Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK VE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI GRUP DEM Durna Özer Esma Aydınoğlu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK VE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI GRUP DEM Durna Özer Esma Aydınoğlu."— Sunum transkripti:

1 MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK VE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI GRUP DEM Durna Özer Esma Aydınoğlu Merve Yurttaş

2 O Hukuk bölümü öğrencileri işletme bölümünde okuyanlara göre daha fazla stres düzeyine sahiptir.

3 O Amaç: Melikşah Üniversitesi hukuk ve işletme bölümü öğrencilerinin stres düzeylerini belirlemek ve karşılaştırmak.

4 LİTERATÜR O Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stres Düzeyi İle Stresle İle Başa çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki O Üniversite Öğrencilerinde Stres Düzeyi, Denetim Odağı Ve Depresyon Düzeyi Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme

5 YÖNTEM O Örneklem: 100 hukuk, 100 işletme bölümü O Veri toplama süreci: Random atama O Veri toplama aracı: Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği (Perceived Stress Scala)

6 Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği O 5’li likert tipi O 14 madde O 4,5,6,7,9,10,13. Sorular ters çevrilecek (0=4), (1=3), (2=2), (3=1), (4=0) O Bayan katılımcılar için puan aralıkları: DÜŞÜK<=21 ORTA22-28 YÜKSEK 29>= O Erkek katılımcılar için puan aralıkları: DÜŞÜK<=19 ORTA20-26 YÜKSEK27>=

7 GEÇERLİK – GÜVENİRLİK SONUÇLARI Türkçe ASÖ–14, ASÖ–10 ve ASÖ-4’nin O iç tutarlık katsayıları: 0.84, 0.82 ve 0.66 O test-tekrar-test güvenirlik katsayıları:0.87, 0.88 ve 0.72 O Yüksek düzeyde güvenilir ve geçerli

8 VERİ ANALİZİ TotaltSig. (2-tailed)Mean Difference Equal variances assumed Equal variances not assumed 1,002,318 1,01000

9 ÖNERİLER O Araştırmamız sadece Melikşah da uygulanmış olup Kayseri’de üniversite okuyan bütün öğrencileri kapsayacak şekilde olsaydı daha kapsamlı olurdu. O Stres düzeyini ölçen farklı bir ölçek daha kullanılabilirdi. O Stres düzeyi farklı değişkenlerle birlikte ele alınabilirdi.

10 KAYNAKÇA O Baltaş Z, Atakuman Y, Duman Y (1998) Standardization of the Perceived Stress Scale: Perceived stress in middle managers. Stress and Anxiety Research Society 19 the International Conference. Boğaziçi University, İstanbul, July 10-12. O Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi http://www.yenisymposium.org/fulltext/2013%283%29/02.PDF O M SAVCI, F AYSAN - uteb.gop.edu.tr http://uteb.gop.edu.tr/Makaleler/1389036664_4savc%C4%B1%20ve %20aysan.pdf O Ş Uğuz, F Toros, BY İnanç, O Çolakkadıoğlu - Klinik Psikiyatri, 2004 - klinikpsikiyatri.org http://www.klinikpsikiyatri.org/files/journals/1/185.pdf


"MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK VE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI GRUP DEM Durna Özer Esma Aydınoğlu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları