Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsan yaşamında, doğumdan önce başlayan ve hayatın sonuna kadar etkisini sürdüren bir kurum olarak aile, fizyolojik olduğu kadar ekonomik, kültürel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsan yaşamında, doğumdan önce başlayan ve hayatın sonuna kadar etkisini sürdüren bir kurum olarak aile, fizyolojik olduğu kadar ekonomik, kültürel."— Sunum transkripti:

1

2

3 İnsan yaşamında, doğumdan önce başlayan ve hayatın sonuna kadar etkisini sürdüren bir kurum olarak aile, fizyolojik olduğu kadar ekonomik, kültürel ve toplumsal yönleriyle de kişinin ruhsal gelişimini, davranışlarını biçimlendirip yönlendirir.

4 Anne-baba-çocuk ilişkisi, temelde anne ve babanın tutumlarına bağlıdır. Anne-baba-çocuk ilişkisi, temelde anne ve babanın tutumlarına bağlıdır. Çocuklar arasında uyum bozukluğuna yol açan birçok vakaya, yeterli ve uygun olmayan anne- baba çocuk ilişkilerinin neden olduğu saptanmıştır. Çocuklar arasında uyum bozukluğuna yol açan birçok vakaya, yeterli ve uygun olmayan anne- baba çocuk ilişkilerinin neden olduğu saptanmıştır.

5 Hatalı anne baba tutumu ve bozuk aile yapısı, sağlıksız bir gelişimin ve uyumsuzlukların başlıca kaynağı olabilir. Anne-baba, bazen çocuğa çok şey vererek onun kendi gelişimine yön vermesini engeller. Anne-baba, bazen çocuğa çok şey vererek onun kendi gelişimine yön vermesini engeller. Bazen de çok az şey vererek ona gerekli desteği sağlayamaz ve uygunsuz davranış örüntülerinin gelişimine neden olur. Bazen de çok az şey vererek ona gerekli desteği sağlayamaz ve uygunsuz davranış örüntülerinin gelişimine neden olur. Demokratik anne-baba dil alışverişine olanak sağlar dil gelişimini sağlar. Demokratik anne-baba dil alışverişine olanak sağlar dil gelişimini sağlar. Baskı altında büyüyen çocuk, çekingen, başkalarının etkisinde kolayca kalabilen, aşırı hassas bir kişilik yapısına sahip olabilir Baskı altında büyüyen çocuk, çekingen, başkalarının etkisinde kolayca kalabilen, aşırı hassas bir kişilik yapısına sahip olabilir

6 Anne babanın aşırı koruması, çocuğa gerekenden fazla kontrol ve özen göstermesi sonucu çocuk, genellikle diğer kimselere bağımlı, özgüveni olmayan bir birey olarak yetişir. Anne babanın aşırı koruması, çocuğa gerekenden fazla kontrol ve özen göstermesi sonucu çocuk, genellikle diğer kimselere bağımlı, özgüveni olmayan bir birey olarak yetişir. Aşırı hoşgörü ve dürüstlük, çocuğun bencil olmasına ve zayıf sosyal çevre uyumuna neden olur Aşırı hoşgörü ve dürüstlük, çocuğun bencil olmasına ve zayıf sosyal çevre uyumuna neden olur Çocuk, doğumundan itibaren var olan ben merkezcil tavrını, bu aşırı boyun eğici tavır nedeniyle, zamanla sosyal normlara uygun şekilde değiştiremez, uyumsuzlaşır, Anne-babasına saygısı azalır.Onları yönetmeyi ister. Çocuk, doğumundan itibaren var olan ben merkezcil tavrını, bu aşırı boyun eğici tavır nedeniyle, zamanla sosyal normlara uygun şekilde değiştiremez, uyumsuzlaşır, Anne-babasına saygısı azalır.Onları yönetmeyi ister.

7 çocuğun aynı davranışına karşı farklı zamanlarda farklı tutumların sergilenmesi çocuğun davranışlarına rehberlik edecek dengeli değer yargılarının oluşumunu engeller. çocuğun aynı davranışına karşı farklı zamanlarda farklı tutumların sergilenmesi çocuğun davranışlarına rehberlik edecek dengeli değer yargılarının oluşumunu engeller. Demokratik, hoşgörülü ve kabul edici tavrın benimsendiği evlerde, çocuklar aktif, bağımsız kararlar alabilen, yaratıcı, toplumsal bireyler olarak yetişirler. Demokratik, hoşgörülü ve kabul edici tavrın benimsendiği evlerde, çocuklar aktif, bağımsız kararlar alabilen, yaratıcı, toplumsal bireyler olarak yetişirler. otoriter tutumun benimsendiği evlerdeki çocuklarda, kavgacılık, işbirliğine yanaşmama, engel olunamayan ve tekrar eden saygısız davranışlar tespit edilmiştir otoriter tutumun benimsendiği evlerdeki çocuklarda, kavgacılık, işbirliğine yanaşmama, engel olunamayan ve tekrar eden saygısız davranışlar tespit edilmiştir

8 Beklentilerinizi çocuğun kapasitesi oranında belirleyiniz. Beklentilerinizi çocuğun kapasitesi oranında belirleyiniz. Okulla olan ilişkilerinizi güçlendiriniz Okulla olan ilişkilerinizi güçlendiriniz Çocuğunuzun akademik yeterliliğini daha önceden tanıyor olmalısınız. Çocuğunuzun akademik yeterliliğini daha önceden tanıyor olmalısınız. Anne baba ve çocuk iletişimi güçlenmelidir Anne baba ve çocuk iletişimi güçlenmelidir Bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırılmalıdır. Bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırılmalıdır.

9 Tutarsız disiplin uygulamalarından derhal vazgeçilmelidir. Tutarsız disiplin uygulamalarından derhal vazgeçilmelidir. Basarisizliğin altında yatan nedenler düşünülmelidir. Basarisizliğin altında yatan nedenler düşünülmelidir. Çocuk olduğu gibi kabul edilmelidir Çocuk olduğu gibi kabul edilmelidir Çocukta güven duygusu geliştirilmelidir Çocukta güven duygusu geliştirilmelidir Birey kendisi ile yarışmalıdır. Birey kendisi ile yarışmalıdır.. Basarisizlik yoktur. Öğrenilecek sey vardır.. Basarisizlik yoktur. Öğrenilecek sey vardır..

10 Basarisizlik yoktur. Öğrenilecek şey vardır. Basarisizlik yoktur. Öğrenilecek şey vardır. Suçlayıcı ve olumsuz ifadelerden kaçınılmalıdır. Suçlayıcı ve olumsuz ifadelerden kaçınılmalıdır. Çocuğun ilgi alanlarının keşfedilip hemen yönlendirilmesi yararlıdır. Çocuğun ilgi alanlarının keşfedilip hemen yönlendirilmesi yararlıdır. Çocuk mutlaka araştırmaya sevk edilmelidir. Çocuk mutlaka araştırmaya sevk edilmelidir. Çocuğun kitap okuma alışkanlığının kazanılması ancak anne babanın ona model olmasıyla gerçekleşebilir. Çocuğun kitap okuma alışkanlığının kazanılması ancak anne babanın ona model olmasıyla gerçekleşebilir.

11 Ailenin, gencin bağımsızlaşma eğilimlerine karşı tutumunda değişiklik olmazsa, bireyde büyüdüğünü ispatlama veya çocuk gibi davranılmasına tepki olarak sigara kullanma davranışı görülebilir. Ailenin, gencin bağımsızlaşma eğilimlerine karşı tutumunda değişiklik olmazsa, bireyde büyüdüğünü ispatlama veya çocuk gibi davranılmasına tepki olarak sigara kullanma davranışı görülebilir. Bu yolun seçilmesinin sebeplerinden biri, sigaranın yetişkin davranışı olarak sunulmasıdır. Bu yolun seçilmesinin sebeplerinden biri, sigaranın yetişkin davranışı olarak sunulmasıdır.

12 Gençlerin sigaraya başlamalarının bir başka nedeni de, sigara kullanımını otoriteye başkaldırı sembolü olarak algılamalarıdır Gençlerin sigaraya başlamalarının bir başka nedeni de, sigara kullanımını otoriteye başkaldırı sembolü olarak algılamalarıdır Sonuç olarak, anne-baba tutumu, kötü alışkanlıklara başlamada, sürdürmede ve sonlandırmada özellikle ergenlik döneminde belirleyici rol oynamaktadır. Sonuç olarak, anne-baba tutumu, kötü alışkanlıklara başlamada, sürdürmede ve sonlandırmada özellikle ergenlik döneminde belirleyici rol oynamaktadır. Davranışlarında tutarlı, sevecen, kabul edici,çocukların düşüncelerine değer veren tutumları ile sigara kullanımının başlamasında ve bırakılmasında çok önemli bir yere sahiptirler. Davranışlarında tutarlı, sevecen, kabul edici,çocukların düşüncelerine değer veren tutumları ile sigara kullanımının başlamasında ve bırakılmasında çok önemli bir yere sahiptirler.

13

14 Dünyaya gelen çocuk, anne ve babanın beklentilerine uygun olmadığı taktirde, oluşan kırıklık sonucu, anne ve babada reddetme tavrı gelişir. Dünyaya gelen çocuk, anne ve babanın beklentilerine uygun olmadığı taktirde, oluşan kırıklık sonucu, anne ve babada reddetme tavrı gelişir. Toplumun kültürel değerleri, çocuklarını yetiştirme konusunda anne ve babaların tutumlarını etkiler. Toplumun kültürel değerleri, çocuklarını yetiştirme konusunda anne ve babaların tutumlarını etkiler. Üstlendikleri ebeveyn rolünden haz duyan ve görevlerini gereğince yaptıklarına inanan anne ve babaların çocuklarına karşı tıkındıkları tavırlar, daha başarılı ve olumludur. Üstlendikleri ebeveyn rolünden haz duyan ve görevlerini gereğince yaptıklarına inanan anne ve babaların çocuklarına karşı tıkındıkları tavırlar, daha başarılı ve olumludur.

15 Çocuklarını nasıl yetiştireceklerini bilemeyen, güvensiz ve kendilerini yetersiz hisseden anne babaların çocuklarına karşı tıkındıkları tavırlar, başarısız ve olumsuzdur. Çocuklarını nasıl yetiştireceklerini bilemeyen, güvensiz ve kendilerini yetersiz hisseden anne babaların çocuklarına karşı tıkındıkları tavırlar, başarısız ve olumsuzdur. Çocuklarının sayı, cinsiyet ve kişilik özelliklerinden memnun olan anne ve babalar, memnun olmayanlara oranla, daha uygun tavırlara sahiptirler. Çocuklarının sayı, cinsiyet ve kişilik özelliklerinden memnun olan anne ve babalar, memnun olmayanlara oranla, daha uygun tavırlara sahiptirler. Anne ve babanın kendi çocukluk yıllarındaki deneyimleri, şimdiki tutumlarında etkili olabilir. Anne ve babanın kendi çocukluk yıllarındaki deneyimleri, şimdiki tutumlarında etkili olabilir.

16 Aile içinde eşler arasındaki ilişki, çocuklara karşı takınılan tavrı etkileyen bir başka faktördür. Aile içinde eşler arasındaki ilişki, çocuklara karşı takınılan tavrı etkileyen bir başka faktördür. Çocukluk yıllarını zor koşullar altında geçiren bir baba ya da anne, parasal olanaklara sahip olur olmaz, çocuğuna en iyi ortamı hazırlamak ister. Çocukluk yıllarını zor koşullar altında geçiren bir baba ya da anne, parasal olanaklara sahip olur olmaz, çocuğuna en iyi ortamı hazırlamak ister. Çocuk evlilik dışı, istenmeyen bir bebek olabilir. Çocuk evlilik dışı, istenmeyen bir bebek olabilir.. Henüz anne-baba bir çocuklarının olması için kendilerini hazır hissetmeden ebeveyn olmuş olabilir.. Henüz anne-baba bir çocuklarının olması için kendilerini hazır hissetmeden ebeveyn olmuş olabilir.

17 Çocukta bedensel ve ruhsal açıdan bir engel veya özür olabilir. Çocukta bedensel ve ruhsal açıdan bir engel veya özür olabilir. Anne ya da baba hayal kırıklığı yaşıyor ve suçluluk hissediyor, suçu da direk çocuğa yüklüyor olabilir. Anne ya da baba hayal kırıklığı yaşıyor ve suçluluk hissediyor, suçu da direk çocuğa yüklüyor olabilir. Anne yada baba çocuğa aşırı düşkünlük gösterip eşini ihmal ediyor olabilir. İhmal edildiğini düşünen eş çocuğu kendisine rakip görebilir. Anne yada baba çocuğa aşırı düşkünlük gösterip eşini ihmal ediyor olabilir. İhmal edildiğini düşünen eş çocuğu kendisine rakip görebilir..

18 Çalışma koşullarından dolayı aşırı yorgunluk ve çocuklara ayrılabilecek zamanın kısıtlı olması. Çalışma koşullarından dolayı aşırı yorgunluk ve çocuklara ayrılabilecek zamanın kısıtlı olması. Çocuk bakımını annenin dışındaki büyükannenin üstlenmesi, evde bakıcının bulunması ve bunların çocuğu anne ve babayla paylaşmak istememeleri. Çocuk bakımını annenin dışındaki büyükannenin üstlenmesi, evde bakıcının bulunması ve bunların çocuğu anne ve babayla paylaşmak istememeleri. Geçmiş yaşantısının alışkanlıkları ve deneyimleri. Geçmiş yaşantısının alışkanlıkları ve deneyimleri. -

19 Teknolojinin hızla gelişmesi,ebeveynlerin kendilerini yeni gelişmelere kapalı tutmaları. Teknolojinin hızla gelişmesi,ebeveynlerin kendilerini yeni gelişmelere kapalı tutmaları. Bilgisizlik ve aile ilişkilerinde eşit sorumluluk ve paylaşımların olmaması. Bilgisizlik ve aile ilişkilerinde eşit sorumluluk ve paylaşımların olmaması. Ekonomik ve toplumsal nedenler Ekonomik ve toplumsal nedenler

20 Ama bunlar sadece bahanedir. Hiçbir bahane çocuğu ret etme konusunda kabul edilir olamaz. Ama bunlar sadece bahanedir. Hiçbir bahane çocuğu ret etme konusunda kabul edilir olamaz.

21 1-Şiddetli Reddedici Anne Baba Tutumları 1-Şiddetli Reddedici Anne Baba Tutumları 2- Kayıtsız ve Pasif Anne- Baba Tutumları 2- Kayıtsız ve Pasif Anne- Baba Tutumları 3- Baskıcı, otoriter, katı ve sıkı anne-baba tutumları 3- Baskıcı, otoriter, katı ve sıkı anne-baba tutumları 4- Dengesiz, kararsız ve tutarsız anne-baba tutumları 4- Dengesiz, kararsız ve tutarsız anne-baba tutumları 5-Abartılmış Sevgi ve Aşırı Koruyucu Anne-Baba Tutumları 5-Abartılmış Sevgi ve Aşırı Koruyucu Anne-Baba Tutumları 6-Gevşek Anne-Baba Tutumları 6-Gevşek Anne-Baba Tutumları 7-Amaçsız Hoşgörülü Ana-Baba Tutumları 7-Amaçsız Hoşgörülü Ana-Baba Tutumları 8- Mükemmeliyetçi, ana-baba tutumları 8- Mükemmeliyetçi, ana-baba tutumları 9- Kabul edici, güven verici, hoşgörülü ve demokratik ana-baba tutumları 9- Kabul edici, güven verici, hoşgörülü ve demokratik ana-baba tutumları

22 Şiddetli ret edici tutumu olan ailelerde çocuğa karşı düşmanmış gibi davranılır. Şiddetli ret edici tutumu olan ailelerde çocuğa karşı düşmanmış gibi davranılır. Çocuk hiçbir zaman beğenilmez, eleştirilir, eksik yönleri araştırılır. Çocuk hiçbir zaman beğenilmez, eleştirilir, eksik yönleri araştırılır. Öz evlat olduğu halde üvey evlat muamelesi görür,bazen anne, bazen baba düşmanca duygular içindedir Öz evlat olduğu halde üvey evlat muamelesi görür,bazen anne, bazen baba düşmanca duygular içindedir

23 Aile içi iletişimde çocuğa karşı soğuk davranılır. Aile içi iletişimde çocuğa karşı soğuk davranılır. Baskı yapmak için her türlü fırsat kollanır. Baskı yapmak için her türlü fırsat kollanır. Ailenin her türlü angarya işi bu çocuğa yıkılır. Ailenin her türlü angarya işi bu çocuğa yıkılır. Kardeşler arasında günah keçisi olarak bir çocuk seçilir. Kardeşler arasında günah keçisi olarak bir çocuk seçilir. Aile ortamı kesinlikle sıcak -sosyal ve güven verici havadan yoksundur Aile ortamı kesinlikle sıcak -sosyal ve güven verici havadan yoksundur

24 Aile arası ilişkiler kavga,çatışma,gerilim doludur. Aile arası ilişkiler kavga,çatışma,gerilim doludur. Anne ve baba çocuğu sevmemekte, anlamamakta ve onu diktatörce yönetmeye çalışmaktadır. Anne ve baba çocuğu sevmemekte, anlamamakta ve onu diktatörce yönetmeye çalışmaktadır..

25

26 Çocuklar, yardım ve merhamet duygusundan uzaktır. Çocuklar, yardım ve merhamet duygusundan uzaktır. Duygusal kırgınlıklar yaşayan, agresif ve saldırgan yapıdadırlar. Duygusal kırgınlıklar yaşayan, agresif ve saldırgan yapıdadırlar. Hayvanlara, kendinden küçük ve güçsüzlere karşı düşmanca duygular beslerler. Hayvanlara, kendinden küçük ve güçsüzlere karşı düşmanca duygular beslerler. Anne ve baba tarafından şiddete maruz kalmamak için, onlara karşı uysal, edilgen ve erdemli olurlar. Anne ve baba tarafından şiddete maruz kalmamak için, onlara karşı uysal, edilgen ve erdemli olurlar.

27 Anne babaya karşı içten içe düşmanca duygular beslerler. Anne babaya karşı içten içe düşmanca duygular beslerler. Korkak ve pasif karakter yapısına sahiptirler. Korkak ve pasif karakter yapısına sahiptirler. İnatçılık, hırçınlık, uyumsuzluk, çete başı olma, yasa dışı eylemlerde bulunmaya yatkınlık, intihar eğilimli olurlar. İnatçılık, hırçınlık, uyumsuzluk, çete başı olma, yasa dışı eylemlerde bulunmaya yatkınlık, intihar eğilimli olurlar. Kendine güvensiz ve dengesiz bir kişilik sergilerler. Kendine güvensiz ve dengesiz bir kişilik sergilerler. Bastırılmış duygularından ve kendini ifade edememekten dolayı kendilerine zarar verme eğilimindedirler. Bastırılmış duygularından ve kendini ifade edememekten dolayı kendilerine zarar verme eğilimindedirler.

28 Sevgiye en fazla ihtiyacı olan zamanlarda ret edildiği için şiddetli öfke krizleri geçirebilirler. Sevgiye en fazla ihtiyacı olan zamanlarda ret edildiği için şiddetli öfke krizleri geçirebilirler.

29

30 Çocuğun davranışları karşısında ilgisiz ve kayıtsız davranışlar sergilerler. Çocuğun davranışları karşısında ilgisiz ve kayıtsız davranışlar sergilerler. Anne-babalar hoşgörü ile boş vermeyi birbirine karıştırmaktadırlar. Anne-babalar hoşgörü ile boş vermeyi birbirine karıştırmaktadırlar. İhmalkar ebeveyn zorunlu zamanlarda çocukla yüzeysel ilişki kurmaktadır. İhmalkar ebeveyn zorunlu zamanlarda çocukla yüzeysel ilişki kurmaktadır. Anne-Babaların kişilik yapıları değişkendir. Anne-Babaların kişilik yapıları değişkendir.

31

32 Anne babanın ilgisini çekmeye çalışıp saldırgan ve suça yönelik davranışlar gösterirler. Anne babanın ilgisini çekmeye çalışıp saldırgan ve suça yönelik davranışlar gösterirler. Yaşı büyüdükçe anne babadan uzaklaşıp,onlara karşı kin güderek intikam almaya çalışacaktır. Yaşı büyüdükçe anne babadan uzaklaşıp,onlara karşı kin güderek intikam almaya çalışacaktır. Aradığı sevgi ve şefkati ailede bulamadığı için dışarıdaki ilişkilerde arayacaktır. Aradığı sevgi ve şefkati ailede bulamadığı için dışarıdaki ilişkilerde arayacaktır. Çocuğun ceza alması bile kısa bir müddet için var olduğunu hissettirir. Bu nedenle aldığı ceza onun için bir tür ödüldür. Çocuğun ceza alması bile kısa bir müddet için var olduğunu hissettirir. Bu nedenle aldığı ceza onun için bir tür ödüldür.

33 Otoriter ana-baba çocuğunu belki sevmektedir ancak sevgisini, çocuk istenilen şekilde davrandıkça gösterir. Otoriter ana-baba çocuğunu belki sevmektedir ancak sevgisini, çocuk istenilen şekilde davrandıkça gösterir. Çocuğunu, kendi ideallerinde yaşattığı kalıplara uygun küçük bir yetişkin yapma çabasındadırlar. Çocuğunu, kendi ideallerinde yaşattığı kalıplara uygun küçük bir yetişkin yapma çabasındadırlar. Çocuğun kendisini yaşaması engellenir. Çocuğun kendisini yaşaması engellenir.

34

35 Her türlü davranışına müdahale edilip eleştirilir. Her türlü davranışına müdahale edilip eleştirilir. Çocuğun duygu ve düşüncelerine önem ve değer verilmez. Çocuğun duygu ve düşüncelerine önem ve değer verilmez. Anne ve babalar çocuklarını sürekli eleştirip cezalandırırlar. Anne ve babalar çocuklarını sürekli eleştirip cezalandırırlar. Yaptırım gücü anne babadadır. Yaptırım gücü anne babadadır. Çocuğunu anlama çabasını hiç göstermezler. Çocuğunu anlama çabasını hiç göstermezler.

36 Bu ailelerin verdiği eğitim de ceza her zaman ön plandadır. Bu ailelerin verdiği eğitim de ceza her zaman ön plandadır. Çocuğun işlediği suçla ceza orantılı değildir, çocuğa verilen cezalar çok ağır olur. Çocuğun işlediği suçla ceza orantılı değildir, çocuğa verilen cezalar çok ağır olur.

37 UNUTMAYIN Belki sonuçta çocuğun aileye gösterdiği direnç kırılır ve ailenin istediği kılıfa zorda olsa çocuk girer. Aile istediği gibi uzaktan kumandalı bir çocuğa sahip olur. Ama geriye çocuktan çok fazla bir şey kalmaz. Anne baba başarıya ulaşmıştır. Ama silik bir kişiliği olan çocukları olmuştur. Belki sonuçta çocuğun aileye gösterdiği direnç kırılır ve ailenin istediği kılıfa zorda olsa çocuk girer. Aile istediği gibi uzaktan kumandalı bir çocuğa sahip olur. Ama geriye çocuktan çok fazla bir şey kalmaz. Anne baba başarıya ulaşmıştır. Ama silik bir kişiliği olan çocukları olmuştur.

38

39 Çocuk duygu ve düşüncelerini içine atarak bastırır. Çocuk duygu ve düşüncelerini içine atarak bastırır. Çocuk attığı her adımda yanlış yapma korkusu içindedir Çocuk attığı her adımda yanlış yapma korkusu içindedir Çocuk, hassas, kırılgan, hastalıklı bir kişilik yapısına yatkındır. Çocuk, hassas, kırılgan, hastalıklı bir kişilik yapısına yatkındır. Aşağılık duygusu gelişmiş, kendine güvensiz, pasif, zorluklar karşısında teslimiyetçi bir yapıdadır. Aşağılık duygusu gelişmiş, kendine güvensiz, pasif, zorluklar karşısında teslimiyetçi bir yapıdadır.

40 Kolayca ağlama eğimi gösterirler. Kolayca ağlama eğimi gösterirler. Başkasının etkisinde kolaylıkla kalabilirler. Başkasının etkisinde kolaylıkla kalabilirler. Tüm bunların sonunda çocuk ya ele avuca sığmaz. Tüm bunların sonunda çocuk ya ele avuca sığmaz. Yada renksiz, kişiliksiz, varlığı yokluğu belli olmayan birisi haline gelir..

41 Bu dengesizlik ve tutarsızlık, ana-baba arasındaki görüş ayrılığından olduğu gibi anne-babanın gösterdikleri değişken davranış biçiminde de görülebilir. Bu dengesizlik ve tutarsızlık, ana-baba arasındaki görüş ayrılığından olduğu gibi anne-babanın gösterdikleri değişken davranış biçiminde de görülebilir.

42 Anne baba mutlaka aynı eğitim görüşüne sahip olmalıdır. Anne baba mutlaka aynı eğitim görüşüne sahip olmalıdır. Aldığı cezanın niteliği, hangi davranışın sonunda aldığı, çocuğa açıklanmalıdır. Aldığı cezanın niteliği, hangi davranışın sonunda aldığı, çocuğa açıklanmalıdır. Anne ve babaların çocuklar arasındaki tutarsız ve ayrımcı davranışlarından bir başkası da kız erkek çocuk ayrımıdır. Anne ve babaların çocuklar arasındaki tutarsız ve ayrımcı davranışlarından bir başkası da kız erkek çocuk ayrımıdır.

43 Büyük çocukların yetiştirilme tarzı ile küçük çocukların yetiştirilme tarzları arasında farklılıklar görülmektedir. Büyük çocukların yetiştirilme tarzı ile küçük çocukların yetiştirilme tarzları arasında farklılıklar görülmektedir. Çocuğa verilen eğitim türünde de tutarsızlık görülmektedir. Çocuğa verilen eğitim türünde de tutarsızlık görülmektedir.

44

45 Çocuk, hangi davranışın nerede ve ne zaman yapılacağını kestiremez. Çocuk, hangi davranışın nerede ve ne zaman yapılacağını kestiremez. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemez. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemez. Çocuk kendi kişilik gelişimini sağlamak için oldukça uzun zaman ve emek harcar. Çocuk kendi kişilik gelişimini sağlamak için oldukça uzun zaman ve emek harcar.

46 Aşırı istenilen, geç kavuşulan, tek çocuk, ilk çocuk, tek erkek veya kız çocuk en küçük çocuk, en geniş sülalenin tek erkek çocuğu gibi çocuklar genellikle abartılmış sevginin odak noktası olurlar. Aşırı istenilen, geç kavuşulan, tek çocuk, ilk çocuk, tek erkek veya kız çocuk en küçük çocuk, en geniş sülalenin tek erkek çocuğu gibi çocuklar genellikle abartılmış sevginin odak noktası olurlar.

47 Genellikle bu tür çocuklar erken konuşup geç yürürler. Genellikle bu tür çocuklar erken konuşup geç yürürler. Aşırı koruyucu ve abartılı sevgisi olan anne babalar çocuklarına derin duygusal bağla bağlıdırlar. Aşırı koruyucu ve abartılı sevgisi olan anne babalar çocuklarına derin duygusal bağla bağlıdırlar. Anne baba çocukları için sebepsiz yere aşırı kaygı içindedirler. Bu kaygı da onları çocuklarını aşırı korumaya yönlendirir. Anne baba çocukları için sebepsiz yere aşırı kaygı içindedirler. Bu kaygı da onları çocuklarını aşırı korumaya yönlendirir.

48 Çocuğu mutlu edemeyeceklerini düşündükleri için hep endişelidirler. Çocuğu mutlu edemeyeceklerini düşündükleri için hep endişelidirler. Çocuğa karşı boğucu şefkat gösterirler. Çocuğa karşı boğucu şefkat gösterirler. Çocuğu ilgilendiren karalar da yaşı kaç olursa olsun fikri sorulmaz. Çocuğu ilgilendiren karalar da yaşı kaç olursa olsun fikri sorulmaz. Çocuğun yanlışları anne baba tarafından görülmek istenmez. Çocuğun yanlışları anne baba tarafından görülmek istenmez.

49 Anne baba çocuğa yaptırmak istedikleri bir davranış için duygu sömürüsü metodu ve şiddetli şefkat yöntemi kullanırlar. Anne baba çocuğa yaptırmak istedikleri bir davranış için duygu sömürüsü metodu ve şiddetli şefkat yöntemi kullanırlar. Aşırı koruyuculuğun altında yatan ana sebep annenin yalnızlığı ve hayattan özelliklede eşinde ve evliliğinde beklediğini bulamamış olmasıdır. Aşırı koruyuculuğun altında yatan ana sebep annenin yalnızlığı ve hayattan özelliklede eşinde ve evliliğinde beklediğini bulamamış olmasıdır. Anne, çocuğunu kendine aşırı bağımlı yaparak kendisini değerli ve eşi bulunmaz hisseder. Anne, çocuğunu kendine aşırı bağımlı yaparak kendisini değerli ve eşi bulunmaz hisseder.

50 Abartılmış sevgi ve aşırı koruyuculuk daha çok anne çocuk ilişkisinde ortaya çıkmaktadır. Abartılmış sevgi ve aşırı koruyuculuk daha çok anne çocuk ilişkisinde ortaya çıkmaktadır. Bu tür anne babalar (Çocuklar genelde üç yaşından itibaren rahatlıkla kaşık kullanabilir)çocukları 8-9 yaşlarında olmasına rağmen yemeklerini kendileri yedirmek isterler. Bu tür anne babalar (Çocuklar genelde üç yaşından itibaren rahatlıkla kaşık kullanabilir)çocukları 8-9 yaşlarında olmasına rağmen yemeklerini kendileri yedirmek isterler. Çocuğun veya gencin kıyafetlerini anne baba seçer. Çocuğun veya gencin kıyafetlerini anne baba seçer.

51 Çocuk ergenlik çağına girmiş olmasına rağmen anne çocuğuyla yatmak ister. Çocuk ergenlik çağına girmiş olmasına rağmen anne çocuğuyla yatmak ister. Çocuğun yaşı büyük dahi olsa ona ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini hatırlatır. Çocuğun yaşı büyük dahi olsa ona ne yapması ve ne yapmaması gerektiğini hatırlatır. Çocuğun kendini tanımasına fırsat vermezler. Çocuğun kendini tanımasına fırsat vermezler. Anne-babalar çocukların kendilerine bağlılıklarını kendi yaptıkları fedakarlıkların karşılığı olarak görürler. Anne-babalar çocukların kendilerine bağlılıklarını kendi yaptıkları fedakarlıkların karşılığı olarak görürler.

52

53 Çocuklar hayata ve sosyal yaşama gereğince hazırlanamazlar. Çocuklar hayata ve sosyal yaşama gereğince hazırlanamazlar. Hayattan edinmeleri gereken deneyimleri edinmeden hayatla karşı karşıya kaldıklarında uyum sağlamakta gülcük çekmektedirler. Hayattan edinmeleri gereken deneyimleri edinmeden hayatla karşı karşıya kaldıklarında uyum sağlamakta gülcük çekmektedirler. Ailenin sıcak kucağından ayrılmak istemezler. Ailenin sıcak kucağından ayrılmak istemezler.

54 Atılım ve başarma gücünden, kendilerini kabul ettirme istek ve yeteneğinden yoksundurlar. Atılım ve başarma gücünden, kendilerini kabul ettirme istek ve yeteneğinden yoksundurlar. Beceriksiz, çekingen ve sakar görünürler. Beceriksiz, çekingen ve sakar görünürler. Çoğunlukla başarısız ve mutsuz olurlar. Çoğunlukla başarısız ve mutsuz olurlar. Aileden uzak yaşama çocuk için oldukça acıdır. Aileden uzak yaşama çocuk için oldukça acıdır. Daima dikkat çekmeye ve etrafındaki kişileri kendi emri altında tutup, hizmet ettirmeye çalışır. Daima dikkat çekmeye ve etrafındaki kişileri kendi emri altında tutup, hizmet ettirmeye çalışır.

55 Çok zayıf bir sosyal uyumu vardır. Çok zayıf bir sosyal uyumu vardır. Çocuk ailesine olan bağımlılığını dış çevreye de genelleyebilir. Çocuk ailesine olan bağımlılığını dış çevreye de genelleyebilir. Çocuk kendini topluma kabul ettirmek için zaman zaman isyankar davranışlar sergileyebilir. Çocuk kendini topluma kabul ettirmek için zaman zaman isyankar davranışlar sergileyebilir.

56 Kendine ve insanlara güvensizlik. Kendine ve insanlara güvensizlik. Başkalarına bağımlılık ve kendi başına karar verememe. Başkalarına bağımlılık ve kendi başına karar verememe. İletişim güçlüğü ve sosyal ilişkilerden kaçma. İletişim güçlüğü ve sosyal ilişkilerden kaçma. Sorunlarla yüzleşmekten korkma ve sorunlardan kaçma. Sorunlarla yüzleşmekten korkma ve sorunlardan kaçma. Kendiyle ve yaşamla ilgili olumsuz duygu ve düşünceler. Kendiyle ve yaşamla ilgili olumsuz duygu ve düşünceler.

57 Kendini sevmeme ve kendiyle barışık olmama. Kendini sevmeme ve kendiyle barışık olmama. Başarısızlık kaygısı ve yetersizlik duygusu. Başarısızlık kaygısı ve yetersizlik duygusu. Suçluluk duygusu. Suçluluk duygusu. Saplantılı olma. Saplantılı olma. Aşırı kaygılı olma. Aşırı kaygılı olma.

58 Çocuk, ailede inisiyatif sahibi tek kişidir. Çocuk, ailede inisiyatif sahibi tek kişidir. Çocuğun isteklerine diğer aile bireyleri kayıtsız şartsız uyarlar. Çocuğun isteklerine diğer aile bireyleri kayıtsız şartsız uyarlar. Sevgi yönünden doyumsuzdur. Sevgi yönünden doyumsuzdur. Okul kurallarına uyum sağlayamazlar. Okul kurallarına uyum sağlayamazlar. Çocuğun neyi yapması veya neyi yapmaması konusunda bilgi verilmez. Çocuğun neyi yapması veya neyi yapmaması konusunda bilgi verilmez.

59 Kuralları uygulama ve denetleme düzensizdir. Kuralları uygulama ve denetleme düzensizdir. Bu tarz yetişen çocuklar anne- babalarını denetim altına alırlar. Bu tarz yetişen çocuklar anne- babalarını denetim altına alırlar.

60

61 Çocukların genel özellikleri bencil, sorumsuz, çabuk kızan, darılan, kırılgan, her dediğinin anında olmasını isteyen, sabırsız, şımarık, zor sosyalleşen anti sosyal davranış özellikleri gösterebilirler. Çocukların genel özellikleri bencil, sorumsuz, çabuk kızan, darılan, kırılgan, her dediğinin anında olmasını isteyen, sabırsız, şımarık, zor sosyalleşen anti sosyal davranış özellikleri gösterebilirler. Ben merkezci bir kişilik geliştirirler. Ben merkezci bir kişilik geliştirirler.

62 Anne baba çocuktan en iyisini bekler. Anne baba çocuktan en iyisini bekler. Kendi gerçekleştiremedi yaşantıları çocuklarının gerçekleştirmesini isterler Kendi gerçekleştiremedi yaşantıları çocuklarının gerçekleştirmesini isterler Çocuklardan aşırı din ahlak ve toplum kurallarına uymalarını beklerler. Çocuklardan aşırı din ahlak ve toplum kurallarına uymalarını beklerler.

63

64 Çocuklar ağır nörotik gelişim gösterirler. Çocuklar ağır nörotik gelişim gösterirler. Kişilik ve karakter yapıları genelde çok katıdır. Kişilik ve karakter yapıları genelde çok katıdır. Aşağılık kompleksi vardır. Aşağılık kompleksi vardır. Kendi iç dünyasında çatışma halindedir. Kendi iç dünyasında çatışma halindedir. Hayatta doyumsuz ve mutsuz olurlar. Hayatta doyumsuz ve mutsuz olurlar. Sürekli sevgi ve nefret karışımı duyguları aynı anda yaşar. Sürekli sevgi ve nefret karışımı duyguları aynı anda yaşar.

65 Her işte istediği seviyeyi yakalamayınca, aşağılık duygusu çocukta gelişir. Her işte istediği seviyeyi yakalamayınca, aşağılık duygusu çocukta gelişir. Çocuk doyumsuz olur. Çocuk doyumsuz olur. Çocuk nerede durması gerektiğini bilemez. Çocuk nerede durması gerektiğini bilemez. Son noktaya onunu yerine başkaları koyar. Son noktaya onunu yerine başkaları koyar.

66 Çocuklarına bütün çocukça davranışlar yasaklamışlardır. Çocuklarına bütün çocukça davranışlar yasaklamışlardır. Çocuklarından aşırı titizlik ve temizlik bekler. Çocuklarından aşırı titizlik ve temizlik bekler. Askeri sistem aile ilişkilerine hakimdir. Askeri sistem aile ilişkilerine hakimdir. Çocuklarının dört dörtlük olmasını beklerler. Çocuklarının dört dörtlük olmasını beklerler. Çocuğun arkadaşlarının seçimi de aileye aittir. Çocuğun arkadaşlarının seçimi de aileye aittir.

67 Başkalarının bu aile hakkında ne düşündüğü çok önemlidir. Başkalarının bu aile hakkında ne düşündüğü çok önemlidir. Aile bireylerinin özel alanları ve kimlikleri tehdit altındadır. Aile bireylerinin özel alanları ve kimlikleri tehdit altındadır.

68 Ana babaların çocuklarına karşı hoşgörülü sahibi olmaları, çocuklarını desteklemeleri, bazı kısıtlamaların dışında çocuğun istek ve arzularını yerine getirmeleri anlamına gelmektedir. Ana babaların çocuklarına karşı hoşgörülü sahibi olmaları, çocuklarını desteklemeleri, bazı kısıtlamaların dışında çocuğun istek ve arzularını yerine getirmeleri anlamına gelmektedir..

69 Aile içinde güven ve şeffaflık vardır. Aile içinde güven ve şeffaflık vardır. Problemlerle nasıl baş edebileceklerini birlikte araştırırlar. Problemlerle nasıl baş edebileceklerini birlikte araştırırlar. Kabul eden anne baba çocuğun ilgilerini göz önünde tutar. Kabul eden anne baba çocuğun ilgilerini göz önünde tutar. Anne baba birbirlerine ve çocuklarına karşı olan duygularında net ve açıktır. Anne baba birbirlerine ve çocuklarına karşı olan duygularında net ve açıktır. Bir çok alternatif sunularak tercih çocuğa aittir. Bir çok alternatif sunularak tercih çocuğa aittir.

70 Çocuğun aile içi ve dışında uyacağı kuralların sınırları bellidir. Çocuğun aile içi ve dışında uyacağı kuralların sınırları bellidir. Aile içerisinde eşit bir ilişki vardır. Aile içerisinde eşit bir ilişki vardır. Aile içi şiddet ve duygusal yaptırım yerine ikna etme düşüncesi hakimdir. Aile içi şiddet ve duygusal yaptırım yerine ikna etme düşüncesi hakimdir. Bu ailedeki sevgi, herhangi bir koşula bağlı olmayan karşılıksız sevgidir. Bu ailedeki sevgi, herhangi bir koşula bağlı olmayan karşılıksız sevgidir.

71 Aile çocuğa karşı sergilediği tutumlarda onun yaşını ve gelişim basamaklarını göz önünde bulundurur. Aile çocuğa karşı sergilediği tutumlarda onun yaşını ve gelişim basamaklarını göz önünde bulundurur. Başarısızlıkları cezalandırmak yerine başarılar ödüllendirilir. Başarısızlıkları cezalandırmak yerine başarılar ödüllendirilir.

72

73 Demokratik ve güven verici ortamda yetişen çocuk, kendine ve çevresine saygılı, sınırlarını bilen, yaratıcı, aktif, etkin, girişken…vb. Demokratik ve güven verici ortamda yetişen çocuk, kendine ve çevresine saygılı, sınırlarını bilen, yaratıcı, aktif, etkin, girişken…vb. En önemlisi mutlu, özgüvenli bir bireydir. En önemlisi mutlu, özgüvenli bir bireydir.

74 Çocuklarınızı saygılı yapmak için : Çocuklarınızı saygılı yapmak için : Onun hislerine değer verin ve bunu gösterin. Çocuklarınızın güveninin kazanmak için: Çocuklarınızın güveninin kazanmak için: Onlara boş vaatlerde bulunmayın, vaadinizi yerine getirin, eşler olarak birbirinize saygı gösteriniz. Onlara boş vaatlerde bulunmayın, vaadinizi yerine getirin, eşler olarak birbirinize saygı gösteriniz.

75 Çocuklarınızın size saygı göstermesi ve iltifat etmesi için; Çocuklarınızın size saygı göstermesi ve iltifat etmesi için; Çocukların kusurlarını suçlarını alay ve hakaretle karşılamayın. Çocuklarınızın sözünüzü dinlemeleri için; Çocuklarınızın sözünüzü dinlemeleri için; Onlardan yerine getirebilecekleri şeyleri isteyin. Kuru tehdit savurmayın. Çocuklara insanları sevdirmek için; Çocuklara insanları sevdirmek için; Onlara daima iyi insanlardan bahsedin

76 Çocukları kıskanç yapmamak için; Çocukları kıskanç yapmamak için; Çocuğun yanında durumu iyi olanları çekiştirmeyin. Çocukların hayal ve kabus görmemeleri için; Çocukların hayal ve kabus görmemeleri için; Onlara sihirden, büyüden, peri masallarından, kaf dağının ardındaki devden, kötü kalpli cadıdan vs bahsetmeyin.

77 Çocukların inatçı olmamaları için; Çocukların inatçı olmamaları için; Onların her istediğini yerine getirmeyin Çocuğunuzun yalancı olmamamsı için: Çocuğunuzun yalancı olmamamsı için: Yalan söylemeyin. Çocuklarınızı amaçlı,enerjik ve hayata sıcak bakan bir fert yapmak için; Çocuklarınızı amaçlı,enerjik ve hayata sıcak bakan bir fert yapmak için; Onu hoşlandığı ve yeteneği olduğu mesleğe yönlendirin.Çocuğu sosyal faaliyetlere katın. Onlara ders yönünden fazla baskı yapmayın. Onu hoşlandığı ve yeteneği olduğu mesleğe yönlendirin.Çocuğu sosyal faaliyetlere katın. Onlara ders yönünden fazla baskı yapmayın.

78 Çocuklarınızı düzene ve temizliğe alıştırmak için; Çocuklarınızı düzene ve temizliğe alıştırmak için; Yataklarını,oyuncaklarını,kitaplarını ve düzelttiklerinde tebrik edin ve onlara ödül verin.Ama her zaman ödül vermeyin. Yataklarını,oyuncaklarını,kitaplarını ve düzelttiklerinde tebrik edin ve onlara ödül verin.Ama her zaman ödül vermeyin. Çocukların cimri olmamaları için; Çocukların cimri olmamaları için; Paraya çok değer vermeyin.

79 Çocukların sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürmeleri için; Çocukların sağlıklı olarak yaşamlarını sürdürmeleri için; Çocuklarınızın üstüne çok titremeyin.Temiz havadan, kırdan, güneşten istifade ettirin. Vücudunu ilaca alıştırmayın. Çocuklarınızın üstüne çok titremeyin.Temiz havadan, kırdan, güneşten istifade ettirin. Vücudunu ilaca alıştırmayın. Anne baba alarak çocuğa doğal yaşam fırsatını vermeliyiz. Anne baba alarak çocuğa doğal yaşam fırsatını vermeliyiz. Çocuğun yakın çevresi uyanık olmalı; Çocuğun yakın çevresi uyanık olmalı; Ders çalışmama ve sinirlilik gibi sorunların altında depresyon olabileceği unutulmamalı. Ders çalışmama ve sinirlilik gibi sorunların altında depresyon olabileceği unutulmamalı.

80 Ailedeki her bireyin özelliklerine, yeteneklerine, ilgilerine, gereksinimlerine duyarlılık göstermelidir.

81 Amaç, "kusursuz ebeveynler" olmak değil "elden geldiğince iyi ebeveynler" olabilmektir. Amaç, "kusursuz ebeveynler" olmak değil "elden geldiğince iyi ebeveynler" olabilmektir. Ne olursa olsun sağlıklı bir ailede asla kaybedilmemesi gereken en önemli şey bireyler arasındaki sevgi, saygı, anlayış ve doğallıktır. Ne olursa olsun sağlıklı bir ailede asla kaybedilmemesi gereken en önemli şey bireyler arasındaki sevgi, saygı, anlayış ve doğallıktır.

82 HAZIRLAYAN: FİLİZ GÜNEŞ


"İnsan yaşamında, doğumdan önce başlayan ve hayatın sonuna kadar etkisini sürdüren bir kurum olarak aile, fizyolojik olduğu kadar ekonomik, kültürel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları