Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ek fiil değildir? Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ek fiil değildir? C) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. B) O kızın.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ek fiil değildir? Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ek fiil değildir? C) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. B) O kızın."— Sunum transkripti:

1 Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ek fiil değildir? Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ek fiil değildir? C) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. B) O kızın gözleri yeşilmiş. A) Yaşamak şakaya gelmez. D) Benim sadık yârim kara topraktır.

2 Aşağıdaki eylemlerden hangisi “öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi” biçiminde çekimlenmiştir? Aşağıdaki eylemlerden hangisi “öğrenilen geçmiş zamanın hikayesi” biçiminde çekimlenmiştir? B) sabırsızlandıydık A) bakakalırmışım D) duyamamıştılar C) affetseydin

3 Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? B) Okuyucuya bilgi vermek için yazılan şiirlere didaktik şiir denir. B) Okuyucuya bilgi vermek için yazılan şiirlere didaktik şiir denir. C) Epik şiir kahramanlık konularını işler. A) Heyecan ve coşku dolu şiirlere pastoral şiir denir. D) Satirik şiirde fert ve toplumla ilgili yergiler işlenir.

4 I.Çala kalem birkaç satır yazmış. II.Eşyalarımı gelişigüzel toplamıştı. III.Derme çatma bir evde oturuyorlar. IV.Kalbim doludizgin sana geliyor. I.Çala kalem birkaç satır yazmış. II.Eşyalarımı gelişigüzel toplamıştı. III.Derme çatma bir evde oturuyorlar. IV.Kalbim doludizgin sana geliyor. B) III-IV A) I-IV C) IV D) I-III Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?

5 A) I-III-II-V-IV D) III-II-V-VI-I B) II-I-IV-V-III C) V-II-I-IV-III I. bir şey değil II. akıllı olmak III. yerinde kullanmaktır IV. mühim olan V. o aklı I. bir şey değil II. akıllı olmak III. yerinde kullanmaktır IV. mühim olan V. o aklı Numaralandırılmış sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? Numaralandırılmış sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur?

6 A (3,-1) noktasının y = 2 doğrusuna göre simetriği hangi noktadadır? A (3,-1) noktasının y = 2 doğrusuna göre simetriği hangi noktadadır? B) (- 3, 5) D) ( -3, - 5) A) ( 3, 5 ) C) (-1,3 )

7 Şekildeki karenin alanı kaç cm2 dir ? Şekildeki karenin alanı kaç cm2 dir ? C) 40 A) 60 B) 50 D) 30

8 Bir dörtgenin kenarları 2,3,4,6 sayıları ile orantılıdır. En küçük kenar 12 cm olduğuna göre dörtgenin çevresi kaç cm dir? Bir dörtgenin kenarları 2,3,4,6 sayıları ile orantılıdır. En küçük kenar 12 cm olduğuna göre dörtgenin çevresi kaç cm dir? B) 80 A) 75 C) 90 D) 100

9 a =, b = ise aşağıdakilerden hangisine eşittir? a =, b = ise aşağıdakilerden hangisine eşittir? C) A) B) D) 2 ab 2 ab

10 Gündüz süresinin 10 sa 50 dk olduğu bir yerde güneş akşam 16:48 de batarsa sabah kaçta doğar ? Gündüz süresinin 10 sa 50 dk olduğu bir yerde güneş akşam 16:48 de batarsa sabah kaçta doğar ? C) 06.10 A) 05.48 D) 05.58 B) 06.18

11 8 X -2 iyonu ile Y +2 iyonunda eşit sayıda elektron bulunmaktadır. Buna göre Y atomun atom numarası kaçtır? 8 X -2 iyonu ile Y +2 iyonunda eşit sayıda elektron bulunmaktadır. Buna göre Y atomun atom numarası kaçtır? D) 15 A) 10 B) 12 C) 13

12 Şekildeki X, Y ve Z kasnakları kayışlarla birbirine bağlanmıştır.X kasnağı ok yönünde 1 tam devir yaptığında Z kasnağı hangi yönde kaç devir yapar? B) 2 yönünde 2 devir D) 2 yönünde 1 devir A) 1 yönünde ½ devir C) 1 yönünde 1 devir

13 Melez yuvarlak ve arı buruşuk tohumlu bezelyeler çaprazlandığında oluşacak tohumların oranlarının nasıl olması beklenir? Melez yuvarlak ve arı buruşuk tohumlu bezelyeler çaprazlandığında oluşacak tohumların oranlarının nasıl olması beklenir? C) % 75 yuvarlak %25 buruşuk B) % 100 buruşuk D) % 50 yuvarlak % 50 buruşuk A) % 100 yuvarlak

14 Bir canlının eşey hücresinde 16 kromozom varsa bir karaciğer hücresinde kaç kromozom vardır? Bir canlının eşey hücresinde 16 kromozom varsa bir karaciğer hücresinde kaç kromozom vardır? A) 8 kromozom B) 16 kromozom C) 32 kromozom D) 18 kromozom

15 I. Dünya Savaşı sonucunda mağlup devletlerin imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir? I. Dünya Savaşı sonucunda mağlup devletlerin imzaladığı aşağıdaki antlaşmalardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir? C) Avusturya - Sen Jermen B) Osmanlı - Sevr A) Bulgaristan - Tirianon D) Almanya - Versay

16 Ege Bölgesinde termik santrallerin çok olması bölgede hangi yeraltı zenginliğinin var olmasının sonucudur? Ege Bölgesinde termik santrallerin çok olması bölgede hangi yeraltı zenginliğinin var olmasının sonucudur? A) Krom B) Demir C) Linyit D) Petrol

17 Türkiye’de kış mevsimi yaşanırken aşağıdaki kıtaların hangisinde yaz mevsimi yaşanır? Türkiye’de kış mevsimi yaşanırken aşağıdaki kıtaların hangisinde yaz mevsimi yaşanır? D) Kuzey Amerika A) Avrupa B) Okyanusya C) Asya

18 Osmanlı devlet teşkilâtında, Dîvân-ı Hümâyûn üyelerinden olup, pâdişâh adına yazılacak fermanlara, beratlara, nâmelere, hükümdârın imzâsı demek olan tuğrayı çekmekle görevli memur aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı devlet teşkilâtında, Dîvân-ı Hümâyûn üyelerinden olup, pâdişâh adına yazılacak fermanlara, beratlara, nâmelere, hükümdârın imzâsı demek olan tuğrayı çekmekle görevli memur aşağıdakilerden hangisidir? C) Sadrazam B) Defterdar A) Nişancı D) Subaşı

19 Sakarya Valisi’nin adı nedir ? B) Nuri OKUTAN D) Mehmet CEYLAN A) Hüseyin ATAK C) Aziz DURAN

20 8 Mart 2008 tarihinde Çanakkale Zaferinin kaçıncı yıl dönümü kutlandı? 8 Mart 2008 tarihinde Çanakkale Zaferinin kaçıncı yıl dönümü kutlandı? A) 85. B) 90. C) 93. D) 95.

21 Dağlar uzakta sanki dumandan birer yığın Sokaklar bile derin bir öğle uykusunda Mısralarda aşağıdakilerden hangisinde insana ait bir özellik yüklenmiştir? A) Dağlar C) Duman B) Sokaklar D) Yığın

22 (0,25) -0,5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? (0,25) -0,5 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? B) 1 A) C) 2 D) 4

23 Şekildeki elektrik devresinde ana koldan geçen akım kaç amperdir? C) 6 Amper B) 4 Amper A) 2 Amper D) 3 Amper

24 Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği fikri ilk kez nerede benimsenmiştir? C) Amasya Genelgesi'nde D) Osmanlı Mebusan Meclisi'nde A) Erzurum Kongresi'nde B) Sivas Kongresi'nde

25 Aşağıdakilerden hangisi trafikte ilk geçiş üstünlüğüne sahiptir? Aşağıdakilerden hangisi trafikte ilk geçiş üstünlüğüne sahiptir? A) İtfaiye D) Cumhurbaşkanı C) Ambulans B) Trafik Polisi


"Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ek fiil değildir? Aşağıdakilerden hangisinin yüklemi ek fiil değildir? C) Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. B) O kızın." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları