Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME -1- Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME -1- Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME -1- Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

2 YILLARA GÖRE SORU DAĞILIMLARI Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

3 2009 KPSS Program Geliştirme SORULARININ ANALİZİ TOPLAM; 13 soru gelmiştir. Felsefi Yaklaşımlar 1 Soru Felsefi Yaklaşımlar 1 Soru Yeni İlköğretim Programı 1 Soru Yeni İlköğretim Programı 1 Soru İçerik Yaklaşımları 1 Soru İçerik Yaklaşımları 1 Soru Programın Uygulama Aşaması 1 Soru Programın Uygulama Aşaması 1 Soru Programın Denenmesi 1 Soru Programın Denenmesi 1 Soru Özel Hedef Alanları ve Basamakları 1 Soru Özel Hedef Alanları ve Basamakları 1 Soru Hedeflerin Belirlenmesi 2 Soru Hedeflerin Belirlenmesi 2 Soru Programın Değerlendirme Aşaması 2 Soru Programın Değerlendirme Aşaması 2 Soru Programın Öğeleri 1 Soru Programın Öğeleri 1 Soru Program Çeşitleri 1 Soru Program Çeşitleri 1 Soru Planların Hazırlanması 1 Soru Planların Hazırlanması 1 Soru Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

4 SORULARIN GENEL YAPISI ► KPSS 2009 Program Geliştirme sorularının bir kısmı bilimsel literatüre uygun ve kolay cevaplanabilir bir kısmı ise beklentilerin ötesinde bilimsel literatürün dışında araştırma raporlarına ve bilimsel makalelere dayalı olarak hazırlanmıştır. ► Bununla birlikte her yıl dersin kapsamında bulunan bazı önemli konular (program tasarımları, öğretim sürecinde araç – gereç kullanma) dan soru gelmemiştir. ► Sorular bilgi düzeyinde olmaktan çok, alana genel bir bakış yeterliğini ölçmeye yöneliktir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

5 PROGRAM GELİŞTİRME DERSİ KONU LİSTESİ 1- 1- Temel Kavramlar 2- 2- Program Geliştirmenin Temelleri 3- 3- Tasarım Yaklaşımları (Desenler) 4- 4- Program Geliştirme Modelleri 5- 5- Program Geliştirmenin Planlanması 6- 6- Program Tasarısı Hazırlama 7- 7- Öğretim Planları 8- 8- Yeni Anlayışlar ve Yönelimler 9- 9- Yeni İlköğretim Programının Özellikleri Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

6 TEMEL KAVRAMLAR 1- TEMEL KAVRAMLAR * Eğitim Programı - - Eğitim Programının Özellikleri - - Programın Yararları - - Eğitim Programı ve Öğretim Arasındaki İlişki * Öğretim Programı * Ders Programı * Ünitelendirilmiş Yıllık Plan * Ders Planı PROGRAM GELİŞTİRME 2- PROGRAM GELİŞTİRME * Program Geliştirme Süreci - - Eğitim Programının Temel Öğeleri SUNU İÇERİĞİ Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

7 PROGRAM : * Amaçlara ulaşmak için neyin, nerede, ne zaman kullanılacağını gösteren planlar bütünüdür. * Gelecekle ilgili istenenleri elde etmek için, elde bulunan fırsatları düzenlemektir. PLAN : Bir işin, bir yapıtın gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen.Bir işin, bir yapıtın gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen. Ψ Eğitim sürecinin amaçları vardır ve bu amaçları gerçekleştirmek için de planlara ve programa ihtiyaç vardır. TEMEL KAVRAMLAR Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

8 EĞİTİMPROGRAMI ÖĞRETİMPROGRAMI DERSPROGRAMI ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN DERSPLANI Kapsam Artar Ayrıntı Artar Kaynaklarda bu kavramlar çok sık karıştırılmaktadır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

9 EĞİTİM PROGRAMI; Okulun ve öğretmenin rehberliğinde öğrenene okulda Okulun ve öğretmenin rehberliğinde öğrenene okulda ve okul dışında planlanmış etkinlikler yoluyla sağlanan öğrenme yaşantıları düzeneğidir. Okullardaki dersler, rehberlik çalışmaları, geziler, Okullardaki dersler, rehberlik çalışmaları, geziler, sağlık çalışmaları, eğitsel kol çalışmaları, spor aktiviteleri vb. çalışmalar eğitim programı içerisinde yer alır. Eğitim programı diğer programları kapsar. Eğitim programı diğer programları kapsar. Geçmiş zamanlarda eğitim programı kavramı yerine, ve kavramlarının kullanıldığı da görülmektedir. Geçmiş zamanlarda eğitim programı kavramı yerine izlence, yetişek ve müfredat kavramlarının kullanıldığı da görülmektedir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

10 Eğitim programı, eğitim faaliyetlerinin; ♠ hedeflerini-genel amaçlarını ve davranışsal amaçlarını; ♠ bu amaçlara ulaşmayı sağlayacak yolları, araçları, etkinlikleri; ♠ bu çabaların başarısını ölçmek için gerekli metot ve araçları tanımlayan bir eğitim projesidir. Ülkemizde eskiden, basılı okul programlarına müfredat programı denilirdi. Fakat, Müfredat programı; eğitim kurumlarında okutulacak derslerin isimlerini ve ders saatlerini içeren listelerdir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

11 EĞİTİM PROGRAMININ YARARLARI; 1. Eğitim faaliyetlerine yön verir. 2. Eşgüdüm sağlar. 3. Eğitimde verimi arttırır. 4. Öğretmenlere rehberlik eder. 5. Zamandan tasarruf sağlar. 6. Öğrenmeyi kolaylaştırır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

12 EĞİTİM PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ; 1. İşlevsel olmalıdır. 2. Uygulanabilir ve uygulayıcılara yardımcı olmalıdır. 3. Esnek ve çerçeve olmalıdır. 4. Değişmez ve genel olma özelliği olmalıdır. 5. Bilimsel olmalıdır. 6. Bir amaca yönelik olmalıdır. 7. Ekonomik olmalıdır. 8. Toplumun değer, görüş ve isteklerine uygun olmalıdır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

13 * Belli bir öğretim basamağındaki çeşitli sınıflarda okutulacak konuları, bunların amaçlarını, her dersin sınıflara göre haftada kaç saat okutulacağını, öğretim metotları ve tekniklerini gösteren bir kılavuz olarak kabul edilir. *Okul içi yaşantılara dayalı, okulda okutulan dersleri veya kursları kapsayan bir kılavuz kitap, dokümandır. * Okul içi yaşantılara dayalı, okulda okutulan dersleri veya kursları kapsayan bir kılavuz kitap, dokümandır. ÖĞRETİM PROGRAMI; Talim Terbiye Kurumu'nun denetiminde uzmanlardan oluşan özel bir komisyonca hazırlanır, belirlenen pilot okullarda en az 1 yıl süreyle denenir, geliştirilir ve ülke genelinde kullanılmaya başlanır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

14 DERS PROGRAMI; * Öğretim programında yer alan bir ders (disiplin)in amaçlarının öğrenci davranışına dönüştürülmesi, bunların gerçekleşmesi için içeriğin konulara ve alt başlıklara ayrıştırılması, buna dayalı öğrenim ortamının organizasyonu ve değerlendirme araçlarını kapsayan detaylı bir programdır. Konuların alt kategorilerini ve değerlendirme esaslarını içeren, öğretim programındaki esasları, öğrenci davranışına dönüştüren programdır. Örnek: Örnek: İlköğretim 5. Sınıf Matematik Ders Programı Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

15 Eskiden yıllık, ünite, günlük diye ayrılırken bu ayrım 2003 yılında kalkmış ve ünite planı ile yıllık plan birleştirilerek ünitelendirilmiş yıllık plan ortaya çıkmıştır. ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN; Öğretmenin bir öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü bulunduğu sınıflarda, program uyarınca belirli üniteleri ya da konuları hangi aylarda, yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceğini gösteren Tebliğler Dergisi’ndeki son yönergeye uygun şekilde (bireysel ya da zümre olarak) hazırlayıp ders yılı başında onaylaması için okul yönetimine sunduğu çalışma planıdır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

16 DERS PLANI; Bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deneyi, tartışma sorularını, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gereçlerini içine alan, bireysel ya da zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla birinci derecede sorumlu olan; ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plândır. 2005 2005 yılında yayınlanan yönergeyle Öğretmen Kılavuz Kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders planı yerine geçerken, olmadığı durumlarda ders planının öğretmen tarafından hazırlanması gerekmektedir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

17 ÖRTÜK PROGRAM: ÖRTÜK PROGRAM: * Eğitim sistemlerinde açık olarak yazılan ve ders planlarında görülen programın yanında bir de örtük (gizli-hidden) program vardır. Ders dışı etkinlikleri de içine alan çok geniş bir kavramdır. Okul dışı faaliyetler örtük program çerçevesinde ele alınır. Program geliştirme uzmanlarının son dönemde bireyin yaratıcı etkinliklerini geliştirmek üzere önem vermeye başladıkları bir program türüdür. * * Örtük program, okullarda uygulanan resmi programlarda belirtilen amaç ve etkinliklerin dışında öğrenme-öğretme süreci içerisinde ortaya çıkan bilgi, düşünce, uygulamalar ve bu uygulamalar sonucunda öğrencilerin kazandıkları özellikler ile ilgilidir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

18 Örneğin; Açıkça belirli ve yazılı olmayan bir programdır. Okulun düzeni, kuralları, fiziksel ve psikolojik çevresi, okuldaki yönetici ve öğretmenlerin üstü kapalı olarak verdikleri mesajlar örtük programı oluşturmaktadır. Bütün bu etkenler sonucunda da öğrenciler programlarda belirtilmemiş öğrenmelere sahip olabilirler. Örneğin; yönetici ya da öğretmenlere karşı çıkmazlarsa başarılı olabileceklerini, karşı çıkarlarsa cezalandırılabileceklerini,öğretmenlerin davranışlarından sınavlarda çıkabilecek yerlere ilişkin anlamlar çıkarmayı öğrenebilirler. Bu nedenle örtük program, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanarak uygulamaya konan öğretim programlarında belirtilen amaç ve etkinlikleri kapsamaz. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

19 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

20 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

21 EĞİTİM PROGRAMI İLE ÖĞRETİM ARASINDAKİ İLİŞKİ; * Öğretim, daha çok okulda veya nispeten yapısal hale gelmiş bir ortamda oluşan örgün eğitimi ilgilendirmektedir. Öğretim, her zaman eğitim programı çerçevesinde düşünülmek zorundadır. * Öğretim, öğretimle etkinlikleri, eğitim programı ise, öğrenme amaçlarının gerçekleştirilmesiyle ilgili program içeriğini kapsamaktadır. * Her koşulda bu iki kavram birbiriyle uyumlu olmak zorundadır. Eğitim Programı Öğretim Ne? Yapılacağıdır Nasıl? Yapılacağıdır Programlama ve planlama sürecidir Yöntemdir Öğrenme yaşantılarıdır Öğretme rolü ve sunuş becerileridir Kılavuz ve plandır Uygulamadır Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

22 POSNER’in Program Çeşitleri; Resmi Program:Tanımlanmış, tüm boyutları açıklanarak yazılı bir doküman haline getirilmiş, eğitim otoritesince onaylanarak okullara gönderilmiş programdır. Resmi Program: Tanımlanmış, tüm boyutları açıklanarak yazılı bir doküman haline getirilmiş, eğitim otoritesince onaylanarak okullara gönderilmiş programdır. Uygulamadaki Program:Okulda öğretmen elinde hayat bulan programdır. Resmi programı okulun ve öğretmenin algılayışı ve uygulayışı ile ilgilidir. Uygulamadaki Program: Okulda öğretmen elinde hayat bulan programdır. Resmi programı okulun ve öğretmenin algılayışı ve uygulayışı ile ilgilidir. İhmal Edilen Program:Resmi programın kasıtlı, bilinçli bir biçimde öğretilmeyen, atlanan, üstün körü geçiştirilen boyutlarını oluşturur. İhmal Edilen Program: Resmi programın kasıtlı, bilinçli bir biçimde öğretilmeyen, atlanan, üstün körü geçiştirilen boyutlarını oluşturur. Örtük Program:Bu program okuldaki sosyal ve psikolojik etkileşimle oluşan yan ve informal öğrenmeleri kapsar. Örtük Program: Bu program okuldaki sosyal ve psikolojik etkileşimle oluşan yan ve informal öğrenmeleri kapsar. Ekstra Program:Resmi programın dışındaki planlı sosyal, kültürel, sportif, sanatsal etkinliklerdir. Katılımlar seçmeli ve gönüllüdür. Ekstra Program: Resmi programın dışındaki planlı sosyal, kültürel, sportif, sanatsal etkinliklerdir. Katılımlar seçmeli ve gönüllüdür. Posner’in eğitim programı hazırlama yaklaşımları da vardır: 1- Geleneksel 2- Deneyimsel 3- Disiplin Yapılı 4- Davranışçı 5- Bilişsel Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

23 PROGRAM GELİŞTİRME Program geliştirme: programın öğeleri arasındaki dinamik ilişkiler bütünüdür. 1) Hedef 4) Değerlendirme 3) Eğitim Durumları 2) İçerik PROGRAM GELİŞTİRMEyi Hayat içerisinde değişim esastır. İstenilen özelliklere sahip bireyler yetiştirmek de amacımız ise öğrencilere sunacağımız bu hizmetler bütününü mevcut çağı yakalamak adına sürekli revize etmemiz gerekmektedir. İşte bu da, PROGRAM GELİŞTİRMEyi ortaya çıkarır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

24 , programı; Eğitimde program geliştirme, programı; * hazırlama * hazırlama deneme (uygulama), * deneme (uygulama), değerlendirme ve düzeltme * değerlendirme ve düzeltme evrelerinden oluşan çok yönlü, kapsamlı, aşamalı ve sürekli bir araştırma sürecidir. Program geliştirme: * * Sürekli ve dinamik bir süreçtir * * Operasyonel bir yaklaşımdır * * Organize yaşantılardan oluşur * * Değişmeye ve gelişmeye açıktır Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

25 PROGRAM GELİŞTİRMEYİ GEREKLİ KILAN NEDENLER: 1. Konu alanında meydana gelen değişmeler 2. Bireylerin ihtiyaçlarında meydana gelen değişmeler 3. Öğretmen ve öğrenci rollerinde meydana gelen değişmeler 4. Teknoloji alanında meydana gelen değişmeler 5. Toplumun ihtiyaçlarında meydana gelen değişmeler 6. Var olan programın yetersiz kalması 7. Yeni meslek alanlarının ortaya çıkması Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

26 Hedefİçerik Eğitim Durumları Programın Temel Öğeleri Niçin?Ne?Nasıl?Ne kadar? Değerlendirme LİTERATÜRDE GEÇEN DİĞER İSİMLERİ Hedef: Hedef: Kazanım, amaç, gaye, davranışsal hedef, hedef davranış İçerik: Bilgi, konu, kapsam, muhteva, üniteler, Eğitim Durumları: Eğitim Durumları: Öğrenme-öğretme yaşantıları/süreci/etkinlikleri Değerlendirme: Değerlendirme: Sınama durumları, ölçme ve değerlendirme Bu dört temel öğe tüm program ve planlarda yer alır. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

27 Programın Temel Öğeleri Hedef: Hedef: Öğrencilere kazandırılmak üzere belirlenmiş istendik özelliklerdir. İçerik: Eğitim hedeflerine ulaşmak için öğrencilere öğretilmesi planlanan ünite ve konuların düzenlenmesidir. Eğitim Durumları: Eğitim Durumları: Hedeflenen davranışları öğrencilere kazandırmak amacıyla gerekli uyarıcıların düzenlenip işe koşulmasıdır. Değerlendirme: Değerlendirme: Hedeflediğimiz istendik davranışların öğrenciler tarafından kazanılıp kazanılmadığı hakkında bir yargıya varma işidir. Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

28 KPSS’DE ÇIKMIŞ SORULAR Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

29 Eğitim, bireyin davranışlarında yaşantıları yoluyla istendik değişmeler oluşturma sürecidir. Bu tanımda, “istendik” sözcüğü ile anlatılmak istenen temel koşul aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireyin hedefleriyle ilgili olma B) Güncel gereksinimleri karşılama C) Bireye ekonomik güç kazandırma D) Toplumda dayanışmayı arttırma E) Eğitimin hedefleriyle ilgili olma 2001 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

30 Eğitim, bireyin davranışlarında yaşantıları yoluyla istendik değişmeler oluşturma sürecidir. Bu tanımda, “istendik” sözcüğü ile anlatılmak istenen temel koşul aşağıdakilerden hangisidir? A) Bireyin hedefleriyle ilgili olma B) Güncel gereksinimleri karşılama C) Bireye ekonomik güç kazandırma D) Toplumda dayanışmayı arttırma E) Eğitimin hedefleriyle ilgili olma 2001 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

31 Eğitimde program geliştirme alanındaki otoritelerin çoğu, “eğitim programını, istendik hedef ve davranışların kazanılması için stratejilerin belirlendiği yazılı doküman ya da eylem planı” olarak kabul etmektedirler. Bu görüşte eğitim programının hangi boyutu vurgulanmaktadır? A) Eğitimin uzak hedefleri B) Konu kapsamının yapısı C) Öğrenme ürünleri D) Öğrenme-öğretme süreçleri E) Ölçme ve değerlendirme işlemi 2002 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

32 Eğitimde program geliştirme alanındaki otoritelerin çoğu, “eğitim programını, istendik hedef ve davranışların kazanılması için stratejilerin belirlendiği yazılı doküman ya da eylem planı” olarak kabul etmektedirler. Bu görüşte eğitim programının hangi boyutu vurgulanmaktadır? A) Eğitimin uzak hedefleri B) Konu kapsamının yapısı C) Öğrenme ürünleri D) Öğrenme-öğretme süreçleri E) Ölçme ve değerlendirme işlemi 2002 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

33 Aşağıdakilerden hangisi, hedef davranışlara dayalı olarak belirlenmez? A) A) Öğretme-öğrenme etkinlikleri B) B) Genel hedefler C) C) İçeriğin oluşturulması D) D) Değerlendirmede kullanılacak ölçütler E) E) Öğrenme yaşantıları için gerekli hazırlıklar 2002 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

34 Aşağıdakilerden hangisi, hedef davranışlara dayalı olarak belirlenmez? A) A) Öğretme-öğrenme etkinlikleri B) B) Genel hedefler C) C) İçeriğin oluşturulması D) D) Değerlendirmede kullanılacak ölçütler E) E) Öğrenme yaşantıları için gerekli hazırlıklar 2002 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

35 Öğretim planlamasında yer alan, I. kazanımların belirlenmesi, II. ölçme araç ve yöntemlerinin belirlenmesi, III. etkinliklerin belirlenmesi, IV. öğretimin değerlendirilmesi işlemleri aşağıdakilerin hangisinde sistematik olarak gerçekleştirilme sırasına göre verilmiştir? A)B)C) D)E) A) I, II, III, IV B) I, III, II, IVC) II, III, IV, I D) III, II, IV, IE) IV, III, II, I 2006 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

36 Öğretim planlamasında yer alan, I. kazanımların belirlenmesi, II. ölçme araç ve yöntemlerinin belirlenmesi, III. etkinliklerin belirlenmesi, IV. öğretimin değerlendirilmesi işlemleri aşağıdakilerin hangisinde sistematik olarak gerçekleştirilme sırasına göre verilmiştir? A)B)C) D)E) A) I, II, III, IV B) I, III, II, IVC) II, III, IV, I D) III, II, IV, IE) IV, III, II, I 2006 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

37 Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) A) Öğrencileri güdülemek B) B) Öğrencilere dönüt sağlamak C) C) Öğrenciyi değerlendirmek D) D) Öğretimi planlı hale getirmek E) E) Öğretmeni değerlendirmek 2006 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

38 Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) A) Öğrencileri güdülemek B) B) Öğrencilere dönüt sağlamak C) C) Öğrenciyi değerlendirmek D) D) Öğretimi planlı hale getirmek E) E) Öğretmeni değerlendirmek 2006 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

39 Öğretim sürecinin sistemli bir şekilde devam edebilmesi için kazanımların hangi aşamada belirlenmesi en uygundur? A) A) Öğretim etkinlikleri sırasında B) B) Öğretim etkinliklerinin sonunda C) C) Öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi aşama-sında D) D) Öğretim etkinliklerinin ölçülmesi aşamasında E) E) Öğretim etkinliklerinden önce 2007 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

40 Öğretim sürecinin sistemli bir şekilde devam edebilmesi için kazanımların hangi aşamada belirlenmesi en uygundur? A) A) Öğretim etkinlikleri sırasında B) B) Öğretim etkinliklerinin sonunda C) C) Öğretim etkinliklerinin değerlendirilmesi aşama-sında D) D) Öğretim etkinliklerinin ölçülmesi aşamasında E) E) Öğretim etkinliklerinden önce 2007 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

41 Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanarak uygulamaya konan öğretim programlarında belirtilen amaç ve etkinlikleri kapsamaz. Öğretme - öğrenme süreci içerisinde ortaya çıkan bilgiler, düşünceler, değerler, uygulamalar ve bu uygulamalar sonucunda öğrencilerde meydana gelen bütün özellikleri kapsar. Okulun düzeni, kuralları, fiziksel ve psikolojik çevresi, yöneticilerin ve öğretmenlerin sözlü ya da sözsüz olarak verdikleri bütün iletileri kapsar. Yukarıda özellikleri verilen program türü aşağıdakilerden hangisidir? A)B)C) A) Resmî B) UygulamadakiC) Örtük D)E) D) EkstraE) İhmal edilen (geçersiz) 2008 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

42 Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanarak uygulamaya konan öğretim programlarında belirtilen amaç ve etkinlikleri kapsamaz. Öğretme - öğrenme süreci içerisinde ortaya çıkan bilgiler, düşünceler, değerler, uygulamalar ve bu uygulamalar sonucunda öğrencilerde meydana gelen bütün özellikleri kapsar. Okulun düzeni, kuralları, fiziksel ve psikolojik çevresi, yöneticilerin ve öğretmenlerin sözlü ya da sözsüz olarak verdikleri bütün iletileri kapsar. Yukarıda özellikleri verilen program türü aşağıdakilerden hangisidir? A)B)C) A) Resmî B) UygulamadakiC) Örtük D)E) D) EkstraE) İhmal edilen (geçersiz) 2008 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

43 Öğretmenler genellikle söz dinleyen ve kurallara uygun davranan öğrencilere sempati duyarlar. Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin tepkilerinin, öğrencilerin derslerdeki başarısızlıklarından çok, kurallara uymamalarına yönelik olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilere bu konuda bir açıklama yapılmasa da onlar, kurallara uygun davrandıklarında bunun başarı olasılığını etkileyebileceğini, sınavda doğru yanıtlar vermeseler de iyi not alabileceklerini düşünürler. Bu durumda, kurallara karşı çıktıklarında dışlanabileceklerini cezalandırılabileceklerini öğrenirler. Bu öğrenmeler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında ortaya çıkar? A) Türk millî eğitiminin amaçlarıB) Uygulanan program C) Büyüklerin önerileriD) İhmal edilen program E) Örtük program 2009 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

44 Öğretmenler genellikle söz dinleyen ve kurallara uygun davranan öğrencilere sempati duyarlar. Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin tepkilerinin, öğrencilerin derslerdeki başarısızlıklarından çok, kurallara uymamalarına yönelik olduğunu ortaya koymaktadır. Öğrencilere bu konuda bir açıklama yapılmasa da onlar, kurallara uygun davrandıklarında bunun başarı olasılığını etkileyebileceğini, sınavda doğru yanıtlar vermeseler de iyi not alabileceklerini düşünürler. Bu durumda, kurallara karşı çıktıklarında dışlanabileceklerini cezalandırılabileceklerini öğrenirler. Bu öğrenmeler aşağıdakilerden hangisinin kapsamında ortaya çıkar? A) Türk millî eğitiminin amaçlarıB) Uygulanan program C) Büyüklerin önerileriD) İhmal edilen program E) Örtük program 2009 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

45 Öğretmenler, yıllık plan, ünite planı ve günlük plan hazırlarken aşağıdaki önerilerden hangisini öncelikli olarak yapmalıdır? A) Planları ders kitabının yönlendirmelerine göre yapma B) Öğrencilerin önceki yıllarda öğrenmiş olmaları gereken bilgileri dikkate alma C) Öğrencilerin zorlanarak ulaşabileceği güçlükte hedefler belirleme D) Ders boyunca sürecek uzun etkinlikler planlama E) Öğretim programını inceleme 2009 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010

46 Öğretmenler, yıllık plan, ünite planı ve günlük plan hazırlarken aşağıdaki önerilerden hangisini öncelikli olarak yapmalıdır? A) Planları ders kitabının yönlendirmelerine göre yapma B) Öğrencilerin önceki yıllarda öğrenmiş olmaları gereken bilgileri dikkate alma C) Öğrencilerin zorlanarak ulaşabileceği güçlükte hedefler belirleme D) Ders boyunca sürecek uzun etkinlikler planlama E) Öğretim programını inceleme 2009 Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010


"EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME -1- Psik.Dan.& Reh. Yusuf ŞARLAK KPSS 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları