Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Overseas College Counseling Office Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü WELCOME HOŞ GELDİNİZ SANDI ENGLER Coordinator of Overseas College Counselling.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Overseas College Counseling Office Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü WELCOME HOŞ GELDİNİZ SANDI ENGLER Coordinator of Overseas College Counselling."— Sunum transkripti:

1 Overseas College Counseling Office Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü WELCOME HOŞ GELDİNİZ SANDI ENGLER Coordinator of Overseas College Counselling Yurt Dışı Üniversiteler Koordinatörü GÜNİZ DURMUŞ Assistant Counselor & Summer School Advisor Yardımcı Danışman ve Yaz Okulları Rehberi

2 Today’s Topics  Introduction  Deciding to Study Abroad – Different Systems  Scholarship Opportunities  Choosing Tracks  TOEFL and SAT  Timeline Overview  What we expect from the studentsGündem  Giriş  Yurt Dışında Öğrenim Görmeye Karar Vermek – Farklı Sistemler  Burs Olanakları  Alan Seçimi  TOEFL ve SAT  Zaman Çizelgesine Genel Bakış  Öğrencilerden Beklentilerimiz

3 Overseas College Counseling Office Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Ofisi Our Mission Purpose Our Goals MisyonumuzAmacımızHedeflerimiz

4 How will Enka’s Overseas College Counseling Office help us? Enka’nın Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü bize nasıl yardımcı olacak? Enka’nın Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü bize nasıl yardımcı olacak?

5 How does Enka Schools help our students throughout the process of planning to study abroad? Enka Okulları, öğrencilerine yurt dışında eğitim görmek için hazırlanma sürecinde nasıl destek olur? Throughout grades 9-12 we assist students and parents in the following ways: 9-12. sınıflar boyunca öğrencilere ve velilere şöyle destek oluruz:  Encourage students to work towards their full potential Öğrencilerimizi potansiyellerine ulaşmaları için çalışmaya teşvik ederiz  We push the students to value and achieve a good command of English Öğrencileri İngilizce öğrenmeye önem vermeleri ve dil becerilerini geliştirmeleri için yönlendiririz  Students and parents are invited to attend university fairs here in Istanbul and to attend general information meetings and seminars on different educational systems Öğrencileri ve velileri İstanbul’daki üniversite fuarlarına ve farklı eğitim sistemlerinin anlatıldığı toplantılara davet ederiz  Students are helped in choosing appropriate summer schools or in making appropriate summer plans Öğrencilere, en uygun yaz okullarını seçmeleri ve yaz için planlar yapmaları konusunda bilgi veririz

6 Questions About Our Philosophy and How We Work with Students and Families Felsefemiz, Öğrenciler ve Veliler ile Çalışma Biçimimiz Hakkında Sorular

7 Deciding to Study Abroad Yurt Dışında Öğrenim Görmeye Karar Vermek   Good Reasons to Study Abroad  Yurt Dışında Öğrenim Görmek İçin İyi Sebepler   Not So Good Reasons  Yurt Dışında Öğrenim Görmek İçin Pek De İyi Olmayan Sebepler

8 Which Country? What are the differences ? Hangi Ülke? Farklar Nelerdir? TURKEY / TÜRKİYE OSS points, you are accepted or not. Most programs are 4 years. ÖSS puanına göre belirli üniversitelerdeki belirli bölümler seçilir, kabul edilirsiniz ya da edilmezsiniz. Programların çoğu, 4 yıllıktır. EUROPE / AVRUPA There are two types of systems. The American colleges abroad (usually 4 years) and the universities from individual countries (3 years – Bologna Agreement). İki farklı sistem vardır. Yurt dışındaki Amerikan üniversiteleri (genelde 4 yıllık) ve çeşitli ülkelerdeki üniversiteler (3 yıllık – Bologna Süreci). UK / İNGİLTERE You apply to a general area – faculty within a university. Foundation Year plus 3 years (1 + 3). Slightly flexible. Some students may be able to skip the foundation year and enter directly to the three year system. Bir üniversitedeki genel bir alana / fakülteye başvurulur. Hazırlık yılı + 3 yıl (1 + 3). Bu biraz esnektir. Bazı öğrenciler, hazırlık yılını atlayıp doğrudan üç yıllık programa başlayabilirler.

9 CANADA / KANADA You apply to a general area – faculty within a university. Fairly flexible. 4 years. Many have co-op. Bir üniversitedeki genel bir alana / fakülteye başvurulur. Bir hayli esnektir. 4 yıllıktır. Pek çoğunda eş zamanlı çalışma ve okuma olanağı (co-op) vardır. US / ABD Depending on the school, you apply to either the college as a whole and then choose your major, or you apply to a faculty or division within the school ( for example Engineering, or the School of Communications, or the business school). Flexible. Okula göre ya genel olarak üniversiteye başvurulur sonra anadal seçilir ya da üniversite bünyesindeki bir fakülteye ya da bölüme başvurulur (örneğin, mühendislik, iletişim bölümü ya da işletme/iş idaresi okulu). Esnektir. Which Country? What are the differences ? Hangi Ülke? Farklar Nelerdir?

10 What is needed to apply to a university or college overseas? Yurt Dışındaki bir üniversiteye başvurmak için ne gereklidir ? Good Grades! İyi Notlar!

11 What the admissions departments look at...an overview... Kayıt – Kabul bölümleri genel olarak neleri dikkate alır? United States A.B.D. Canada Kanada England İngiltere Grades Notlar Grades Notlar Grades Notlar TOEFLTOEFL / IELTS SAT Essays (makaleler) Extra-curricular Activities (ders-dışı etkinlikler) IB Predicted Grades Öngörülen IB notları IB Predicted Grades Öngörülen IB notları Is a foundation year needed? Hazırlık senesi gerekli midir?

12 How much does it cost? Yurt dışında öğrenim görmenin maliyeti nedir? The Price Per Year for University Tuition + Housing and Meals USA $25,000 – $55,000 (average about $45,000) UK £20,000 - £25,000 CANADA $20,000 – CA $35,000 Yıllık Öğrenim Ücreti + Konaklama ve Yemek ABD 25,000 – 55,000 $ (ortalama 45,000 $) İNGİLTERE £20,000 - £25,000 KANADA 20,000 - 35,000 $ CA

13 Questions About the Different University Systems and Their Requirements Farklı Üniversite Sistemleri Ve Koşulları Hakkında Sorular

14 Scholarships and Financial Aid Burs ve Mali Yardım  Very Limited  Realistically only the very best students academically – or in terms of talent  Even of those students – very few will receive offers with enough aid  Students must be willing to look at universities where aid is an option  No guarantees  Dual Citizenship can help but not always  Çok sınırlıdır  Gerçekçi olmak gerekirse, sadece akademik olarak çok başarılı veya çok yetenekli öğrencilere verilir  Bu öğrencilerin bile, pek azı ihtiyaçlarını karşılayacak teklifler alırlar  Öğrenciler, sadece burs olanağı sağlayan üniversitelere bakmalıdırlar  Garantisi yoktur  Çifte vatandaşlık durumu faydalı olabilir ancak her zaman değil

15 How Admissions Offices review students who need aid Üniversitelerin kayıt-kabul bölümleri, burs isteyen öğrencileri nasıl değerlendirirler?  “Need- Blind” Schools – only 8 for international students  Students who need aid are reviewed in a more competitive pool  Generally, the more aid needed the more competitive  Maddi duruma bakılmaksızın kabul – uluslararası öğrenciler için sadece 8 okul vardır  Bursa ihtiyacı olan öğrenciler, rekabetin daha yoğun olduğu bir ortamda değerlendirilirler  Genellikle ihtiyaç duyulan bursun miktarı ne kadar artarsa, rekabet de o kadar artar

16 Scholarship and Financial Aid continued... Burs ve Mali Yardım devamı...  There are only around 150 - 200 schools that give aid regularly to international students.  Of these – only around 20- 30 give enough for the student who can only pay around $10,000 per year; 50-75 universities for those who can pay around $20,000; and around 75-100 for those who can pay $30,000.  Uluslararası öğrencilere, düzenli olarak burs imkanı sağlayan yalnızca 150 – 200 okul vardır.  Bunlardan sadece 20-30 tanesi yılda yaklaşık 10.000 $ ödeyebilecek öğrencinin geri kalan masrafını karşılar; 50-75 tanesi yaklaşık 20.000 $ ödeyebilecek; 75-100 tanesi ise yılda yaklaşık 30,000 $ ödeyebilecek öğrencinin geri kalan okul ücretini karşılar.

17 Questions About Scholarshipsand Financial Aid Burs Olanakları Ve Mali Yardım İle İlgili Sorular

18 Which Track is Best? En iyi alan hangisidir?  To “IB” or not to “IB”  Science Track or Turkish- Math Track  TS – choose electives carefully  “IB” öğrencisi olmak ya da olmamak  Fen alanı ya da Türkçe- Matematik alanı  TS – seçmeli derslerin dikkatle seçilmesi

19 Questions About Choosing a Track AlanSeçmekleİlgiliSorular

20 TOEFL TOEFL TOEFL Test Of English as a Foreign Language (Yabancı Dil Olarak İngilizce Sınavı) Why do I need to take it? Neden bu sınava girmem gerekiyor? When should I take it? Ne zaman bu sınava girmeliyim? Where can I take it? Nerede sınava girebilirim?

21 IELTS I EL TS IELTS I nternational English Language Testing System ( Uluslararası İngilizce Dil Sınavı Sistemi ) Why do I need to take it? Neden bu sınava girmem gerekiyor? When should I take it? Ne zaman bu sınava girmeliyim? Where can I take it? Nerede sınava girebilirim?

22 SAT Exams SAT Sınavları SAT I An exam which measures both English and Maths İngilizce ve Matematik becerisini ölçen bir sınav SAT II Subject Tests (each subject test covers a different subject) Konu Testleri (her konu testi, farklı bir ders ile ilgilidir) Why are they needed? Bu sınavlar neden gereklidir? What scores are needed? Kaç puan almak gerekir? When should they be taken? Sınavlara ne zaman girilmelidir?

23 Questions About the TOEFL, IELTS, and SAT TOEFL, IELTS ve SAT ile İlgili Sorular

24 OVERVIEW TIMELINE Recommended Timeline FALLSPRING 10 Attend fairs and some presentations Focus on grades and English level Take PSAT Take a practice or real TOEFL or IELTS Check English level by taking a real TOEFL or IELTS Choose Track Consider which countries SUMMER Do something meaningful in the summer Visit universities if possible Some students choose to start SAT prep 11 Begin SAT Prep Take a real December or January SAT Officially join the OCCO Group Attend presentations and fairs Work one-on-one with the OCCO to create “long list” –around 20 schools Continue SAT prep Take May and June SAT Re-Take TOEFL or IELTS if necessary SUMMER Do something meaningful in the summer Do your OCCO Homework - narrow down your list, do your activity sheet, write your main essay Visit universities if possible 12 Finalize list in August/Sept to 5-10 schools (depending on country) Complete essays and applications Take Oct/Nov/Dec SAT if necessary Get References Send out applications in December Responses from universities arrive in Feb/March/April Students make their choice (choose only 1 school, usually by May 1)

25 Önerilen Zaman Çizelgesi SONBAHARİLKBAHAR 10 Fuarlara ve üniversite sunumlarına katılmak Notlar ve İngilizce seviyesi üzerinde yoğunlaşmak PSAT sınavına girmek Deneme veya gerçek TOEFL / IELTS sınavına girmek İngilizce seviyesini gerçek bir TOEFL ya da IELTS sınavına girerek ölçmek Alan seçmek Hangi ülkeleri tercih edeceğini düşünmek YAZ Yaz tatilinde faydalı birşey yapmak Mümkünse üniversiteleri ziyaret etmek SAT için hazırlanmaya başlamak (isteyen bazı öğrenciler için) 11 SAT için hazırlanmaya başlamak Aralık ya da Ocak ayında düzenlenen gerçek bir SAT sınavına girmek Yurt dışı üniversiteler grubuna resmen katılmak Fuarlara ve üniversite sunumlarına katılmak OCCO ile birebir çalışarak 20 okuldan oluşan uzun okul listesini oluşturmak SAT için hazırlanmaya devam etmek Mayıs ya da Haziran’da SAT sınavına girmek Gerekiyorsa, TOEFL ya da IELTS sınavına yeniden girmek YAZ Yaz tatilinde anlamlı birşey yapmak OCCO yaz ödevini yapma – listeyi kısaltmak, etkinlik formunu (activity sheet) hazırlamak ve temel makaleyi (essay) yazmak Mümkünse üniversiteleri ziyaret etmek 12 Ağustos/Eylül aylarında listeyi (ülkeye göre) 5-10 okula indirmek Makaleleri (essays) ve başvuru formlarını tamamlama Gerekiyorsa, Ekim/Kasım/Aralık SAT sınavlarına girmek Tavsiye mektuplarını toplamak Aralık ayında başvuruları göndermek Üniversitelerden cevapların Şubat/ Mart/ Nisan aylarında gelmesi Öğrenciler seçimlerini yapmaları (Sadece 1 okul seçilir, 1 Mayıs’a kadar karar okullara bildirilir)

26 What do we expect from the students? Öğrencilerden beklentilerimiz nelerdir?  Take an active role in planning their future  Attend presentations and keep an open mind  Learn about opportunities available to them  Make a plan to meet any YÖK requirements (SAT 1000 points / required criteria determined by the ÖSYM / IB Diploma)  Geleceklerini planlamada etkin bir rol oynamaları  Üniversite sunumlarına katılmaları, yeni, farklı fikirlere açık olmaları  Mevcut seçenekleri öğrenmeleri  YÖK’ün diploma denkliğine dair koşullarını yerine getirmek için plan yapmaları (SAT sınavından 1000 puan / ÖSYM’nin denklik için belirlerdiği kriter / IB Diploması)

27 University Presentations and Fairs Üniversite Sunumları ve Fuarlar  We have had about 20 presentations which were open to the 10 th graders since the beginning of this year.  Students were invited to attend fairs in the city such as the CIS fair.  Bu yılın başından itibaren 10. sınıf öğrencilerinin katılımına açık olan yaklaşık 20 sunum düzenlenmiştir.  Öğrenciler, İstanbul’daki - CIS gibi- üniversite fuarlarına katılmak üzere davet edildiler.

28 Contacting the Overseas College Counselling Office Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü İle İletişim The OCCO office works on an appointment basis. Parents of students are invited to call our office to schedule an appointment. 276 05 45 – (419) gunizdurmus@enkaokullari.k12.tr Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü, randevu sistemi ile çalışmaktadır. Velilerimizin randevu almak için ofisimizi aramalarını rica ederiz. 276 05 45 – (419) gunizdurmus@enkaokullari.k12.tr


"Overseas College Counseling Office Yurt Dışı Üniversite Danışmanlığı Bölümü WELCOME HOŞ GELDİNİZ SANDI ENGLER Coordinator of Overseas College Counselling." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları