Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS + ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF. DR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS + ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF. DR"— Sunum transkripti:

1 ERASMUS + ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF. DR
ERASMUS + ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF.DR. ATİLLA SİLKÜ REKTÖR YARDIMCISI 20 Mart 2014 Perşembe Prof. Dr. Yusuf Vardar-MÖTBE-Kültür Merkezi

2 ERASMUS + Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanan yeni programdır. Erasmus+ Programı kapsamında eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor konusunda da geliştirilecek projelere destek sağlanmaktadır. Türkiye’nin de içinde olduğu 33 ülkeyi kapsayan programın dönemi bütçesi 14,7 Milyar € olarak belirlenmiştir. Erasmus+ Programı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından koordine edilmektedir. Ulusal Ajans :

3 ERASMUS + Erasmus+ Program Ülkeleri
28 AB üyesi ülke (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan) AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, Makedonya ve Türkiye)

4 ERASMUS + Amaçlar: Bilgi toplumuna dönüşüm sağlamak
Bireylere yeni beceriler kazandırmak Sosyal boyutu geliştirmek Bireylerin kişisel gelişimlerini güçlendirmek İstihdam olanaklarını arttırmak Öğretim sistemlerini birbirleri ile uyumlu ve karşılaştırılabilir hale getirmek

5 ERASMUS + Erasmus+ Programı kapsamında desteklenen faaliyetler temel olarak 3 Ana Eylem   ve 2 Özel Eylem altında toplanmıştır. Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) Öğrenci ve Personelin Hareketliliği Ortak Yüksek Lisans Derecesi Yüksek Lisans Öğrencisi Kredi Garantisi Ana Eylem 2: Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği (KA2) Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları Gençlik alanında Kapasite Geliştirme Ana Eylem 3: Politika Reformlarına Destek (KA3) Özel Eylem1: Spor Destekleri İşbirliği Ortaklıkları Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri Özel Eylem2: Jean Monnet Programı

6 ERASMUS + Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği Öğrenci ve personelin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulmasını hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yüksek öğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya; yükseköğretim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir: Öğrenci Hareketliliği: Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya işletmelerde görevli bir personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları.

7 ERASMUS + Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan Ortak Yüksek Lisans Dereceleri Ortak Yüksek Lisans Derecesi, uluslararası yükseköğretim kurumları konsorsiyumu ve ortak programın kapsadığı eğitim alanlarında belirli uzmanlığa sahip diğer eğitim ortakları ve/veya eğitim dışı ortaklar tarafından verilen 60, 90 veya 120 ECTS’lik üst düzey entegre bir uluslararası eğitim programıdır. Başvurular Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansına yapılır. Tam ortak sıfatıyla üç farklı Program Ülkesinden en azından üç Yükseköğretim Kurumu içerir. Devam eden Ortak Yüksek Lisans Derecesi tarafından dünya çapında en iyi yüksek lisans öğrencilerine sunulacak olan Erasmus+ öğrenci burslarının tanıtımına, görünürlüğüne ve erişilebilirliğine katkı yapmak için, Ortak Yüksek Lisans Dereceleri; Yürütme Ajansının internet sitesinde yer alacak olan online bilgi havuzuna dahil edilecektir. Ortak Yüksek Lisans Derecesi bilgi havuzu aday öğrencilere kendi istedikleri Ortak Yüksek Lisans Derecesi seçme ve Erasmus+ bursu için doğrudan ilgili konsorsiyuma başvurma imkanı verecektir.

8 ERASMUS + Ana Eylem 1 - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi Program Ülkesinde bir eğitim programının bütününü tamamlamak isteyen yüksek lisans seviyesindeki yükseköğretim öğrencileri, harcamalarına katkı yapmak için krediye başvurabilir. AB seviyesinde faiz oranlarının bildirilmesi için yapılacak bir çağrıyı müteakip, açık ve şeffaf ölçütlere dayanılarak Program Ülkelerinde Erasmus+ destekli öğrenci kredilerini işletecek finansal aracılar seçilecektir. Bu finansal aracılar kredi başvurularının değerlendirilmesi, kredilerin verilmesi ve geri ödemelerin tahsil edilmesi hususlarında bireysel öğrenci için tek ara bağlantı olacaktır. Bu imkânın İlk kredilerin 2014/2015 akademik yılının başlangıcında (başka bir deyişle Eylül 2014’te) garanti kapsamına alınması için uygulamaya konulması beklenmektedir.

9 ERASMUS PROGRAMI

10 ERASMUS Nedir? Erasmus Programı; yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.  Ana Hedefler :  Öğrencilerin beceri ve istihdam edilebilirliğini arttırmak ve Avrupa ekonomisinin rekabet edebilirliğine katkıda bulunmak Öğretme ve öğrenmede kaliteyi arttırmak Program ülkelerinde Yüksek Öğretimin Modernizasyonu stratejisini uygulamak Erasmus+ dahilinde uluslararası boyutu verimli hale getirmek

11 ERASMUS Öğrencilere Neler Kazandırıyor?
Çok kültürlü ortamda ders alma Kültürlerarası farkındalık Yabancı dili geliştirme İstihdam edilebilirlik ve mesleki gelişim Uluslararası arkadaşlıklar Kişisel gelişim ve özgüven

12 Erasmus+ Eylemleri Hareketlilik
Öğrenci Hareketliliği Öğrenci Öğrenme Hareketliliği Öğrenci Staj Hareketliliği Personel Hareketliliği Ders Verme Hareketliliği Eğitim Alma Hareketliliği

13 EGE Üniversitesi 2004-2013 Dönemi Erasmus Programı Genel Değerlendirmesi
Faaliyet 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Toplam ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ (GİDEN) 98 195 283 303 398 350 404 430 480 2941 STAJ HAREKETLİLİĞİ - 21 44 18 23 40 186 ÖĞRETİM ELEMANI DEĞİŞİMİ 55 74 68 46 38 47 39 52 463 PERSONEL DEĞİŞİMİ 13 11 5 8 6 7 50 GELEN ÖĞRENCİ 85 78 95 130 145 205 851 GELEN ÖĞRETİM ELEMANI 15 25 42 35 337

14 EGE Üniversitesi 2013-2014 Erasmus Programı
Mevcut Durum 437 İkili Sözleşme, 23 AB Ülkesi Giden Öğrenci Sayısı (Öğrenim) : 550 Giden Öğrenci Sayısı (Staj) : 50 Gelen Öğrenci Sayısı : 250 Giden Öğretim Elemanı Sayısı (Ders Verme) : 60 Giden Personel Sayısı (Eğitim Alma) : 11 Gelen Öğretim Elemanı Sayısı : 50 Rakamlar henüz kesinleşmemiştir. Sözleşme dönemi 30 Eylül 2014 sonuna kadar devam etmektedir.

15 2014-2015 Erasmus+ Hareketlilik Kontenjanları
Fakülte/Yüksekokul/Enstitü Giden Öğrenci Sayısı - Lisans + Lisansüstü Tıp Fak. 20 Ziraat Fak. 93 Edebiyat Fak. 206 Mühendislik Fak. 252 Su Ürünleri Fak. 26 Eczacılık Fak. 47 İletişim Fak. 48 İktisadi ve İdari Bil. Fak. 160 Eğitim Fak. 30 Diş Hekimliği Fak. 5 Fen Fak. 94 Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 27 İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu 4 Hemşirelik Fak. 14 Çeşme Turizm Yüksekokulu 13 Dev. Türk Musikisi Kon. 12 Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Güneş Enerjisi Enstitüsü 3 Nükleer Bilimler Enstitüsü 15 Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Malzeme Bilimleri (Fen Bilimleri En Toplam 1081

16 26 Program Ülkesi 400 KURUMLARARASI SÖZLEŞME
Interinstitutional Agreement Sayısı Almanya 104 İsveç 5 Avusturya 3 İtalya 50 Belçika 13 Litvanya 10 Bulgaristan Letonya 7 Çek Cumhuriyeti 15 Macaristan 9 Danimarka 6 Polonya 28 Estonya Portekiz 19 Finlandiya Romanya Fransa 17 Slovenya 4 Hollanda Slovakya İngiltere Yunanistan 20 İrlanda 1 Hırvatistan 2 İspanya Norveç 26 Program Ülkesi KURUMLARARASI SÖZLEŞME

17 ERASMUS + ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF. DR
ERASMUS + ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF.DR. SÜHEYDA ATALAY ERASMUS KOORDİNATÖRÜ 20 Mart 2014 Perşembe Prof. Dr. Yusuf Vardar-MÖTBE-Kültür Merkezi

18 Yükseköğretim Öğrenci Öğrenim Hareketliliği
Öğrencilere; yükseköğretimin ilk yılındaki öğrenciler hariç, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde diğer Program ülkesi üniversitesinde eğitim imkanı ve desteği sağlar. Gönderen ve misafir eden her iki kurumun ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumu olması gerekir Kurumlararası anlaşmalar (Inter-Institutional Agreements) çerçevesinde 3-12 ay arası gerçekleştirilebilir. 2014 / 2015 eğitim dönemi kapsamında öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyeti, 1 Haziran Eylül 2015 dönemleri arasında gerçekleştirilecektir.

19 Yükseköğretim Öğrenci Staj Hareketliliği
Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde diğer bir Program ülkesinde staj imkanı ve desteği sağlar. Süre 2-12 ay Gönderen kurumun ECHE (Yükseköğretim Erasmus Beyannamesi) sahibi bir yükseköğretim kurumu olması gerekir. Staj hareketliliği, bir öğrencinin başka bir ülkede ortak bir işletme, eğitim merkezi, araştırma merkezi veya benzer bir organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Ev sahibi kurum/kuruluş ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu; veya İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kuruluş

20 Yükseköğretim Öğrenci Staj Hareketliliği
Staj hareketliliğinde en az 2. sınıf öğrencisi olma koşulu aranmamaktadır. Üniversite ile ev sahibi kuruluş arasında kurumlararası anlaşma (Inter-Institutional Agreements) yapılması zorunlu değildir. eğitim dönemi kapsamında öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyeti, 1 Haziran Eylül 2015 dönemleri arasında gerçekleştirilecektir.

21 2014-2015 Erasmus+ Hareketlilik Programı
YENİLİK Erasmus+ Hareketlilik Programı çerçevesinde akademik yılı itibariyle ilk defa Erasmus programından faydalanacak öğrenciler, hareketlilik faaliyetlerinin sayısı ve türünden bağımsız olarak, her bir eğitim-öğretim kademesinde (lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde) toplam 12 aya kadar hibe alabileceklerdir. YABANCI DİL YETERLİLİĞİ konusunda Avrupa Dil Portfolyosuna göre seviyelerin isrenmesi.

22 Erasmus Programı YENİLİK yılları arasında uygulanmış olan LLP/Erasmus Programından yararlanmış öğrenciler, farklı bir eğitim kademesinde hibeli olarak bir kez daha Erasmus öğrencisi olabilir. Erasmus+ Programı kapsamında; lisans kademesinde LLP/Erasmus Programından faydalanmış öğrenciler yüksek lisans veya doktora kademesinde;   Yüksek lisans kademesinde faydalanmış öğrenciler, doktora kademesinde hibeli olarak programdan faydalanabileceklerdir. Daha önce LLP/Erasmus programından lisans/yüksek lisans/doktora kademelerinden birinde yararlanmış olan öğrencilerin hareketliliği o kademe için 12 ay yararlanmış olarak düşünülür. Ancak öncelik daha önce Erasmus faaliyetinden yararlanmamış olan öğrencilere verilecektir.

23 2014-2015 Erasmus+ Hareketlilik Programı
YENİLİK Yeni mezun olanlar da stajlara katılabilir. Yeni mezunlar son eğitim-öğretim yılı süresince kendi üniversiteleri tarafından seçilmeli ve mezun olduktan sonraki bir yıl içerisinde yurt dışındaki stajlarını yapıp tamamlamalıdır.

24 2014-2015 Erasmus+ Hareketlilik Programı
YENİLİK Ulusal Ajans tarafından döneminde aylık Erasmus hibe ödemeleri, hayat pahalılığına göre 3 ülke grubu için belirlenmiştir. Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

25 2014-2015 Erasmus+ Programı GRUP ÜLKE AYLIK HİBE
Erasmus+ Programında misafir olunan ülkelerin hayat pahalılığına göre aylık öğrenci öğrenim hibesi (€) GRUP ÜLKE AYLIK HİBE 1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, Birleşik Krallık 2. Grup Program Ülkeleri 500 € 2. Grup Program Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 400 € 3. Grup Program Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 300 €

26 2014-2015 Erasmus+ Programı Hareketlilik Süreci Öğrencilerin Seçimi
Seçilen Öğrencilerin Gidecekleri Üniversitelere Başvuruları Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) Akademik Tanınma Belgeleri (Recognition Sheet) Sözleşme Lojistik Hizmetler - Pasaport - Vize İşlemleri - Hibe Transfer İşlemleri

27 Erasmus+ Programı Kimler Hareketlilik Programına Başvurabilir ? Ege Üniversitesi öğrencisi olmak (lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olabilir), Üniversitedeki ilk yılını tamamlamış olmak (birinci sınıf öğrencileri başvuru yaparak ikinci sınıfta programdan faydalanabilirler), Ağırlıklı not ortalamasının 2,20/4,00 (lisans öğrencileri), Ağırlıklı not ortalamasının 2,50/4,00 (lisansüstü öğrencileri),

28 2014-2015 Erasmus+ Programı HİBESİZ Hareketlilik
İsteyen öğrenciler hibe almaksızın Erasmus öğrencisi olabilirler. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla birlikte genel değerlendirmeye tabi tutulur, hibeli Erasmus öğrencileriyle aynı süreçten geçerler ve kurumlararası anlaşma kontenjanları dahilinde bu değişimden faydalanabilirler. 28

29 2014-2015 Erasmus+ Programı Hareketlilik
Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Öğrencisi olunan (Erasmus seçimlerinin yapıldığı) üniversite tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan üniversitede transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır. 29

30 2014-2015 Erasmus+ Programı Hareketlilik
ÖNEMLİ NOT Erasmus Öğrenim Hareketliliği Programından faydalanmak için başvuru yapan öğrenciler, Erasmus öğrencisi olarak seçildikleri takdirde aday olduklarını ve Ege Üniversitesine verilen hibe miktarının Ulusal Ajans tarafından ilan edilmesinden sonra seçim sonuçlarının kesinlik kazanacağını, Ege Üniversitesi web sayfasında yayımlanan tüm maddeleri okuyup, anladıklarını kabul ederler.

31 2014-2015 Erasmus+ Programı Nasıl Başvurabilirsiniz ?
Ege Üniversitesi Erasmus Takvimini inceleyiniz. Erasmus Öğrencisi Başvuru Formunu istenen ek belgelerle birlikte son başvuru tarihine (31 Mart 2014) kadar Bölüm/Fakülte/Yüksekokul ve Enstitü Koordinatörüne teslim ediniz. Ege Üniversitesi’nin öğrenci değişimini içeren Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) ve Öğrenci Kontenjanları Kurumlararası Anlaşmalar Öğrenim Hareketliliği (http://eu.ege.edu.tr/) başlığı altında yayınlanmaktadır ve başvuru formunuzda bu üniversiteler arasından tercih ettiklerinizi belirtmeniz istenmektedir.

32 2014-2015 Erasmus Programı Seçme ve Değerlendirme
Erasmus öğrenci seçimi, asgari şartları sağlayarak başvuruda bulunan öğrenciler arasından, Ulusal Ajans tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanları dikkate alınarak puanların en yüksekten aşağıya doğru sıralanmasıyla gerçekleştirilir. Erasmus Yabancı Dil Yazılı Sınavı 10 NİSAN 2014 – PERŞEMBE Yabancı Diller Yüksekokulu

33 Erasmus+ Programı Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak YABANCI DİL YAZILI SINAVI’na katılmak ZORUNLUDUR !!!!! (Muafiyet için web sayfasını inceleyiniz.) Lisans öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 60 veya daha yüksek not alınması gerekir. Lisansüstü öğrencileri için; yabancı dil yazılı sınavından 100 üzerinden 70 veya daha yüksek not alınması gerekir.

34 Erasmus+ Programı Seçme ve Değerlendirme Başvurular değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanacaktır: Akademik başarı düzeyi %50 Yabancı Dil Notu (İngilizce) %50 Erasmus değişimine başvuran öğrencilerin Yabancı Dil Notu, Yabancı Diller Bölümü tarafından Erasmus öğrencilerine yönelik yapılacak Yabancı Dil Yazılı sınavının % 75’i ve Fakülte/Bölüm/Yüksekokul ve Enstitü tarafından yapılacak Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavının % 25’i alınarak belirlenecektir. Ancak gidilecek üniversitenin eğitim dili İngilizce değilse ve öğrenci bu dili bildiğini kanıtlarsa bu durumda Yabancı Dil Konuşma Düzeyi Tespit Sınavı İngilizce Sınavının %12,5’i, diğer dil bilgisinin %12,5’i alınarak belirlenecektir.

35 Erasmus+ Programı Yabancı Dil Sınavından geçerli bir not alan öğrenci Ege Üniversitesinin aday Erasmus öğrencisi olma koşulunu sağlayacaktır. Ancak aday öğrencinin aynı zamanda gideceği üniversitenin de başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir. Bu şartlardan bir tanesi ve en önemlilerden olanı Dil Sertifikasıdır. Son yıllarda hemen hemen tüm anlaşmalı üniversitelerimiz dil sertifikası talep etmektedir. Bu sertifikalar genelde üniversitelerin eğitim verdiği dillerde olmaktadır. Örneğin bir İspanyol Üniversitesi B1 veya B2 düzeyinde İspanyolca sertifika isteyebilmektedir. Gitmek istediğiniz üniversitelerin istedikleri dil belgesi ve düzeyleri hakkında bilgiyi “ Kurumlararası Anlaşmaları (Inter-Institutional Agreements) ve Öğrenci Kontenjanları “ listesinden kontrol edebilirsiniz

36 2014-2015 Erasmus+ Programı Hareketlilik
Seçim sonuçları, Erasmus Programına başvuran bütün öğrencilerin aldıkları puanları içerecek şekilde bölümlerin ilan panolarında açıklanacak ve sonuçlar Üniversitenin web sitesinde yayınlanacaktır.

37 2014-2015 Erasmus+ Programı Hareketlilik
Kredi 1 Yarıyıl için 30 AKTS (ECTS (European Credit Transfer System)) Aylık Hibe Öğrenim hareketliliğine katılan öğrencilere ödemeleri iki taksitte yapılır. İlk ödeme olarak, öğrencinin gitmesi öngörülen süreye göre hesap edilen toplam hibenin %80’i ödenir. İkinci taksit (%20) öğrenim dönemi sonunda, kesin gerçekleşme süresi ve başarı ve sorumluluklarını yerine getirme düzeyi dikkate alınarak yapılır.

38 2014-2015 Erasmus Değişim Programı
Başarı Durumu Öğrencilerin yurtdışında bulundukları süre içinde derslerine devam etmedikleri ve öğrenci olarak yapmakla yükümlü oldukları sorumluluklarını yerine getirmedikleri tespit edildiğinde, öğrencinin aldığı derslerden de başarısız olması durumu dikkate alınarak toplamda yurtdışında kaldığı sürede hak edeceği toplam hibenin %20 si ödenmez. Öğrenim anlaşmasında belirlenen ders programında yer alan ECTS kredisinin üçte ikisinden başarılı olamayan öğrencinin kalan ödemesinin kısmen veya tamamen yapılmaması veya yapılmış bulunan ödemenin iadesinin istenmesi hakkı saklıdır. 38

39 BAŞVURULAR HAKKINDA BİLGİ

40 İletişim Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü
Ege Üniversitesi Rektörlüğü (50. Yıl Köşkü) Gençlik Cad. No:12 Bornova/İzmir Tel: – Faks:

41 İletişim Elif KURT Aydın Serdar KURU
Tel: Tel: Meryem ÇETİNERSAVAŞ Dr. Nezahat BAYRAKTAR Tel: Tel: Deniz IŞIK Özlem KORKMAZ Tel: Tel: Çağrı LİMAN Zeynep DİCLE Tel: Tel:

42 Erasmus Takvimi Erasmus Başvurularının Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü Koordinatörlerine teslim edilmesi 21-31 MART 2014 Erasmus Öğrenme Hareketliliğine başvuran öğrenci isimlerin Dış İlişkiler ve AB Şube Müdürlüğüne iletilmesi 03 NİSAN 2014 Erasmus Yabancı Dil Yazılı Sınavı 10 NİSAN 2014 Erasmus başvurularının Fakülte/Bölüm/Yüksekokul/Enstitü Koordinatörleri tarafından değerlendirilmesi ve yabancı dil konuşma düzeyi tespit sınavının gerçekleştirilmesi 15-22 NİSAN 2014

43 Erasmus Takvimi Erasmus seçim sonuçlarının Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne iletilmesi 28 NİSAN 2014 Erasmus seçim sonuçlarının Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilmesi 5 MAYIS 2014 Erasmus öğrencilerinin gidecekleri üniversiteye yaptıkları başvuruların Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Şube Müdürlüğüne teslim edilmesi 13 HAZİRAN 2014

44

45

46

47


"ERASMUS + ERASMUS BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROF. DR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları