydana gelir? A)1/4 B)2/4 C)3/4 D)4/4

23 C.11 M m M MM Mm m M m mm Melez bir canlının çaprazlanmasından ¾ oranında dominant karakterli bireyler oluşur. CEVAP : C ÇÖZÜM

24 12.Altı parmaklı bir baba ile melez beş parmaklı ananın ilk çocuğunun,altı parmaklı olma ihtimali nedir?(Altı parmaklık çekinik) A)%100 B)%75 C)%50 D)%25

25 C.12 Altı parmaklılık (nn),normal (beş) parmaklılığa (NN) göre çekiniktir. Tabloda da görüldüğü gibi arı döl çekinik karaktere (nn) sahip bir baba ile melez (Nn)baskın karaktere sahip ananın çocuklarının altı parmaklı olma şansı %50 dir. YANIT C’dir ÇÖZÜM n n N Nn Nn n nn nn

26 13.İki melez bezelyenin çaprazlanmasından meydana gelen saf ırk –resesif karakter oranı,aşağıdakilerden hangisi olabilir? A)1/4 B)2/4 C)3/4 D)3/4

27 C.13 İki melez karakterin çaprazlanmasından oluşan çekinik karakterin döller içindeki oranı ¼ tür. YANIT A’dır ÇÖZÜM

28 14Melez sarı ve arı döl yeşil tohumlu bezelyeler çaprazlandığında,arı döl yeşil oranı ne olur?(Sarı=Dominant,yeşil=Resesif) A)%25 B)%50 C)%75 D)100

29 C.14 Melez sarı (Ss) ve arı döl yeşil (ss) tohumlu bezelyeler çaprazlandığında yeşil tohumlu bezelye oranı %50 olur. YANIT B’dir ÇÖZÜM

30 15.Bir çaprazlama sonunda 1500 renkli kabuklu,500 beyaz kabuklu bezelye elde ediliyor. Çaprazlanan bezelyeler aşağıdakilerden hangisidir? A)RRxrr B)Rrxrr C)rrxrr D)RrxRr

31 C.15 Çaprazlama sonunda baskın karakterde 1500 renkli kabuklu,çekinik karakterde 500 beyaz kabuklu tohum elde edildiğine göre;3/4 baskın,1/4 çekinik karakter görülmektedir. Bu sonucu RrxRr karakterlerinin çaprazlaması verir YANIT D’dir ÇÖZÜM

32 16.Bir çaprazlama sonucunda ¾ oranında dominant karakter elde edildiğine göre ana babanın karakterleri hangisinde belirtilmiştir. A)MelezxMelez B)Saf dominantxMelez C)MelezxResesif D)Saf dominantxResesif

33 C.16 Bir çaprazlama sonunda ¾ oranında baskın (dominant) karakterler göüldüğüne göre,ana ve babanın her ikiside bu karakter yönünden melez olmalıdır. ¼ aa:çekinik ¾ (AA+Aa):Baskın YANIT A’dır ÇÖZÜM A a A AA Aa a Aa aa

34 17.A Rh (-) anne ile B Rh (+) babadan olan çocuklar hangi kan gruplarına sahip olduğunda kan uyuşmazlığı görülebilir? I.A Rh(-) II.A Rh (+) III.B Rh(-) IV.B Rh(+) A)I-II B)I-III C)III-IV D)II-IV

35 C.17 Kan uyuşmazlığı sorunu;ancak annenin Rh (-) baba ve çocuğun Rh(+) faktörü olması halinde ortaya çıkabilir. Kan gruplarının,kan uyuşmazlığı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. YANIT D’dir ÇÖZÜM

36 18. Şişkin meyveli iki melez bezelyenin çaprazlanmasından hangi oranda buruşuk meyveli bezelye meydana gelebilir? A)4/4 B)3/4 C)2/4 D)1/4

37 C.18 Şişkin iki melez bezelyenin çaprazlanmasından ¼ oranında buruşuk meyveli bezelye meydana gelir YANIT D’dir ÇÖZÜM

38 19. Melez iki bezelyenin çaprazlanmasından,hangi oranda melez karakterde fertler meydana gelebilir? A)1/4 B)2/4 C)3/4 D) 4/4

39 C.19 Şemada da görüldüğü gibi melez iki karakterin çaprazlanması sonunda 2/4 oranında melez karakter,1/4 oranında da baskın ve çekinik arı döller oluşur YANIT B’dir ÇÖZÜM K k K KK Kk K Kk kk

40 20.Melez uzun gövdeli iki bezelyenin çaprazlanmasından elde edilen 500 bezelyeden kaç tanesinin uzun,kaç tanesinin kısa gövdeli olması beklenir? A)Hepsinin uzun veya hepsinin kısa B)250 sinin uzun,250 sinin kısa C)375 inin uzun,125 inin kısa D)125inin uzun,375 nin kısa

41 C.20 Melez iki karakterin çaprazlanması sonunda oluşan oğul döllerin ¾ ü baskın,1/4 ü çekinik karakterin fenotipine sahip olur: YANIT C’dir ÇÖZÜM

42 21. Aşağıdaki çaprazlamalardan hangileri 4/4 oranında dominant karakterde fertler verebilir? I.Saf dominantxResesif II.Saf dominantxMelez III.MelezxMelez A)Yalnız I B)I-II C)II-III D)I-II-III

43 C.21 Bir çaprazlamada oğul döllerin tümünün dominant karakterde olması için,çaprazlanan eşeylerden birinin mutlaka dominant arı döl olması gerekir. YANIT B’dir ÇÖZÜM

44 22. F 1 döllerinin %100 sarı renkli olabilmesi için çaprazlanan bezelye tohumlarının gen durumları hangisinde belirtildiği gibi olmalıdır? Y=sarı,y=yeşil) A)YYxYy B) yyxyy C)Yyxy D)YyxYy

45 C.22 F 1 döllerinin %100 baskın karakterde görülebilmesi için çaprazlanan bireylerden birinin baskın karakterdeki arı döl olması zorunludur. YANIT A’dır ÇÖZÜM

46 23.İki bezelye çaprazlandığında 750 kısa gövdeli bezelye elde edildiğine göre,çaprazlanan bezelyelerin gen durumları hangisidir?(U=uzun,u=kısa) A)uuxUu B)Uuxuu C)UuxUu D)UUxuu

47 C.23 Bu çaprazlamada ¾ baskın,1/4 çekinik karakterli oğul döllerin elde edilebilmesi için,çaprazlanan bireylerin melez baskın karakterli olması gerekir. YANIT C’dir ÇÖZÜM


"1. % 75 şişkin %,25 buruşuk döller veren bezelyeler hangi karakterdeki bezelyelerin çaprazlanmasından meydana gelir? A)Melez şişkin – Melez şişkin B)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları