Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 1 Dr. Mehmet Ungan, Dr. Zekeriya Aktürk - 1. Van Aile Hekimliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 1 Dr. Mehmet Ungan, Dr. Zekeriya Aktürk - 1. Van Aile Hekimliği."— Sunum transkripti:

1 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 1 Dr. Mehmet Ungan, Dr. Zekeriya Aktürk - 1. Van Aile Hekimliği Sempozyumu, 22-25 Haziran 2005 Van Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up

2 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 2 -Periyodik Sağlık Muayenelerinde Yöntem - Güncel Periyodik Sağlık Muayenesi Önerileri

3 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 3 Biz Ne Yaparız? Sağlık Bakımı Sağlığı iyileştirme Riskten koruma Risk azaltma Erken tanı Komplikasyon azaltma Biz Bireysel Koruyucu Hekimlik Yaparız! Birincil Korunma İkincil Korunma Üçüncül Korunma

4 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 4 Nelerden Koruyacağız?

5 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 5 Hastalıkların Nedenleri (%)

6 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 6 Tarihçe ÇinÇıplak ayaklı hekimler Osmanlı Fatih vakfiyesi 1800Amerika 1922Yıllık check-up II.Dünya S.Tedavi edici hizmetler 1970-Çağdaş PSM kriterleri Ülkemizde Check-up (altın check-up, gümüş check up Esnaf muayeneleri Okul taramaları

7 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 7 Sigorta şirketi: “Düzenli sağlık kontrolünden geçen kişilerde mortalite düşüyor!” CHECK-UP (1921) PERİYODİK MUAYENE geldi. (1970) Bazı hastalıklar başta yeterli bulgu vermiyor, tanı alacak duruma gelince ise tedaviye yeterli süre kalmıyordu: check-up bitti yaş, maruziyet, cinsiyet, kişisel risk gibi kavramlar ile değişen

8 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 8 Tanım Danışmanlık, fizik muayene, aşılama, laboratuar tetkikleri gibi bir dizi standart işlem kullanılarak sağlıklı gözüken insanların belli aralıklarla değerlendirilmelerine Periyodik Sağlık Muayenesi denir.

9 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 9 İşe Yarıyor mu? ABD’de İnme mortalitesi 1972’den beri %50 azalmıştır –Hipertansiyonun erken tanısı ve etkin tedavisi Serviks kanseri mortalitesi %80 azalmıştır Neonatal tarama –Zihinsel engellilikte azalma Fenilketonüri taraması Doğumsal hipotiroidi National Center for Health Statistics. http://www.cdc.gov/nchs/r&d/ndi/ndi.htm

10 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 10 Aşılama ve Polio Türkiye’de Polio eradikasyon çalışmaları 1989’da başladı. Her yıl 6.5 milyon çocuk aşılanıyor Son vaka 1998’de görüldü Sağlık Bakanlığı, Polio morbidite ve mortalite hızları. http://www.saglik.gov.tr/extras/istatistikler/temel2000/97.htm

11 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 11 Günlük Pratiğimizi Düşünelim 30 yaşında bir kadın size check-up amacıyla başvuruyor. Herhangi bir hastalık öyküsü yok ama meme kanserinden endişe ediyor. –Meme muayenesi yapmalı mısınız? –Kendi kendine meme muayenesi yapmasını öğretmeli misiniz? –Mamografi istemeli misiniz? Nasıl karar verirsiniz?

12 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 12 1.Hastalığın yaygınlığı (prevalansı) yüksek olmalı Prevalansı çok düşük olan hastalıklara yönelik PSM anlamlı değil. - Osteogenezis imperfekta insidansı: 1/10 bin/yıl Etkili Tarama Kriterleri Medline Plus. Medical Encyclopedia. Osteogenesis imperfecta. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001573.htm

13 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 13 2. Tahmin ettirici risk faktörleri veya testler olmalı Testin güvenilirliği ve maliyeti bilinmeli - CRP: Ucuz ama özgül (spesifik) değil - EKO: Duyarlı (sensitif) ve özgül ama pahalı Etkili Tarama Kriterleri

14 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 14 İnsidans Prevalans Morbidite Mortalite Hangi Tarama Testi ? Sensitivite (Duyarlık) Spesifite (Özgüllük) PPV (Pozitif Tahmin) NPV (Negatif Tahmin)

15 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 15 10 4 6 80 Hasta (Prevalans) Sağlıklı Spesifite (Özgüllük) Sensitivite (Duyarlık) PPVNPV (+) Test(-) Test Temel Parametreler Toplum-100 kişi

16 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 16 Nüfus = 100,000 Sensitivite = % 90 Spesifite = % 90 Kanser Prevalansı = % 1 Kanser Var Yok Positif test 900 9,900 Negatif test 100 89,100 PPV = % 8.3 Kanser Prevalansı = % 0.1 Kanser Var Yok Positif test 90 9,990 Negatif test 10 8 9,910 PPV = % 0.9 PPV’nin Prevalansla İlişkisi

17 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 17 3. Hastalığın morbidite ve mortalitesi yüksek olmalı Hastalığın türü dışında morbidite ve mortaliteye etki eden faktörler: Etkili Tarama Kriterleri - Yaş - Cins - Irk - Coğrafi konum - Yaşam tarzı (kültür)

18 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 18

19 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 19 0-18 ay - Perinatal nedenler - Konjenital anomaliler 2-6 yaş - Motorlu araç dışındaki kazalar - Motorlu araç kazaları 7-12 yaş - Motorlu araç dışındaki kazalar - Motorlu araç kazaları Yaş Gruplarına Göre Mortalite

20 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 20 13-18 yaş - Motorlu araç kazaları - Cinayet 19-39 yaş - Motorlu araç kazaları - Cinayet 40-64 yaş - Kalp hastalıkları - Akciğer kanseri 65 yaş ve üzeri - Kalp hastalıkları - Serebrovasküler hastalıklar

21 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 21 4.Kabul edilebilir bir tedavi olmalı Tedavi edilemeyecek hastalıkları taramanın bir anlamı yok - Akciğer kanseri 5.Şikayetlerin olmadığı bir “erken dönem” olmalı - AIDS - Sifilis - Serviks kanseri - Meme kanseri Etkili Tarama Kriterleri

22 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 22 Hastalıkların Doğal Seyri    1   2   3  4 1.Biyolojik başlangıç 2.Erken tanı mümkün 3.Klinik tanı 4.Sonuç

23 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 23 4 yıl Başlangıç Belirtiler ÖLÜM 2 yıl 1 yıl6 ay Agresif bir kanser türü Aynı kanserin daha az agresif bir türü” Yılda bir yapılan tarama testi

24 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 24 Meme Kanseri Örneği Kadınlar için önemli bir hastalıktır –Kadınlarda en fazla görülen kanser. Türkiye’de yılda 30 bin vaka. Belirtiler oluşmadan saptanabilir –Kendi kendine muayene, fizik muayene, Mamografi Tedavisi mümkün –Cerrahi, Kemoterapi, Radyoterapi Tedavinin değeri verdiği rahatsızlıktan fazladır

25 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 25 Periyodik Muayene Zararlı Olabilir mi? Asemptomatik Birey Tarama Test normal Gerçek negatif Rahatlatma Yalancı negatif Tanıda gecikme Test anormal Gerçek pozitif Tedavi Yalancı pozitif Anksiyete Bir test isterseniz hata olasılığı %10, 10 test isterseniz %90 olur! Ian R. McWhinney. A Textbook of Family Medicine. Oxford University Press, USA 1997.

26 Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 26


"Aile Hekimliğinde Koruyucu Hekimlik Uygulamaları Periyodik Sağlık Kontrolleri - Check Up / 26 1 Dr. Mehmet Ungan, Dr. Zekeriya Aktürk - 1. Van Aile Hekimliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları