Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK"— Sunum transkripti:

1 İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI ÇALIŞMA RAPORU ÇANAKKALE 2011

2 Misyonumuz Vizyonumuz Kalite Politikamız
Belirlenmiş tarım politikaları çerçevesinde kırsal hayatın sosyo-ekonomik açıdan geliştirilmesi amacıyla; Çiftçi eğitimi ve örgütlenmesi, Bitki, hayvan hastalık ve zararlılarıyla ilgili mücadele ve karantina, Tarımsal faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Güvenilir gıda arzının sağlanması, Tarımsal işletmelerin kayıt altına alınması, Tarımsal işletmelere yönelik desteklerin etkinlik ve verimliliğinin sağlanması, Tarımsal projelerin hazırlanması, uygulanması ve takibi, Biyolojik çeşitlik ve gen kaynaklarının korunması, Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilirliğinin sağlanması, İlimizin tarımsal verimlilik ve kalitede, gıda güvenliğinde, tarımsal örgütlenmede, gelişmesini sağlamak amacıyla üretici ve tüketicilerin her an ulaşabileceği kadar yakın, kurumsallığını tamamlamış etkin bir kurum olmak. Belirlenmiş hedef kitlesine yönelik güvenilir ve sürdürülebilir hizmetler sunmak Sorumluluk sahibi, güler yüzlü yönetim anlayışı ile etkin, verimli ve kaliteli hizmet vermek Kalite yönetim sistemi gereklerini uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek Çalışanları günün gereklerine göre eğitmek Çalışanların memnuniyetini sağlamak

3 İSO-9001 Kalite Belgesi Aldık
İl Müdürlüğümüz sunmuş olduğu hizmetlerin zamanında ve kolay erişilebilir olması için İSO–9001 Kalite Yönetim Sistemine 2009 yılı Nisan başvurmuş TSE tarafından yapılan denetimlerden geçilerek 2010 yılı haziran ayında İSO–9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi almaya hak kazanmıştır. İl Müdürlüğümüzce 97 ana başlıkta hizmet standartı tespit edilmiştir. Sunulan hizmetlere, hem hizmet masalarında ki görevli personeller tarafından, hem de dijital ortamda “ Dokunmatik Ekran” üzerinde bilgilendirme yapılarak vatandaşlarımızın hizmetlere kolay ve anlaşılabilir bir şekilde ulaşması sağlanmıştır. Dokunmatik Ekran üzerinde verilen hizmetler ana başlıklar halinde gösterilmiştir.

4 Çanakkale Çanakkale ili 565 köyü, 22 beldesi, 1 İl Merkezi ve 11 ilçesi ile toplam 599 yerleşim alanına sahip, Türkiye’nin Kuzeybatı yönüne düşen Balkan Yarımadasının Doğu Trakya topraklarına bir kıstakla bağlanmış Gelibolu Yarımadası ile Anadolu’nun batı uzantısı olan Biga Yarımadası üzerinde toprakları bulunan bir ilimizdir.

5 İlçe Müdürlükleri Personel Durumu
İl Müdürlüğü Personel Durumu 39 Genel İdari Hizmetler (İdari Kadro dahil) 61 Mühendis-Mimar (1 Mimar) 33 Tekniker/Teknisyen (9 Tekniker, 24 Teknisyen) 18 Veteriner Hekim (1 Vet. Hek. 4-B’li) 8 Teknisyen (Sağlık Hizmetleri) 8 Yardımcı Hizmetler (7 Güv. Gör., 1 Hizmetli) 27 Daimi İşçi 1 adet 4-C’li 1 Kaptan (Teknik Hizmetler) 1 Sosyolog 1 Avukat TOPLAM 198 Personel İlçe Müdürlükleri Personel Durumu 23 Genel İdari Hizmetler (İdari Kadro dahil) 80 Mühendis (2 ad. 4-B’li) 38 Tekniker/Teknisyen (35 Teknisyen, 3 Tekniker) 45 Veteriner Hekim (2 ad. 4-B’li) 34 Tekniker/Teknisyen (30 Teknisyen, 4 Tekniker / Sağlık Hizmetleri) 1 Yardımcı Hizmetler (Hizmetli) 15 Daimi İşçi 7 (4-C kapsamında) TOPLAM 243 Personel GENEL TOPLAM : 441 Personel

6 Toprak Varlığı ve Dağılımı
Alanı (Hektar) Payı (%) İşlenebilir Arazi 33,25 Çayır-Mera Arazisi 26.928 2,71 Ormanlık ve Fundalık Arazi 53,75 Yerleşim Alanları,Tarıma Elverişsiz Arazi ve Diğer 10,29 T O P L A M 100,00

7 İşlenebilir Arazinin Dağılımı
İşlenebilir Arazi Dağılımı Alanı (Hektar) Tarla Arazisi (Nadas Dahil) Sebze Arazisi (Örtü Altı Dahil) 20.372 Meyve Arazisi 13.947 Bağ Arazisi 5.002 Zeytin Arazisi 31.855 TOPLAM Tarımsal işletme sayısı 50,720 adet İşletme başına düşen arazi miktarı 65,12 da olup, ülkemizde işletme başına düşen arazi miktarının (60,9 da ) üzerindedir.

8 İşlenebilir Arazilerin Sulama Durumu
İşlenebilir Arazi (Ha.) Sulamaya Elverişli Arazi (Ha.) TOPLAM Yıllara göre sulu tarım yapılan arazi miktarları (ha). 2006 2007 2008 2009 2010 2011 60.711 75.913 73.643 71.327 71.917 77.888 Toplam işlenebilir arazi ha. olup, sulanabilir arazi (%34) ha’dır. Sulanabilir arazinin (%69) ha alanında sulu tarım yapılmaktadır.

9 Bitkisel, Hayvansal, Su Ürünleri Üretim Değerleri (TL)
YILLAR Bitkisel Üretim (TL) Hayvansal Üretim (TL) Su Ürünleri TOPLAM 2006 2007 2008 2009 2010 2011

10 İlimizde Ekonomik Değere Sahip Ürünler
Buğday Domates Zeytin Şeftali Elma Üzüm Ayçiçeği Çeltik Yem Bitkileri Süt

11 Buğday Ekim Alanı ve Üretimi
Türkiye’de toplam buğday üretimi ortalama 19,7 milyon ton olup, İlimizdeki buğday üretimi ülke üretiminin %2 sını karşılamaktadır.

12 Domates Ekim Alanı ve Üretimi
Türkiye’de Toplam Domates Üretimi yaklaşık 10 milyon ton olup; Çanakkale’nin domates üretimi ülke toplamının yaklaşık %5.7’sini oluşturmaktadır. İlimizde sulu tarım alanlarında domates ana ürün olarak münavebeye girmektedir.

13 Zeytin Alan ve Üretimi Türkiye’de ortalama zeytin üretimi 1.4 milyon ton olup, İlimizdeki zeytin üretimi, ülke üretiminin %7.3’sini karşılıyor, ağaç varlığı bakımından Türkiye’de 8. sıradadır. Ağaç başına verim (19 kg/ağaç), ülke ortalamasının (11 kg/ağaç) üzerindedir.

14 Şeftali Alanı ve Üretimi
Türkiye’de şeftali üretimi yaklaşık ton olup, İlimizdeki şeftali üretimi, ülke üretiminin %16’sini karşılamaktadır. Ağaç başına verim (59 kg/ağaç) ülke ortalamasının (43 kg/ağaç) üzerindedir

15 Elma Alanı ve Üretimi Türkiye’de elma üretimi yaklaşık 2.6 milyon ton olup, İlimizdeki elma üretimi, ülke üretiminin %4.5’sini karşılamaktadır. Ağaç başına verim (137 kg/ağaç) ülke ortalamasının (63 kg/ağaç) üzerindedir

16 Bağcılık Alanı ve Üretimi
Türkiye’de bağcılık üretimi yaklaşık 4.2 milyon ton olup, İlimizdeki bağcılık üretimi, ülke üretiminin %1’ini karşılamaktadır. TEKEL’in şaraplık üzüm alım piyasasından çekilmesiyle üretim alanlarında düşme görülmüş, ancak modern bağ tesislerinin kurulmasıyla verimde düşme olmamıştır.

17 Ayçiçeği Ekim Alanı ve Üretimi
Türkiye’de ayçiçeği üretimi ortalama bin ton olup, Çanakkale ilinde ayçiçeği üretimi ülke üretiminin %3.9’ünü karşılamaktadır. İlimizde ayçiçeğinin ortalama verimi (234 kg/da) ülke ortalamasından (212 kg/da) yüksektir

18 Çeltik Ekim Alanı ve Üretimi
Türkiye’de çeltik üretimi ortalama 860 bin ton olup, Çanakkale ilinde çeltik üretimi ülke üretiminin %11’ünü karşılamaktadır.

19 Yem Bitkileri Ekilişi Türkiye’de yem bitkileri üretimi ortalama 30 milyon ton olup, yem bitkileri üretimi ülke üretiminin % 4,4’unu karşılamaktadır.

20 Çanakkale İli Süt Üretimi (ton)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ç.KALE TÜRKİYE Karşılama % 2,69 2,21 2,56 2,89 3,14 3,32 3,40 3,69 * Ülkemizde üretilen ton sütün tonu Çanakkale' de üretilmektedir.

21 İyi Tarım Uygulamaları
2011 yılında 6521 dekar alanda 102 üretici İyi Tarım Uygulamaları yapmaktadır yılında 396 dekar alanda başlanılan (İTU) faaliyetleri 2011 yılında yaklaşık 17 kat artış göstermiştir Çanakkale Türkiye'de İTU üretim alanı bakımından sırada yer almaktadır. Yıllara Göre İyi Tarım Uygulamaları Üretim Alanı (da) Üretici Sayısı 2008 396 2 2009 3048 97 2010 7035 194 2011 6521 102

22 Yıllara Göre Bitkisel Organik Tarım
Üretici Sayısı Üretim Alanı (ha) 2002 115 729 2003 225 739 2004 260 701 2005 322 1822 2006 347 2182 2007 314 2230 2008 337 2273 2009 363 3461 2010 480 3491 2011 512 4122 Çanakkale ili Türkiye’de yetiştiricilik yapılan organik alan bakımından 6. ve toplam sertifikalı Organik alan (doğadan toplama, nadas vb. dahil) bakımından ise 11. sırada yer almaktadır. İldeki toplam zeytin alanlarının %3,3’ünde organik tarım yapılmaktadır. Toplam 2214 ton organik zeytin üretilmektedir. Bağ alanlarının %7,1’i organik tarım sistemine girmiştir.. Çanakkale’de 2011 yılında, başta zeytin ve üzüm olmak üzere toplam 79 farklı ürün (doğal toplama alanları dahil) organik olarak yetiştirilmektedir.

23 Organik Hayvansal Üretim
Hayvan Varlığı (adet) 2006 594 2007 114 2008 1705 2009 4553 2010 11850 2011 37.530 Çanakkale’de organik hayvancılık her geçen yıl artmaktadır. 2006 yılında toplam 594 adet hayvan organik olarak yetiştirilirken 2011 yılında 197 üretici ve adet hayvan ile organik hayvansal üretim faaliyetleri, ve 63 üretici ile 2499 adet kovanda organik bal üretimi yapılmaktadır.

24 Çanakkale İli Süt Sığırcılığı
SIĞIR TOPLAM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ç.KALE TÜRKİYE Karşılama % 1,07 1,11 1,18 1,22 1,27 1,37 1,43 1,59 1,57 SIĞIR (SAF KÜLTÜR) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ç.KALE 66.291 68.796 81.287 90.832 TÜRKİYE Karşılama % 3,56 3,55 3,85 3,86 3,68 3,63 3,51 3,65 3,54 Ülkemizdeki Büyükbaş hayvanın başı ilimizde bulunmaktadır. Bunun başı Saf Kültür ırkı sığırdan oluşmaktadır

25 Hayvan Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Çalışmaları (adet)
KONU 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ŞapAşılaması (B.Baş) Şap Aşılaması (K.Baş) Brucella aşılaması (B.Bgenç) 3.636 347 4.742 1.795 1.633 2.384 8.288 26.347 22.971 27.747 (K.Bgenç) 15.615 1.700 23.825 16.014 13.928 17.703 38.016 31.877 62.794 91.397 (K.BErgin) 14.290 17.522 35384 27.451 37.485 21.805 6.744 672 1.190 Koyun-Keçi Vebası 670 5.153 98.485 63.546 Anthrax (B.B) 2.396 1.632 1.768 2.708 578 2.686 2.125 1.125 2.846 Anthrax (K.B) 16.974 1.723 15.733 9.979 6.111 600 1.277 807 1.074 Koyun-Keçi Çiçek 962 11.432 4.181 1.597 34.721 46.789 28.757 4.689 - Kedi-Köpeklerde kuduz aşılaması 3.483 5.991 4.715 3.502 2.694 4.816 8.978 8.896 11.863 Sağlık Taraması

26 Çanakkale'den Diğer İllere Yapılan Hayvan Sevkleri (adet)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Büyükbaş 25.371 13.337 23.487 19.161 23.872 19.683 21.536 27.207 14.170 25.762 Küçükbaş 62.293 Kanatlı Arı 9.823 12.432 26.581 29.799 26.196 19.338 43.296 68.721 42.344 37.518

27 Çanakkale'den Diğer İllere Yapılan Hayvan Maddeleri Sevkleri (kg)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sığıreti (kg) 55.936 Koyun keçi eti (kg) 3.301 69.031 Deri (kg) 120 43.435 35.444 5.732 Sakatat (takım) - 1.081 3.951 5.073 2.788 1.744 115 7.683

28 4342 Sayılı Mera Kanunu Uygulamaları
2002 (Ha) 2003 (Ha) 2004 (Ha) 2005 (Ha) 2006 (Ha) 2007 (Ha) 2008 (Ha) 2009 (Ha) 2010 (Ha) 2011 (Ha) TESPİT EDİLEN MERA ALANI 14695 16290 18106 19922 20148 22058 22951 24373 24438 26928 TAHDİDİ BİTİRİLMİŞ MERA ALANI 5052 14968 15354 15740 16022 16767 17498 19831 21575 23365 TAHSİS EDİLEN MERA ALANI 1384 2927 4470 6013 7559 8432 9100 10695 15173 15931 MERA ISLAHI VE YÖNETİMİ 144 1148 1350 1521 1959 Tespiti yapılan Mera alanının % 8’ si olan 14 köye ait hektar merada mera ıslah ve amenajman projesi uygulanmaktadır. Meralarımız, hayvan varlığımızın kaba yem ihtiyacının % 5.8’ini karşılamaktadır.

29 Süne Mücadelesi Üreticilerimiz süne mücadelesinde 2002 yılında devlet tarafından ilacı karşılanmak suretiyle yer aletleri kullanılarak mücadeleyi kendisi yapmaya yeni başlamış olup, mücadele sonucunda dane kalitesinde süne emgi oranı % 2’nin üzerinde iken, 2010 yılından beri üretici kendi ilacını satın alarak mücadelesini kendisi yapmakta olup, mücadele sonucunda danede süne emgi oranı %1 ‘in altına inmiştir. Bu oran ise un sanayinde istenen oranın oldukça altındadır. YILLAR EKİLİŞ ALANI (da) MÜCADELE YAPILAN ALAN (da) DANE EMGİ ORANI EKONOMİYE KATKISI 2002 %1,8 31,8 milyon TL 2003 %1,5 64 milyon TL 2004 % 0,35 41 milyon TL 2005 63.000 % 0,6 5,3 milyon TL 2006 % 1 26,9 milyon TL 2007 %0,6 38,9 milyon TL 2008 71 milyon TL 2009 %0,9 36 milyon TL 2010 35,4 milyon TL 2011 55,7 milyon TL

30 Gıda Denetim Hizmetleri
2010 yılında yürürlüğe giren “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ile gıda denetimleri Bakanlığımız tarafından yapılmaktadır. Gıda Güvenliği Bilgi Sisteminin uygulamaya girmesiyle birlikte; 685 adet Gıda Üretim yeri ve 4695 adet Gıda Satış ve Toplu Tüketim yerlerinin kayıt ve denetimleri yapılmaktadır.

31 Gıda Üretim Yerleri Denetimi
İşletme sayısı : Denetim Sayısı : 1320 Yapılan Cezai İşlem : adet İPCK

32 Gıda Satış ve Toplu Tüketim Yerleri Denetimi
İşletme sayısı : 4695 Denetim Sayısı : 4815 Yapılan Cezai İşlem : adet İPCK

33 Alo Gıda Hattı Alo Gıda Hattının 174 kısa numarasına sabit ve GSM hatlarından direkt olarak yapılacak çağrılar çağrı merkezi tarafından karşılanmaktadır. Söz konusu hat tarihinde faaliyete geçmiştir. 2009 yılında toplam 303 başvuru olmuş, başvurular sonucunda 23 işyerine idari para cezası uygulanmış, 8 adet işyeri faaliyetten men edilmiştir. 2011 yılında toplam 206 başvuru olmuş, başvurular sonucunda 25 işyerine idari para cezası uygulanmıştır. BAŞVURU TÜRÜ 2009 2010 2011 Gıda Zehirlenme 9 6 Bilgi Alma 2 İhbar-şikayet 286 233 198 TOPLAM 303 244 206

34 ALO GIDA HATTI Ürün Gruplarına Göre Şikayet Sayıları
ÜRÜN GRUBU SAYISI Alkollü İçkiler 1 Balık Ve Diğer Su Ürünleri 9 Aromalar katkı maddeleri Et ve Et Ürünleri 37 Hazır Yemek ve Yemek Fabrikası 10 Kuruyemiş ve Çerezler Meyve Sebze İşleme 5 Pastacılık Ürünleri veTatlılar 2 Süt Ürünleri 22 Tahıl,Un ve unlu mamuller 40 Tasnif Dışı Gıdalar 12 Yumurta ve yumurta ürünleri İçecekler Şekerli Mamuller 3 Diğer 60 TOPLAM 206 *Bu şikayetler doğrultusunda en fazla ihbarın geldiği et ve et ürünleri, unlu mamuller işletmelerindeki denetim sayıları artırılmıştır. *2009 yılında 303 başvuru olurken yapılan denetimler sonucu 2011 yılında başvuru sayısı 206 adete düşmüştür.

35 Bitkisel Ürün, Yaş Meyve Sebze, İşlenmiş Ürün İhracat Rakamları (ton)
İlimizde ihracatı yapılan başlıca ürünler; %60 Dondurulmuş Gıda (Biber, Vişne, Kiraz, Mantar, Çilek, Domates, Ispanak), % 30 Konserve Gıda (Kapya Biber), % 10 Taze Gıda (Biber, Şeftali, Nektarin, Kayısı, İncir, Mantar) dır.

36 Su Ürünleri Koruma ve Kontrol Hizmetleri
İlimiz 671 km.lik sahil şeridi ile su ürünleri açısından önemli bir konuma sahiptir. Çanakkale Boğazı; Marmara Denizi ve Ege Denizi gibi değişik özellikleri bulunan ve su ürünleri çeşitliliği bakımından zengin bir coğrafyada bulunmaktadır. Saroz körfezi, Edremit Körfezi ve Gökçeada- Bozcaada çevresi su ürünleri avcılığı açısından önemlidir. Yürürlükteki Ruhsat sayısı Gerçek Kişi Tüzel Kişi Gemi Amatör 2003 4574 2 1094 1740 2004 5003 1 1070 2017 2005 5763 - 1051 3179 2006 7219 1029 3689 2007 7991 1018 3946 2008 8920 1013 3645 2009 9682 995 2010 10.886 970 3454 2011 6.243 933 315 * Amatör ruhsat sayısındaki düşme nedeni, mevzuat hükümlerine göre ruhsat alma zorunluluğunun kalkmasından kaynaklanmaktadır.

37 Su Ürünleri Üretim Değerleri (ton)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Deniz Balıkları 14.490 10.812 11.217 11.073 11.983 10.505 10.087 10.180 10.760 Diğer Deniz Canlıları 3.512 2.544 2.298 2.303 1.564 1.377 1.340 970 545 Tatlısu Balıkları 21 209 46 24 26 22 27 Yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünleri 425 256 295 478 356 99 162 140 206

38 Göletlerde Balıklandırma Faaliyetleri (adet)
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Toplam 60.000 80.000 - 27.000 42.000 Göletlerimize Aynalı Sazan yavrusu atılarak balıklandırma yapılmıştır. Su Ürünleri Destekleme Miktarları (TL) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOPLAM 12.649 92.186 59.453 45.312 90.545 85.296 İlimizde Su Ürünleri Desteklemesi kapsamında Alabalık, Levrek ve Çipura desteklenen ürünlerdir.

39 Su Ürünleri İhracatı (ton)
Türkiye de AB üye ülkelere ihracat yapan tesis sayısı 97 adettir. İlimizde ise 13 adet AB’ne ihracat yapan tesis bulunmaktadır. Türkiye su ürünleri tesislerinin %13,4’ü ilimizde bulunmaktadır.

40 Su Ürünleri İthalatı (ton)
İlimizdeki su ürünleri işleyen tesislerden Dardanel Önentaş Gıda San. Tic. A.Ş. Dondurulmuş Orkinos, AB onay numaralı diğer tesisler ise taze soğutulmuş hamsi ve sardalya ithal edilmiştir.

41 Yem Üretim ve Satış Yerleri Sayısı
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Yem Fabrikası 7 8 6 Yem Bayii 293 301 228 203 225 206 197 İlimizde 2011 yılında üretilen, büyükbaş yemi ton, küçükbaş yemi 5421 ton, kanatlı yemi 190 ton, balık yemi 392 ton, kedi köpek maması 28 ton, olup toplam yem üretimi tondur.

42 Bitkisel Ür. Destekleri
Bakanlığımızın Uyguladığı Prim, Teşvik ve Tarımsal Destekleme Ödemelerinin Durumu (TL) 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Hayvancılık Destekleri Bitkisel Ür. Destekleri TOPLAM

43 Kooperatifleşme ve Köy Sayıları
YER Köy Sayısı Kooperatif Sayısı Kooperatifleşme Oranı Çanakkale 565 373 % 66 Çanakkale İli köy sayılarına göre Kooperatifleşme oranı ile Türkiye ortalamasının üstündedir.

44 Kooperatiflere Kullandırılan Krediler
Kooperatifin Adı Toplam Kredi Kullanılan Kredi Kalan Kredi 1- S.S.Lapseki Beybaş T.K.K. TL - TL 2-S.S.AşağıYukarıKaraaşık T.K.K TL 3-S.S.Bayramiç İlçe Merkezi 65.000TL 4-S.S.Yapıldak T.K.K. TL TL TOPLAM TL TL TL 2011 yılında 2 adet kooperatif hayvancılık projesine, 1 adet işletme kredisine, 1 adet rehabilitasyon projesine kredi kullandırılmıştır. 2010 yılı rehabilitasyon programına alınan S.S. Yapıldak Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 2011 Yılında ,00 TL. kredisi gelmiş ve tamamı kullandırılmıştır.

45 Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Kullandırılan Krediler
yılı arası Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine Kullandırılan Kredilerin ve proje sayılarının ilçelere göre dağılımı. İLÇELER PROJE SAYISI (ADET) TOPLAM TUTAR (TL) EZİNE 1 BAYRAMİÇ 7 YENİCE 3 LAPSEKİ AYVACIK BİGA MERKEZ TOPLAM 25 uygulanan bu projelerin; 18 ‘i Damızlık Süt Sığırcılığı projesi, 5 adeti Zeytinyağı Fabrikası Rehabilitasyon projesi, 4 adeti soğuk hava deposu projesi, 1 adeti de Toplu sağım ünitesi projesidir. *Uygulanan 25 projeden 2 adeti 2002 yılından önce olup, bunlara aktarılan kaynak miktarı TL toplama eklenmiştir.

46 KKYDP Kapsamında Hibe Almaya Hak Kazanan
Ekonomik Proje Sayısı ve Hibe Tutarı KKYDP Kapsamı / Çeşidi Gerçekleşen Proje Sayısı Ekonomik Yatırımlar (TL) 1. Etap 5 2. Etap 7 1.074,748 3. Etap 16 4. Etap 5. Etap 6. Etap 8* * TOPLAM 50 * 6. Etap uygulaması halen devam etmekte olup yatırımların tamamlanmasıyla ödenecek tutarı göstermektedir.

47 KKYDP Kapsamında Hibe Almaya Hak Kazanan
Makine - Ekipman Proje Sayısı ve Hibe Tutarı KKYDP Kapsamı / Çeşidi Proje Sayısı Makine Ekipman Yatırımları (TL) 3. Etap 23 4. Etap 60 5. Etap 111 6. Etap 215 7. Etap 770 Toplam 1179

48 2011 Yılı İtibariyle Makine Ekipman ve Ekonomik Yatırım Projeleri ile İlçe Dağılımları
  ÇANAKKALE Makine Ekipman Ekonomik Yatırım  Genel Toplam İLÇE ADET TL AYVACIK 151 ,0 7 proje ,16 ,16 BAYRAMİÇ 124 ,1 5 Proje ,00 ,10 BİGA 167 ,7 4 Proje ,00 ,70 BOZCAADA 21 79.537,0 79.537,00 ÇAN 122 ,5 2 Proje ,87 ,37 ECEABAT 51 ,0 ,00 ,00 EZİNE 75 ,4 ,00 ,40 GELİBOLU 85 ,0 6 Proje ,00 ,00 GÖKÇEADA 20 ,5 ,00 ,50 LAPSEKİ 114 ,2 3 Proje ,00 ,20 MERKEZ 178 ,4 ,00 ,40 YENİCE 71 ,7 1 Proje ,00 ,70 yılları arasında Köybazlı ve yılları arasında Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında 6 etap süresince desteklenen Makine Ekipman ve Ekonomik Yatırım bilgileri yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. İlimize, Makine ekipman bakımından 1179 proje için TL, 42 Ekonomik Proje ile de TL olmak üzere, Toplam TL yatırım yapılmıştır.

49 Yıllara Göre İl Özel İdaresi Tarafından Ayrılan Ödenek Miktarları ve Proje sayıları

50 Toprak-Yaprak-Su Analiz Laboratuarı
İl Özel İdaresi katkılarıyla 2001 yılında kurulan Labarotuvarımız kurulduğu günden bu yana ilimiz tarımına önemli katkılar sağlamıştır. Toprak tahlili ile gelişigüzel gübre kullanımı önlenmekte olup, topraklarımız korunmakta, yeterli ve dengeli gübreleme tavsiyeleri ile üreticilerimizin maddi kayıpları önlenmektedir. Laboratuarımızda 15 parametrenin analizi yapılmaktadır. (N, P, K, Ca, Mg, Fe, B, Zn, Cu, Mn, Kireç, İşba, Organik Madde, Tuzluluk, pH, )

51 Yıllara Göre Toprak-Yaprak-Su Analiz Laboratuarı Analiz Sayıları
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOPRAK 496 1254 1638 1793 2106 2961 6107 5175 4419 YAPRAK - 102 171 140 144 91 SU 492 633 441 569 476 TOPLAM 2700 3765 6688 5888 4986

52 Gönderilen Mesaj Sayısı
Kısa Mesaj Hattı de uygulanmaya başlayan proje ile; çiftçilerimize tarımsal uyarı bilgi ve duyuruların en kısa sürede ulaştırılması ve gerekli tedbirleri almaları amaçlanmıştır. Çiftçi sayısı Gönderilen Mesaj Sayısı Tarımsal Konu Sayısı 2007 1960 66.975 176 2008 3662 174 2009 4889 147 2010 5713 173 2011 6369 128

53 Tarımvizyon Projenin amacı; Bilgiyi doğru ve en kısa zamanda çiftçimize görsel olarak sunmaktır. Bilgisayar ve İnternet Teknolojisinden faydalanarak İl Müdürlüğümüzce 2007 yılındaTarımvizyon projesi uygulamaya konulmuştur. Şu anda 64 Köy/beldemiz görsel yayım objeleri ile Tarımvizyon hizmeti 24 saat süresince yürütülmektedir. Projenin başlangıcından itibaren 274 adet sunu ve Bakanlığımızın hazırlamış olduğu eğitim filmleri gösterilmektedir.

54 Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonları
Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonlarının kapsamındaki da alandan alınan veriler, Kısa Mesaj Hattı (SMS Projesi) ile Çiftçilerimize ulaştırılmaktadır. Tahmin ve Erken Uyarı Çalışmaları ile İlimiz ekonomisine ve ülke ekonomisine yıllara göre değişmekle birlikte yaklaşık yıllık 3,6 milyon TL katkı sağlanmaktadır. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOPLAM 2 - 1 4 3 18 İlimizde faal olarak 18 adet Tahmin ve Erken Uyarı İstasyonu bulunmaktadır. Merkez ilçe 4 adet Lapseki adet Bayramiç adet Bozcaada adet Biga adet Gelibolu adet Gökçeada adet 2000 yılında kurulan 4 adet luft sisteminde 2 adedi ekonomik ömrünü tamamlamış olduğundan kaldırılmıştır.

55 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemi
Bu proje ile; Çanakkale’deki tüm ilçelere ait parsel bazında arazi kullanım ve bitki örtüsü sayısal haritaları oluşturulacaktır. Böylece tüm İle ait Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanı oluşturulmuş olacaktır. Tarımsal arazi kullanımı ve değişimi ile kırsal alan bilgi ve arşiv sistemi oluşturulacaktır. Coğrafi Bilgi Sistemi Veri Tabanı ile ürün desteklemeleri, TİKAS verileri ilişkilendirilerek sorgulama kontrol ve analiz işlemleri yapılabilecektir. Sayısallaştırdığımız ve sözel veri girişini yaptığımız paftaların üzerine elimizdeki bölgeye ait uydu fotoğraflarını ekleyerek parsellerin uzaktan kontrolü sağlanacaktır. Sürekli güncel ve sağlıklı bilgilerin temini için yaşayabilir ve sürdürülebilir bir Parsel Bilgi Sisteminin oluşturulabilmesini sağlamak amacıyla belirli yetki sınırları dahilinde ilgili birimlerce güncelleme yapılacaktır.


"İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları