Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NÜKLEER SANTRALLAR VE SAĞLIK ETKİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NÜKLEER SANTRALLAR VE SAĞLIK ETKİLERİ"— Sunum transkripti:

1 NÜKLEER SANTRALLAR VE SAĞLIK ETKİLERİ
Dr. Ful Uğurhan Kasım 2013

2 Yalanlar Gerçekler Enerji gereksinmemizi karşılamak için zorunludur.Yoksa karanlıkta kalırız. Ucuzdur Çöpü azdır. Küresel ısınmayı artırmaz. Çernobil’de 58 kişi ölmüştür. Çernobil’de tahmini 4000 ölüm vardır. Amaç enerji elde etmek değil askeri güce sahip olmak. Madenin çıkarılışı, yapımı, atıkların saklanması,söküm maliyetleri çok fazla. Atık sorunu çözülemedi. Küresel ısınmayı arttırıyor. Çernobil veya diğer nükleer santral kaynaklı hastalıklar ve ölümler gözlemlenemez,bilinemez

3

4

5

6 26 NİSAN ÇERNOBİL

7 Santralın 30 km çevresinde yaşayan yaklaşık kişi, 3 saat içerisinde ve bir kerede, geçmişten en küçük bir anı eşyası dahi almalarına izin verilmeksizin, daha az radyasyon bulaşmış bölgelere tahliye edildi.

8 Tiroid kanserlerinden korunmak için 1,6 milyonu çocuk; 5,3 milyon insana potasyum iyodür veya iyot tabletleri dağıtıldı. (Ama çok sayıda çocuk bu tabletlere ulaşamadı.)

9 Çocukluk çağı tiroid kanseri sıklığı; Ukrayna’da yaklaşık 8 kat,
Belarus’da 36 kat, Rusya Federasyonu’nda 44 kat arttı. (İlk radyoaktif serpintinin olduğu bölgede ise kaza öncesi düzeyin 100 katı olduğu ) saptandı.

10 Radyasyon almış çocuklardaki zeka geriliği kontrol grubundan daha fazla idi.
Radyasyon almış çocuklarda davranış bozuklukları ve duygusal sorunları artış saptandı. Radyasyon almış çocukların ebeveynlerinde (sınırda) sinirsel ve ruhsal bozukluk sıklığı kontrol grubundan daha fazla idi.

11 2005 Çernobil Forumu raporu (Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Rusya, Ukranya,Belarus resmi görevlileri) Tahmini 4 bin ölüm, milyarlarca dolarlık ekonomik zarar, milyonlarca dönüm yaşanabilir alanda radyoaktif bulaşma ve evlerinden tamamen uzaklaştırılmış milyonlarca insandan sözedilmekte.

12 28 Mayıs 1959 tarihinde, Dünya Sağlık Örgütü (WHO ) genel kurulunda yapılan bir oylama ile WHO’ nun nükleer güç ve sağlık alanında yapacağı veya yayınlayacağı bütün bulgu ve bilgilerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ( UAEA) tarafından incelenip onaylanmasına karar verildi. UAEA, WHO nun hazırladığı raporlara ilk veto hakkına sahip kuruluştur.

13 28 Nisan 1986 günü İsveç’in Stokholm ilinde Forsmark Nükleer Santrali çalışanları vardiya değişimi sırasında santrale girerken radyoaktivite ölçüm cihazları siren çalmaya başlayınca olay açığa çıktı. Kazadan yaklaşık 40 saat geçmiş,Sovyet yetkililerden henüz hiçbir açıklama yapmamıştı, Çernobil’deki kazayı İsveçliler açıkladılar. Sovyet nükleer bilimcileri, 26 Nisan 1986’dan önce, Çernobil Nükleer Enerji Santralı’nda facia boyutunda bir kaza olmasının olanaksız olduğunu açıklamıştı .

14 Çernobil Felaketi’nden 9 milyon insan etkilenmiş, 260 bin km(kare) toprak Sezyum-137 ve Stronsiyum-90 ile kirlenmiştir. Bu topraklarda yüzlerce yıl tarım yapılamayacaktır. Ukrayna, başta temizlik işçileri ve çocuklar olmak üzere üç milyon insanın yararlanması için hala bütçesinin % 5 ini harcamaktadır.

15 Aradan 27 yıl geçmesine rağmen Çernobil halen radyasyon yaymaya devam etmektedir.
Çernobil’de patlama sonucu eriyen reaktör korunun ve diğer aksamlarının sökülüp çevreden izole edilebilmesi için gereken 1.5 milyar ABD doları henüz temin edilemedi. Şu ana kadar üstü geçici olarak beton bloklarla kapatıldı. Rektörden çevreye radyasyon yayılmasını önlemek için 27 yıldan beri hala işçi çalışıyor

16 Aradan 27 yıl geçmesine rağmen Çernobil halen radyasyon yaymaya devam etmektedir.

17 Nükleer enerji gerçek bir çevre dostudur..
Muhterem çevreciler lütfen dinlesin, bir nükleer santral kazası insan öldürmez. Hatta radyasyon hastalığa neden olmaz. Çernobil kazasında nasıl ölmüş o 31 kişi? O reaktör damına çıkmış, onlar itfaiyeci, yanmış. Prof. Dr. Nejat Aybers Eski TAEK Başkanı

18 11 MART FUKUŞİMA

19 Felaketin ardından 10 kilometre çapındaki alanda 90 bine yakın kişi tahliye edildi. 22 kilometre çapındaki alanda ise 200 bine yakın kişinin tahliye olduğu tahmin ediliyor. 

20

21 Overview of the existing and expected consequences for health from the Fukushima nuclear catastrophe
Number Source Decline in live births for Rise in infant mortality for Children with thyroid gland cysts and/or knots in the Fukushima Prefecture alone ,592 Expected incidence of cancer cases resulting from external exposure to radiation , ,303 Expected incidence of cancer cases due to food intake ,633 Expected cases of severe illnesses among workers employed by Tepco in the nuclear facility in ,715

22

23 Elektrik üreten nükleer santrallar, normal çalışmaları sırasında atmosfere, deniz, göl ve nehir yataklarına radyoaktif atık bırakıyor.

24 Beta, gama ve alfa gibi iyonize edici radyoaktif ışın yayan bu izotopların en önemlileri şunlardır: Ortalama yarılanma ömürleri 30 yıl civarında olan, kripton–85 (Kr–85), sezyum–137 (Cs–137), plütonyum-241 (Pu–141) ve yarılanma ömürleri yüzbinlerce yıl olan karbon–14 (C–14), teknesyum–99 (Tc–99), iyot–129 (İ–129), sezyum–135 (Cs–135), plütonyum–239 (Pu–239) gibi izotoplar.

25 ABD de1957-1981 yıllarında faaliyete geçen 67 değişik bölgedeki 51 nükleer santral çevresinde;
yıllarda faaliyete geçen ve halen çalışan nükleer santraller çevresinde yaşayan 0-9 yaş gurubundaki çocuklardaki lösemi artışı yüzde 7,3 , 10-19 yaş grubundaki çocuklardaki lösemi artışı ise yüzde 14,1 olarak saptanmıştır. Tüm çocuklardaki lösemi artışı ise yüzde 9,9’dur.

26 Araştırmada yıllarında kurulan ve halen çalışan eski tip nükleer santraların çevresinde yaşayan 0-9 yaş grubundaki lösemi artışı yüzde 11,9, yaş grubundaki çocuklardaki lösemi artışı ise 18,5 olarak saptanmıştır. Bu santralların çevresinde yaşayan tüm çocuklardaki lösemi artışı ise yüzde 13,9 olarak belirlenmiştir.

27 Almanya’da 16 nükleer santral yakınında bulunan bölgede yaşayan 5 yaş altındaki çocuklarda kanser sıklığı 5. yaşından önce kanser (veya lösemi) gelişme riski ve tanı sırasında yaşadıkları ev ile nükleer santral arasındaki mesafe arasında ilişki bulunmuştur. 5 km. alanda yaşayan çocuklarda kanser oranında % 60, lösemide % 117 artış belirlenmiştir.

28 Hiroşima’ya 1945 yılında atom bombası atılmasının ardından, yerküreye yayılan milyarlarca kürilik radyasyon “nükleer çağ” ı başlatmış oldu.

29 Soğuk savaşın sürdüğü dönemlerde, nükleer enerji üretmek amacıyla kurulan nükleer santrallar işte bu silahları yapmak için kullanılan “plütonyum” un kaynağı oldu .

30 Bombanın adını “little boy” yani küçük oğlan koymuşlardı
Bombanın adını “little boy” yani küçük oğlan koymuşlardı. Bu küçük oğlan 140 bin insanın, hemen orada, buharlaşarak ve yanarak ölmesine neden oldu. 3 gün sonra da Nagazaki’ye “fat man” yani şişko adam dedikleri bombayı attılar. 100 bin insan hemen öldü. Geriye kalanlara “Hibakusha” dediler. Başta lösemi olmak üzere hastalıklarla boğuştular.Toplumdan dışlandılar.Toplam ölüm sayısı 500 bin olduğu tahmin ediliyor.

31 O tarihten günümüze kadar dünyada her an ateşlenmeye hazır, yaklaşık 16 milyon TNT ye eşdeğer patlama gücüne sahip 30 bin üzerinde nükleer silah geliştirildi. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında 2 bini aşkın atom bombası denemesi yapıldı. Bu denemelerin toplam patlayıcı gücü Hiroşima’ya atılan bombanın 40 bin katı idi.

32 1954 den 1980 lerin ortalarına kadar ucuz enerji bahanesiyle gözde olan nükleer santrallar, felakete varan kazaların oluşması, atıkların bertaraf sorunu ve soğuk savaşın bitmesi nedeniyle cazibesini yitirdi yılı itibariyle dünyada mevcut reaktör sayısı 437dir.

33 Nükleer enerji santraline sahip olmak isteği, ülkeler açısından enerji sıkıntılarını çözmekten ziyade bölgelerinde askeri gücün simgesi olarak kabul edilmekten kaynaklanmaktadır .

34 ATIKLAR Bir elementin radyoaktivitesinin etkinliği
ancak yarı ömrünün on katı gibi bir süre sonunda kaybolur. Dolayısıyla, yarı ömrü yirmi dört bin yıl olan en önemli atık plütonyumun 240 bin yıl kontrol altında tutulması gerekmektedir. Dünyada doğal olarak bulunmayan plütonyum nükleer reaktörlerin bir atık ürünüdür.

35 Dünyanın bütün nükleer atıkları bir kamyona sığar.
ZiyaeddinTokar- Çevre Bakanı (Yeniyüzyıl Gazetesi 1997) Türkiye’nin parlak zekalı insanları gelecek 20 yılda nükleer atıkların çözümünü bulacaktır. Ulrich Ficher-NPI Başkanı 1998 Basın Açıklaması Türkiye nükleer atıklarını Toroslar’ın altına gömebilir. Arnold Hornfeld- NPI Başkanı 1997

36 ALTERNATİF NEDİR? ENERJİYİ VERİMLİ KULLANMAK SAVURGANLIĞI ÖNLEMEK

37 Son yedi ayda 41 AVM kapandı.
Her yıl milyonlarca liralık ilaç çöpe atılıyor. Her yıl iki milyar adet ekmek çöpe atılıyor. İki yılda bir cep telefonu değiştiriyoruz. Kullanıcı sayısı 67 milyon oldu.

38

39 Bize dayatılan yaşam tarzını değiştirmek

40 Nükleer Fizikci olarak siz hekimlere karşı mahcubum
Nükleer Fizikci olarak siz hekimlere karşı mahcubum. Bizim yarattığımız kötülüklerle siz mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz Prof. Hayrettin Kılıç

41 Siz hekimlerin yapacağı en akıllıca şey nükleer santralları yaptırmamaktır.

42

43

44

45

46 Uzun vadede,gelecek kuşakların kendilerini koruma sorumluluğu alması, yine gelecek kuşaklara bırakılmalıdır. UAEA Teknik Rapor 1992

47 TEŞEKKÜRLER


"NÜKLEER SANTRALLAR VE SAĞLIK ETKİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları