Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HAKKI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE SAĞLIK HAKKI."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE SAĞLIK HAKKI.
Prof. Dr. Recep AKDUR AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

2 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI
HAK ve ÖDEV İLİŞKİSİ Genel hukuk kuramında ya da hukuksal ilişki modelinde, bir ilişkinin her iki ucunda bulunan taraflar karşılıklı hak ve ödevlere sahiptir AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

3 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI
Egemen olanın edilgen olana karşı görevleridir Hak ve ödevler ikizdir/ karşılıklıdır Edilgen olanların görevleri de egemenin haklarıdır AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

4 SAĞLIKLA İLGİLİ HAKLAR
HASTA HAKKI SAĞLIK BAKIM HAKKI AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

5 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI
HASTA HAKKI Hastaya sağlık bakımı verenlerin sorumluluk ve görevleridir. Burada birinci derecede sorumlu olan sağlık çalışanlarıdır. Aynı kurumlar için de vardır Hastaların da sorumluluk ve görevleri vardır. Sağlık çalışanlarının hakları AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

6 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI
HASTA HAKKI HAK HAK HASTA SAĞLIK ÇALIŞANI ÖDEV ÖDEV AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

7 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI
Sağlıklı ve uzun yaşama hakkı anlamınadır Hasta haklarına göre çok geniş bir görevler/haklar zinciridir Kişi ve toplumun sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını doğrudan ya da dolaylı etkileyen tüm alanlardaki devlet görevlerini kapsar Bu bağlamda hem hasta haklarını hem de sağlık çalışanı haklarını da içerir AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

8 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI
HAK HAK KİŞİ DEVLET ÖDEV ÖDEV AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

9 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI
OSMANLI DÖNEMİ Sağlık bakımı bir devlet görevi değil Sağlığı dolaylı olarak ilgilendiren konularda toplum sıkıntılı durumda AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

10 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI
CUMHURİYET DÖNEMİ “ Türk vatandaşının sağlığı ve sağlamlığı, her zaman üzerinde durulacak ulusal sorunumuzdur. Çünkü Cumhuriyet; düşünsel, bilimsel ve bedensel bakımdan güçlü ve yüksek düzeyli koruyucular ister.” “ Ulusun tüm bireylerinin sağlıklı olmaları için sağlık koşullarını gerçekleştirmek; devlet durumunda bulunan siyasal kuruluşların en birinci görevidir vatandaşların tahsili, terbiyesi, sıhhati fertlere veya şirketlere bırakılamaz AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

11 CUMHURİYET’İN SAĞLIĞA BAKIŞI
Resmi Gazete: 6 Mayıs Sayı: 1489 UMUMİ HIFZISSIHA KANUNU KANUN NO: 1593 Beslenme, çalışma, konut, su, çevre gibi yaşamın tüm alanlarını kapsıyor AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

12 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI
CUMHURİYET DÖNEMİ SOSYAL DEVLET TANIMLANIYOR SAĞLIK HAKKI BÜTÜN BİLEŞENLERİ İLE BİR DEVLET GÖREVİ OLARAK ALGILANIYOR Dr.Refik Saydam Dr.Behçet Uz Dr.Nusret Fişek 1960’larda sosyalleştirilmiş sağlık hizmetleri ile kişilerin ve toplumun sağlığı devlet güvencesine alındı AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

13 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI
CUMHURİYET DÖNEMİ 1980 DARBESİ, SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI TERK EDİLİYOR Sağlık hakkı, hasta hakkına indirgeniyor. Beslenme, konut, eğitim gibi yaşamın diğer bileşenlerinden soyutlanıyor Hasta hakları da bireysel sorumluluğa indirgeniyor AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

14 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM Hasta haklarının da yok sayılmasına neden olmuştur Sağlık çalışanlarını da haklarını yok etmiştir AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

15 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI
TÜRKİYE’DE GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK Dokuzuncu Kalkınma Planı( ) ULUSAL GELİRDEN ALINAN PAY % Birinci % (en yoksul) 6,0 İkinci %20 10,7 Üçüncü %20 15,2 Dördüncü %20 21,9 Beşinci % (en varsıl) 46,2 Gıda yoksulluğu (açlık) 1,29 Toplam yoksulluk (gıda +diğer) 25,60 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

16 TÜRKİYE’DE BAZI ÖLÇEKLER Human Devolepment Report 2007/2008
% HİJYENİK ÇEVREDE YAŞAYANLAR 88 HİJYENİK SUYU OLANLAR 96 BESLNME SORUNU OLAN NÜFUS 3 DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI BEBEK 16 KAMU EĞİTİM HARCAMASI/GSMH 3.7 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

17 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI
2008 TNSA ALAN ALMAYAN Gebe/Doğum Öncesi Bakım 92.0 8.0 Gebe/Dört ve daha fazla izleme 73,7 26,3 Gebe ortalama izleme sayısı 3,3 Doktor 64,1 Ebe-hemşire 27,2 Kendi kendine 8,7 Loğusa ortalama izleme sayısı 1,2 Evde yapılan doğumlar 9,7 Anne/ doğum sonrası bakım 81,7 18,3 Bebek/doğum sonrası bakım 88,0 12,0 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

18 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI
TNSA 2008 SEZARYEN 36,7 ADÖLESAN ANNELİK 5,6 TAM AŞILI 80,5 YAŞA GÖRE BOY GERİLİĞİ (BODUR) 10,3 YAŞA GÖRE KİLO AZLIĞI 2,8 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

19 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI
TNSA 2008 Gebelik sayısı Canlı doğum İsteyerek düşük Kendiliğinden düşük Ölü doğum 18.000 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

20 BMKP (UNDP) 2010 Verisi İnsani Gelişme Endeksi
YIL ÜLKE SAYISI PUAN SIRA 1990 136 0.678 79 1995 145 0.709 75 2001 175 0.734 96 2003 177 O,750 94 2008 84 2010 169 0,679 83 AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI

21 TÜRKİYE’DE SAĞLIK HAKKI
Türkiye dünyanın 16. büyük ekonomisidir. Sağlık hakkının yerine getirilmesi ölçüleri açısından bu büyüklüğün çok gerisindedir İnsani gelişme endeksi Doğuşta beklenen ömür Bebek ölüm hızı Anne ölüm hızı AKDUR, TÜRKİYE'DE SAĞLIK HAKKI


"TÜRKİYE’DE SAĞLIK HAKKI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları