Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mind, Brain, Education together for a more ` humanistic approach ` to education Dr Tokuhama-EspinosaDr. Siva Kumari, Dr Yong Zhao Sir Ken Robinson.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mind, Brain, Education together for a more ` humanistic approach ` to education Dr Tokuhama-EspinosaDr. Siva Kumari, Dr Yong Zhao Sir Ken Robinson."— Sunum transkripti:

1

2

3

4 Mind, Brain, Education together for a more ` humanistic approach ` to education Dr Tokuhama-EspinosaDr. Siva Kumari, Dr Yong Zhao Sir Ken Robinson

5

6

7 Professor Howard Gardner

8 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME

9 GOALS  To ensure that all students in the upper High School have the experience of an IB education  To embed IB principles of teaching and learning throughout the school AND AT HOME AMAÇLAR  Tüm 11. sınıf öğrencilerinin IB eğitimini deneyimlemesini sağlamak,  IB öğretme ve öğrenme ilkelerini bütün okulda yerleştirmek

10 Students will choose:  6 IB COURSES Higher Level and Standard Level Leading to the IB Diploma their individual interests and capabilities  Eylül 2014’ten itibaren, bütün 11. sınıf öğrencileri bir dizi IB Diploma seçeneği arasından kendi ders programlarını seçebilecek. Öğrenciler, IB Diploma programının şartlarını yerine getirmek ve/ya kendi bireysel ilgilerine ve kabiliyetlerine cevap vermek amacıyla, 6 IB DERSİNDEN oluşan ve içinde ileri seviye ve standart seviyede dersler olan onaylı bir ders kombinasyonu seçeceklerdir.

11  GRADE 11 TURKISH MANDATORY REQUIREMENTS Students can additionally choose from a range of Turkish curriculum options that will enable them to also fulfill the requirements of the Turkish university exam within the Turkish curriculum.  11.SINIF TÜRKÇE ZORUNLU ŞARTLAR Öğrenciler ek olarak kendilerine Türkçe müfredatı çerçevesinde LYS sınavına hazırlanma koşullarını da yerine getirme imkanı tanıyan Türkçe müfredat seçeneklerinden faydalanabilirler.

12 CURRICULUM TRACKS - OVERSEAS BOUND STUDENTS YURTDIŞINA GİTMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN MÜFREDAT YOLLARI 1. IB Diploma (or) 1. IB Diploması (veya)

13 CURRICULUM TRACKS - OVERSEAS BOUND STUDENTS YURTDIŞINA GİTMEK İSTEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN MÜFREDAT YOLLARI 2. IB Courses 2. IB Dersleri

14 Science Track FEN: TM: Turkish and Mathematics Track TM: Türkçe ve Matematik Alanı Social Science Track Sosyal Bilimler Alanı

15 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME Summary of the IB Diploma Programme IB Diploma Programının Özeti An academically challenging and accessible programme Suited for those students who demonstrate good study skills AND are academically motivated Akademik olarak zorlayıcı bir program Çalışma becerileri gelişmiş VE akademik olarak motiveöğrenciler için uygundur.

16 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME Summary of the IB Diploma Programme IB Diploma Programının Özeti The Programme provides a holistic education IB Diploma students are very well prepared for university work in both Turkey and overseas. Program bütünsel bir eğitim sunar. IB Diploma öğrencileri, hem Türkiye’deki hem de yurtdışındaki üniversitelere girmek için oldukça iyi hazırlanırlar.

17 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME Teenager at a crossroad which way do I go? What do I want?

18 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME IB subjects Group 1. Turkish Literature English Language and Literature; Grup 1. Türk Edebiyatı İngiliz Dili ve Edebiyatı; İngilizce B * IB subjects on offer Öğrenci sayılarına göre değişebilecek

19 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME Group 2. English B; French; German; Mandarin ab initio SL*, Spanish ab initio SL* Grup 2. Fransızca; Almanca; Mandarin ab giriş SL*, İspanyolca ab giriş SL*İngilizce B IB subjects on offer Öğrenci sayılarına göre değişebilecek

20 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME Group 3. Economics Information Technology in a Global Society Turkey in 20 th Century; Psychology Geography Global Politics* Grup 3. Ekonomi Küresel Toplulukta Bilgi Teknolojileri 20. yüzyılda Türkiye; Psikoloji; Coğrafya, Küresel Politika* IB subjects on offer Öğrenci sayılarına göre değişebilecek

21 French B Language lesson

22

23 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME Group4 Biology Physics Chemistry Environmental Systems and Societies Sports Health and Exercise Science Grup4 Bioloji Fizik Kimya Çevre Sistemleri ve Topluluklar, Spor ve Egzersiz IB subjects on offer Öğrenci sayılarına göre değişebilecek

24 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME Group5. Mathematics HL Mathematics SL Mathematics Studies SL Grup 5. Matematik HL Matematik SL Matematik Uygulamaları SL Group 6. Visual Arts (Film SL*) Music (SL) Grup6. Görsel Sanatlar; (Film SL*), Müzik *Online courses offered through Pamoja Education – additional fee applicable *Online dersler Pamoja Eğitimi ile verilir – ek ücrete tabidir. **New course offerings subject to staffing and student interest levels **Yeni derslerin açılması çalışan sayısına ve öğrenci isteğine bağlıdır. *Online courses offered through Pamoja Education – additional fee applicable *Online dersler Pamoja Eğitimi ile verilir – ek ücrete tabidir. **New course offerings subject to staffing and student interest levels **Yeni derslerin açılması çalışan sayısına ve öğrenci isteğine bağlıdır. IB subjects on offer Öğrenci sayılarına göre değişebilecek

25 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME Before studying a subject at HL, students should have attained an average grade of 70 or 75 (in Science and Math) as noted in the subject at Grade 10 level. Bir dersi HL almadan önce, öğrenciler 10. sınıfta, o derste ortalama 70 ya da 75 (Matematik ve Fen Derslerinde) almak zorundadırlar. At the end of Grade 11, Students applying to continue with studies toward the full IB Diploma programme must meet the following criteria: 11. sınıfın sonunda, tam kapsamlı IB Diplomasına yönelecek öğrencilerin aşağıdaki kriterleri yerine getirmeleri gerekmektedir. CRITERIA FOR ENTRY INTO IB DIPLOMA PROGRAMME

26 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME At the end of Grade 11, - a minimum average GPA of 65 in ALL IB subjects at the end of Grades 11 (an IB Grade 4) A minimum average GPA of 65 in English (an IB Grade 4) Before continuing a subject at HL, students must have attained an average grade of 65 in the subject at Grade 11 level. (an IB Grade 4) 11. sınıfın sonunda, –Bütün IB derslerinden, 11. sınıfın sonunda ortalama en az 65 almak. –İngilizce ortalamanın en az 65 olması –HL’de bir derse devam etmeden önce, öğrencilerin söz konusu derste 11. sınıf ortalamalarının 65 olması gerekir. CRITERIA FOR ENTRY INTO IB DIPLOMA PROGRAMME

27 INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME SUCCESS is at your door step

28

29 The Team Administrators, Office staff, Teachers, Head of Departments, School Counsellors

30 30 THANK YOU!


"Mind, Brain, Education together for a more ` humanistic approach ` to education Dr Tokuhama-EspinosaDr. Siva Kumari, Dr Yong Zhao Sir Ken Robinson." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları