Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SABANCI HOLDİNG YILLIK PAYLAŞIM TOPLANTISI 25 Şubat 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SABANCI HOLDİNG YILLIK PAYLAŞIM TOPLANTISI 25 Şubat 2010."— Sunum transkripti:

1 SABANCI HOLDİNG YILLIK PAYLAŞIM TOPLANTISI 25 Şubat 2010

2 2 Gündem Ekonomik Görünüm Sabancı Holding 2009 Yılı Değerlendirmesi 2010 Yılı ve İlerisi Finansal Tablolar

3 3 2009 Yılında Dünya Ekonomisi Zor Bir Dönemden Geçmiştir Dünya ekonomisi 2. Dünya savaşından beri ilk kez küçülmüştür  Gelişmiş ülkeler ve Asya Pasifik dışı gelişmekte olan ülkelerde resesyon  Asya Pasifik bölgesindeki gelişmekte olan ülkelerde büyüme hızında yavaşlama  Bazı endüstrilerdeki değişim süreci hızlanmıştır 4 çeyrek arka arkaya küçülmeden sonra dünya ekonomisi yeniden büyüme trendine girmiştir 2010 ve 2011 için büyüme beklentileri yukarı yönlü revize edilmektedir Özellikle gelişmiş ülke ekonomilerinde yapısal sorunlar sürdürülebilir büyümede riskler taşımaktadır  Artan bütçe açıkları  Yüksek işsizlik oranları  Yüksek borç miktarları

4 4 1980’den Beri Senede Ortalama %3.3 Büyüyen Dünya Ekonomisi 2009’da 2. Dünya Savaşından Beri İlk Kez Küçülmüştür Kaynak: IMF World Economic Outlook Database (Ocak 2010) Dünya ortalaması (2009) GSYIH % Reel büyüme -%0.8 Dünya’da Senelik Ekonomik Büyüme – IMF Beklentisi (%, 1980-2009T) 1980’den beri ortalama büyüme: %3.3

5 0.3% -2.2% -4.4% -3.4% ‘08 3.Ç ‘09 1.Ç ‘09 3.Ç -4.6% ‘09 2.Ç Senkronize Bir Şekilde Bütün Dünyada Yaşanan Ekonomik Durgunluk 2009’un Son Çeyreğinde Toparlanma İşaretleri Göstermeye Başlamıştır Dünya’da Son 5 Çeyrekte Gerçekleşen Ekonomik Büyüme ve 2009 4. Çeyrek IMF Beklentisi (%) Dünya ekonomisi ‘08 3.Ç ‘08 4.Ç ‘09 1.Ç 2.6% -2.4% -1.4% ‘09 3.Ç ‘09 4.Ç ‘09 2.Ç -0.2% -2.7% 1.3% Gelişmiş ülkeler -0.7% ‘09 4.Ç Gelişmekte olan ülkeler ‘08 3.Ç ‘08 4.Ç ‘09 1.Ç ‘09 2.Ç ‘09 3.Ç ‘09 4.Ç 6.5% 3.3% 1.7% 0.4% 1.0% 4.3% Kaynak: IMF World Economic Outlook Database (Ocak 2010) 5 ‘08 4.Ç Büyüme Asya / Pasifik ülkeleri kaynaklı

6 Yaşanan Kriz İle Birlikte Bazı Endüstrilerdeki Değişim Süreci Hızlanmıştır - Örnek Otomotiv Otomotiv üretiminde gelişmekte olan ülkelere kayış son 4 senede krizinde etkisiyle hızlanmıştır. −Gelişmiş ülkelerdeki artan talep −Ucuz maliyet yapısı Türkiye bu dönemde dünya üretimindeki payını %0.5 seviyelerinden %2 seviyelerine kadar çıkarmıştır 2009 yılında gelişmiş ülkelerdeki üretim %35-40’lar seviyesinde azalmasına rağmen gelişmekte olan ülkelerde düşüş bunun altında gerçekleşmiştir. 6 Kaynak: OICA Dünya Otomotiv Üretiminin Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelere Göre Kırılımı % Gelişmekte olan ülkeler Gelişmiş ülkeler

7 Orta Vade de Gelişmekte Olan Ülkelerin Global Büyümenin Tetikleyicisi Olmaları Beklenmektedir Gelişmiş Ülkeler Büyüme Beklentisi Gelişmekte Olan Ülkeler Büyüme Beklentisi Kaynak: IMF World Economic Outlook Database (Ocak 2010) GSYIH % Reel büyüme 7 Kriz öncesi 10 senelik büyüme: %2.7Kriz öncesi 10 senelik büyüme: %5.8

8 Özellikle Gelişmiş Ülkelerde Yaşanan Yüksek Bütçe Açıkları ve İşsizlik Oranları Global Büyümede Aşağı Yönlü Riskleri Oluşturmaktadır Son 4 sene İşsizlik oranları (%) 2006 sonu 2007 sonu 2008 sonu 2009 3. Çeyrek Kaynak: Amerikan Merkez Bankası, Eurostat, Japonya Merkez Bankası, IMF World Economic Outlook Database (Ocak 2010) 8 Bütçe Açıklarının GSMH’ye Oranı (%) 2008 2009B

9 9 2009 Yılında Türkiye Ekonomisi de Global Krizden Etkilenmiştir Global ekonomideki krizden etkilenen ülkemiz ekonomik aktivitede sert bir daralma ile 4 çeyrek arka arkaya küçülme yaşamıştır 2. çeyrekten itibaren devreye giren teşvik paketleri ve yoğun üretici kampanyaları ile ekonomik aktivitede toparlanma yaşanmıştır İyileşme ve büyüme hızı sektörlere göre değişim gösterecektir Artan bütçe açıkları ve yüksek işsizlik ülkemiz için de sürdürülebilir büyüme açısından çözüm bekleyen unsurlardır

10 10 2009’un ilk 9 aylık döneminde ekonomimiz %8.4 oranında küçülmüştür GSYIH % Reel büyüme Türkiye Ekonomisi Büyüme Oranları (%, 2000 – 2009 ilk 9 ay) 2000 %6.8 2001 -%5.7 2002 %6.2 2003 %5.3 2004 %9.4 2005 %8.4 2006 %6.9 2007 %4.7 2008 %0.9 2009 9 ay -%8.4 Kaynak : TUİK

11 İkinci çeyrekten sonra teşviklerin etkisiyle toparlanmaya giren ekonomimizde büyümenin eskiye oranla yavaş ve kademeli olması öngörülmektedir Kaynak : CNBC, TÜRKBESD 11 milyon adet Beyaz eşya satışları (2008-2009) Teşvik ve kampanya dönemleri 2007 ortalaması: 97.1 2008 ortalaması: 66.2 2009 ortalaması: 87.5 Teşvik dönemi CNBC “Tüketici Güven Endeksi” Gelişimi (2007 – 2009) Endeks -%25 %10 -%5 2008 2009

12 Kriz Sonrası Toparlanmanın Bazı Endüstrilerde Daha Hızlı Olması Beklenmektedir Elektrik Tüketimi Twh Elektronik Perakende Pazarı Milyar TL Gıda Perakende Pazarı (1) Milyar TL %6 Senelik büyüme %9 Senelik büyüme %8 Senelik büyüme (1): Organize ve organize olmayan toplam gıda pazarı büyüklüğünü içermektedir Kaynak : TEİAŞ, Teknosa, Planet Retail, Sabancı Analizi 12

13 Bazı Sektörlerde İse Büyümeye Rağmen Kriz Öncesi Seviyelere Erişmek Vakit Alacaktır Yurtiçi Çimento Tüketimi Milyar TL %4 Senelik büyüme Kaynak : TÇMB, Sabancı analizi Yurtiçi Lastik Satışı Milyon adet ~%4 Senelik büyüme 13

14 Kamu dengesindeki bozulma ve yüksek işsizlik oranı 2010 yılı için ekonomimizdeki çözüm bekleyen unsurlardır 10.4 Milyar TL 52.2 Milyar TL 9.4% 13.1% Bütçe Dengesi (Milyar TL)İşsizlik oranı (%) Kaynak : T.C. Maliye Bakanlığı, TUİK 14

15 15 Türkiye 2010 Yılı Beklentileri Kaynak : Sabancı Holding 2009t 2009 Reel Büyüme,%-6,0 TÜFE,% yıl sonu6,53 USD/YTL, yıl sonu1,506 EUR/USD paritesi1,434 Bütçe açığı/GSMH,%-5,6 Bono Faizi, yıl sonu,%9.0 Cari Denge/GSMH,%-2,3 2010t 3,8 7,5 1,58 1,35 -5.0 11,0 -3,7

16 16 Gündem Ekonomik Görünüm Sabancı Holding 2009 Yılı Değerlendirmesi 2010 Yılı ve İlerisi Finansal Tablolar

17 17 2009 Yılı Şirketlerimizin Mevcut Operasyonlarına Odaklandıkları ve Nakit Yaratan Karlılığı Hedefledikleri Bir Yıl Olmuştur Yatırımlarımızda ana işlerimizin sürekliliğini sağlayacak mecburi yatırımlara odaklanıldı İşletme sermayesinin etkin kullanımı hedeflendi Finansal borçlanmalar düşürüldü Satış, pazarlama ve genel yönetim giderleri gibi masraf kalemleri yakından takip edildi Faaliyetlerimizin mümkün olduğunca çok “nakit” yaratması sağlandı 2009 Yılı Öncelikleri

18 18 Şirketlerimize Destek Olarak Yönetim Platformları ile Grubumuzun Ortak Gücünden Sinerji Yaratmaya Devam Ettik Holding genelinde Yalın 6 Sigma projelerine devam edilmiştir. Bu projelerden 20 milyon TL getiri elde edilmiştir. Topluluk içi paylaşım kültürünün güçlenmesi ve çalışanlarımız arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak için “bilsebilse” isimli “Functional Networking” projesi hayata geçirilmiştir. Topluluk genelinde kriz döneminde etkin yönetim ve uygulamalar konusunda paylaşma ve öğrenme toplantıları düzenlenmiştir.

19 19 Grup İçinde İyi Uygulamaların Paylaşılması Amacı ile Başlatılan Sabancı Altın Yaka Ödülleri Yıl İçinde Verildi 2009 yılı içinde ilkini gerçekleştirdiğimiz “Sabancı Altın Yaka Ödülleri” topluluğumuz içinde karşılıklı iyi uygulamaların paylaşılması ve topluluğun gelişim ve sürdürülebilirliğini teşvik edilmesi amacıyla hayata geçirilmiştir 6 kategoride ödül verilmiştir Başarıya Katkı İşletme Sermayesi Yönetimi Mükemmellik Bireysel Performans Yönetimi Yalın 6 Sigma İnovasyon KategorilerKazanan firmalar

20 20 Sabancı Holding Yüksek Potansiyeli Olan İş Kollarına Odaklanmaya Devam Etmiştir Finans Enerji Perakende Çimento LTMO 326M$1,573M$ 5 Stratejik İş Kolunun Toplam Yatırımlardan Aldığı Pay Sabancı Holding Stratejik İş Kolları 5 SBU toplam yatırımlar ı

21 21 2009 Yılındaki Önemli Gelişmeler - I Sektör 2009 Yılı Gelişmeleri Banka Akbank risk yönetimi ve aktif kalitesinden taviz vermeden sağlıklı büyümesine devam etmiştir.  Sermaye yeterlilik oranı %20.6 ile global bankalar arasında en üst sıralarda yer almıştır (1)  Takipteki kredi oranı sektör ortalamasının oldukça altında kalarak %3.9 olarak gerçekleşmiştir (1) Enerji 3 milyon aboneye sahip BEDAŞ Ocak 2009’da devralınmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payının arttırılması hedefinde ilk adım olarak 30MW gücündeki Çanakkale Rüzgar Santralı’nın anahtar teslim anlaşması imzalanmıştır. Mevcut kurulu gücümüz (455MW) ile inşaat ve yatırım / mühendislik aşamasındaki lisanslı projelerimizin toplamı 3.200 MW kapasiteye ulaşmıştır. Sigorta Aksigorta karlı olmanın yanı sıra rekabetçi bir oyuncu olmak için yönetim kadrosu ve yapılanmasında değişikliklere gitmiştir. Sabancı Holding Aksigorta’nın iştiraklerini devralarak şirketi yalnızca sigortacılık faaliyetlerinin neticesini gösterir duruma getirmiştir Avivasa Bireysel Emeklilik pazarı fon büyüklüğünde %22 pazar payı ile lider konumunu devam ettirmiştir. 1: Eylül 2009 verileri

22 22 Çimento Çimento şirketlerimiz daralan ve %30 fazla kapasiteye ulaşan iç pazar koşullarında toplam ihracatlarını %50 arttırarak 4.5 milyon ton klinker ve çimento ihraç etmiş ve lider konumlarını sürdürmüşlerdir Her iki şirketimizde değer zincirindeki yatırımlarına devam etmiştir Sektör 2009 Yılı Gelişmeleri 2009 Yılındaki Önemli Gelişmeler - II Perakende Teknosa daralan pazarda müşteri bilinirliliği ve güveninde birinci olarak pazar payını 4 puan arttırmış, büyümesine 244 mağazaya ulaşarak devam etmiştir. CarrefourSA yıl içerisinde 4 hipermarket ile 54 süpermarket açarak toplam satış alanını 360,000m 2 ’ye ulaştırmış ve kuruluşundan beri en yüksek m 2 büyümesini gerçekleştirmiştir. 1: Şirket Değeri sermaye ve borçların toplamı olarak hesaplanmış kapanış ayarlamalarını kapsamamaktadır Lastik, Takviye Malz. ve Otomotiv Temsa tasarımı Temsa ARGE tarafından yapılan “Avenue” ile toplu taşıma segmentine girerek ürün gamını tamamlamıştır. Toyotosa şirketimizdeki payımızın ALJ Lubnatsi’ye satışı (143M USD) (1) ve kapanışı gerçekleşmiştir.

23 23 Gündem Ekonomik Görünüm Sabancı Holding 2009 Yılı Değerlendirmesi 2010 Yılı ve İlerisi Finansal Tablolar

24 24 Karbon Ekonomisi ve Çevresel Sürdürülebilirlik Gelecekte Bir Zorunluluk Haline Gelecektir Dünya Enerji üretimi kaynaklı CO 2 salım tahminleri Gt Baz senaryo (global iklimde 4- 6 o C artış) 450 ppm 1 senaryo (global iklimde 2 o C artış) Karbon ekonomisi ve sürdürülebilirlik gelecekte bireylerin gündelik alışkanlılarında, ülke ve firmaların ise sektörel odaklanmaları ile yönetim süreçlerinde şekillendirici rol oynayacaktır (1): PPM= “Parts per million”, atmosferdeki karbondioksit miktarını gösteren indikatör; Baz senaryoda bu rakamın 2030 yılında 1,000’e çıkması hesaplanmaktadır Kaynak: International Energy Agency “World Energy Outlook 2010”

25 25 Gelecekte Tüm Paydaşlarımıza Değer Yaratmak İçin Çevrenin ve Toplumun Sürdürebilirliğini Geliştirmeyi Amaçlıyoruz Çevre Ekonomi Toplum Sürdürebilir Gelişim Döngüsü Sürdürebilir Gelişim Sürdürebilirlik döngüsü çerçevesinde tüm paydaşlarımıza değer katacak yeni fırsatları hem mevcut işlerimizde hem de yeni iş kollarında değerlendirmekteyiz –Yenilenebilir Enerji Kaynakları oHidroelektrik oRüzgar –Atık yönetimi oKatı oSıvı

26 Rüzgar Enerjisinde Elektrik Üretimine Ek Olarak Değer Zincirindeki Diğer Fırsatları İncelemekteyiz 777 ~2,500 ~11,500- 12,500 ~9,000- 10,000 Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye rüzgar enerjisi kurulu kapasitesinde ciddi artış beklenmektedir ~1,000 10,000- 11,000 Türkiye ve bölgesel pazarlar için stratejik opsiyonları değerlendirmeye devam etmekteyiz MWMilyon $ Kapasitedeki artış ile rüzgar türbini pazarının şu ana kadar geldiği noktanın ~10 katı büyümesi mümkündür 26 Kaynak: EPDK, TÜREB, Sabancı Holding analizleri

27 Avrupa Birliği Uyum Süreci İle Birlikte Katı Atığın İşleme Tabi Tutulması Ciddi Bir Yatırım İhtiyacı Doğuracaktır 27 İşleme tabi olmayan bertaraf Düzenli depolama Düzensiz depolama Deniz, nehir göle atma İşleme tabi bertaraf Geri dönüşüm Yakma Gübre yapma Ülkelerin atık bertaraf şekilleri Türkiye’de atıkların %70’i hiçbir işleme tabii olmadan depolanmakta veya atılmaktadır AB 2020 yılına kadar evsel atıkların %50’sinin, inşaat ve endüstriyel atıkların da %70’inin geri dönüşüm ile işleme tabi tutulmasını zorunlu hale getirmiştir Sabancı Holding olarak çevrenin sürdürebilirliğini sağlayacak katı atık yönetimi fırsatlarını incelemekteyiz Not: Türkiye’de doğrudan satılan veya bağışlanan atıkların işleme tabi tutulduğu varsayılmıştır Kaynak: The Boston Consulting Group, TUİK %

28 Yönetim Süreçlerimizde de Çevresel Sürdürülebilirliğe Öncelik Veriyoruz 28 Sabancı Topluluğu çevre çalışmalarını yürütmek için örnek teşkil eden bir kurumsal & teknolojik alt yapı kurmuştur KURUMSAL ÇEVRE PLATFORMU KURUMSAL ÇEVRE PLATFORMU Sabancı Holding CEO’su (Başkan), İnsan Kaynakları Grup Başkanı, Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı, Kurumsal İletişim Direktörü ve SA Çevre Komitesi Başkanı “Steering Committee” olarak görev yapmaktadır ÇEVRE KOMİTESİ ÇEVRE KOMİTESİ Sabancı Holding ile 13 şirket’ten 34 uzman ve 5 alt çalışma grubu (Atık Yönetimi Hava Kalitesi Su Yönetimi Kimyasallar Endüstriyel Kirlilik) sürdürülebilir çevre yönetimi ve AB’ye uyum için çalışmakta ve Topluluk Görüşlerini ilgili sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumlarına iletmektedir ÇEVRE PORTALI ÇEVRE PORTALI Sürdürülebilirliğin gereklerine cevap veren şeffaf sistematik bir teknolojik altyapıda hazırlanan portalde “Global Reporting Initiative” protokolleri kullanılarak çevresel performansımız işletme, şirket, sektör ve Topluluk bütününde izlenmektedir

29 29 Gündem Ekonomik Görünüm Sabancı Holding 2009 Yılı Değerlendirmesi 2010 Yılı ve İlerisi Finansal Tablolar

30 2010 Yılı Şirketlerimizin Yeniden Karlı Büyümeye Başlayacağı Bir Yıl Olacaktır 30 2010 yılının ekonomimiz ve şirketlerimiz için belirsizliğin göreceli olarak daha az olacağı bir yıl olmasını bekliyoruz. 30 Mecburi yatırımlara odaklanma Nakit yaratılmasına öncelik İşletme sermayesi optimizasyonu Faaliyet giderlerinde tasarruf tedbirlere devam

31 31 2010 Yılında Konsolide Net Satışların %6 Artması Planlanmıştır 20 21 19 (Milyar TL) %2 %6

32 32 2010’da Konsolide Faaliyet Kârının 4.0 Milyar TL’ye Ulaşması Beklenmektedir 3.9 4.0 2.7 (Milyar TL) %47 %3

33 33 2010 Yılında 1 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirilmesi Planlanmıştır (Milyar $)

34 34 2010 Yılında 1.6 Milyar Dolar Yatırım Planlanmıştır 1.1 1.6 0.8 (Milyar $) %40 %46

35 35 2009 Yılı Sonunda Toplam Aktiflerimiz 105 Milyar TL’ye Ulaşmıştır 101 105 79 (Milyar TL) %28 %4

36 36 2010 Yılında Personel Sayımız 58,000 Kişiye Çıkacaktır 50,900 55,200 58,000 %8 %5

37 2010’da Tüm Paydaşlarımıza Değer Yaratmaya Devam Edeceğiz. Teşekkür ederiz


"SABANCI HOLDİNG YILLIK PAYLAŞIM TOPLANTISI 25 Şubat 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları