Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

www.kademeliegitim.com EK FİİL ÇEKİMİ VE GÖREVİ www.kademeliegitim.com Ad ve ad soylu sözcüklerin sonuna gelerek.onların belirli bir kesinlik kazanıp.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "www.kademeliegitim.com EK FİİL ÇEKİMİ VE GÖREVİ www.kademeliegitim.com Ad ve ad soylu sözcüklerin sonuna gelerek.onların belirli bir kesinlik kazanıp."— Sunum transkripti:

1

2 www.kademeliegitim.com EK FİİL ÇEKİMİ VE GÖREVİ

3 www.kademeliegitim.com Ad ve ad soylu sözcüklerin sonuna gelerek.onların belirli bir kesinlik kazanıp yüklem olmasını sağlayan eklerdir. ÖRNEK: Hava dün gece karlıydı. Ali’nin boyu Erdal’dan uzundu. -mış Babası oldukça zenginmiş. -dıDurmadan beni arayıp soran oydu. -ımBen de bir insanım. -sınDikkat et,sen daha küçük bir çocuksun. -iz-Biz bu işe biraz isteksiz gibiyiz. -sinizSiz de diğer insanlarla eşitsiniz. -dırlarBu saatte evde yokturlar. -iseYa, bizi muayene edecek bu doktorsa...! EK-EYLEM:

4 www.kademeliegitim.com Buna göre ek fiilin dört kipi vardır. 1-GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN KİPİ: Yapılışı:İsim soylu kelimelere -di ya da -idi ekleri getirilerek yapılır. ÖRNEK:öğrenci-ydi öğrenci-idi 2-ÖĞRENİLEN GEÇMİŞ ZAMAN KİPİ: Yapılışı:İsim soyundan kelimelere -miş ya da -imiş ekleri getirilerek yapılır. ÖRNEK:Çalışkan-mış çalışkan-imiş

5 www.kademeliegitim.com EK-FİİLİN ÇEKİMLERİ: Ek fiile dayalı oluşlar, başlıca iki zaman diliminde geçer. Bunlar “geçmiş zaman” la “şimdiki zaman” dilimleridir. Geçmiş zaman görülen- öğrenilen olarak ikiye ayrılır. ÖRNEK: Öğretmen-di, öğretmen-miş Ek fiilin şimdiki zamanı ise “geniş zaman” görünümündedir. ÖRNEK:Öğretmen-im,öğretmen-siniz,öğretmen-dir. Dilek-şart kavramlarından “ise” ek fiilde yalnızca sadece “şart” vardır. ÖRNEK:öğretmen-se

6 3-GENİŞ ZAMAN KİPİ: Yapılışı: İsim soyundan kelimeler -iz ve -dir ekleriyle yapılır. ÖRNEK:hasret-iz hasret-dir 4-ŞART KİPİ : İsim soyundan kelimelere -se ya da -ise ekleriyle yapılır. ÖRNEK:öğrenci-ise öğrenci-yse EK FİİLİN OLUMSUZU: “değil” edatı ile yapılır. ÖRNEK: böyleydi böyle değil-di ***Olumsuz fiillere gelen “değil” edatı tabandaki olumsuzluğu giderir. ÖRNEK: bilmiyor değil-im (biliyorum)

7 www.kademeliegitim.com EK-EYLEMLER’ in diğer bir görevi de FİİLERİ BİRLEŞİK ÇEKİME SOKMAKTIR. Ek-Eylemler, daha önce herhangi bir kipte çekimlenmiş bir eylemin sonradan anlatılmasını sağlarlar. ÖRNEK:Okuduy-dum Okumuş-muş-sun Okuyor-sa

8 www.kademeliegitim.com Ek-eylemler,basit zamanlı eylemleri birleşik zamanlı hale getirir. Ek-eylemler adlara getirilerek dört çekim yapar: 1.Şimdiki zaman veya geniş zaman 2.Görülen geçmiş zaman 3.Öğrenilen geçmiş zaman 4.Dilek-şart kipi

9 www.kademeliegitim.com 1.ek-eylemin şimdiki zaman çekimi: 1.Tekil-ımÇalışkan-ım 2.Tekil-sınÇalışkan-sın 3.Tekil-dırÇalışkan-dır 1.çoğul-ızÇalışkan-ız 2.çoğul-sınızÇalışkan-sınız 3.çoğul-dır,-lerÇalişkan-dır/-lar

10 www.kademeliegitim.com Ek-eylemin görülen geçmiş zaman kipi 1.Tekil kişi-i-di-mGüzel-di-m 2.Tekil kişii-di-nGüzel-di-n 3.Tekil kişi-i-diGüzel-di 1.Çoğul kişii-di-kGüzel-di-k 2.Çoğul kişi-i-di-nizGüzel-di-niz 3.Çoğul kişi-i-di-lerGüzel-di-ler

11 www.kademeliegitim.com Ek-eylemin geçmiş zaman çekimi 1.Tekil-i-miş-imGüzel-miş-im 2.Tekil-i-miş-sinGüzel-miş-sin 3.Tekil-i-mişGüzel-miş 1.Çoğul-i-miş-izGüzel-miş-iz 2.Çoğul-i-miş-sinizGüzel-miş-siniz 3.Çoğul-i-miş-lerGüzel-miş-ler

12 www.kademeliegitim.com Ek-eylemin dilek-şart kipi 1.Tekil-i-se-mGüzel-se-m 2.Tekil-i-se-nGüzel-se-n 3.Tekil-i-seGüzel-se 1.Çoğu l -i-se-kGüzel-se-k 2.Çoğu l -i-se-nizGüzel-se-niz 3.Çoğu l -i-se-lerGüzel-se-ler


"www.kademeliegitim.com EK FİİL ÇEKİMİ VE GÖREVİ www.kademeliegitim.com Ad ve ad soylu sözcüklerin sonuna gelerek.onların belirli bir kesinlik kazanıp." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları