Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bülent Şenver Ekonomik Gelişmelerin İşletmelere Etkisi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bülent Şenver Ekonomik Gelişmelerin İşletmelere Etkisi."— Sunum transkripti:

1 Bülent Şenver bs@bulentsenver.com Ekonomik Gelişmelerin İşletmelere Etkisi

2 Bülent Şenver bs@bulentsenver.com Dünya Dönüyor Ya Siz!

3 Bülent Şenver bs@bulentsenver.com Ekonomik Gelişmeler Nasıl Takip Edilmeli? Ekonomik Gelişmeler Şirketleri Nasıl Etkiler? Ekonomik Gelişmelerden Olumsuz Etkilenmemek İ ç in Şirketler Neler Yapmalı? Ekonomik Gelişmelerden Nasıl Fırsatlar Ç ıkartılır? Ekonomik Değişimlerde Şirketler Nasıl Pozisyon Almalıdır? Ekonomik Risklere Karşı Korunmak M ü mk ü n M ü ?

4 bs@bulentsenver.com Rekabet Yarışı Yarışa Hazır mısınız?

5 bs@bulentsenver.com İşinizin Bugünü ve Yarını İŞİNİZ

6 bs@bulentsenver.com Değişim Müşteriler Piyasa Rekabet Teknoloji İhtiyaçlar Personel Yöneticiler Değişime uydurmak!

7 bs@bulentsenver.com Satmak Zorla ş ıyor

8 bs@bulentsenver.com Müşteriler Seçici Oluyor İleridekini mi alsam? Önce gördüğümü mü alsam? Bunu mu alsam?

9 bs@bulentsenver.com Mü ş teri Memnuniyeti Genel Müdür Size, başka nasıl yardımcı olabilirim?

10 bs@bulentsenver.com Rekabet Kızı ş ıyor

11 bs@bulentsenver.com Kar Marjları Azalıyor

12 bs@bulentsenver.com Nereye Gittiğinizi Biliyor musunuz? Şirketinizi Nelerin Beklediğini Biliyor musun? Belirsizlik

13 bs@bulentsenver.com Zor Şartlara Hazır mısınız?

14 bs@bulentsenver.com Görünmeyeni Görebilmek Önemlidir

15 bs@bulentsenver.com Görünmeyeni Görebilmek Önemlidir Bütünü Görmek

16 bs@bulentsenver.com Finansal Kaldıraç Borç – Özkaynak Oranınız nedir?

17 bs@bulentsenver.com “Her İşin Riski Var!”

18 bs@bulentsenver.com Her Sahada Futbol Oynanmaz!

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Bankacılık sektörü toplam aktif büyüklüğü AB ortalamasının ve yeni üyelerin oldukça gerisindedir Toplam Aktif (milyar $) Yıllık Ortalama Büyüme (2001- Kasım06): % 23 Toplam Aktif / GSYİH (1) (%) (1) Türkiye verileri 2006 tahmini olup, diğer ülkelerin 2005 sonu itibariyledir * Çek, Polonya, Macaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Slovakya, Malta, Kıbrıs Kaynak: Avrupa Merkez Bankası, BDDK Kaynak: TBB, BDDK

31 Bankacılık sektöründe yoğunlaşma yüksektir Banka Aktif büyüklükleri, 2006/09 3 kamu bankası = aktiflerin %30’u En küçük 30 banka = aktiflerin %6 ’sı Orta boy bankalar = aktiflerin %20 ’si 4 özel banka = aktiflerin %44’ü Aktif (%)Mevduat (%)Kredi (%) 2000 2006/09 2000 ilk 5 bankanın pazar payları %60%64%55 %30 %44

32 Aktifler 1 (Milyar $) Mevduat (Milyar $) Krediler (Milyar $) Bankacılık sektörü büyüyor Ortalama yıllık büyüme %22 Ortalama yıllık büyüme %38 Ortalama yıllık büyüme %21 1 Bankacılık sektörünün Aralık’06 aktif büyüklüğü henüz açıklanmamıştır

33

34 (1)Takipteki krediler ve karşılıklar hariçtir (2) Türkiye verileri 2006 tahmini olup, diğer ülkelerin 2005 sonu itibariyledir Kaynak: TBB, BDDK Krediler (1) (milyar $) Yıllık Ortalama Büyüme (2001- 2006): 43% Krediler / GSYİH (2) (%) Bankalar Kredi Vermek İstiyor Kaynak: Avrupa Merkez Bankası, BDDK

35

36

37 Şirket Kontrolü Pay Sahipleri Şirket Yöneticileri Menfaat Sahipleri İç Denetim Dış Denetim Ortak Menffatler Çatışan Menfaatler MENFAATLER

38 Şirket Kontrolü Hissedar Genel Kurullar Faliyet Raporları İç Denetim Dış Denetim KİM? Kontrol Edecek NASIL Kontrol Edilecek?

39

40

41 RİSK TEHLİKEBELİRSİZLİK FIRSAT Olaylardan kaynaklanan risk Değişimden kaynaklanan risk Riski lehe kullanabilme RİSK NEDİR?

42 Piyasa Riski Kredi Riski Operasyonel Risk POK P O K

43 PİYASA RİSKLERİ - FİDEL ik Piyasa enstrümanlarından kaynaklanan risk PİYASA RİSKLERİ Aktif / Pasif vade uyuşmazlığından kaynaklanan risk E mtia Riski İ MKB Riski F aiz Riski D öviz Riski L ikidite Riski

44 OPERASYONEL RİSK OPERASYONEL RİSK Düşük olasılıkla gerçekleşen ancak yüksek dalgalanmalar yaratan olaylardan kaynaklanan riskler Doğal Afet Sahtekarlık Kontrol Mekanizmaları Yasal Düzenlemeler Sistem problemleri

45 Basel II Standart Yaklaşıma Göre KOBİ’leri Derecelendirme

46 Piyasa riski Kredi riski Operasyonel risk Piyasa riski Kredi riski Operasyonel risk Toplam Risk Zaman ENTEGRE RİSK YÖNETİMİ Getiri Piyasa riski Kredi riski Operasyonel risk Maruz kalınan risklerin birarada değerlendirildiği, risk- getiri ilişkisine bağlı olarak sermaye dağılımının yapıldığı bir sistem ile sermayenin etkin bir biçimde kullanılması sağlanacak ve hissedara katma değer maksimize edilecektir.

47 VarlıklarYükümlülükler Riskli Varlıklar Risksiz Varlıklar Toplam Varlıklar Borçlar Sermaye Toplam Yükümlülükler Faaliyet Riski Operasyonel Risk Piyasa Riski Kredi Riski Piyasa Riski Arz – talep Rekabet Üretim faktörlerinin verimliliği Teknoloji İnsan Kaynağı Hukuk Doğal Afetler Hisse Senedi Bonolar Döviz Vade yapısı Alacak hesaplar Müşteriler Garantiler Faiz Oranı Döviz Kuru Enflasyon Vade yapısı Etkin bir risk yönetimi, farklı risklerin firmanın nakit akışı, gelirleri ve aktif tabanında nasıl bir etki yaratacağının belirlenmesini sağlayacaktır. REEL SEKTÖR VE RİSK YÖNETİMİ

48 Kurum çapında risk yönetiminin yerleştirilmesi 3 aşamada gerçekleştirilmektedir. KURUM ÇAPINDA RİSK YÖNETİMİ Risklerin belirlenmesi (risk mapping) Risklerin entegre olarak yönetimi Risklerin analiz edilmesi Soru Anketleri Görüşmeler Workshop Büyüklük Sıklık Riskler arasındaki etkileşim Sigorta Hedging Bünyede taşımak Mevcut uygulamalarda, kurum çapında risk yönetimi ağırlıkla süreçlerin tanımlanmasından oluşmakta, riskin sayıllaştırılması konusundaki çalışmalar devam etmektedir.

49

50 bs@bulentsenver.com 3 Modeliniz Hazır Mı? 1 İş Modeli 2 Kar Modeli 3 Strateji Modeli Sınırsız İş Modeli Olabilir 20 Çeşit Kar Modeli Olabilir Sadece Bir Tane Stratejiniz Olmalı 3

51 Şirketinizi Korumak İçin Ne Yapıyorsunuz? İmkanları uzaktan mı seyrediyor sunuz?

52 bs@bulentsenver.com Büyük Balık Hedefiniz Var Mı?

53 Şirketinizi Dengeli Geliştiriyor musunuz?

54 3 Disiplininiz Var Mı? Mali Yönetim Disiplini Kurumsal Yönetişim Disiplini Risk Yönetimi Disiplini

55 bs@bulentsenver.com Başarı Başarı 5  Müşteri Memnuniyeti Strateji 6  Hissedar Memnuniyeti Başarı 2  Risk Yönetimi Başarı 1  Kar Yönetimi Kurumsal Yönetişim Başarı 3  Bilanço Yönetimi Başarı 4  Toplam Maliyet Yönetimi

56 Dünya Değişiyor Bülent Şenver bs@bulentsenver.com Şirketiniz Değişiyor Mu?


"Bülent Şenver Ekonomik Gelişmelerin İşletmelere Etkisi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları