Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GRUP DEM Durna Özer Esma Aydınoğlu Merve Yurttaş

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GRUP DEM Durna Özer Esma Aydınoğlu Merve Yurttaş"— Sunum transkripti:

1 GRUP DEM Durna Özer Esma Aydınoğlu Merve Yurttaş
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ HUKUK VE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE KARŞILAŞTIRILMASI GRUP DEM Durna Özer Esma Aydınoğlu Merve Yurttaş

2 Hukuk bölümü öğrencileri işletme bölümünde okuyanlara göre daha fazla stres düzeyine sahiptir.

3 Amaç: Melikşah Üniversitesi hukuk ve işletme bölümü öğrencilerinin stres düzeylerini belirlemek ve karşılaştırmak.

4 LİTERATÜR Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Stres Düzeyi İle Stresle İle Başa çıkma Stratejileri Arasındaki İlişki Üniversite Öğrencilerinde Stres Düzeyi, Denetim Odağı Ve Depresyon Düzeyi Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme

5 YÖNTEM Örneklem: 100 hukuk, 100 işletme bölümü
Veri toplama süreci: Random atama Veri toplama aracı: Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği (Perceived Stress Scala)

6 Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği
5’li likert tipi 14 madde 4,5,6,7,9,10,13. Sorular ters çevrilecek (0=4), (1=3), (2=2), (3=1), (4=0) Bayan katılımcılar için puan aralıkları: DÜŞÜK <=21 ORTA 22-28 YÜKSEK 29>= Erkek katılımcılar için puan aralıkları: DÜŞÜK <=19 ORTA 20-26 YÜKSEK 27>=

7 GEÇERLİK – GÜVENİRLİK SONUÇLARI
Türkçe ASÖ–14, ASÖ–10 ve ASÖ-4’nin iç tutarlık katsayıları: 0.84, 0.82 ve 0.66 test-tekrar-test güvenirlik katsayıları:0.87, 0.88 ve 0.72 Yüksek düzeyde güvenilir ve geçerli

8 VERİ ANALİZİ Total t Sig. (2-tailed) Mean Difference
Equal variances assumed Equal variances not assumed 1,002 ,318 1,01000

9 ÖNERİLER Araştırmamız sadece Melikşah da uygulanmış olup Kayseri’de üniversite okuyan bütün öğrencileri kapsayacak şekilde olsaydı daha kapsamlı olurdu. Stres düzeyini ölçen farklı bir ölçek daha kullanılabilirdi. Stres düzeyi farklı değişkenlerle birlikte ele alınabilirdi.

10 KAYNAKÇA Baltaş Z, Atakuman Y, Duman Y (1998) Standardization of the Perceived Stress Scale: Perceived stress in middle managers. Stress and Anxiety Research Society 19 the International Conference. Boğaziçi University, İstanbul, July Algılanan Stres Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi M SAVCI, F AYSAN - uteb.gop.edu.tr Ş Uğuz, F Toros, BY İnanç, O Çolakkadıoğlu - Klinik Psikiyatri, klinikpsikiyatri.org


"GRUP DEM Durna Özer Esma Aydınoğlu Merve Yurttaş" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları