Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FAKÜLTELERE GÖRE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARININ BELİRLENMESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FAKÜLTELERE GÖRE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARININ BELİRLENMESİ."— Sunum transkripti:

1 FAKÜLTELERE GÖRE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARININ BELİRLENMESİ

2 ADSIZ-1 Tuğba ÇAPRAZ Melike YÜCEL Vildan Bahar ÇOLAK

3 Amacımız? Stresle baş etme yöntemlerinin bireylerin tercih ettikleri bölümlere göre farklılık gösterip göstermediği, gösterdiyse nasıl farklılık gösterdiğinin belirlenmesi

4 Hipotezimiz  Sosyal fakültelerde okuyan öğrencilerin sosyal destek arayışı, kadercilik, batıl inançlar alt boyutlarından;  Sayısal fakültelerde okuyan öğrencilerin ise planlı problem çözme, kendini saklama, kaçınma alt boyutlarından yüksek puan alacağını tahmin ediyoruz.

5 Mevcut Çalışma Var mı?  Stresle ilgili üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalar mevcut olsa da fakülte değişkenine göre yapılan çalışma bulunmamaktadır.

6 Verilerimizi Nasıl Topladık?  Ölçeğimiz demografik bilgileri içeren bir kısımla birlikte sanal ortamdan farklı üniversitelerde okuyan 110 üniversite öğrencisine uygulanmıştır.  69 kişi sosyal (psikoloji, hukuk, iibf bölümleri vb.), 41 kişi ise sayısal (mühendislik, eczacılık, matematik, sağlık bilimleri vb.) fakültelerden anketimize katılmıştır.

7 Stresle Baş Etme Yolları Ölçeği  Stresle baş etme yolları ölçeği, değişik stresli durumlarda kullanılan, başa çıkma stratejilerinin belirlenmesi amacıyla Folkman ve Lazarus (1985) tarafından hazırlanan bir ölçektir. Ölçek Siva (1991) tarafından Türk kültürüne uyarlanmıştır. Yeniden Türk kültürüne uyarlanması ve standardizasyon çalışması Durak ve Elagöz (2011) tarafından yapılmıştır.

8  Testin güvenilirlik katsayısı 0,67 olarak bulunmuştur. Ölçeğin maddeleri arasındaki içsel tutarlılık katsayısı ise; 0,74 olarak hesaplanmıştır.  31 maddeden oluşan stresle baş etme yolları ölçeği 5’li likert tipi ölçektir. Bu ölçeği cevaplayanlardan, her maddede kendilerini en iyi ifade eden numarayı işaretlemeleri istenir.

9  7 alt boyutta oluşmaktadır. Stresle baş etme yolları alt ölçeklerinden alınan puan ortalamasının en yüksek olduğu alt ölçek 24,29 aritmetik ortalama ile Planlı Problem Çözmedir. Bu alt ölçeği sırasıyla Kaçınma (X=15,81), Sosyal Destek Arayışı (X=13,8), Kadercilik (X=12,51), Kendine Saklama (X=10,40), Sorumluluğu Kabul Etme (X=10,15) ve Doğaüstü Güçlere İnanış-Batıl İnançlar (X=7,52) alt ölçekleri takip etmektedir.

10  Elde ettiğimiz veriler SPSS programında Independent samples t test ile yorumlanmıştır.

11 ALT BOYUTLAR (ortalama değerleri) Planlı Problem Çözme22,18 Kadercilik14,78 Kaçınma13,93 Sosyal Destek Arayışı12,35 Kendini Saklama12,12 Sorumluluğu Kabul Etme11,32 Batıl İnançlar7,69

12 NMeanStd. Deviation Std. Error Mean Planlı Problem Çözme Sayısal Bölümler 4123,26834,31871,67447 Sosyal Bölümler 6921,59424,84865,58371 Kendini Saklama Sayısal Bölümler 4112,31714,14391,64717 Sosyal Bölümler 6912,00003,44708,41498 Sosyal Destek Arayışı Sayısal Bölümler 4112,29273,42231,53447 Sosyal Bölümler 6912,39133,61865,43563 KaçınmaSayısal Bölümler 4113,63413,47675,54298 Sosyal Bölümler 6914,11593,89772,46923 Sorumluluğu Kabul Etme Sayısal Bölümler 4110,17073,15359,49251 Sosyal Bölümler 6912,01453,17385,38209 KadercilikSayısal Bölümler 4115,04883,63972,56843 Sosyal Bölümler 6914,62323,33917,40199 Batıl İnançlar Sayısal Bölümler 417,17073,08952,48250 Sosyal Bölümler 698,00003,26749,39336

13  Daha fazla öğrenciye uygulanıp, sonuçlarına göre öğrencilere stresle baş etme hakkında yardım edilebilir

14 STRESSİZ BİR HAYAT DİLİYORUZ


"FAKÜLTELERE GÖRE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARININ BELİRLENMESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları