Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu"— Sunum transkripti:

1 Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu
Örnek 1: Konya’da görevli 5. dereceli bir memur Ankara’da 210 gün geçici olarak görevli kalmıştır. - Yol Gideri : 12,00 TL - Gündelik : 22,50 TL İkametgah –Terminal (Taksi Ücreti) = 5,00 TL Konya – Ankara Yol Gideri = 12,00 TL Konya – Ankara Gündelik = 22,50 TL Terminal (Ank.) görev yeri (Taksi) = 11,00 TL Görev Yerinde Gündelik 90 x 22, = 2.025,00 TL 90 x (22,50 x 2/3) = 1.350,00 TL 210 – 180 = 30 Gün için ödeme yapılamaz. (42. Madde) Görev yeri (Ank.) – Terminal (Taksi) = 11,00 TL Ankara – Konya = 12,00 TL Ankara – Konya Gündelik = 22,50 TL Terminal (Konya) – İkametgah = 5,00 TL (Konaklama yapmış olmak ve belgelendirmek şartı ile gündeliğinin %50 fazlası ve ilk on gün için ayrıca konaklama bedeli ödenebilir) (33/d md. & 2009 yılı Bütçe Kanunu “H” Cetveli) ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = 3,476,00 TL

2 Örnek 2: Bolu’da 2 nci dereceli eşi çalışmayan bir memur hastalanıyor ve tedavi amacıyla doktor tarafından gerek görülmesi ve hasta sevk kağıdında da belirtilerek tedavi müddetince refakatli olarak İstanbul’a sevk ediliyor. Memura eşi refakat ediyor, memur 8 gün ayakta 10 günde yatakta tedavi görüyor, her iki durumda da refakatçi yanında bulunuyor. Yol gideri = 10,00 TL Gündelik = 23,50 TL(2 nci Dereceye verilen) Memurun Kendisi için İkametgah – Terminal (Taksi) = 6,00 TL Bolu – İstanbul = 10,00 TL Bolu – İstanbul Gündelik = 23,50 TL Terminal (İst.) – Hastane = 8,00 TL Tedavi gündeliği ,50 x 8 = 188,00 TL (Sadece ayakta tedavi için) Hastane – Terminal (İst.) = 8,00 TL İstanbul – Bolu = 10,00 TL İstanbul – Bolu Gündelik = 23,50 TL Terminal – İkametgah (Taksi) = 6,00 TL TOPLAM = 283,00 TL

3 NOT: Hastalara refakat halinde harcırah başlıklı 20
NOT: Hastalara refakat halinde harcırah başlıklı 20.nci Madde 31/5/2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5510 sayılı Kanunu 106 ncı maddesi ile mülga olmuş ancak aynı kanunun Geçici 12.nci Maddesinin ikinci fıkrasına göre yeni düzenleme yapılıncaya kadar mevcut uygulamaya (Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 27.nci Maddesi) devam edilmektedir. Refakatçi için Bolu – İstanbul = 10,00 TL Bolu – İstanbul Gündelik = 23,50 TL Tedavi gündeliği ,50 x 18 = 423,00 TL İstanbul – Bolu = ,00 TL İstanbul – Bolu Gündelik = 23,50 TL Toplam = 490,00 TL ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = 283, ,00 = 773,00 TL

4 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu
Örnek 1: Kadro derecesi 5 inci derecede bulunan ve 3 üncü dereceden aylık alan evli, eşi çalışmayan, iki çocuklu bir memur Ankara’dan İstanbul’a atanmıştır. - Yol Gideri = 45,00 TL - Gündelik 5 inci derece = 22,50 TL 3 üncü derece = 23,50 TL - Mesafe = 480 Km - Yol süresi = 7 saat (24 saate kadar yolda geçen süre için 1 gündelik ödenir. Seyahat müddetinin her saati aşan kesri tam gün sayılır. 43 üncü Madde) Memurun kendisi için - Yol Gideri = 45,00 x 1 = 45,00 TL - Gündelik = 23,50 x 1 = 23,50 TL (7 nci Maddeye göre fiilen aldığı aylığa tekabül eden harcırah ödenir) 68,50 TL (A)

5 - Yer Değiştirme Gideri
Sabit Unsur = 23,50 x = 470,00 TL (Madde 45/a) Değişken unsur = 23,50 x 0,05 x 480 = 564,00 TL (Madde 45/c) 1.034,00 TL (B) Aile fertleri için - Yol Gideri = 45,00 x 3 = 135,00 TL - Gündelik = 23,50 x 3 = 70,50 TL 205,50 TL (C) Sabit Unsur = 23,50 x 10 x 3 = 705,00 TL (D) Not: Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz) Madde 45/b ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = A + B + C + D = 68, , , ,00 = 2.013,00 TL

6 Örnek 2: Memur olan eşler Bursa’dan Trabzon’a atanmıştır
Örnek 2: Memur olan eşler Bursa’dan Trabzon’a atanmıştır. Ancak bayan eş muhasebe yetkilisi olduğundan devir teslim işleri nedeniyle eşinin hareketinden 2 ay sonra yeni görev yerine gitmiştir. Çiftin ilköğretim ve ortaöğretimde okuyan 2 de çocuğu bulunmaktadır. - Erkek memurun derecesi = 2 - Bayan memurun derecesi = 4 - Yol Gideri = 40,00 TL - Gündelik 2-4 derece = 23,50 TL - Mesafe = 800 Km. - Yol süresi = 14 saat. Erkek memurun kendisi için - Yol Gideri = 40,00 x 1 = 40,00 TL - Gündelik = 23,50 x 1 = 23,50 TL 63,50 TL (A)

7 - Yer Değiştirme Gideri
Sabit Unsur = 23,50 x = 470,00 TL Değişken unsur = 23,50 x 0,05 x 800 = 940,00 TL 1.410,00 TL (B) Aile fertleri için (Çocuklar) - Yol Gideri = 40,00 x 2 = 80,00 TL - Gündelik = 23,50 x 2 = 47,00 TL 127,00 TL (C) Sabit Unsur = 23,50 x 10 x 2 = 470,00 TL (D)

8 Bayan memurun kendisi için
- Yol Gideri = 40,00 x 1 = 40,00 TL - Gündelik = 23,50 x 1 = 23,50 TL 63,50 TL (E) - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 23,50 x = 470,00 TL Değişken unsur = (23,50 x 0,05 x 800) / 2 = 470,00 TL (Madde 45) 940,00 TL (F) ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = A + B + C + D + E + F = 63, , , , , ,00 = 3.074,00 TL

9 Örnek 3: İzmir de görev yapan yüksekokul mezunu olan ve 5/2 den kazanılmış hak aylığı alan ve 17 yıl hizmeti bulunan bay ( x ) ,3 üncü derece kadrolu Van ilinde bir göreve atanmıştır. Bay ( x ) in 6/3 den aylık alan öğretmen eşinin ataması da eş durumu dikkate alınarak İzmir’ den Van ‘ a yapılmıştır.İlgilinin bakmakla yükümlü olduğu 3 çocuğu,eşinin de bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası vardır. Kadro derecesi 1 – 4 olanların yevmiyesi: ,50 TL “ “ “ – 15 “ “ “ : ,50 TL Mesafe (İzmir – Van) : Km. Yol gideri (Otobüs) : TL Yukarıdaki bilgi ve verilere ve ilgili mevzuata göre Bay ( x) ve eşine kendileri ve aile efradı için ödenmesi gereken sürekli görev yolluğunu hesaplayınız?

10 Erkek memurun kendisi için
- Yol Gideri = 70,00 x 1 = 70,00 TL - Gündelik = 23,50 x 1 = 23,50 TL 93,50 TL (A) Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 23,50 x = ,00 TL Değişken unsur = 23,50 x 0,05 x 1785= 2.097,38 TL 2.567,38 .-TL (B) Aile fertleri için (Çocuklar) - Yol Gideri = 70,00 x 3 = 210,00 TL - Gündelik = 23,50 x 3 = 70,50 TL 280,50 TL (C) - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 23,50 x 10 x 3 = 705,00 TL (D)

11 Bayan memurun kendisi için
- Yol Gideri = 70,00 x 1 = 70,00 TL - Gündelik = 22,50 x 1 = 22,50 TL 92,50 TL (E) - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 22,50 x = 450,00 TL Değişken unsur = (22,50 x 0,05 x 1.785) / 2 = 1.004,06 TL 1.454,06 TL (F) Bakmakla yükümlü olduğu anne, baba için - Yol Gideri = 70,00 x 2 = 140,00 TL - Gündelik = 22,50 x 2 = 45,00 TL 185,00 TL (G) Sabit Unsur = 22,50 x 10 x 2 = 450,00 TL (H)

12 ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = A + B + C + D + E + F + G + H
= 93, , , ,00 + 92, , , ,00 = 5.827,94 TL

13 Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu
Örnek : Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden 1 inci derecede bir memur yol dahil 16 gün süre ile Berlin’e (Almanya) gönderilmiştir. Bu memur 14 gün süre ile otelde kalmış ve konaklama ücreti olarak günlük 100 Euro ödemiştir. Ayrıca Alman Hükümeti kendisine Euro ödemiştir. - Gündelik (34 ncü Madde) = 99 Euro (30/01/2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2009/14579 sayılı BKK) - Mesafe = Km. - Yol ücreti (Gidiş-Dönüş) = 800 Euro - İkametgah – Terminal (Havaş) (Taksi) = 13,00 TL - Terminal (Havaş) – Havaalanı (Otobüs) = 15,00 TL - Ankara – Berlin (Gündelik) = 99 x 1,5 = 148,5 Euro (% 50 Artırımlı Gündelik) - Havaalanı (Berlin) – Görev Yeri = 10 Euro - Gündelik (Görev Yeri) İlk 9 gün = 99 x 9 x 1,5 = 1.336,5 Euro Son 5 gün = 99 x = 495 Euro (Yol gündeliği artırımlı seyahat ve ikametin ilk 10 gün içinde olduğundan görev yeri gündeliği 9 gün hesaplanmıştır.)

14 Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar’ın 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, bu karar hükümlerine göre yurtdışına gönderilenlere, Türkiye’den her çıkışlarında seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündeliklerin ekli cetveldeki miktarların %50 artırılması suretiyle hesaplanacağı, 2 nci fıkrasında da aynı süre ile sınırlı olmak kaydıyla yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere, faturada gösterilen günlük yatak ücretinin %40‘ı aşması halinde aşan kısmın %70‘inin ödeneceği belirtildiğinden; 99 x 1, = 148,5 Euro 148,5 x 0, = 59,4 Euro 100 – 59, = 40,6 Euro (Otel ücretinin Gündeliğin %40’ını aşan kısımı) 40,6 x 0, = 28,42 Euro (Aşan Kısmın %70 i olan Günlük fark) 28,42 x = 284,2 Euro (Ayrıca ödenecek 10 günlük otel ücreti) (10 günden fazla ödeme yapılamaz.)

15 - Görev Yeri (Berlin) – Havaalanı = 10 Euro
- Berlin – Ankara (Gündelik) = 99 Euro - Havaalanı – Terminal (Havaş)(Otobüs)= 15,00 TL - Terminal (Havaş) – İkametgah (Taksi) = 13,00 TL - Yol gideri = Euro (A) - Gündelikler (1.336, ) = 1.831,5 Euro (B) - Yol gündeliği (148, ) = ,50 Euro (C) - Taksi ücreti (Berlin) ( ) = Euro (D) - Türkiye Taksi (13,00 TL + 13,00 TL) = 26,00 TL (1) Havaş (15,00 TL + 15,00 TL) = 30,00 TL (2) - Konaklama ücreti = 284,2 Euro (E) - TOPLAM = A + B + C + D + E = , , ,2 = 3.183,2 Euro - Almanya’da yapılan ödeme = Euro = 2.183,2 Euro ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = 2.183,2 Euro + 56,00 TL (Türkiye’de ödenen Taksi ücreti ayrıca ödenir.)

16 NOT: Pasaport bedelinin ödenmesi mümkün bulunmamakla birlikte havaalanı vergisi, pasaport vize ücreti, ayakbastı ücreti vb. ücretler yurtdışı görevlendirmenin ek giderleri içerisinde değerlendirildiğinden ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

17 Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu
Örnek : Dışişleri Bakanlığında görevli 1 inci derece aylıklı, evli, eşi çalışmayan ve bir çocuklu büyükelçi sürekli görevle Londra’ya atanmıştır. - Gündelik = 91 Sterlin - Mesafe = Km. - Seyahat süresi = 1 gün. - Yol gideri = 200 Sterlin Memurun kendisi için - Yol Gideri = 200 x 1 = 200 Sterlin - Gündelik = 91 x 1 = 91 Sterlin 291 Sterlin (A) - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 91 x = Sterlin Değişken unsur = (91 x 0,007 x 3500) = 2.229,5 Sterlin 4.049,5 Sterlin (B)

18 Aile fertleri için - Yol Gideri = 200 x 2 = 400 Sterlin - Gündelik = 91 x 2 = 182 Sterlin 582 Sterlin (C) - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 91 x 8 x 2 = Sterlin (D) ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = A + B + C + D = , = 6.378,5 Sterlin

19 Sürekli veya Geçici Görev Halinde Yolda veya Göreve Başlamadan Vefat Edenlerin Harcırahı
Örnek : İstanbul Defterdarlığında görevli 1 inci dereceden aylıklı, evli, eşi çalışmayan ve iki çocuklu muhasebe memuru sürekli görevle Adana Defterdarlığına atanmış memur sürekli görev yolluğunu almadan ilişiğini kestikten sonra bindikleri otobüsün Ankara da kaza geçirmesi sonucu vefat etmiştir. Memurun eşi ve çocukları ise Adana’ya gitmeden ailesinin bulunduğu Muğla İline gitmişlerdir. - Gündelik = 23,50 TL - Mesafe İst-Adana = 940 Km. Adana – Ankara = 490 Km. İst – Ankara = 450 Km. Ank – Muğla = 622 Km. - Seyahat süreleri = 1’er gün. - Yol gideri(ist-Adana) = 60 TL - Yol gideri(Ank-Muğla) = 50 TL Memurun kendisi için (İstanbul – Ankara) - Yol Gideri = 60 x = 60 TL - Gündelik = 23,50 x 1 = 23,50 TL 83,50 TL (A)

20 Yer Değiştirme Gideri (İstanbul – Ankara)
Sabit Unsur = 23,50 x = ,00 TL Değişken unsur = 23,50 x 0,05 x 450 = ,75 TL 998,75 TL (B) Aile fertleri için - Yol Gideri = 60,00 x 3 = 180,00 TL - Gündelik = 23,50 x 3 = 70,50 TL 250,50 TL (C) - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 23,50 x 10 x 3 = 705,00 TL (D) İstanbul’dan Ankara’ya Kadar Olan Harcırah = A + B + C + D = 83, , , ,00 = 2.037,75 TL

21 Memurun Vefatından Sonra Ailenin Harcırahı
Memurun eşi memur gibi kabul edilmek suretiyle İkamet Edecekleri Muğla iline Kadar olan Harcırah hesap edilir. (Madde 45 Yer değiştirme masrafı) Yer Değiştirme Gideri (Ankara– Muğla) Sabit Unsur = 23,50 x = ,00 TL Değişken unsur = 23,50 x 0,05 x 622 = ,85 TL 1.200,85 TL (A) - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 23,50 x 10 x 2 = 470,00 TL (B) Ankara’dan Muğla’ya Kadar Olan Harcırah = A + B = 1.200, ,00 = 1.670,85 TL ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = 2.037,75 TL ,85 TL =3.708,60 TL

22 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILAN GEÇİCİ GÖREV HARCIRAHI
Örnek : Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünde görevli 1 inci derecede bulunan Devlet Muhasebe Uzmanı yol hariç 16 gün süre ile Kıbrıs Türk Askeri Saymanlığı’nda kullanılan bilgisayar yazılım ve donanım işlemlerinin takibi için gönderilmiş, 16 gün süre ile otelde kalmış ve konaklama ücreti olarak günlük 50 TL ödemiştir. - Gündelik = 72 TL - Yol ücreti (Gidiş-Dönüş) = 300 TL - İkametgah – Terminal (Havaş) (Taksi) = 10,00 TL - Terminal (Havaş) – Havaalanı (Otobüs) = 8,00 TL - Havaalanı (Kıbrıs) – İkametgah = 20 TL İkametgah-Terminal(HAVAŞ) (Taksi) =10,00 TL (A) Terminal(HAVAŞ)-Havaalanı = 8,00 TL (B) Uçak Bileti + Yol Yevmiyesi =150, = 222,00 TL(C) Havaalanı (Kıbrıs)-Otel (Taksi) =20,00 TL (D) Geçici Görev = 16 x 72,00 = 1.152,00 TL(E) Konaklama = 10 x = ,00 TL(F) Otel- Havaalanı (Kıbrıs) (Taksi) = 20,00 TL(G) Uçak Bileti + Yol Yevmiyesi =150, = 222,00 TL(H) Havaalanı(HAVAŞ)- Terminal = 8,00 TL (I) Terminal(HAVAŞ) - İkametgah(Taksi) =10,00 TL (İ) Toplam Ödenecek=A+B+C+D+E+F+G+H+I+İ = 2.032,00 TL

23 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NE YAPILAN SÜREKLİ GÖREV HARCIRAHI
Örnek : Ankara Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünde görevli eşi çalışmayan 4 çocuklu 3. dereceden maaş alan saymanlık müdür yardımcısı Kıbrıs Türk Askeri Saymanlığına 1.derece saymanlık müdür yardımcısı kadrosuna atanmıştır. Uçak Bileti = 150,00 TL 3. Derece Yevmiye = 60,00 TL 1. Derece Yevmiye = 72,00 TL (%50 artırımlı= 108,00 TL) Mesafe = 750 km Memurun kendisi için - Yol Gideri = 150 x 1 = 150,00 TL - Gündelik = 72 x 1 = 72,00 TL 222,00 TL (A) - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 108 x = 2.160,00 TL Değişken unsur = (108 x 0,007 x 750) = ,00 TL 2.727,00 TL (B)

24 Aile fertleri için - Yol Gideri = 150 x 5 = 750,00 TL - Gündelik = 72 x 5 = 360,00 TL 1.110,00 TL (C) - Yer Değiştirme Gideri Sabit Unsur = 108 x 8 x 4 = TL (D) ÖDENECEK TOPLAM HARCIRAH = A + B + C + D = = 7.515,00 TL

25


"Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları