Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İ L GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜ Ğ Ü 2011 YILI ÇALI Ş MA RAPORU ÇANAKKALE2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İ L GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜ Ğ Ü 2011 YILI ÇALI Ş MA RAPORU ÇANAKKALE2011."— Sunum transkripti:

1 İ L GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜ Ğ Ü 2011 YILI ÇALI Ş MA RAPORU ÇANAKKALE2011

2 Misyonumuz Belirlenmiş tarım politikaları çerçevesinde kırsal hayatın sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesi amacıyla;  Çiftçi eğitimi ve örgütlenmesi,  Bitki, hayvan hastalık ve zararlılarıyla ilgili mücadele ve karantina,  Tarımsal faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,  Güvenilir gıda arzının sağlanması,  Tarımsal işletmelerin kayıt altına alınması,  Tarımsal işletmelere yönelik desteklerin etkinlik ve verimliliğinin sağlanması,  Tarımsal projelerin hazırlanması, uygulanması ve takibi,  Biyolojik çeşitlik ve gen kaynaklarının korunması,  Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin sağlanması, Belirlenmiş tarım politikaları çerçevesinde kırsal hayatın sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesi amacıyla;  Çiftçi eğitimi ve örgütlenmesi,  Bitki, hayvan hastalık ve zararlılarıyla ilgili mücadele ve karantina,  Tarımsal faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi,  Güvenilir gıda arzının sağlanması,  Tarımsal işletmelerin kayıt altına alınması,  Tarımsal işletmelere yönelik desteklerin etkinlik ve verimliliğinin sağlanması,  Tarımsal projelerin hazırlanması, uygulanması ve takibi,  Biyolojik çeşitlik ve gen kaynaklarının korunması,  Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin sağlanması,  İlimizin tarımsal verimlilik ve kalitede, gıda güvenliğinde, tarımsal örgütlenmede, gelişmesini sağlamak amacıyla üretici ve tüketicilerin her an ulaşabileceği kadar yakın, kurumsallığını tamamlamış etkin bir kurum olmak. Vizyonumuz  Belirlenmiş hedef kitlesine yönelik güvenilir ve sürdürülebilir hizmetler sunmak  Sorumluluk sahibi, güler yüzlü yönetim anlayışı ile etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek  Kalite yönetim sistemi gereklerini uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek  Çalışanları günün gereklerine göre eğitmek  Çalışanların memnuniyetini sağlamak  Belirlenmiş hedef kitlesine yönelik güvenilir ve sürdürülebilir hizmetler sunmak  Sorumluluk sahibi, güler yüzlü yönetim anlayışı ile etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek  Kalite yönetim sistemi gereklerini uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek  Çalışanları günün gereklerine göre eğitmek  Çalışanların memnuniyetini sağlamak Kalite Politikamız

3 İSO-9001 Kalite Belgesi Aldık  İl Müdürlüğümüz sunmuş olduğu hizmetlerin zamanında ve kolay erişilebilir olması için İSO–9001 Kalite Yönetim Sistemine 2009 yılı Nisan başvurmuş TSE tarafından yapılan denetimlerden geçilerek 2010 yılı haziran ayında İSO–9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi almaya hak kazanmıştır.  İl Müdürlüğümüzce 97 ana başlıkta hizmet standartı tespit edilmiştir. Sunulan hizmetlere, hem hizmet masalarında ki görevli personeller tarafından, hem de dijital ortamda “ Dokunmatik Ekran” üzerinde bilgilendirme yapılarak vatandaşlarımızın hizmetlere kolay ve anlaşılabilir bir şekilde ulaşması sağlanmıştır. Dokunmatik Ekran üzerinde verilen hizmetler ana başlıklar halinde gösterilmiştir.

4 Çanakkale Çanakkale ili 565 köyü, 22 beldesi, 1 İl Merkezi ve 11 ilçesi ile toplam 599 yerleşim alanına sahip, Türkiye’nin Kuzeybatı yönüne düşen Balkan Yarımadasının Doğu Trakya topraklarına bir kıstakla bağlanmış Gelibolu Yarımadası ile Anadolu’nun batı uzantısı olan Biga Yarımadası üzerinde toprakları bulunan bir ilimizdir.

5 Personel Durumu İl Müdürlüğü Personel Durumu  39 Genel İdari Hizmetler (İdari Kadro dahil)  61 Mühendis-Mimar (1 Mimar)  33 Tekniker/Teknisyen (9 Tekniker, 24 Teknisyen)  18 Veteriner Hekim (1 Vet. Hek. 4-B’li)  8 Teknisyen (Sağlık Hizmetleri)  8 Yardımcı Hizmetler (7 Güv. Gör., 1 Hizmetli)  27 Daimi İşçi  1 adet 4-C’li  1 Kaptan (Teknik Hizmetler)  1 Sosyolog  1 Avukat  TOPLAM 198 Personel İlçe Müdürlükleri Personel Durumu  23 Genel İdari Hizmetler (İdari Kadro dahil)  80 Mühendis (2 ad. 4-B’li)  38 Tekniker/Teknisyen (35 Teknisyen, 3 Tekniker)  45 Veteriner Hekim (2 ad. 4-B’li)  34 Tekniker/Teknisyen (30 Teknisyen, 4 Tekniker / Sağlık Hizmetleri)  1 Yardımcı Hizmetler (Hizmetli)  15 Daimi İşçi  7 (4-C kapsamında)  TOPLAM 243 Personel  GENEL TOPLAM : 441 Personel

6 Toprak Varlığı ve Dağılımı Alanı (Hektar)Payı (%) İşlenebilir Arazi ,25 Çayır-Mera Arazisi ,71 Ormanlık ve Fundalık Arazi ,75 Yerleşim Alanları,Tarıma Elverişsiz Arazi ve Diğer ,29 T O P L A M ,00

7 İşlenebilir Arazinin Dağılımı  Tarımsal işletme sayısı 50,720 adet  İşletme başına düşen arazi miktarı 65,12 da olup, ülkemizde işletme başına düşen arazi miktarının (60,9 da ) üzerindedir. İşlenebilir Arazi DağılımıAlanı (Hektar) Tarla Arazisi (Nadas Dahil) Sebze Arazisi (Örtü Altı Dahil) Meyve Arazisi Bağ Arazisi5.002 Zeytin Arazisi TOPLAM

8 İşlenebilir Arazilerin Sulama Durumu İşlenebilir Arazi (Ha.) Sulamaya Elverişli Arazi (Ha.) TOPLAM  Toplam işlenebilir arazi ha. olup, sulanabilir arazi (%34) ha’dır. Sulanabilir arazinin (%69) ha alanında sulu tarım yapılmaktadır Yıllara göre sulu tarım yapılan arazi miktarları (ha).

9 Bitkisel, Hayvansal, Su Ürünleri Üretim Değerleri (TL) YILLAR Bitkisel Üretim (TL) Hayvansal Üretim (TL) Su Ürünleri (TL) TOPLAM (TL)

10 İlimizde Ekonomik Değere Sahip Ürünler  Buğday  Domates  Zeytin  Şeftali  Elma  Üzüm  Ayçiçeği  Çeltik  Yem Bitkileri  Süt

11 Buğday Ekim Alanı ve Üretimi Türkiye’de toplam buğday üretimi ortalama 19,7 milyon ton olup, İlimizdeki buğday üretimi ülke üretiminin %2 sını karşılamaktadır.

12 Domates Ekim Alanı ve Üretimi Türkiye’de Toplam Domates Üretimi yaklaşık 10 milyon ton olup; Çanakkale’nin domates üretimi ülke toplamının yaklaşık %5.7’sini oluşturmaktadır. İlimizde sulu tarım alanlarında domates ana ürün olarak münavebeye girmektedir.

13 Zeytin Alan ve Üretimi Türkiye’de ortalama zeytin üretimi 1.4 milyon ton olup, İlimizdeki zeytin üretimi, ülke üretiminin %7.3’sini karşılıyor, ağaç varlığı bakımından Türkiye’de 8. sıradadır. Ağaç başına verim (19 kg/ağaç), ülke ortalamasının (11 kg/ağaç) üzerindedir.

14 Şeftali Alanı ve Üretimi Türkiye’de şeftali üretimi yaklaşık ton olup, İlimizdeki şeftali üretimi, ülke üretiminin %16’sini karşılamaktadır. Ağaç başına verim (59 kg/ağaç) ülke ortalamasının (43 kg/ağaç) üzerindedir

15 Elma Alanı ve Üretimi Türkiye’de elma üretimi yaklaşık 2.6 milyon ton olup, İlimizdeki elma üretimi, ülke üretiminin %4.5’sini karşılamaktadır. Ağaç başına verim (137 kg/ağaç) ülke ortalamasının (63 kg/ağaç) üzerindedir

16 Bağcılık Alanı ve Üretimi Türkiye’de bağcılık üretimi yaklaşık 4.2 milyon ton olup, İlimizdeki bağcılık üretimi, ülke üretiminin %1’ini karşılamaktadır. TEKEL’in şaraplık üzüm alım piyasasından çekilmesiyle üretim alanlarında düşme görülmüş, ancak modern bağ tesislerinin kurulmasıyla verimde düşme olmamıştır.

17 Ayçiçeği Ekim Alanı ve Üretimi Türkiye’de ayçiçeği üretimi ortalama bin ton olup, Çanakkale ilinde ayçiçeği üretimi ülke üretiminin %3.9’ünü karşılamaktadır. İlimizde ayçiçeğinin ortalama verimi (234 kg/da) ülke ortalamasından (212 kg/da) yüksektir

18 Çeltik Ekim Alanı ve Üretimi Türkiye’de çeltik üretimi ortalama 860 bin ton olup, Çanakkale ilinde çeltik üretimi ülke üretiminin %11’ünü karşılamaktadır.

19 Yem Bitkileri Ekilişi Türkiye’de yem bitkileri üretimi ortalama 30 milyon ton olup, yem bitkileri üretimi ülke üretiminin % 4,4’unu karşılamaktadır.

20 * Ülkemizde üretilen ton sütün tonu Çanakkale' de üretilmektedir Ç.KALE TÜRKİYE Karşılama %2,692,212,562,893,14 3,323,403,69 Çanakkale İli Süt Üretimi (ton)

21 İyi Tarım Uygulamaları  2011 yılında 6521 dekar alanda 102 üretici İyi Tarım Uygulamaları yapmaktadır yılında 396 dekar alanda başlanılan (İTU) faaliyetleri 2011 yılında yaklaşık 17 kat artış göstermiştir  Çanakkale Türkiye'de İTU üretim alanı bakımından 17. sırada yer almaktadır. Üretim Alanı (da) Üretici Sayısı Yıllara Göre İyi Tarım Uygulamaları

22 Organik Tarım  Çanakkale ili Türkiye’de yetiştiricilik yapılan organik alan bakımından 6. ve toplam sertifikalı Organik alan (doğadan toplama, nadas vb. dahil) bakımından ise 11. sırada yer almaktadır.  İldeki toplam zeytin alanlarının %3,3’ünde organik tarım yapılmaktadır. Toplam 2214 ton organik zeytin üretilmektedir. Bağ alanlarının %7,1’i organik tarım sistemine girmiştir..  Çanakkale’de 2011 yılında, başta zeytin ve üzüm olmak üzere toplam 79 farklı ürün (doğal toplama alanları dahil) organik olarak yetiştirilmektedir. Yıllar Üretici Sayısı Üretim Alanı (ha) Yıllara Göre Bitkisel Organik Tarım

23  Çanakkale’de organik hayvancılık her geçen yıl artmaktadır.  2006 yılında toplam 594 adet hayvan organik olarak yetiştirilirken  2011 yılında 197 üretici ve adet hayvan ile organik hayvansal üretim faaliyetleri, ve 63 üretici ile 2499 adet kovanda organik bal üretimi yapılmaktadır. Hayvan Varlığı (adet) Organik Hayvansal Üretim

24 Ülkemizdeki Büyükbaş hayvanın başı ilimizde bulunmaktadır. Bunun başı Saf Kültür ırkı sığırdan oluşmaktadır SIĞIR (SAF KÜLTÜR) Ç.KALE TÜRKİYE Karşılama %3,563,553,853,863,683,633,513,653,54 SIĞIR TOPLAM Ç.KALE TÜRKİYE Karşılama %1,071,111,181,221,271,371,431,591,57 Çanakkale İli Süt Sığırcılığı

25 Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Çalışmaları (adet) KONU ŞapAşılaması (B.Baş) Şap Aşılaması (K.Baş) Brucella aşılaması (B.Bgenç) Brucella aşılaması (K.Bgenç) Brucella aşılaması (K.BErgin) Koyun-Keçi Vebası Anthrax (B.B) Anthrax (K.B) Koyun-Keçi Çiçek Kedi-Köpeklerde kuduz aşılaması Sağlık Taraması

26 Çanakkale'den Diğer İllere Yapılan Hayvan Sevkleri (adet) Büyükbaş Küçükbaş Kanatlı Arı

27 Çanakkale'den Diğer İllere Yapılan Hayvan Maddeleri Sevkleri (kg) Sığıreti (kg) Koyun keçi eti (kg) Deri (kg) Sakatat (takım)

28 4342 Sayılı Mera Kanunu Uygulamaları Tespiti yapılan Mera alanının % 8’ si olan 14 köye ait hektar merada mera ıslah ve amenajman projesi uygulanmaktadır. Meralarımız, hayvan varlığımızın kaba yem ihtiyacının % 5.8’ini karşılamaktadır (Ha) 2003 (Ha) 2004 (Ha) 2005 (Ha) 2006 (Ha) 2007 (Ha) 2008 (Ha) 2009 (Ha) 2010 (Ha) 2011 (Ha) TESPİT EDİLEN MERA ALANI TAHDİDİ BİTİRİLMİŞ MERA ALANI TAHSİS EDİLEN MERA ALANI MERA ISLAHI VE YÖNETİMİ

29 Süne Mücadelesi Üreticilerimiz süne mücadelesinde 2002 yılında devlet tarafından ilacı karşılanmak suretiyle yer aletleri kullanılarak mücadeleyi kendisi yapmaya yeni başlamış olup, mücadele sonucunda dane kalitesinde süne emgi oranı % 2’nin üzerinde iken, 2010 yılından beri üretici kendi ilacını satın alarak mücadelesini kendisi yapmakta olup, mücadele sonucunda danede süne emgi oranı %1 ‘in altına inmiştir. Bu oran ise un sanayinde istenen oranın oldukça altındadır. YILLAREKİLİŞ ALANI (da)MÜCADELE YAPILAN ALAN (da) DANE EMGİ ORANI EKONOMİYE KATKISI %1,831,8 milyon TL %1,564 milyon TL % 0,3541 milyon TL % 0,65,3 milyon TL % 126,9 milyon TL %0,638,9 milyon TL % 171 milyon TL %0,936 milyon TL %0,635,4 milyon TL %0,655,7 milyon TL

30 Gıda Denetim Hizmetleri  2010 yılında yürürlüğe giren “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ile gıda denetimleri Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır.  Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminin uygulamaya girmesiyle birlikte; 685 adet Gıda Üretim yeri ve 4695 adet Gıda Satış ve Toplu Tüketim yerlerinin kayıt ve denetimleri yapılmaktadır.

31 Gıda Üretim Yerleri Denetimi İşletme sayısı : 685 Denetim Sayısı : 1320 Yapılan Cezai İşlem : 41 adet İPCK

32 Gıda Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Denetimi İşletme sayısı : 4695 Denetim Sayısı : 4815 Yapılan Cezai İşlem : 40 adet İPCK

33 Alo Gıda Hattı Alo Gıda Hattının 174 kısa numarasına sabit ve GSM hatlarından direkt olarak yapılacak çağrılar çağrı merkezi tarafından karşılanmaktadır. Söz konusu hat tarihinde faaliyete geçmiştir yılında toplam 303 başvuru olmuş, başvurular sonucunda 23 işyerine idari para cezası uygulanmış, 8 adet işyeri faaliyetten men edilmiştir yılında toplam 206 başvuru olmuş, başvurular sonucunda 25 işyerine idari para cezası uygulanmıştır. BAŞVURU TÜRÜ Gıda Zehirlenme 996 Bilgi Alma622 İhbar- şikayet TOPLAM

34 ALO GIDA HATTI Ürün Gruplarına Göre Şikayet Sayıları ÜRÜN GRUBUSAYISI Alkollü İçkiler1 Balık Ve Diğer Su Ürünleri9 Aromalar katkı maddeleri1 Et ve Et Ürünleri37 Hazır Yemek ve Yemek Fabrikası10 Kuruyemiş ve Çerezler1 Meyve Sebze İşleme5 Pastacılık Ürünleri veTatlılar2 Süt Ürünleri22 Tahıl,Un ve unlu mamuller40 Tasnif Dışı Gıdalar12 Yumurta ve yumurta ürünleri1 İçecekler2 Şekerli Mamuller3 Diğer60 TOPLAM206 *Bu şikayetler doğrultusunda en fazla ihbarın geldiği et ve et ürünleri, unlu mamuller işletmelerindeki denetim sayıları artırılmıştır. *2009 yılında 303 başvuru olurken yapılan denetimler sonucu 2011 yılında başvuru sayısı 206 adete düşmüştür.

35 Bitkisel Ürün, Yaş Meyve Sebze, İşlenmiş Ürün İhracat Rakamları (ton) İlimizde ihracatı yapılan başlıca ürünler; %60 Dondurulmuş Gıda (Biber, Vişne, Kiraz, Mantar, Çilek, Domates, Ispanak), % 30 Konserve Gıda (Kapya Biber), % 10 Taze Gıda (Biber, Şeftali, Nektarin, Kayısı, İncir, Mantar) dır.

36 Su Ürünleri Koruma ve Kontrol Hizmetleri İlimiz 671 km.lik sahil şeridi ile su ürünleri açısından önemli bir konuma sahiptir. Çanakkale Boğazı; Marmara Denizi ve Ege Denizi gibi değişik özellikleri bulunan ve su ürünleri çeşitliliği bakımından zengin bir coğrafyada bulunmaktadır. Saroz körfezi, Edremit Körfezi ve Gökçeada- Bozcaada çevresi su ürünleri avcılığı açısından önemlidir. Gerçek KişiTüzel KişiGemiAmatör Yürürlükteki Ruhsat sayısı * Amatör ruhsat sayısındaki düşme nedeni, mevzuat hükümlerine göre ruhsat alma zorunluluğunun kalkmasından kaynaklanmaktadır.

37 Su Ürünleri Üretim Değerleri (ton) TON Deniz Balıkları Diğer Deniz Canlıları Tatlısu Balıkları Yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri

38 Göletlerde Balıklandırma Faaliyetleri (adet) Toplam Su Ürünleri Destekleme Miktarları (TL) TOPLAM Göletlerimize Aynalı Sazan yavrusu atılarak balıklandırma yapılmıştır. İlimizde Su Ürünleri Desteklemesi kapsamında Alabalık, Levrek ve Çipura desteklenen ürünlerdir.

39 Su Ürünleri İhracatı (ton) Türkiye de AB üye ülkelere ihracat yapan tesis sayısı 97 adettir. İlimizde ise 13 adet AB’ne ihracat yapan tesis bulunmaktadır. Türkiye su ürünleri tesislerinin %13,4’ü ilimizde bulunmaktadır.

40 Su Ürünleri İthalatı (ton) İlimizdeki su ürünleri işleyen tesislerden Dardanel Önentaş Gıda San. Tic. A.Ş. Dondurulmuş Orkinos, AB onay numaralı diğer tesisler ise taze soğutulmuş hamsi ve sardalya ithal edilmiştir.

41 Yem Üretim ve Satış Yerleri Sayısı Yem Fabrikası Yem Bayii İlimizde 2011 yılında üretilen, büyükbaş yemi ton, küçükbaş yemi 5421 ton, kanatlı yemi 190 ton, balık yemi 392 ton, kedi köpek maması 28 ton, olup toplam yem üretimi tondur.

42 Bakanlığımızın Uyguladığı Prim, Teşvik ve Tarımsal Destekleme Ödemelerinin Durumu (TL) Hayvancılık Destekleri Bitkisel Ür. Destekleri TOPLAM

43 Kooperatifleşme ve Köy Sayıları YER Köy Sayısı Kooperatif Sayısı Kooperatifleşme Oranı Çanakkale565373% 66 Çanakkale İli köy sayılarına göre Kooperatifleşme oranı ile Türkiye ortalamasının üstündedir.

44 Kooperatiflere Kullandırılan Krediler Kooperatifin AdıToplam KrediKullanılan KrediKalan Kredi 1- S.S.Lapseki Beybaş T.K.K TL- 2-S.S.AşağıYukarıKaraaşık T.K.K TL- 3-S.S.Bayramiç İlçe Merkezi65.000TL 4-S.S.Yapıldak T.K.K TL TOPLAM TL TL TL  2011 yılında 2 adet kooperatif hayvancılık projesine, 1 adet işletme kredisine, 1 adet rehabilitasyon projesine kredi kullandırılmıştır.  2010 yılı rehabilitasyon programına alınan S.S. Yapıldak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2011 Yılında ,00 TL. kredisi gelmiş ve tamamı kullandırılmıştır.

45 Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Kullandırılan Krediler yılı arası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Kullandırılan Kredilerin ve proje sayılarının ilçelere göre dağılımı. uygulanan bu projelerin; 18 ‘i Damızlık Süt Sığırcılığı projesi, 5 adeti Zeytinyağı Fabrikası Rehabilitasyon projesi, 4 adeti soğuk hava deposu projesi, 1 adeti de Toplu sağım ünitesi projesidir. *Uygulanan 25 projeden 2 adeti 2002 yılından önce olup, bunlara aktarılan kaynak miktarı TL toplama eklenmiştir. İLÇELERPROJE SAYISI (ADET)TOPLAM TUTAR (TL) EZİNE BAYRAMİÇ YENİCE LAPSEKİ AYVACIK BİGA MERKEZ TOPLAM

46 KKYDP Kapsamı / Çeşidi Gerçekleşen Proje Sayısı Ekonomik Yatırımlar (TL) 1. Etap Etap71.074, Etap Etap Etap Etap8* * TOPLAM KKYDP Kapsamında Hibe Almaya Hak Kazanan Ekonomik Proje Sayısı ve Hibe Tutarı * 6. Etap uygulaması halen devam etmekte olup yatırımların tamamlanmasıyla ödenecek tutarı göstermektedir.

47 KKYDP Kapsamı / Çeşidi Proje Sayısı Makine Ekipman Yatırımları (TL) 3. Etap Etap Etap Etap Etap Toplam KKYDP Kapsamında Hibe Almaya Hak Kazanan Makine - Ekipman Proje Sayısı ve Hibe Tutarı

48 ÇANAKKALEMakine EkipmanEkonomik Yatırım Genel Toplam İLÇEADETTLADETTL AYVACIK ,0 7 proje , ,16 BAYRAMİÇ ,1 5 Proje , ,10 BİGA ,7 4 Proje , ,70 BOZCAADA , ,00 ÇAN ,5 2 Proje , ,37 ECEABAT ,0 5 Proje , ,00 EZİNE ,4 4 Proje , ,40 GELİBOLU ,0 6 Proje , ,00 GÖKÇEADA ,5 2 Proje , ,50 LAPSEKİ ,2 3 Proje , ,20 MERKEZ ,4 3 Proje , ,40 YENİCE ,7 1 Proje , , Yılı İtibariyle Makine Ekipman ve Ekonomik Yatırım Projeleri ile İlçe Dağılımları yılları arasında Köybazlı ve yılları arasında Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında 6 etap süresince desteklenen Makine Ekipman ve Ekonomik Yatırım bilgileri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. İlimize, Makine ekipman bakımından 1179 proje için TL, 42 Ekonomik Proje ile de TL olmak üzere, Toplam TL yatırım yapılmıştır.

49 Yıllara Göre İl Özel İdaresi Tarafından Ayrılan Ödenek Miktarları ve Proje sayıları

50 Toprak-Yaprak-Su Analiz Laboratuarı  İl Özel İdaresi katkılarıyla 2001 yılında kurulan Labarotuvarımız kurulduğu günden bu yana ilimiz tarımına önemli katkılar sağlamıştır. Toprak tahlili ile gelişigüzel gübre kullanımı önlenmekte olup, topraklarımız korunmakta, yeterli ve dengeli gübreleme tavsiyeleri ile üreticilerimizin maddi kayıpları önlenmektedir.  Laboratuarımızda 15 parametrenin analizi yapılmaktadır. (N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Zn, Cu, Mn, Kireç, İşba, Organik Madde, Tuzluluk, pH, )

51 TOPRAK YAPRAK SU TOPLAM Yıllara Göre Toprak-Yaprak-Su Analiz Laboratuarı Analiz Sayıları

52 Kısa Mesaj Hattı de uygulanmaya başlayan proje ile; çiftçilerimize tarımsal uyarı bilgi ve duyuruların en kısa sürede ulaştırılması ve gerekli tedbirleri almaları amaçlanmıştır. Çiftçi sayısı Gönderilen Mesaj Sayısı Tarımsal Konu Sayısı

53 Tarımvizyon Projenin amacı; Bilgiyi doğru ve en kısa zamanda çiftçimize görsel olarak sunmaktır. Bilgisayar ve İnternet Teknolojisinden faydalanarak İl Müdürlüğümüzce 2007 yılındaTarımvizyon projesi uygulamaya konulmuştur. Şu anda 64 Köy/beldemiz görsel yayım objeleri ile Tarımvizyon hizmeti 24 saat süresince yürütülmektedir. Projenin başlangıcından itibaren 274 adet sunu ve Bakanlığımızın hazırlamış olduğu eğitim filmleri gösterilmektedir.

54 Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları İlimizde faal olarak 18 adet Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu bulunmaktadır.  Merkez ilçe 4 adet  Lapseki 3 adet  Bayramiç 5 adet  Bozcaada 1 adet  Biga 2 adet  Gelibolu 2 adet  Gökçeada 1 adet  2000 yılında kurulan 4 adet luft sisteminde 2 adedi ekonomik ömrünü tamamlamış olduğundan kaldırılmıştır TOPLAM Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonlarının kapsamındaki da alandan alınan veriler, Kısa Mesaj Hattı (SMS Projesi) ile Çiftçilerimize ulaştırılmaktadır. Tahmin ve Erken Uyarı Çalışmaları ile İlimiz ekonomisine ve ülke ekonomisine yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık yıllık 3,6 milyon TL katkı sağlanmaktadır.

55 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi  Bu proje ile;  Çanakkale’deki tüm ilçelere ait parsel bazında arazi kullanım ve bitki örtüsü sayısal haritaları oluşturulacaktır. Böylece tüm İle ait Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanı oluşturulmuş olacaktır.  Tarımsal arazi kullanımı ve değişimi ile kırsal alan bilgi ve arşiv sistemi oluşturulacaktır.  Coğrafi Bilgi Sistemi Veri Tabanı ile ürün desteklemeleri, TİKAS verileri ilişkilendirilerek sorgulama kontrol ve analiz işlemleri yapılabilecektir.  Sayısallaştırdığımız ve sözel veri girişini yaptığımız paftaların üzerine elimizdeki bölgeye ait uydu fotoğraflarını ekleyerek parsellerin uzaktan kontrolü sağlanacaktır.  Sürekli güncel ve sağlıklı bilgilerin temini için yaşayabilir ve sürdürülebilir bir Parsel Bilgi Sisteminin oluşturulabilmesini sağlamak amacıyla belirli yetki sınırları dahilinde ilgili birimlerce güncelleme yapılacaktır.


"İ L GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜ Ğ Ü 2011 YILI ÇALI Ş MA RAPORU ÇANAKKALE2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları