Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Mandalanın Ölçme Değerlendirme Sürecindeki Rahatlatıcı Etkisi Seval ORAK ESKİŞEHİR GELİŞİM KOLEJİ 4.SINIF UZMAN SINIF ÖĞRETMENİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Mandalanın Ölçme Değerlendirme Sürecindeki Rahatlatıcı Etkisi Seval ORAK ESKİŞEHİR GELİŞİM KOLEJİ 4.SINIF UZMAN SINIF ÖĞRETMENİ."— Sunum transkripti:

1 1 Mandalanın Ölçme Değerlendirme Sürecindeki Rahatlatıcı Etkisi Seval ORAK ESKİŞEHİR GELİŞİM KOLEJİ 4.SINIF UZMAN SINIF ÖĞRETMENİ

2 2 İÇERİK  Mandala Nedir?  Mandalanın İçindeki Semboller  Ölçme Değerlendirme Sürecinde Mandalanın Rahatlatıcı Etkisi Projesi  Uygulama Örnekleri  Sonuç  Kaynakça

3 3 Mandala Nedir?  Bütünlüğün sembolü  Daire  Merkez  Belirgin bir şekilde duran merkez noktası etrafına şekiller ve desenler yerleştirilmesiyle oluşan teknik.

4 4  Mandala, daire veya merkez anlamına gelir. Belirgin bir şekilde duran merkez noktası etrafına şekiller ve desenler yerleştirilmiştir.  Mandala, boyama yoluyla insanı sakinliğe ulaştırır, rahatlatan bir etki yapar.

5 5  Günümüzde çocuklardan birçok şey bekleyerek onları çeşitli stres faktörleriyle karşı karşıya getiriyoruz.  Hafif bir klasik müzik eşliğinde boyanan “Mandala” sonunda çocukların stresleriyle kolaylıkla mücadele edebildikleri, sakinlik ve soğukkanlılık kazandıkları görülmüştür.

6 6  Mandala çalışmasından sonra çocukların, grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkiler görülür. Ayrıca Mandala, çocukların kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerine yardımcı olurken, dikkat sürelerinin de uzamasını sağlar.

7 7 Mandalanın İçindeki Semboller Farklı semboller mandalanın içinde kullanılabilir: Renkler Resimler Nesneler Soyut sanat

8 8 MANDALANIN ÖLÇME DEĞERLENDİRME SÜRECİNDEKİ RAHATLATICI ETKİSİ PROJESİ Projenin Uygulanabileceği Sınıf Düzeyleri: İlkokul (1. - 4. Sınıflar) Projenin Branşı: Türkçe, Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Matematik Proje Hangi Alanda Yoğunlaşmaktadır? Ölçme Değerlendirme Etkinlikleri

9 9 Projenin Özeti  Klasik müzik öğretmen tarafından açılır.  Öğretmen boş mandalaları öğrencilere dağıtır.  Öğretmen derste öğrenilen konunun en ortadaki çemberin içine yazılması gerektiğini söyler.  Çemberin etrafına konunun alt başlıkları yazılır.

10 10  Öğrencilerden en dıştaki halkaya, her alt başlıkla ilgili özgün örnek yazması istenir.  Türkçe dersinde bu örnekleri bir cümle içinde kullanması istenir.  Öğretmen gözlemlediği eksikliklere yönelik anında dönüt verir.  Yazılanlar bittikten sonra mandalayı öğrenciler özgürce boyar.

11 11  Öğretim ilkelerine göre planlanan bir dersin, sonuç bölümünde öğrenilenleri değerlendirme basamağında mandala tekniği kullanılır.  Değerlendirme öğrenme eksikliklerini saptamak amacıyla yapılır. Burada not verilmez. Mevcut durumu tespit etmek ve gerekirse düzeltme için yapılır.

12 12 Projenin Amacı  Öğrencilerin ölçme değerlendirme sürecinde duyduğu stresi azaltmak,  Öğrencilerin odaklanma ve dikkat süresini arttırmak,  Öğrencilerin, sanatsal becerilerini, yaratıcılığını geliştirmek,  Öğrencilerin, bir derste öğrendiğini tekrar etmesini sağlamak,

13 13  Öğrencilerin ölçme değerlendirme sürecini özgürlük duygusu içinde, mutlu geçirmelerini sağlamak,  Öğrencinin öğrendiklerini organize etmesini sağlamak,  Örüntü, simetri oluşturma becerisi kazandırmak.

14 14 Projenin Nedeni Öğrencilerin ölçme değerlendirme sürecinde duyduğu stresi azaltma ihtiyacı, Ölçme değerlendirme sürecinde farklılık yaratma ihtiyacı, Mandalanın bilimsel olarak kanıtlanmış olumlu etkilerini öğretim sürecine yansıtma ihtiyacı, Estetik ihtiyaç, Yaratıcılığı geliştirme ihtiyacı, Disiplinler arası ilişki kurma ihtiyacı.

15 15 Projenin Eğitim/Öğretim Sürecindeki Farklılık  Disiplinler arası ilişkinin sadece dersin giriş ve gelişme bölümünde değil sonuç bölümünde; ölçme değerlendirme basamağında da kullanılması,  Mandala ile yapılan ölçme değerlendirmenin sergilenebilir nitelikte olması,  Öğrencinin öğrendiğini özgürce boyama rahatlığı yaşaması.

16 16 Projenin Uygulandığı Grubun Yaşı, Büyüklüğü Genel Özellikleri  Projeyi uygulandığı grup 4. Sınıf öğrencileri (toplam 35 öğrenci). 10-11 yaş grubu (4. Sınıf) zihin gücünün gelişip yetişkinlerin olgunluk düzeyine yaklaştığı bir dönemdir. Bu dönemde mantıklı ve soyut düşünme yeteneği de hızla gelişmektedir. Gerçekçi düşünmenin başladığı bu dönemde kendini ifade gücü elde eden bireyin desteklenmesi özellikle kendini ifade edebilme becerisini geliştirici uygulamaların içinde olması önemlidir.

17 17 4. sınıf müfredatını incelediğimizde programın 3. Sınıfa göre birden derinlik kazandığı, uzmanlık gerektiren bir program olduğu dikkat çekicidir. Uzmanların bu yaş grubu çocukların ön ergenlik dönemine girdiğini konuştuğu günümüzde öğrencinin hem hızlı bir zihinsel gelişim içinde olması, hem de ağır bir müfredatla karşılaşması öğrencileri baş etmesi gereken iki önemli durumla karşı karşıya bırakır. Bu yüzden bu dönemde öğrenciler, ağır müfredat konularının eğlenceli birer etkinlik içinde olduğu uygulamalarla karşılaştırılmalıdır.

18 18 PROJEDE KULLANILAN MATERYALLER/ ARAÇLAR Boş mandalalar, boya kalemleri

19 19 Projenin Eğitim/Öğretim Sürecindeki Farklılık  Disiplinler arası ilişkinin sadece dersin giriş ve gelişme bölümünde değil, sonuç bölümünde,ölçme değerlendirme basamağında kullanılması,  Mandala ile yapılan ölçme değerlendirmenin sergilenebilir nitelikte olması,  Öğrencinin özgürce öğrendiklerini boyama rahatlığı yaşaması.

20 20  UYGULAMA AŞAMALARI

21 21 BİRİNCİ AŞAMA  BOŞ MANDALANIN VERILMESİ

22 22

23 23 İKİNCİ AŞAMA  Öğrencilerin derste öğrendiğini içten dışa doğru yazması.  En dıştaki halkaya istediği örneği yazıp mandalayı boyaması.

24 24

25 25  UYGULAMA ÖRNEKLERİ

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39 Projeye İlişkin Bulgular -Sonuçlar Öğrencilerin;  ölçme değerlendirme sürecinde duyduğu stresle kolaylıkla mücadele edebildikleri,  sakinlik ve soğukkanlılık kazandıkları,  dikkat sürelerinin arttığı,  sanatsal becerilerinin ve kendi yaratıcılıklarını keşfetmelerinin geliştiği.

40 40  derste öğrendiğini tekrar ettikleri için öğrendiklerinin kalıcılığının arttığı,  ölçme değerlendirme sürecinin, özgürlük duygusu içinde, mutlu geçtiği,  sınıflama,sıralama, örüntü, simetri, ilişki kurma, özgün örnek oluşturma yetilerinin arttığı,  grup çalışmalarında, gruba uyum sağlamalarında ve dinleme becerilerinde olumlu etkiler olduğu görülmüştür.

41 41 KAYNAKÇA  www.google.com, görseller www.google.com

42 42


"1 Mandalanın Ölçme Değerlendirme Sürecindeki Rahatlatıcı Etkisi Seval ORAK ESKİŞEHİR GELİŞİM KOLEJİ 4.SINIF UZMAN SINIF ÖĞRETMENİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları