Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yönetim Yatırım Danışmanlık

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yönetim Yatırım Danışmanlık"— Sunum transkripti:

1 Yönetim Yatırım Danışmanlık
YARATICILIĞINIZIN HAKETTİĞİ KARLILIK SINIRLARINI ZORLAYABİLİYORMUSUNUZ ? AHMET SALİM ACUNER 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

2 Yönetim Yatırım Danışmanlık
NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve küresel pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

3 Yönetim Yatırım Danışmanlık
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

4 Yönetim Yatırım Danışmanlık
Telekom Operatörlüğü, şebeke operatörlüğünden, servis sağlayıcılığına kayıyor . Ses ve Verinin birleşimi çerçevesinde hem şebeke hem de servisler bazında yazılım önem kazanıyor. Telekom Pazarının BT’nin bir parçası haline gelmesi ve dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing, Outtasking) artışı paralel gelişiyor. Mobil radyo şebekeleri üzerinden haberleşme çok yaygınlaşıyor. Omurga ve erişim tarafındaki bant genişliği ve kullanımı ciddi bir şekilde artarken bant genişliği başına fiyatlar da düşüş gösteriyor. Kurumsal pazarda IT Güvenlik ve Yönetilen Servisler en çok gelişmeye açık alanlar oluyor. E-Ticaret, iş süreçlerini büyük bir değişime uğratıyor. 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

5 Yönetim Yatırım Danışmanlık
# Dünya telekom pazarında 2010 yılına kadar %5.54 CAGR’lik bir artış bekleniyor, # Sabit Şebekelerdeki Geniş Bant ve “Triple Play” yatırımları nedeniyle sabit şebekelerdeki büyümenin Mobil Şebekelerdeki büyümeden daha fazla olacağı bekleniyor. 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

6 Yönetim Yatırım Danışmanlık
NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

7 Yönetim Yatırım Danışmanlık
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

8 Yönetim Yatırım Danışmanlık
Sabit Hat: TTAŞ pazarının, 2006’dan başlayarak, Oger Telecom önderliğindeki konsorsiyumunun yatırımlarıyla yeniden canlanacağı bekleniyorsa da, sabit hat aboneliğinin 2010 yılına kadar 21 milyona ulaşması beklenmiyor. Mobil Şebeke: Türkiye’de Mobil Şebeke kullanıcı sayısı 2005’in ilk yarısında 40.3 milyona ulaşmıştı; ancak 3. Çeyrekte Turkcell milyon abone daha kaydedince beklentiler ve tahminler altüst oldu. Bir de Telsim’in Vodafone’a satışı gerçekleşince Tüm araştırma firmaları, kendi “gelecek tahminleri”ni gözden geçirmek zorunda kaldı. 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

9 Yönetim Yatırım Danışmanlık
Düşük kalan PC yoğunluğu nedeniyle evlerdeki internet kullanımı sınırlı kalıyor. Buna rağmen Türkiye’deki kullanımın 2006 yılında %19’luk bir artış göstermesi bekleniyor. Bunu besleyen kaynaklardan biri ülkede her geçen gün sayıları artan internet “cafe”ler diğeri ise ADSL aboneliğindeki artış olmuştur. Kaynak: DİE’nin 2005 yılı Haziran ayında yaptığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanımı Araştırması 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

10 Yönetim Yatırım Danışmanlık
NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

11 Türkiye Bilişim Pazarı SWOT Analizi: Kuvvetli Yönlerimiz
Yönetim Yatırım Danışmanlık Türkiye Bilişim Pazarı SWOT Analizi: Kuvvetli Yönlerimiz Bankacılık Sisteminde gelişmiş teknoloji kullanımı oluşturulan teknokentler / teknoparklar Eğitilebilir genç nüfus Coğrafi Konum Ekonominin büyüklüğü Rekabete açık büyüyen mobil pazarı Katma değerli telekom hizmeti sağlayıcılığının % 49’unun yabancı Yatırımcılara açılmış olması Yabancı Sermayenin Telekom Sektörüne girmiş olması 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

12 Türkiye Bilişim Pazarı SWOT Analizi: Zayıf Yönlerimiz
Yönetim Yatırım Danışmanlık Türkiye Bilişim Pazarı SWOT Analizi: Zayıf Yönlerimiz Kaynak yetersizliği Oluşturulan teknokentler/teknoparklarda firmalara sağlanan faydaların küresel karşılatırmada yetersizliği Eğitimli eleman açığı ve eğitimin yetersizliği Türkiye Bilişim Pazarı’nın küçüklüğü ve buna bağlı olarak daralan kar marjı Teknoloji üretme bilinirliği, Türk malı imajı ve markalarımızın olmayışı Firmaların kurumsallaşamamış yapısı Sabit Hat Telekomünikasyon Sektöründe rekabetin önündeki engellerin devam etmesi Düşük PC yoğunluğu Geniş bant abone oranının düşüklüğü 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

13 Türkiye Bilişim Pazarı SWOT Analizi: Fırsatlar
Yönetim Yatırım Danışmanlık Türkiye Bilişim Pazarı SWOT Analizi: Fırsatlar Kişi başına düşen GSMH’daki artışla birlikte kişi başına düşen telekom harcamalarının artacak olması Doğru Küreselleşme Politikalarıyla sermaye ve teknolojinin Türkiye’ye çekilmesi Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmaları Türki Cumhuriyetler Yurtdışındaki yatırımcı Türk İş Adamları Ülkemize gelen turistler Saudi Oger ve Vodafone’un Türkiye pazarında yatırım yapacak olması Türkiye telekomünikasyon pazarının başka uluslararası yatırımcılar tarafından farkedilmesi 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

14 Türkiye Bilişim Pazarı SWOT Analizi: Tehditler
Yönetim Yatırım Danışmanlık Türkiye Bilişim Pazarı SWOT Analizi: Tehditler Küreselleşme (Yanlış Politikalar) Uluslararası rekabetin artması Uluslararası mevzuatların Türkiye aleyhine gelişmesi Bölgesel siyasi krizler Dünya Ekonomilerindeki krizler Enerji darboğazı Terör 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

15 Yönetim Yatırım Danışmanlık
NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

16 Alternatif Operatörlerin 2004-05 Yatırımları
Yönetim Yatırım Danışmanlık Alternatif Operatörlerin Yatırımları 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

17 Yönetim Yatırım Danışmanlık
Alternatif Operatörlerin Yatırımlarında Tercih Ettikleri Ürün Sağlayıcılar 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

18 Alternatif Operatörlerin 2006-07 Yatırımlarına İlişkin Tahminlerimiz
Yönetim Yatırım Danışmanlık Alternatif Operatörlerin Yatırımlarına İlişkin Tahminlerimiz 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

19 Kurumların Ürün- Çözüm- Servis Tercihleri
Yönetim Yatırım Danışmanlık Kurumların Ürün- Çözüm- Servis Tercihleri 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

20 Kurumların Ürün- Çözüm- Servis Tercihlerinin Sektörel Dağılımı
Yönetim Yatırım Danışmanlık Kurumların Ürün- Çözüm- Servis Tercihlerinin Sektörel Dağılımı 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

21 Yönetim Yatırım Danışmanlık
NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

22 Yönetim Yatırım Danışmanlık
GSYİH % 5 istikrarlı büyüme kazanıyor Genel Devlet giderleri düşüyor Enflasyon % 4’e sabitleniyor Sabit ses pazarı küçülüyor Mobil (Ses, Data, SMS, MMS) pazarı büyüyor Sabit veri pazarı büyüyor (ADSL ve IP-VPN) PC ve genişbant kullanımı artıyor PBX işinde IP hızla büyüyen bir pazar IT güvenlik ve yönetilen hizmetler pazarı büyüyor Özel sektörde ve kamu sektöründe E-Uygulamaları yaygınlaşıyor Outsourcing / Outtasking artıyor Yetkilendirme (Lisans) çalışmaları önümüzdeki 1 – 2 yıl içinde ancak tamamlanacak görünüyor Rekabete engel sorunların (Tarife, Tekel, Vergi v.s.) çözümü belirsizliğini koruyor Rekabetin tam olarak sağlanamaması Alternatif İşletmecilerin yatırımlarını geciktiriyor Kurumsal pazarda Finans, Otomotiv, Hizmet ve Perakende sektörü yatırımcı görünüyor Kurumlar alternatif operatörlerle çalışmaya istekli görünüyor 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

23 Yönetim Yatırım Danışmanlık
NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

24 Yönetim Yatırım Danışmanlık
Türkiye pazarındaki büyüme potansiyeli Dünya ortalamasının üzerindedir, 3G için beklenen yatırımlar, Vodafone’nun da dahil olmasıyla artması beklenen rekabet Mobil Şebekelerdeki büyümeye neden olmaktadır, Operatörlere yönelik Hizmetlerdeki büyümenin en önemli faktörlerinden birisi Katma Değerli Hizmetlerdir. 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

25 Yönetim Yatırım Danışmanlık
NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

26 Yönetim Yatırım Danışmanlık
COM Pazar Büyüklükleri Com Chart COM Pazar Hacimleri COM Pazar Oranları FN Pazar Büyüklükleri FN Chart FN-Control SWOT Analizi FN-Transport SWOT Analizi FN-Access Wireline SWOT Analizi FN-Routing SWOT Analizi FN-PRS SWOT Analizi MN Pazar Büyüklükleri MN Chart MN-BB Wireless SWOT Analizi MN-Security SWOT Analizi MN-PRS SWOT Analizi MN-Microwave SWOT Analizi MN-GSM-Core SWOT Analizi MN-W-CDMA SWOT Analizi EN Pazar Büyüklükleri EN Chart CS Pazar Büyüklükleri CS Chart CS-VAS (FN) SWOT Analizi CS-VAS (MN) SWOT Analizi CS-PRS (FN) SWOT Analizi CS-PRS (MN) SWOT Analizi SHC-WM Pazar Büyüklükleri 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

27 Yönetim Yatırım Danışmanlık
NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

28 Yönetim Yatırım Danışmanlık
MN Pazar payının arttırılması XXXX “Core” daki mevcudiyetimizin arttırılarak sürdürülmesi GSM operatörlerindeki deneme ve tekliflerin küresel referans/ avantajlara odaklanarak başarıyla sonuçlandırılması W-CDMA’in CDMA-2000’e karşı desteklenmesi XXXXXX,XXXXX’un küresel çözüm ve partnerlerinin incelenmesi ve sonuçlarının teklif ve satış stratejilerimizde dikkate alınması Yerel yazılım gücümüzün arttırılması ve XXX ile yazılım koordinasyonunun sağlanması (A&S, W-CDMA VAS, Customization, integration) CS Pazar payının arttırılması Şirket içinde VAS (“Outtasking, Outsourcing”de dahil) bilincinin geliştirilmesi ve satış/ servis altyapısının iyileştirilmesi Sahada mevcut sistemlerin güncellemelerini takip ederek ortaya çıkabilecek katma değerleri müşteriye anlatmak CS pazarında bilinirliliğimizin arttırılması 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

29 Yönetim Yatırım Danışmanlık
Müşteri taleplerini cevaplamada niteliksel, niceliksel iyileştirmeler sağlanması Rakiplerin global ve yerel faaliyetlerinin daha yakından izlenmesi Yeni teknoloji konularında ki XXX desteğinin iyileştirilmesi XX XDSL ve IP altyapılarına sağlayıcı olabilmek için mevcut sağlayıcılara olan avantajlarımızın belirlenmesi ve business planlar şeklinde XX’ye aktarılması Serbestleşme akabinde ortaya çıkabilecek fırsatları değerlendirebilmek için en önemli 5 Alternatif Operatörle satış öncesi temasları güçlendirmek, pazarlama konseptlerini ve süreçlerini öğrenmek Sabit pazarda rekabeti arttırması beklenen Kablo TV İşletmecilerine Odaklanmak 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

30 Yönetim Yatırım Danışmanlık
NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

31 Yönetim Yatırım Danışmanlık
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

32 Yönetim Yatırım Danışmanlık
NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

33 Account Strategy: XXXX
Yönetim Yatırım Danışmanlık Account Strategy: XXXX Until end of 2005, XXXX will be main driver of the market. Our objectives are: to migrate TDM network to the NGN- EWSD to hiE 9200, to replace SDE exchanges with Remote DLU, to have a good market share in the IP Network, to be the winner of the next xDSL tender, to be the winner for Metro DWDM tender, to persuade XXXX on the necessity of Next Generation SDH. Milestones: 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

34 Yönetim Yatırım Danışmanlık
NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

35 Yönetim Yatırım Danışmanlık
14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

36 Yönetim Yatırım Danışmanlık
NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

37 Yönetim Yatırım Danışmanlık
COM BÖLÜMÜ SÜREÇLERİ Seviye 0 (ISO 9000) Yönetim Sorumluluğu Kaynak Yönetimi Ürün Gerçekleş tirme Ölçme Analiz İyileştirme L/KL L/KL L/KL L/KL Süreç Sahipleri Ürün Gerçekleştirme Seviye 1 (Bölüm Düzeyi) Stratejik Pazarlama Akvizisyon Teklif Proje Gerçekleştirme SM Satış 1 Satış 2 Satış 3 Satış 1 Satış 2 Satış 3 PM Süreç Sahipleri Seviye 2 (Bölüm/ Birim Düzeyi) Süreç Sahipleri Stratejjk Pazarlama Ön Akvizisyon Proje Akvizisyonu Teklif Hazırlama Sözleşme Görüşmeleri Proje Devri Proje Açılışı ve Netleştirme Detay Planlama Tedarik ve Üretim Sevkiyat Montaj ve Enstalasyon Seviye 2 (Bölüm/Birim Düzeyi) Devreye Alma Kabul Testleri Garanti Periyodu Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi Kalite Yönetimi Tasarım Miktar Planlama Üretim 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

38 Yönetim Yatırım Danışmanlık
NELER YAPMALIYIZ ? Küresel eğilimler ve pazar büyüklüğü analizi Ülkesel makro-ekonomik parametreleri inceleme Ülke pazarı SWOT analizi Ülke pazarı gelişme tahminleri Ülkesel eğilimleri tesbit Ülke üretici pazar büyüklüklerini tesbit Ülke pazarına sunulan Ürün/Çözüm SWOT analizi Ülke pazarı için genel stratejilerin belirlenmesi Ülke bazında müşteri erişim şekillerinin belirlenmesi Müşteri bazında satış stratejilerinin hazırlanması Pazar payı gelişiminin planlanması Stratejiye uygun yapılanma Uygulama, ölçüm ve sapmalara ilişkin tedbirler 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

39 Yönetim Yatırım Danışmanlık
Metrics Metrics of Quality, Time & Costs measure Process Quality of sales processes at the defined milestones Level 1 process Sales strategy development Project realization Acquisition Offering Main milestones Decision on market Customer strategy Go/NoGo for BO (A10) Bid/NoBid decision (A20) Bid approval (A50) Proceed with order contract lost (A70 / L*) Order Entry Clarified (L100) Start of Installation (L500) Ready for Acceptance (L600) Project Close (L800) Measurement of process 1 2 3 5 7 12a Correctness of market volume estimation Completeness of customer data BO success rate Correctness of bidding cost estimation Correctness of OI* forecast Time deviation prior to SOI 4 12b 6 8 9 11 BO feasibility Lead Time Cost of bid compared to bid volume Hit rate Milestone delay 13 14 10 Project Cost Performance Index Capital Cost Performance Index Correctness of offer calculation 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT

40 Yönetim Yatırım Danışmanlık
Müşteri Problem tanımı Çözüm başlangıç bitiş Sorumlu Sonuç XXX Sevk Süresi uzun Ara Depo Kullan. Aralık 2006 Şubat 2007 Ali Sezgin %30 kısaldı YYY Sorunları İle ilgilenilmiyor CRM kur Ocak Mayıs Ahmet Taşkın Başladı. Anket yapılacak 14 MAYIS 2008 HACETTEPE TEKNOKENT


"Yönetim Yatırım Danışmanlık" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları