Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FAKÜLTELERE GÖRE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARININ BELİRLENMESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FAKÜLTELERE GÖRE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARININ BELİRLENMESİ"— Sunum transkripti:

1 FAKÜLTELERE GÖRE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARININ BELİRLENMESİ

2 Tuğba ÇAPRAZ Melike YÜCEL Vildan Bahar ÇOLAK
ADSIZ-1 Tuğba ÇAPRAZ Melike YÜCEL Vildan Bahar ÇOLAK

3 Amacımız? Stresle baş etme yöntemlerinin bireylerin tercih ettikleri bölümlere göre farklılık gösterip göstermediği, gösterdiyse nasıl farklılık gösterdiğinin belirlenmesi

4 Hipotezimiz Sosyal fakültelerde okuyan öğrencilerin sosyal destek arayışı, kadercilik, batıl inançlar alt boyutlarından; Sayısal fakültelerde okuyan öğrencilerin ise planlı problem çözme, kendini saklama, kaçınma alt boyutlarından yüksek puan alacağını tahmin ediyoruz.

5 Mevcut Çalışma Var mı? Stresle ilgili üniversite öğrencilerine yönelik çalışmalar mevcut olsa da fakülte değişkenine göre yapılan çalışma bulunmamaktadır.

6 Verilerimizi Nasıl Topladık?
Ölçeğimiz demografik bilgileri içeren bir kısımla birlikte sanal ortamdan farklı üniversitelerde okuyan 110 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. 69 kişi sosyal (psikoloji, hukuk, iibf bölümleri vb.), 41 kişi ise sayısal (mühendislik, eczacılık, matematik, sağlık bilimleri vb.) fakültelerden anketimize katılmıştır.

7 Stresle Baş Etme Yolları Ölçeği
Stresle baş etme yolları ölçeği, değişik stresli durumlarda kullanılan, başa çıkma stratejilerinin belirlenmesi amacıyla Folkman ve Lazarus (1985) tarafından hazırlanan bir ölçektir. Ölçek Siva (1991) tarafından Türk kültürüne uyarlanmıştır. Yeniden Türk kültürüne uyarlanması ve standardizasyon çalışması Durak ve Elagöz (2011) tarafından yapılmıştır.

8 Testin güvenilirlik katsayısı 0,67 olarak bulunmuştur
Testin güvenilirlik katsayısı 0,67 olarak bulunmuştur. Ölçeğin maddeleri arasındaki içsel tutarlılık katsayısı ise; 0,74 olarak hesaplanmıştır. 31 maddeden oluşan stresle baş etme yolları ölçeği 5’li likert tipi ölçektir . Bu ölçeği cevaplayanlardan, her maddede kendilerini en iyi ifade eden numarayı işaretlemeleri istenir.

9 7 alt boyutta oluşmaktadır
7 alt boyutta oluşmaktadır. Stresle baş etme yolları alt ölçeklerinden alınan puan ortalamasının en yüksek olduğu alt ölçek 24,29 aritmetik ortalama ile Planlı Problem Çözmedir. Bu alt ölçeği sırasıyla Kaçınma (X=15,81), Sosyal Destek Arayışı (X=13,8), Kadercilik (X=12,51), Kendine Saklama (X=10,40), Sorumluluğu Kabul Etme (X=10,15) ve Doğaüstü Güçlere İnanış-Batıl İnançlar (X=7,52) alt ölçekleri takip etmektedir.

10 Elde ettiğimiz veriler SPSS programında Independent samples t test ile yorumlanmıştır.

11 ALT BOYUTLAR (ortalama değerleri) Planlı Problem Çözme 22,18 Kadercilik 14,78 Kaçınma 13,93 Sosyal Destek Arayışı 12,35 Kendini Saklama 12,12 Sorumluluğu Kabul Etme 11,32 Batıl İnançlar 7,69

12 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean Planlı Problem Çözme Sayısal Bölümler 41 23,2683 4,31871 ,67447 Sosyal Bölümler 69 21,5942 4,84865 ,58371 Kendini Saklama 12,3171 4,14391 ,64717 12,0000 3,44708 ,41498 Sosyal Destek Arayışı 12,2927 3,42231 ,53447 12,3913 3,61865 ,43563 Kaçınma 13,6341 3,47675 ,54298 14,1159 3,89772 ,46923 Sorumluluğu Kabul Etme 10,1707 3,15359 ,49251 12,0145 3,17385 ,38209 Kadercilik 15,0488 3,63972 ,56843 14,6232 3,33917 ,40199 Batıl İnançlar 7,1707 3,08952 ,48250 8,0000 3,26749 ,39336

13 Daha fazla öğrenciye uygulanıp, sonuçlarına göre öğrencilere stresle baş etme hakkında yardım edilebilir

14 STRESSİZ BİR HAYAT DİLİYORUZ 


"FAKÜLTELERE GÖRE STRESLE BAŞA ÇIKMA YOLLARININ BELİRLENMESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları