Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2008 DÜNDEN BUGÜNE TÜRK TIP DİZİNİ TÜRK TIP DİZİNİ KURULU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2008 DÜNDEN BUGÜNE TÜRK TIP DİZİNİ TÜRK TIP DİZİNİ KURULU."— Sunum transkripti:

1 2008 DÜNDEN BUGÜNE TÜRK TIP DİZİNİ TÜRK TIP DİZİNİ KURULU

2 2008 DÜNDEN BUGÜNE TÜRK TIP DİZİNİ Dr.Orhan YILMAZ

3 2008 1994 yılında TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu bünyesinde, Sağlık Bilimleri alanında ulusal bir dizinleme sistemini ülkemize kazandırmak, yurtiçi yayın kalitesini yükseltmek, dergilerimizin uluslararası düzeyde kabul görmesini sağlamak ve belirlenen kriterlere göre dergileri standardize etmek için “Türk Tıp Dizini” nin oluşturulması amacıyla “ Türk Tıp Dizini Oluşturma Kurulu” çalışmalarına başladı

4 2008 Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) ile birlikte yürüttüğü çalışmaların sonucu 1993, 1994, 1995, 1996 ve 1997 yılı konu ve yazar dizinleri yayınlandı. 1998 yılından başlayarak ULAKBİM web sayfalarında INTERNET ortamında da araştırıcıların kullanımına sunuldu.

5 2008

6

7

8 2001 yılından başlayarak da makalelerin önemli bölümünün özet ve tam metinlerine ulaşmak mümkün olmaktadır. Türk Tıp Dizini Kurulunun çalışmaları 30 Mart 2001 tarihinde ULAKBİM bünyesinde devam etmiştir.

9 2008 Türk Tıp Dizini düşüncesi

10 2008 30 Eylül 1991 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi “ Tıp Alanında Bilimsel Yayınlar Sempozyumu “

11 2008 18 Kasım 1994 TÜBİTAK Feza Gürsey salonunda "Tıpta Bilimsel Yazım, Editörlük ve Denetleme" (Scientific Writing Editing and Auditing in Medicine)‏

12 2008 Bu toplantının organizasyonunu Tevfik AKOĞLU, İzzet BERKEL, İ.Haluk GÖKÇORA, Yücel KANPOLAT, Emin KANSU, Burhan KIRAN, Şevket RUACAN, İskender SAYEK ve Hasan YAZICI üstlenmişlerdir. Bu toplantıda yukarıdaki isimler dışında ayrıca TÜBİTAK başkanı Tosun TERZİOĞLU, Şinasi ÖZSOYLU, Keriman TINAZTEPE, Cemalettin TOPUZLU, Füsun SAYEK, Altan ONAT ile İngiltere ve ABD’ den konuşmacılar da yer almıştır.

13 2008 01 Aralık 1998 TÜBİTAK ve Türk Tabipleri Birliği “ Klinik Araştırmaların Tasarım, Yürütme, Sunum ilkeleri ve Kalite Kontrolü “

14 2008

15 Türk Tıp Dizini ilk Toplantısı 13 Aralık 1994

16 2008

17 Türk Tıp Dizini Kurulu’ nun bugüne kadar yaptığı çalışmalardaki hedefi; “Index Medicus” benzeri bir dizin oluşturabilmek ve öncelikle dergilerin şekil ve bir takım olmazsa olmaz kurallar açısından standardizasyonunu sağlamak idi. Diğer taraftan Kurulun görevi tüm dergileri dizinlemek değil, bazı evrensel kurallar çerçevesinde değerlendirme yapmaktı.

18 2008

19 Başlangıçta hakemli, danışmanlı olduğu söylenen ya da olduğu sanılan dergiler dizine alınırken, dizine katılabilmeye ilişkin ve akademik yeterlilik eşeli oluşturan çıta, geçen süre içerisinde kademe kademe yükseltilmiş ve ilk yıllarda dizine alınan dergilerin bir kısmı daha sonra kurallara uymadığı için dizinde yer almamıştır.

20 2008

21 AMAÇ Sağlık bilimleri ile uğraşan Türk bilim adamlarına ulusal nitelikteki mevcut bilgileri sunarak, çalışmalarında yardımcı olmak, Sağlık bilimleri alanındaki araştırma makalelerinin bibliyografik verilerini depolayarak, onları geleceğe ve gelecek nesillere aktarmak, Sağlık bilimlerinde ulusal düzeyde bibliyografik denetimi gerçekleştirebilmek,

22 2008

23 Araştırmalarda tekrarları önleyerek, işgücü ve ekonomi sağlamak, Araştırmaları bibliyografik verilerle desteklemek suretiyle, onların yaygınlaşmalarına yardımcı olmak, Böylece araştırma kalitesini arttırırken, artan kalitenin getireceği daha iyiye yönelik rekabet ortamının gelişmesine katkıda bulunmak, Aynı şekilde, dergilerin de kaliteli bir şekilde yayınlanmalarını sağlamak ve buna bağlı olarak yayın sürekliliklerini arttırmak,

24 2008

25 Tıp Veri Tabanı işletmeciliğinde yapılan bu öncülüğün sonucu olarak, aynı konuda danışmanlık hizmetleri sunmak, Başta tıp alanları olmak üzere bilim dilinin gelişmesine yardımcı olmak ve bu bağlamda, veri tabanları kapsamında oluşacak kavramsal dizinler, konu başlıkları listesi vb. ürünler meydana getirmek, Türk araştırmacıların yayınlarını uluslararası platforma taşımak.

26 2008

27

28 Başarı Türk Tıp Dizini'nin ülkemizin tıp enformasyonunun kalitesine yaptığı en büyük katkı, "Dergilerin Türk Tıp Dizini'ne Alınma Kriterleri"ndeki bağlayıcı hükümler olmuştur. Bu kıstaslar çerçevesinde, dergilerin düzenli zaman aralıklarında yayınlanması, dergilerdeki danışman değerlendirme sisteminin belirlenen koşullara uygunluğu, araştırma makalesi sayısının tüm makalelerin en az % 50'sini oluşturması koşulu, yıllık dizinlerin olması, İngilizce ve Türkçe başlıkların bulunma zorunluluğu, makalelerde anahtar sözcüklerinin verilmesi gereği, tıp dergi yayıncılığına en azından "standartlara uyma" kaygısını getiren bir çığır açmıştır.

29 2008

30 Dergi - makale 1995 yılı 45 dergi 1994 yılı 40 dergi 1993 yılı 43 dergi *1993,1994,1995 yılları arası ULAKBİM web sayfasında Türk Tıp Dizini pdf olarak yer alıyor

31 2008 Dergi - makale 2005 yılı 95 dergi 3713 makale 2004 yılı 97 dergi 3697 “ 2003 yılı 100 dergi 3783 “ 2002 yılı 92 dergi 3376 “ 2001 yılı 90 dergi 3648 “ 2000 yılı 84 dergi 3211 “ 1999 yılı 67 dergi 2896 “ 1998 yılı 73 dergi 2873 “ 1997 yılı 41 dergi 1571 “ 1996 yılı 44 dergi 805 “ *1996-2005 yılları arası ULAKBİM web sayfasında Tıp Veri Tabanı içerisinde taranabiliyor

32 2008 Bugün Tıp Veri Tabanı 208 bilimsel dergi 38.000 bibliyografik kayıt 50.066 tam metin makale ve makale referanslarına erişim sağlanabilmekte, ayrıca Türkçe – İngilizce anahtar sözcük, başlık, yazar adı, öz gibi alanlardan tarama yapılabilmektedir.

33 2008 Tüm yıllar Toplam dergi sayısı : 208 başlık (isim değiştiren- ISSN değişikliği olan dergilerin her iki adı mevcut)

34 2008 TTD kullanım İstatiği 2008 70.753 * 2007 91.650 2006 100.677 2005 69.883 2004 34.877 2003 31.578 2002 19.522 2001 12.859 2000 Ağ-Ar 3.992

35 2008 Hedef : Dergilerin fiziksel standartlar yönünden başarısını, makalelerin nitelikleri açısından da yakalayabilmek, Tüm dergilerin tam metinlerine ulaşımı elektronik ortamda sağlayabilmek, Sağlık bilimleri ile ilgili terminolojik birliğin sağlanmasına daha fazla katkıda bulunmak,

36 2008 Sağlık bilgi alanlarında uluslararası düzeyde erişilebilen Türkçe kaynakların sayılarını arttırarak, küçülen Dünyada Türkiye'nin bilgi düzeyinin tanıtılma ve yaygınlaştırılmasına önemli katkı sağlamak, Türk Tıp Dizini'ne giren dergilerin Science Citation Index (SCI)'deki atıf sayılarının arttırılmasına çalışmak, Türkiye'deki e-dergi yayıncılığını özendirmek,

37 2008 Daha kısa sürede erişimi sağlayacak teknolojileri Türkiye'ye getirerek hem bu konudaki verimliliği arttırmak, hem de ulusal ölçekte artmasına katkıda bulunmak, Editörlere ve kullanıcılara yönelik tanıtım ve eğitim toplantıları düzenlemek suretiyle Dizin'in daha etkin kullanımını sağlayarak, bir taraftan da onu daha fazla kurumsallaştırmak, Yayın etiğine doğrudan veya dolaylı yaptırım yollarıyla katkıda bulunmak,

38 2008 ULAKBİM veri tabanları için geliştirilen uluslararası düzeydeki standartların da yardımıyla, veri tabanı işletmeciliğinde öncülük ve danışmanlık yapmak, Çoğunlukla internet aracılığı ile, ulusal ve uluslararası platformda bilgilerin paylaşımını arttırmak, Türk tıbbının bilgi birikiminin uluslararası kullanılabilirliğini yaygınlaştırmak, Türk tıp araştırmalarını dünyaya daha etkin bir biçimde duyurmak ve dünya tıp enformasyon sistemine tam bir entegrasyon sağlamak.

39 2008 SCI-E 1. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Turcica 2. Anadolu Kardiyoloji Dergisi/The Anatolian Journal of Cardiology 3. Anadolu Psikiyatri Dergisi – Anatolian Journal of Psychiatry 4. Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 5. Diagnostic and Interventional Radiology. 6. Eklem Hastaliklari ve Cerrahisi /Joint Diseases and Related Surgery 7. Ekoloji 8. Energy Education Science and Technology 9. Experimental and Clinical Transplantation 10. Isi Bilimi ve Teknigi Dergisi – Journal of Thermal Science and Technology 11. Journal of Neurological Sciences - Turkish 12. Journal of Sports Science and Medicine 13. Journal of the Entomological Research Society 14. Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi 15. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 16. Mediterranean Journal of Otology 17. Mikrobiyoloji Bulteni

40 2008 18. Neuroquantology 19. Nobel Medicus 20. Romatizma - Rheumatism 21. Teknik Dergi 22. Tekstil ve Konfeksiyon 23. Trakya Universitesi Tip Fakultesi Dergisi 24. Turkish Journal of Agriculture and Forestry 25. Turkish Journal of Biochemistry – Turk Biyokimya Dergisi 26. Turkish Journal of Biology 27. Turkish Journal of Chemistry 28. Turkish Journal of Earth Sciences 29. Turkish Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences 30. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 31. Turkish Journal of Gastroenterology 32. Turkish Journal of Mathematics 33. Turkish Journal of Medical Sciences

41 2008 34. Turkish Journal of Pediatrics 35. Turkish Journal of Veterinary & Animal Sciences 36. Turkish Journal Zoology 37. Turkish Neurosurgery 38. Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi 39. UHOD-Uluslararasi Hematoloji-Onkoloji Dergisi 40. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi - Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery SSCI. Turk Psikiyatri Dergisi. Turk Psikoloji Dergisi

42 2008

43 SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK SEMPOZYUMLARI 1- 28 Mart 2003 2- 28 Mayıs 2004 3- 8-9 Nisan 2005 4- 17 Kasım 2006 5- 19 Ekim 2007 6- 21-22 Kasım 2008

44 2008 2.Ulusal Tıbbi Bilgi Yönetimi Ve Teknolojileri Sempozyumu. 25-27 Eylül 2003 Ankara Tıpta araştırma tipleri, etik kurallar ve eser oluşturma ilkeleri. 23 Ekim 2004. Ankara Araştırma ve yayın etiği. 21 Nisan 2006. Hacettepe. Ankara. UNAK-06 “Bilimsel İletişim Ve Bilgi Yönetimi” 12-14 Ekim 2006. Ankara. Sağlık Editörleri Çalıştayı. 11 Nisan 2008 Cerrahpaşa. İstanbul WOS’ da Türk Dergileri Çalıştayı. 22 Nisan 2008. Ankara 1.Meslek Yayımcılığı Ve 2.Türkçe Dişhekimliği Terimleri Bilgi Şöleni. 1-2 Mayıs 2008. Ankara.

45 2008

46 TÜBİTAK bünyesinde 48 toplantı Kasım 2008 tarihi itibarıyla ULAKBİM bünyesinde ise 81 toplantı resmi olarak kuruluşundan bugüne 129 toplantı gerçekleştirmiştir.

47 2008 T.T.D Hakan AKBULUT 1994-2007 Murat AKOVA 1994 -2001 Selçuk ALSAN 1994-1997 Berna ARDA 1994- 2001 Sema BALABANLI 1994- 2000 Semih BASKAN 2003- Sinan BEKSAÇ 1994- 2001 Arda BÖKESOY 1994 - 2007 Mine EGE 1999 – 2001 Deniz ERBAŞ 2008- Yeşim GÖKÇE KUTSAL 1994 - İ.Haluk GÖKÇORA 1994-2008 Ali GÖREN 1995 - 1996 Ayla GÜLEKON 2002- Çiğdem GÜNGÖR 2002- Tuğba HÜNKAR TONGUÇ 1999- 2007 Fikri İÇLİ 1994- 2005 Yücel KANPOLAT 1994- 1995 Gülser ORHAN 1994- 2001 Gülsen ÖZER 2003-2004 Sercan ÖZYURT 2008- Ebru SOYUYÜCE AYDIN 2001- Sibel TABANLIOĞLU 1999 - Tulga ULUS 2008- Tayfun UZBAY 2003- Aydın YAĞMURLU 2002 - 2007 Selda YILDIZ 2001 - 2007 Aytaç YILDIZELİ 1994- Orhan YILMAZ 1994- Murat YURDAKÖK 1994- 2001

48 2008 T.T.D Hakan AKBULUT 1994-2007 Murat AKOVA 1994 -2001 Selçuk ALSAN 1994-1997 Berna ARDA 1994- 2001 Sema BALABANLI 1994- 2000 Semih BASKAN 2003- Sinan BEKSAÇ 1994- 2001 Arda BÖKESOY 1994 - 2007 Mine EGE 1999 – 2001 Deniz ERBAŞ 2008- Yeşim GÖKÇE KUTSAL 1994 - İ.Haluk GÖKÇORA 1994-2008 Ali GÖREN 1995 - 1996 Ayla GÜLEKON 2002- Çiğdem GÜNGÖR 2002- Tuğba HÜNKAR TONGUÇ 1999- 2007 Fikri İÇLİ 1994- 2005 Yücel KANPOLAT 1994- 1995 Gülser ORHAN 1994- 2001 Gülsen ÖZER 2003-2004 Sercan ÖZYURT 2008- Ebru SOYUYÜCE AYDIN 2001- Sibel TABANLIOĞLU 1999 - Tulga ULUS 2008- Tayfun UZBAY 2003- Aydın YAĞMURLU 2002 - 2007 Selda YILDIZ 2001 - 2007 Aytaç YILDIZELİ 1994- Orhan YILMAZ 1994- Murat YURDAKÖK 1994- 2001

49 2008 T.T.D TÜBİTAK Başkanları (Tosun TERZİOĞLU, Namık Kemal PAK ve Nüket YETİŞ), ULAKBİM Yönetim Kurulu Üyelerine, ULAKBİM Müdürlerine (Ahmet Yaşar TONTA, Erkan TEKMAN, Tuğrul YILMAZ ve Cem SARAÇ) ve Müdür Yardımcılarına (Serhat ÇAKIR,Tülay ÖZLÜ, İmre YILDIZ, Serap AYDAR, Orhan GÜLER ve Elife A. GÜRSES)

50 2008 T.T.D Hakan AKBULUT 1994-2007 Murat AKOVA 1994 -2001 Selçuk ALSAN 1994-1997 Berna ARDA 1994- 2001 Sema BALABANLI 1994- 2000 Sinan BEKSAÇ 1994- 2001 Arda BÖKESOY 1994 - 2007 Mine EGE 1999 – 2001

51 2008 T.T.D İ.Haluk GÖKÇORA 1994-2008 Ali GÖREN 1995 – 1996 Tuğba HÜNKAR TONGUÇ 1999- 2007 Fikri İÇLİ 1994- 2005 Yücel KANPOLAT 1994- 1995 Gülser ORHAN 1994- 2001 Gülsen ÖZER 2003-2004 Aydın YAĞMURLU 2002 - 2007 Selda YILDIZ 2001 – 2007 Murat YURDAKÖK 1994- 2001

52 2008

53 Saygıyla… Türk Tıp Dizini Kurulu


"2008 DÜNDEN BUGÜNE TÜRK TIP DİZİNİ TÜRK TIP DİZİNİ KURULU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları