Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 1 DE SINIF İÇİNDE ÖĞRENME ÖĞRETME ORTAMININ DÜZENLENMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 1 DE SINIF İÇİNDE ÖĞRENME ÖĞRETME ORTAMININ DÜZENLENMESİ."— Sunum transkripti:

1 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 1 DE SINIF İÇİNDE ÖĞRENME ÖĞRETME ORTAMININ DÜZENLENMESİ

2 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 2 NELER ÜZERİNE KONUŞACAĞIZ?  Sınıf Ortamı Sınıf Ortamının Değişkenleri  Sınıf Ortamının İyileştirilmesi Gelişimsel Yaklaşım Yapılandırmacı Yaklaşım  Sınıf Ortamı Oluşturmada Öğrenci Rolü

3 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 3 “Sınıf Ortamı” ile ifade etmek istediğimiz;  Sınıfın Havası  Sınıfın Atmosferi  Sınıfa İlişkin İzlenimler  Sınıfta Bulunmanın Yarattığı Duygulardır.

4 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 4 Bir Başka Deyişle Sınıf Ortamı; “Sınıfı oluşturan fiziksel düzenlemeler, psikolojik durumlar ve öğrencilerin duyuş ve değerlendirmelerini etkileyen sosyal ve kültürel öğelerin etkileşiminin bir ürünüdür...”

5 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 5 Bir insan için kişilik ne ise sınıf için de ortam odur...

6 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 6 Sınıf Ortamının Değişkenleri - Kural ve Beklentilerin Açıklığı - Ödül ve Teşvik - Öğretme Yeteneği - Yüksek Beklenti - Öğrencilerin Derse Katılımı

7 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 7 - Öğrenci-Öğretmen İlişkileri - Okul-Aile İlişkileri - Grup Normları - Öğretmenlerin Kendi Aralarındaki ve Yönetimle İlişkileri - Fiziksel Çevre

8 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 8 Sınıf kurallarına ilişkin belirsizlikler sınıfta düzenin sağlanmasını güçleştirmektedir. Kurallar önceden belirlenmediğinde de facto (fiili durum) oluşmakta; durumdan vazife çıkaran öğrenciler sınıfta kendi kurallarını işletmektedirler

9 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 9 Araştırmalar; Açık ve tutarlı bir ödül sistemi ile üst düzey başarı arasında hep olumlu ve yüksek ilişki kaydetmektedir.

10 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 10 Ödül konusunda öğretmen; Açık ve tutarlı olmaya ve öğrenciler arasında ayrım gözetmemeye özen göstermelidir...

11 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 11 Ödülün başarıyı değerlendirmenin yanında öğrencileri teşvik etme özelliğini de dikkate almalıdır ve ödül kategorilerini düşük kapasitedeki öğrencilerin başarılarını da değerlendirmeye yönelik olarak düzenlemelidir

12 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 12 Başarılı öğretmenler; - Sınıfta dersin kolaylıkla yapılabileceği bir düzen oluştururlar - Sınıftaki tüm etkinlikleri amaca yönelik sürdürürler

13 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 13 - Sınıfta “sıcak bir atmosfer” oluştururlar. - Dersi ön planda tutarlar - Öğrenciyi konu üzerinde yoğunlaştırırlar.

14 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 14 Ders Üzerine yoğunlaşan Öğrencilerin Tipik Özellikleri Söz alan öğrenci aynı konuda en az üç cümle kurar. Bir konu hakkındaki bir diyalog en az üç öğrenci arasında tekrar eder. Öğretmen veya söz alan öğrenciler kendisinden önce konuşan kişilerin fikirlerini konuşmasında kullanır.

15 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 15 Başarılı Öğretmenlerin Davranışları Öğrencilerle daha sık diyalog kurar Daha çok soru sorar ve soruları yönlendirir Daha çok öğrencinin derse katılımını sağlar

16 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 16 Öğrencilere sorduğu soruları cevaplamaları için daha uzun süre tanır Sınıflarında akıl yürütmeye daha çok yer verir.

17 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 17 Kendini Doğuran Kehanet Amerika’da yapılan bir çalışma; Birbirlerine karşı yüksek beklentiler besleyen öğretmen ve öğrenci gruplarının daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur.

18 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 18 Yüksek beklenti ile; Bütün öğrencilerin başarılı olmasının bekleme Kendisinin öğrencilerin başarılarına katkıda bulunabileceğine inanma Öğrencilerin öğrenmelerinden kendisinin sorumlu tutma ifade edilmektedir.

19 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 19 Öğrencilerinden yüksek beklentiler içinde olan öğretmen Zaman ve zamanlamaya önem verir. Konu üzerinde yoğunlaşır. Öğrencilere zekalarına hakaret eden sorular sormaz.

20 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 20 Verdiği ödevleri tamamlanıp tamamlanmadığını takip eder. Ders dışında da öğrencilerin sorularıyla ilgilenir. Ezbere değil düşünmeye önem verir.

21 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 21 Öğrenciyi derse katmaktaki amaç öğrenme sürecinde öğrencinin kendisine aktif sorumluluk vermektir.

22 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 22 Derse aktif olarak katılan öğrenci; Düşüncelerini ifade etmeyi öğrenir. Katılımcılığı öğrenir. Duyarlılığı artar.

23 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 23 Liderlik rolü üstlenir. Temel vatandaşlık becerilerini geliştirir. Sorumluluk duygusu gelişir. Başarısı artar.

24 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 24 Öğretmenleri ile iyi iletişime geçebilen öğrencilerin Davranışlarının düzeldiği. Başarılarının arttığı. Daha çok çalıştıkları. Derslerden daha çok hoşlandıkları gözlenmiştir.

25 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 25 Araştırmalar; Öğretmenle düzenli bir iletişim içerisinde olan ailelerin öğretmenin sınıf içi çalışmalarını yönlendirici ve güdüleyici bir güç oluşturduğunu ortaya koymaktadır.

26 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 26 Moral; Öğrencinin kendisine ilişkin algısı. İşbirliği yapmaya ilişkin tavrı. Kullandığı dil. Derse devamı. Çalışmalarını tamamlaması. Etkinliklerde görev alması gibi kriterlerle ölçülebilir.

27 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 27 Öğretmenlerin; Kendi aralarında birliktelik göstermeleri Birbirlerini kabul etmeleri Ortak eğitim amaçları üzerinde birleşmeleri Ortak etkinliklerde bulunmaları

28 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 28 Okuldaki atmosferi iyileştirdiği gibi tek tek sınıfların atmosferine olumlu etki yapacaktır.

29 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 29 Sınıf ortamının düzenlenmesinde a) Dünya görüşünün yapıyı b) Yapının da insanın tavır ve davranışlarını etkilediğini göz önünde bulundurduğumuzda;

30 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 30 Sınıf içindeki oturma düzeni bizim eğitim anlayışımızın bir yansımasıdır. Oturma düzeni ve diğer yapısal düzenlemeler sınıf ortamını büyük ortamda etkiler.

31 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 31 Sınıf Yerleşim Düzenleri Sıralı Yerleşim düzeni Küme yerleşim düzeni Bireysel yerleşim düzeni Yuvarlak masa yerleşim düzeni

32 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 32 Sınıf Ortamını Etkileyen Diğer Fiziksel Özellikler Aydınlatma Ses ve Akustik Renk Kullanımı

33 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 33 İlköğretim sınıflarında sarı, pembe, turuncu gibi sıcak renklerin, ortaöğretimde mavi ve yeşil renklerinin kullanılması önerilir. Sınıfın kirlenmemesi için alt kısımlarda kullanılan koyu renklerin sınıfı daralttığı bilinmektedir...

34 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 34 Sınıfta Öğrenme Ortamının İyileştirilmesi Sınıf Ortamının İyileştirilmesi İçin Gelişimsel Yaklaşım Sınıf Ortamının İyileştirilmesi İçin Yapılandırmacı Yaklaşım

35 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 35 Gelişimsel Yaklaşımın Önerileri Öğrenmede kişisel gelişime vurgu yapan bu yaklaşım öğrenme ortamının iyileştirilmesinin öğrencilerin gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlı olduğunun altını çizmektedir.

36 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 36 Sınıf Ortamının Zenginleştirilmesi İçin Gelişim İhtiyaçları Ait Olma Kabul Edilme Takdir ve Övgü Sorumluluk

37 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 37 Özgüven (Özsaygı) Yaratıcılık Başarı Deneyim

38 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 38 Yapılandırıcı Yaklaşımın Önerileri Öğrencilere özerk ve girişken olmaya yüreklendirmek Öğrenci görüşlerinin dersi yönlendirmesine, öğretim yöntemlerini etkilemesine, içeriği değiştirmesine izin vermek Öğrencinin kendi bakış açısını oluşturmasına izin vermek

39 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 39 Açık uçlu sorularla öğrencileri sorgulamaya zorlamak ve soru sormalarının yolunu açmak. Öğrenciye kendi düşüncelerine geliştirmeleri için fırsat vermek. Öğrenciyi kendi görüşü içindeki tutarsızlıkları ortaya çıkarabileceği deneyimler sunmak.

40 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 40 Soruları cevaplamaları için öğrencilere daha uzun süre tanımak. Öğrendiklerini ötelemeleri, doğada bezerlikler kurmaları için öğrencilere fırsat vermek. Öğrencilerin merakını diri tutmak.

41 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 41 Alternatif bakış açıları sunarak öğrencilerin geniş bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olmak ve farklılıktaki güzellikleri yakalamalarını sağlamak. Öğrendiklerini kendince anlamlandırma sürecinde öğrenciye rehberlik etmek. Öğrencinin düşünmeyi düşünmesi ve nasıl öğrendiği üzerine kafa yormasını sağlamak.

42 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 42 Olayları yorumlarken basite indirgemek yerine, gerçek dünyanın karmaşıklığını (kompleks) göz önünde bulundurmak. Öğrenmeyi kitap satırları arasında değil, gerçek hayatın içinden örneklerle yapmak. Hataları öğrencinin anlaması üzerine dönüt sağlamak için bir fırsat olarak kullanmak.

43 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 43 Sınıf Ortamı Oluşturmada Öğrenci Rolü Öğretmen ve okul yönetiminin üzerine düşenleri yapması olumlu öğrenme ortamı oluşturmaya yetmemektedir. Öğrencinin de Kendine düşeni yapması gerekmektedir.

44 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 44 Öğrenci Sorumluluğunun Temelleri Öğrencinin geldiği sosyo-ekonomik çevre Okul ortamı Öğrencinin öğretmeni ile ilişkisi

45 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 45 Öğrencilerde Sorumluluk Duygusunu Geliştirmede Öğretmenin Rolü Sorumluluk beklemek Sorumluluk duygusunu beslemek. Sorumluluk duygusunu pekiştirmek.

46 4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 46


"4/2/2015Doç. Dr. Yüksel Özden 1 DE SINIF İÇİNDE ÖĞRENME ÖĞRETME ORTAMININ DÜZENLENMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları