Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İlçemiz Aydın ilinin alan ve nüfus yönünden en küçük ilçelerinden biri ve Menderes vadisinin en dar kısmında yer almaktadır.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İlçemiz Aydın ilinin alan ve nüfus yönünden en küçük ilçelerinden biri ve Menderes vadisinin en dar kısmında yer almaktadır."— Sunum transkripti:

1

2 İlçemiz Aydın ilinin alan ve nüfus yönünden en küçük ilçelerinden biri ve Menderes vadisinin en dar kısmında yer almaktadır.

3  İlçe Aydın dağları ve Menteşe dağlarının birbirine çok yaklaştığı bir kıstas üzerinde bulunmaktadır.

4 İlimizin doğusunda yer alan İlçemizin doğusu ve güneyi Denizli-Sarayköy, kuzeydoğusu Denizli- Buldan, batısı ve kuzeyi Aydın-Kuyucak ilçeleri ile sınırlanmıştır.

5 Aydın- Denizli illeri arasında bağlantılı kara ve demiryolları İlçemiz sınırlarından geçmektedir. İlçe merkezi Denizli'ye 42 km, Sarayköy'e 20 km, Nazilli'ye 40 km, Kuyucak'a 27 km, Aydın'a 85 km., İzmir'e ise 210 km. uzaklıktadır.

6 İlçede egemen iklim olarak Akdeniz iklimi görülür. Zaman zaman yüksek kesimlerde ve ilçenin doğu kesiminde karasal iklim görülmektedir. Akdeniz ikliminin sokulabildiği son nokta üzerinde bulunan şehir merkezi turunçgil,zeytin ve İncir üretimininde son üretim sınırını oluşturmaktadır. İlçede egemen iklim olarak Akdeniz iklimi görülür. Zaman zaman yüksek kesimlerde ve ilçenin doğu kesiminde karasal iklim görülmektedir. Akdeniz ikliminin sokulabildiği son nokta üzerinde bulunan şehir merkezi turunçgil,zeytin ve İncir üretimininde son üretim sınırını oluşturmaktadır.

7 Tarımsal faaliyetlere ailenin bireyleri katılmakta ihtiyaç anında ücret mukabili işçi istihdam edilmektedir.İş gücünün bir kısmı Tekstil fabrikaları,sera ve zeytin üretim işletmelerinde istihdam edilmektedir

8 İlçemizin toplam Nüfusu 12.984 kişidir. Bunun 7.074'ü merkez nüfusu olup 5.910'u köy nüfusudur. İlçemizde de nüfusun çoğunluğu gençlerden oluşmaktadır.(6.000 civarında)

9 Termal su hazinesi buharlı dağlar.

10 Civarda bolca bulunan termal(Kızıldere,Ortakçı) kaynaklar.

11  Uygun tabii ve coğrafik şartlar…

12 Zengin yeraltı ve yerüstü sulama suyu kaynakları.

13 Kuzey soğuklarına perde olan sıralı dağlar Seracılağa avantaj kazandırmaktadır.

14  Civarda Kurulu Modern seralar(Organik Seracılık)

15  Termal turizm yatırımları ile entegre edilecek sera projeleri ile ihtiyaç fazlası termal sular değerlendirilecektir.  Alanda en az 900 kişiye iş imkanı temin edilecek,işsizlik sorununa önemli çözüm üretilecektir.  Ticari hareketlenme ile birlikte ilçe sosyo- ekonomik düzeyinde önemli iyileştirme temin edilecektir.

16  Organize Seracılık bölgesi alanı olmaya müsait ve halen Organize Sanayi Bölgesi olarak tahsis edilen geniş Alan…

17 Bu mevzuat değişikliği ile ilçemizde özellikle Ortakçı köyü mevkiindeki tarihi Ortakçı Hamamının restorasyonu ve turizme kazandırılması ve bağlı olarak bölgede Sağlık Meslek Yüksekokulu ile ilgili termal kaynaklı fizik tedavi merkezi kurulmasının düşünülmesi ile mevcut potansiyel termal kaynakların işletilmesi gündemdedir.

18 Tarihi Termal Ortakçı Hamamı

19  İlçe ekonomisi büyük oranda tarıma dayalıdır. Önceleri hakim alan incir bahçelerinin çokluğu iken zamanla zeytin, meyvelik, turunçgil, yem bitkileri ve özelliklede sebze alanlarında artış eğilimi vardır.

20  İlçede Örtü altı sebze Üretimi.

21 Sulama imkanlarının sağlanması ve sulama sistemlerinin(damla sulama) kurulması ile sulu tarım geniş alanlara yayılmış ve kısmen örtü altı sebze yetiştiriciliğine de geçilmiştir. Halen 42 da. Alanda örtü altı sebzecilik yapılmaktadır.

22  Geniş ve hafif güneye doğru meyilli alanın, Denizli-İzmir duble yolunun hemen kenarında bulunması,civar illere(Aydın,Denizli,İzmir,Manisa,Muğla,…) ve Hava limanlarına(Adnan Menderes,Dalaman,Kuşadası,Denizli…) yakın bulunması rahat ve ekonomik ulaşım ve ticaret imkanları sağlayacaktır.

23  Sera alanının topografik konumu.

24  Ortakçı jeotermal su rezervlerinin bu alana çok yakın bulunması ve turizm amaçlı MTA sondajlarından zengin sıcak su rezervlerinin çıkarılması ısıtmada ekonomik fırsatlar temin etmektedir.  Alanın halen organize sanayi bölgesi olarak tahsis edilmesi ve atıl halde bulunması, Organize sera alanına dönüşümünün daha kolay ve ekonomik olacağı değerlendirilmektedir.  uygun iklim koşulları, topoğrafik şartlar(arazinin hafif güneye meyli,kuzeyinin sıra dağlar ile perdelenmesi,anayola sınır olması vs.) Avantaj teşkil edecektir.

25  Tuzbağı mevkiindeki 920 dekarlık Organize seracılık Bölgesi olarak düşünülen(Organize Sanayi Bölgesine tahsisli) alan seracılık sektöründeki yerli ve yabancı yatırımcı kuruluşlara arz edilmiş, uygun koşullarına rağmen mevcut mevzuat engelleri aşılamadığından yatırımlar gerçekleştirilememiştir.

26  Alanın kuzey kısmının 1300 m. yüksekliğindeki Aydın sıradağları ile perdelenmesi sera alanını soğuk rüzgarlardan korunmada avantaj teşkil edecektir.  Bölgede sulama suyu rezervlerinin varlığı sonucu sebzeciliğin yaygın olarak yapılması,seralarda istihdam edilen işgücünün bulunması ve plastik yüksek tünellerde sebze üretiminin yaygın olması potansiyel kalifiye iş gücü imkanı sunmaktadır.

27 İlçemizde seracılığa tahsis edilecek Tuzbağı mevkiindeki 180 dekarı hazineye,190 dekarı Ortakçı Köy tüzelkişiliğine ve 550 dekarıda özel mülkiyette olan ve halen Organize sanayi bölgesi olarak tahsis edilen toplam 920 dekarlık geniş,atıl arazi mevcuttur.

28 Proje Alanının Uydu Fotoğrafı

29  Kızıldere termal kuyularından çıkarılan sıcak su buharları

30  Termal su ile ısıtılan ve topraksız tarım yapılan modern sera(Kızıldere)

31  İlçemiz civarındaki örnek seralar(Kızıldere)

32  Örnek Plastik Örtülü Seralar(Kızıldere)

33  Seralarda Sebze üretimi tecrübesi(ilçe merkezi)

34 Modern seralarda topraksız alanda üretilen domatesler (Kızıldere Seraları)

35 Serada çalışan kalifiye işgücü(Kızıldere) Serada Çalışan kalifiye işçiler.(Kızıldere)

36 SERA GELİR KARŞILAŞTIRMALARI Açıkta Yetiştirilen Ürün adı Maliyet(TL/da)Verim(da.) Net gelir(TL/da) Karanfil 1260 1100 bağ 1100 bağ 6.240 Domates 675 675 5.000 Kg. 5.000 Kg. 2.825 Hıyar 555 4.500 Kg. 4.500 Kg. 1.695 Biber 780 3.800 Kg. 3.800 Kg. 2.020 Patlıcan 475 5.400 Kg. 5.400 Kg. 2.285 Serada Yetiştiricilik ürün adı maliyet(TL/da)Verim(da.)gelir(TL) Karanfil 8.450 5.500 bağ 5.500 bağ 44.050 Domates 7.250 30.000 Kg 30.000 Kg 37.500 Hıyar 5.650 28.000 Kg 28.000 Kg 22.350 Biber 5.975 20.000 Kg 20.000 Kg 34.025 Patlıcan 5.640 35.000 Kg 35.000 Kg 29.360

37 Alternatif Isıtma Giderleri Yakıt TürüMaliyet(TL/da.) Elektrik İle Isıtma4.200 LPG ile Isıtma4.450 Fuel Oil ile Isıtma3.200 Kömür ile Isıtma2.350 Jeotermal Enerji ile Isıtma975

38  Proje kapsamında arazi önce 50'şer dönümlük parsellere ayrılacak ve bunlar için ihale düzenlenecektir. İşletme hakkını kazanan firmalardan katılım bedeli alınacak ve proje altyapı maliyeti buradan elde edilecek gelirlerden karşılanacaktır. Parsel yolları, boru döşemeleri ve ısıtma sistemi elde edilecek bu gelirler ile kurulmuş olarak hak sahiplerine teslim edilecek,her firma, sahip olacağı alanda tesisini kurabilecektir.

39 Termal İmkanları,Uygun İklimi, topoğrafik konumu, müsait coğrafi şartları,ekonomik ulaşım imkanları, kalifiye ve ucuz işgücü, idari ve sivil insiyatif desteği ile ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacak bir proje; Termal İmkanları,Uygun İklimi, topoğrafik konumu, müsait coğrafi şartları,ekonomik ulaşım imkanları, kalifiye ve ucuz işgücü, idari ve sivil insiyatif desteği ile ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacak bir proje; “Buharkent Organize Sera Projesi” “Buharkent Organize Sera Projesi”

40 Teşekkürler…


"İlçemiz Aydın ilinin alan ve nüfus yönünden en küçük ilçelerinden biri ve Menderes vadisinin en dar kısmında yer almaktadır." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları