Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTİKBAL GÖKLERDEDİR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTİKBAL GÖKLERDEDİR."— Sunum transkripti:

1 İSTİKBAL GÖKLERDEDİR

2 Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz.
Yüklem olan sözcüklerin türlerini karşılarına yazınız. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ tür Bu cennet vatan hepimizindir Dağların etekleri hep çam ormanıymış Okumak, yararlı bir alışkanlıktır Akıl için yol birdir Dün akşam birkaç konuğumuz vardı Ortalıkta kimse yoksa, dışarı çıkardı

3 Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ tür. Bu cennet vatan hepimizindir.
Dağların etekleri hep çam ormanıymış. Okumak, yararlı bir alışkanlıktır. Akıl için yol birdir. Dün akşam birkaç konuğumuz vardı. Ortalıkta kimse yoksa, dışarı çıkardı. AD ZAMİR AD TAMLAMASI SIFAT TAMLAMASI SIFAT AD AD

4 sa , tır. tür. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’
Bu cennet vatan hepimizin Dağların etekleri hep çam ormanıy Okumak, yararlı bir alışkanlık Akıl için yol bir Dün akşam birkaç konuğumuz var Ortalıkta kimse yok dışarı çıkardı. dir. mış. tır. dir. dı. sa , Yukarıdaki cümlelerin yüklemleri ad soylu bir sözcük ya da bir tamlamadır.

5 Ad soylu sözcüklerin ya da tamlamaların sonlarındaki ekler onların yüklem olmasını sağlamıştır.
Bu ekler, ekfiildir. Öyleyse ekfiiller : ?

6 Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’tür.
Bu cennet vatan hepimizindir. Dağların etekleri hep çam ormanıymış. Okumak, yararlı bir alışkanlıktır. Akıl için yol birdir. Dün akşam birkaç konuğumuz vardı. Ortalıkta kimse yoksa, dışarı çıkardı. EKFİİLLER: Adların, ad soylu sözcüklerin ve tamlamaların sonlarına gelerek onların yüklem olmasını sağlayan eklerdir.

7 1. Ekfiilin geniş zamanı (basit zamanı)
Ekfiililer ad soylu sözcükleri ve tamlamaları dört zamana bağlı olarak yüklem görevinde kullandırır. Buna ekfiilin dört zamanı vardır da denilebilir. 1. Ekfiilin geniş zamanı (basit zamanı) 2. Ekfiilin görülen geçmiş zamanı 3. Ekfiilin öğrenilen geçmiş zamanı 4. Ekfiilin koşulu

8 Ekfiillerin Zamanları
1. Ekfiilin geniş zamanı: T E K İ L 1 2 3 çalışkanım - (i)m - s(i)n çalışkansın - d(i)r çalışkandır - (i)z Ç O Ğ U L 1 2 3 çalışkanız - s(i)n(i)z çalışkansınız - d(i)rler çalışkandırlar

9 Ekfiillerin Zamanları
2. Ekfiilin görülen geçmiş zamanı: T E K İ L 1 2 3 çalışkandım - d(i)m çalışkandın - d(i)n çalışkandı - d(i) - d(i)k Ç O Ğ U L 1 2 3 çalışkandık - d(i)n(i)z çalışkandınız - d(i)ler çalışkandılar

10 Ekfiillerin Zamanları
3. Ekfiilin öğrenilen geçmiş zamanı: T E K İ L 1 2 3 çalışkanmışım - m(i)ş(i)m - m(i)şs(i)n çalışkanmışsın - m(i)ş çalışkanmış - m(i)ş(i)z Ç O Ğ U L 1 2 3 çalışkanmışız - m(i)şs(i)n(i)z çalışkanmışsınız - m(i)şler çalışkanmışlar

11 Ekfiillerin Zamanları
4. Ekfiilin koşulu: T E K İ L 1 2 3 çalışkansam -s(a)m çalışkansan - s(a)n çalışkansa - s(a) - s(a)k Ç O Ğ U L 1 2 3 çalışkansak - s(a)n(ı)z çalışkansanız - s(a)lar çalışkansalar

12 Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz
Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemlerin türünü ve yüklemlerdeki ekfiileri göstererek kiplerini ve kişilerini belirtiniz. Hava çok sıcaktı.

13 tı. Hava çok sıcak sıfat y. Görülen geçmiş zaman 3. tekil kişi
Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemlerin türünü ve yüklemlerdeki ekfiilleri göstererek kiplerini ve kişilerini belirtiniz. sıfat Hava çok tı. sıcak y. Görülen geçmiş zaman 3. tekil kişi

14 Çocuklar bahçededirler.
Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemlerin türünü ve yüklemlerdeki ekfiilleri göstererek kiplerini ve kişilerini belirtiniz. Çocuklar bahçededirler.

15 ad Çocuklar bahçede dirler. y. Geniş zaman 3. çoğul kişi
Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemlerin türünü ve yüklemlerdeki ekfiilleri göstererek kiplerini ve kişilerini belirtiniz. ad Çocuklar bahçede dirler. y. Geniş zaman 3. çoğul kişi

16 Ressam olan, Ali’ nin babasıymış.
Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemlerin türünü ve yüklemlerdeki ekfiilleri göstererek kiplerini ve kişilerini belirtiniz. Ressam olan, Ali’ nin babasıymış.

17 y. Ressam olan, Ali’ nin babası ymış.
Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemlerin türünü ve yüklemlerdeki ekfiilleri göstererek kiplerini ve kişilerini belirtiniz. Belirtili ad tamlaması Ressam olan, Ali’ nin babası ymış. y. Öğrenilen geçmiş zaman 3. tekil kişi

18 Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz
Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemlerin türünü ve yüklemlerdeki ekfiilleri göstererek kiplerini ve kişilerini belirtiniz. Siz çok çalışkansanız...

19 Ekfiilin koşulu 2. çoğul kişi
Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini bulunuz. Yüklemlerin türünü ve yüklemlerdeki ekfiilleri göstererek kiplerini ve kişilerini belirtiniz. sıfat Siz çok çalışkan sanız... y. Ekfiilin koşulu 2. çoğul kişi

20 Ekfiillerin görülen geçmiş zamanı, öğrenilen geçmiş zamanı, koşulu adlara, ad soylu sözcüklere ve tamlamalara iki biçimde ulanır.

21 sa... dim. mış. O, çok mutluy 1. EK OLARAK: Bu sözü söyleyen ben
Bu çevre eskiden hep ağaçlık sa... O, çok mutluy

22 idim. imiş. ise.. O, çok mutlu 2. (İ)D(İ), (İ)M(İ)Ş, (İ)S(E)
BİÇİMİNDE : idim. Bu sözü söyleyen ben imiş. Bu çevre eskiden ağaçlık ise.. O, çok mutlu

23 EKFİİLERİN GÖREVLERİ

24 EKFİİLLERİN İKİ GÖREVİ VARDIR:
Bir önceki çalışmalara göre ekfiillerin birinci görevini yazınız.(söyleyiniz.) 1) EKFİİLLERİN BİRİNCİ GÖREVİ: Adların, ad soylu sözcüklerin ve tamlamaların sonlarına gelerek onların yüklem olmasını sağlamaktır.

25 Şimdi de aşağıdaki cümlelerin yüklemlerini ve yüklemlerdeki zaman eklerini bulunuz.
- yor du Çevreci olmakla gurur duyuyordu. Çalışmak, bazı insanlara zor gelirmiş. - ir miş O, bu yurdu kurtarmak için çok çalışmıştı. - mış - tı Bizimle önceden de konuşmuştu. - muş - tu Bu konuda bir şeyler biliyorsanız... - yor - sa Ben de sizinle gelmeliymişim. - meli - miş Bu kitabı da okusaydınız. - sa dı Bilmediklerini bilen birine soraydı. - a - dı

26 Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil yapmaktır.
Yukarıdaki cümlelerinde yüklemleri birer fiildir. Yüklem görevin- deki bu fiiller birleşik zamanlıdır; çünkü fiillerin tümünde zaman ya da kip eki vardır. Öyleyse ek fiillerin ikinci görevi de: iki Basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiil yapmaktır.

27 Aşağıdaki basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiiller yapınız.
okuyorum aldım görmüşsün bilecek gider görmeliyim yapsak getire

28 Aşağıdaki basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı fiiller yapınız.
okuyorum okuyordum aldım almıştım görmüşsün görmüşse bilecek bilecekmiş gider giderdi görmeliyim görmeliymişim yapsak yapsaymışız getire getireydi


"İSTİKBAL GÖKLERDEDİR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları