Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT1 YARATICILIĞINIZIN HAKETTİĞİ KARLILIK SINIRLARINI ZORLAYABİLİYORMUSUNUZ ? AHMET SALİM ACUNER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT1 YARATICILIĞINIZIN HAKETTİĞİ KARLILIK SINIRLARINI ZORLAYABİLİYORMUSUNUZ ? AHMET SALİM ACUNER."— Sunum transkripti:

1 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT1 YARATICILIĞINIZIN HAKETTİĞİ KARLILIK SINIRLARINI ZORLAYABİLİYORMUSUNUZ ? AHMET SALİM ACUNER

2 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT2 NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve küresel pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler

3 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT3

4 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT4 –Telekom Operatörlüğü, şebeke operatörlüğünden, servis sağlayıcılığına kayıyor. –Ses ve Verinin birleşimi çerçevesinde hem şebeke hem de servisler bazında yazılım önem kazanıyor. –Telekom Pazarının BT’nin bir parçası haline gelmesi ve dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing, Outtasking) artışı paralel gelişiyor. –Mobil radyo şebekeleri üzerinden haberleşme çok yaygınlaşıyor. –Omurga ve erişim tarafındaki bant genişliği ve kullanımı ciddi bir şekilde artarken bant genişliği başına fiyatlar da düşüş gösteriyor. –Kurumsal pazarda IT Güvenlik ve Yönetilen Servisler en çok gelişmeye açık alanlar oluyor. –E-Ticaret, iş süreçlerini büyük bir değişime uğratıyor. –Telekom Operatörlüğü, şebeke operatörlüğünden, servis sağlayıcılığına kayıyor. –Ses ve Verinin birleşimi çerçevesinde hem şebeke hem de servisler bazında yazılım önem kazanıyor. –Telekom Pazarının BT’nin bir parçası haline gelmesi ve dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing, Outtasking) artışı paralel gelişiyor. –Mobil radyo şebekeleri üzerinden haberleşme çok yaygınlaşıyor. –Omurga ve erişim tarafındaki bant genişliği ve kullanımı ciddi bir şekilde artarken bant genişliği başına fiyatlar da düşüş gösteriyor. –Kurumsal pazarda IT Güvenlik ve Yönetilen Servisler en çok gelişmeye açık alanlar oluyor. –E-Ticaret, iş süreçlerini büyük bir değişime uğratıyor.

5 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT5 # Dünya telekom pazarında 2010 yılına kadar %5.54 CAGR’lik bir artış bekleniyor, # Sabit Şebekelerdeki Geniş Bant ve “Triple Play” yatırımları nedeniyle sabit şebekelerdeki büyümenin Mobil Şebekelerdeki büyümeden daha fazla olacağı bekleniyor.

6 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT6 NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler

7 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT7

8 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT8 Sabit Hat: TTAŞ pazarının, 2006’dan başlayarak, Oger Telecom önderliğindeki konsorsiyumunun yatırımlarıyla yeniden canlanacağı bekleniyorsa da, sabit hat aboneliğinin 2010 yılına kadar 21 milyona ulaşması beklenmiyor. Mobil Şebeke: Türkiye’de Mobil Şebeke kullanıcı sayısı 2005’in ilk yarısında 40.3 milyona ulaşmıştı; ancak 3. Çeyrekte Turkcell 1.132 milyon abone daha kaydedince beklentiler ve tahminler altüst oldu. Bir de Telsim’in Vodafone’a satışı gerçekleşince Tüm araştırma firmaları, kendi “gelecek tahminleri”ni gözden geçirmek zorunda kaldı.

9 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT9 Düşük kalan PC yoğunluğu nedeniyle evlerdeki internet kullanımı sınırlı kalıyor. Buna rağmen Türkiye’deki kullanımın 2006 yılında %19’luk bir artış göstermesi bekleniyor. Bunu besleyen kaynaklardan biri ülkede her geçen gün sayıları artan internet “cafe”ler diğeri ise ADSL aboneliğindeki artış olmuştur. Kaynak: DİE’nin 2005 yılı Haziran ayında yaptığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması

10 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT10 NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler

11 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT11 –Bankacılık Sisteminde gelişmiş teknoloji kullanımı –oluşturulan teknokentler / teknoparklar –Eğitilebilir genç nüfus –Coğrafi Konum –Ekonominin büyüklüğü –Rekabete açık büyüyen mobil pazarı –Katma değerli telekom hizmeti sağlayıcılığının % 49’unun yabancı Yatırımcılara açılmış olması –Yabancı Sermayenin Telekom Sektörüne girmiş olması Türkiye Bilişim Pazarı SWOT Analizi: Kuvvetli Yönlerimiz

12 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT12 –Kaynak yetersizliği –Oluşturulan teknokentler/teknoparklarda firmalara sağlanan faydaların küresel karşılatırmada yetersizliği –Eğitimli eleman açığı ve eğitimin yetersizliği –Türkiye Bilişim Pazarı’nın küçüklüğü ve buna bağlı olarak daralan kar marjı –Teknoloji üretme bilinirliği, Türk malı imajı ve markalarımızın olmayışı –Firmaların kurumsallaşamamış yapısı –Sabit Hat Telekomünikasyon Sektöründe rekabetin önündeki engellerin devam etmesi –Düşük PC yoğunluğu –Geniş bant abone oranının düşüklüğü Türkiye Bilişim Pazarı SWOT Analizi: Zayıf Yönlerimiz

13 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT13 –Kişi başına düşen GSMH’daki artışla birlikte kişi başına düşen telekom harcamalarının artacak olması –Doğru Küreselleşme Politikalarıyla sermaye ve teknolojinin Türkiye’ye çekilmesi –Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları –Türki Cumhuriyetler –Yurtdışındaki yatırımcı Türk İş Adamları –Ülkemize gelen turistler –Saudi Oger ve Vodafone’un Türkiye pazarında yatırım yapacak olması –Türkiye telekomünikasyon pazarının başka uluslararası yatırımcılar tarafından farkedilmesi Türkiye Bilişim Pazarı SWOT Analizi : Fırsatlar

14 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT14 –Küreselleşme (Yanlış Politikalar) –Uluslararası rekabetin artması –Uluslararası mevzuatların Türkiye aleyhine gelişmesi –Bölgesel siyasi krizler –Dünya Ekonomilerindeki krizler –Enerji darboğazı –Terör Türkiye Bilişim Pazarı SWOT Analizi: Tehditler

15 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT15 NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler

16 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT16 Alternatif Operatörlerin 2004-05 Yatırımları

17 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT17 Alternatif Operatörlerin 2004-05 Yatırımlarında Tercih Ettikleri Ürün Sağlayıcılar

18 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT18 Alternatif Operatörlerin 2006-07 Yatırımlarına İlişkin Tahminlerimiz

19 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT19 Kurumların Ürün- Çözüm- Servis Tercihleri

20 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT20 Kurumların Ürün- Çözüm- Servis Tercihlerinin Sektörel Dağılımı

21 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT21 NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler

22 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT22 –GSYİH % 5 istikrarlı büyüme kazanıyor –Genel Devlet giderleri düşüyor –Enflasyon % 4’e sabitleniyor –Sabit ses pazarı küçülüyor –Mobil (Ses, Data, SMS, MMS) pazarı büyüyor –Sabit veri pazarı büyüyor (ADSL ve IP-VPN) –PC ve genişbant kullanımı artıyor –PBX işinde IP hızla büyüyen bir pazar –IT güvenlik ve yönetilen hizmetler pazarı büyüyor –Özel sektörde ve kamu sektöründe E-Uygulamaları yaygınlaşıyor –Outsourcing / Outtasking artıyor –Yetkilendirme (Lisans) çalışmaları önümüzdeki 1 – 2 yıl içinde ancak tamamlanacak görünüyor –Rekabete engel sorunların (Tarife, Tekel, Vergi v.s.) çözümü belirsizliğini koruyor –Rekabetin tam olarak sağlanamaması Alternatif İşletmecilerin yatırımlarını geciktiriyor –Kurumsal pazarda Finans, Otomotiv, Hizmet ve Perakende sektörü yatırımcı görünüyor –Kurumlar alternatif operatörlerle çalışmaya istekli görünüyor

23 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT23 NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler

24 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT24 –Türkiye pazarındaki büyüme potansiyeli Dünya ortalamasının üzerindedir, –3G için beklenen yatırımlar, Vodafone’nun da dahil olmasıyla artması beklenen rekabet Mobil Şebekelerdeki büyümeye neden olmaktadır, –Operatörlere yönelik Hizmetlerdeki büyümenin en önemli faktörlerinden birisi Katma Değerli Hizmetlerdir.

25 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT25 NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler

26 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT26 COM Pazar BüyüklükleriCOM Pazar Büyüklükleri –Com ChartCom Chart –COM Pazar HacimleriCOM Pazar Hacimleri –COM Pazar OranlarıCOM Pazar Oranları FN Pazar BüyüklükleriFN Pazar Büyüklükleri –FN ChartFN Chart –FN-Control SWOT AnaliziFN-Control SWOT Analizi –FN-Transport SWOT AnaliziFN-Transport SWOT Analizi –FN-Access Wireline SWOT AnaliziFN-Access Wireline SWOT Analizi –FN-Routing SWOT AnaliziFN-Routing SWOT Analizi –FN-PRS SWOT AnaliziFN-PRS SWOT Analizi MN Pazar BüyüklükleriMN Pazar Büyüklükleri –MN ChartMN Chart –MN-BB Wireless SWOT AnaliziMN-BB Wireless SWOT Analizi –MN-Security SWOT AnaliziMN-Security SWOT Analizi –MN-PRS SWOT AnaliziMN-PRS SWOT Analizi –MN-Microwave SWOT AnaliziMN-Microwave SWOT Analizi –MN-GSM-Core SWOT AnaliziMN-GSM-Core SWOT Analizi –MN-W-CDMA SWOT AnaliziMN-W-CDMA SWOT Analizi EN Pazar BüyüklükleriEN Pazar Büyüklükleri –EN ChartEN Chart CS Pazar BüyüklükleriCS Pazar Büyüklükleri –CS ChartCS Chart –CS-VAS (FN) SWOT AnaliziCS-VAS (FN) SWOT Analizi –CS-VAS (MN) SWOT AnaliziCS-VAS (MN) SWOT Analizi –CS-PRS (FN) SWOT AnaliziCS-PRS (FN) SWOT Analizi –CS-PRS (MN) SWOT AnaliziCS-PRS (MN) SWOT Analizi SHC-WM Pazar BüyüklükleriSHC-WM Pazar Büyüklükleri

27 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT27 NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler

28 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT28 MN Pazar payının arttırılması –XXXX “Core” daki mevcudiyetimizin arttırılarak sürdürülmesi –GSM operatörlerindeki deneme ve tekliflerin küresel referans/ avantajlara odaklanarak başarıyla sonuçlandırılması –W-CDMA’in CDMA-2000’e karşı desteklenmesi XXXXXX,XXXXX’un küresel çözüm ve partnerlerinin incelenmesi ve sonuçlarının teklif ve satış stratejilerimizde dikkate alınması Yerel yazılım gücümüzün arttırılması ve XXX ile yazılım koordinasyonunun sağlanması (A&S, W-CDMA VAS, Customization, integration) CS Pazar payının arttırılması –Şirket içinde VAS (“Outtasking, Outsourcing”de dahil) bilincinin geliştirilmesi ve satış/ servis altyapısının iyileştirilmesi –Sahada mevcut sistemlerin güncellemelerini takip ederek ortaya çıkabilecek katma değerleri müşteriye anlatmak –CS pazarında bilinirliliğimizin arttırılması

29 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT29 Müşteri taleplerini cevaplamada niteliksel, niceliksel iyileştirmeler sağlanması Rakiplerin global ve yerel faaliyetlerinin daha yakından izlenmesi Yeni teknoloji konularında ki XXX desteğinin iyileştirilmesi XX XDSL ve IP altyapılarına sağlayıcı olabilmek için mevcut sağlayıcılara olan avantajlarımızın belirlenmesi ve business planlar şeklinde XX’ye aktarılması Serbestleşme akabinde ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirebilmek için en önemli 5 Alternatif Operatörle satış öncesi temasları güçlendirmek, pazarlama konseptlerini ve süreçlerini öğrenmek Sabit pazarda rekabeti arttırması beklenen Kablo TV İşletmecilerine Odaklanmak

30 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT30 NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler

31 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT31

32 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT32 NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler

33 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT33 Account Strategy: XXXX Until end of 2005, XXXX will be main driver of the market. Our objectives are: –to migrate TDM network to the NGN- EWSD to hiE 9200, –to replace SDE exchanges with Remote DLU, –to have a good market share in the IP Network, –to be the winner of the next xDSL tender, –to be the winner for Metro DWDM tender, –to persuade XXXX on the necessity of Next Generation SDH. Milestones:

34 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT34 NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler

35 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT35

36 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT36 NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler

37 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT37 Yönetim Sorumluluğu Ürün Gerçekleş tirme Kaynak Yönetimi Ölçme Analiz İyileştirme Ürün Gerçekleştirme Seviye 0 (ISO 9000) COM BÖLÜMÜ SÜREÇLERİ Stratejik Pazarlama TeklifAkvizisyon Proje Gerçekleştirme SM Satış 1 Satış 2 Satış 3 PM Seviye 1 (Bölüm Düzeyi) Süreç Sahipleri Ön Akvizisyon Proje Akvizisyonu Teklif Hazırlama Sözleşme Görüşmeleri Proje Devri Stratejjk Pazarlama Seviye 2 (Bölüm/Birim Düzeyi) Sevkiyat Montaj ve Enstalasyon Devreye Alma Kabul Testleri Garanti Periyodu Tedarik ve Üretim Detay Planlama Proje Açılışı ve Netleştirme Seviye 2 (Bölüm/ Birim Düzeyi) Süreç Sahipleri Satış 1 Satış 2 Satış 3 L/KL Süreç Sahipleri Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi Kalite Yönetimi Tasarım Miktar Planlama Üretim

38 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT38 NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler

39 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT39 Metrics of Quality, Time & Costs measure Process Quality of sales processes at the defined milestones 12b Sales strategy development Acquisition Offering Project realization Level 1 process Main milestones Measurement of process Customer strategy Bid approval (A50) Proceed with order contract lost (A70 / L*) Correctness of market volume estimation 2 3 6 911 Completeness of customer data Cost of bid compared to bid volume BO success rate Correctness of bidding cost estimation Correctness of offer calculation Mileston e delay 1 Decision on market Go/NoGo for BO (A10) Hit rate Correctness of OI* forecast Bid/NoBid decision (A20) 8 Project Close (L800) Ready for Acceptance (L600) Order Entry Clarified (L100) Lead Time Time deviation prior to SOI Project Cost Performance Index Capital Cost Performance Index 12a Start of Installation (L500) 10 7 5 4 BO feasibility 1314 Metrics

40 14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT40 MüşteriProblem tanımı Çözüm başlangıç Çözüm bitiş SorumluSonuç XXXSevk Süresi uzun Ara Depo Kullan. Aralık 2006 Şubat 2007 Ali Sezgin %30 kısaldı YYYSorunları İle ilgilenilmi yor CRM kur Ocak 2007 Mayıs 2007 Ahmet Taşkın CRM Başladı. Anket yapılacak


"14 MAYIS 2008HACETTEPE TEKNOKENT1 YARATICILIĞINIZIN HAKETTİĞİ KARLILIK SINIRLARINI ZORLAYABİLİYORMUSUNUZ ? AHMET SALİM ACUNER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları