Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SIFATLAR TEST-1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SIFATLAR TEST-1."— Sunum transkripti:

1 SIFATLAR TEST-1

2 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bu" sözcüğü diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır? A) Bu genel konuyu araştırmak, incelemek yıllar alır. B) Bu, bilimsel araştırma için sakıncalı bir durumdur. C) Bu konu, bir sınırlı konu çalışmasıyla yapılmalıdır. D) Belki de bu zamana, araştırıcının ömrü yetmez. E) Bu tür nedenlerle, hikâye gibi konu, çok genel olur.

3 B

4 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad birden fazla sıfatla nitelenmiştir?
A) Gözlerime ince, altın levhalar örteceksin. B) Bir tek tasvirini görebilsem diyordum. C) Geldiğin kapının büyük hayalinden çık, git. D) Mor matem elbiselerini giymişti bütün halk E) Yollar, küçük hayallerle aşılırmış daima

5 A

6 3. I. Savaş yerine dönen bir dünyada mıyız?
II. Sözün mü hükmü azaldı artık? III. Günler ve yıllar niçin inanılmaz ölçüde kısa? IV. Kaç yaşındayım, hangi rüyadayım? V. Dönmez olsa dünya bir an, yine de akar mı kan? Numaralanmış cümlelerin hangisinde soru anlamı, soru sıfatıyla sağlanmıştır? A) I B) II C) III D) IV E) V.

7 D

8 4. (I) Gece, rutubetli toprak kokuyor. (II) Düşünceme sinen
bu koku beni başka dünyalara götürüyor. (III) Birçok dünya var şimdi. (IV) Ve ben o dünyalarla söyleşmekteyim. (V) Ona son ülke de senin olsun diyorum. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem işaret sıfatı, hem belgisiz sıfat kullanılmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V.

9 B

10 5. Bir sıfat tamlamasının sonuna -lı eki getirilir ve meydana
getirilen birlik bir adın sıfatı yapılır. Buna kurallı birleşik sıfat denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala örnek bir kullanım vardır? A) Adamın son derece güçlü ve sağlıklı bir görünümü vardı. B) Kot giymişti, başında sarı bir kovboy şapkası vardı. C) Bu, uzun boylu, kırk yaşlarında esmer bir Kızılderili'ydi. D) Kendisinin en eski dostu olduğunu söylemişti bana. E) Evli erkeklerin arasında gençlerin olması yanlıştır.

11 C

12 6. Aşağıdaki dizelerin hangisinde soru anlamı bir soru sıfatıyla sağlanmıştır?
A) Hangi düş, hangi dua unutturabilir mezarları? B) Tazeyken yanık et kokusu çarpar mı insanı? C) Vahşet niçin vahşetle açıklanmalı hep? D) İnmedi mi beklediğin, son kara trenden? E) Kimdi sana el sallayan geçen akşam?

13 A

14 7. Pantolonları yamalıklı, yırtık ayakkabılı, kirli yakalı çocuklar okula koşuyorlardı.
Bu cümlede altı çizili bölümlerin ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir? A) Üçü de kurallı birleşik sıfattır. B) Üçü de iyelik eki almıştır. C) Üçü de basit sözcüklerden oluşmuştur. D) Üçü de ad tamlamasıdır. E) Üçü de hal eki almıştır.

15 A

16 8. Niteleme sıfatları çekim eki aldığında adlaşmış sıfat olur ve adlaşmış sıfatlar da ad gibi tamlama kurabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat, bir ad tamlamasında tamlayan görevinde kullanılmıştır? A) Sesimiz bize hayatın güzelliklerini anlatmalı. B) Biri, yaşayabilmek için dövüşmek gerektiğini anlatmalı. C) Vakti saçlarından yakalayıp, günü gözlerinden öpmeli. D) İnsan, önünde durup uzun uzun çiçeklere bakmalı. E) Yabancıların sesini duymadığımız vakitlerde yaşıyoruz.

17 E

18 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut bir sıfat soyut bir adı nitelemiştir?
A) Üzgün gönüllerle şöyle haykırıyorlardı göklere. B) Özgürlüğün tadını dev dalgalar arasında arıyor. C) Bu gönül evinden hiç çıkmadı dışarıya. D) Coşkun bir denizdi rüyalarda gördüğü yer. E) Sonra, aşk sahiline vurmuştu gönül gemisi.

19 A

20 10. Bir sıfat tamlamasında adla sıfat yer değiştirir, ismin
sonuna -i (-si) getirilir ve meydana gelen birlik bir adın sıfatı olarak kullanılır. Buna da kurallı birleşik sıfat denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala göre oluşturulmuş bir kurallı birleşik sıfat vardır? A) Çileli bir dönemin öyküsünü anlatmıştı son romanında. B) Komşusu, beyaz sakallı, emekli bir bankacıydı. C) Perdeleri açık pencereden büyük bir park görünüyordu. D) Pencerenin aydınlık dikdörtgeninde, silik bir yazı dikkatini çekti. E) Sabahın serinliğinde, kimsesiz sokaklarda ağır ağır yürüdü.

21 C

22 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir ad birden çok sıfatla nitelenmiştir?
A) Bu suskun, çekingen çocuk tiyatroya orada tutulmuştu. B) Onu da yüksek bürokrat ve iyi bir hariciyeci yapmak istiyordu. C) Gücünü önce bu büyük sevgide aramak gerekir. D) O aynı zamanda bir inanç ve irade insanıdır. E) Onursuz adamdan, onurlu iş çıkmaz, derlerdi.

23 A

24 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ikileme" diğerlerinden ayrı bir tür ve görevde kullanılmıştır?
A) Dere, aşağılarda günün son ışıklarıyla pırıl pırıl yanıyordu. B) Nemli toprağı koklayıp ağır ağır avuçlarımdan boşalttım. C) Ardından, yeni aldığım iki araziyi döne döne dolaştım. D) Âdemoğlu dayalı döşeli odalarda yaşamayı her zaman tercih etmiştir. E) Yaşlı adam, muhtara bön bön bakarken birden sesini yükseltti.

25 D

26 13. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sıfat tamlaması özne görevinde kullanılmıştır?
A) Sen, bahçelerin güneşli kapılarından geçtin B) İnce bir ruh, kötülük önünde direnirdi C) Yüce güneşin tahtına sığınır ölümler D) Merhametli insanları unutmaz toplum E) Engin denizlerde çırpınır kuşlar, balıklar

27 B

28 14. Güzel adamdı babam Hafif kemerli kibar bir burun, geniş bir alın İnce, kumral bıyıklı hoş bir ağız Yukarıdaki dizelerde "bir" sözcüklerinin dışında kaç adet sıfat kullanılmıştır? A) B) C) D) E) 9

29 E

30 15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatına
yer verilmiştir? A) Simsiyah, ince bir tel vardı çocukların ellerinde B) Sonra kahvede sıcak bir şey içmiştim. C) Bir yatırın türbesinin yanında duraklamıştım. D) Kitapların içinde kurutulmuş menekşe yapraklan vardı. E) Bir kadın ve yanında iki çocuk pencerenin önünden geçmişlerdi.

31 A

32 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat ?
A) Alçaklar, hayatın karanlığından beslenmek ister. B) Korkaklar, kendi korkularını bulaşıcı hastalık gibi taşır. C) Sesi çıkması gereken birçok insan sesini kaybetti. D) Çocukların başlarını okşamalı, gençlere gülümsemeli E) Biri zalimlere "hayır" diye haykırmalı bir gün.

33 c

34 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) adlaşmış
sıfatı göstermek amacıyla kullanılmıştır? A) Öyküsünün oluşma serüvenini, nasıl öykü yazdığını anlatır. B) Edebiyat heveslisi genç, yazara çeşitli sorular sorar. C) Âmâ adam, birine bağırırken yazar da adamı düşünmeye başlar. D) Acaba kör etrafını havasından, gürültüsünden mi anlıyor? E) Sait Faik hiçbir okula, görüşe, inanca bağlı değildir.

35 B


"SIFATLAR TEST-1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları