Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yeni Dünya Düzeninde Sürdürülebilir Ekonomi ve Küresel İklim Değişikliği Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yeni Dünya Düzeninde Sürdürülebilir Ekonomi ve Küresel İklim Değişikliği Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği."— Sunum transkripti:

1 Yeni Dünya Düzeninde Sürdürülebilir Ekonomi ve Küresel İklim Değişikliği Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü kadioglu@itu.edu.tr

2 ENERJİ EKONMİK KRİZ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ekonomik krizin yanına bir de giderek daralan kaynaklar ve değişen iklim!

3 Kapsam 1.Küresel İklim Değişikliği 2.Sosyo-Ekomonik Etkileri 3.“Sürdürülebilir Kararlı Kalkınma/Kalkınmama” 4.Sonuç ve Öneriler

4 Risk 1.Küresel İklim Değişikliği

5 Doğal iklim değişiminin nedenleri bu gün  O-18 Son 750 bin yıl “İnsanlar yeryüzünden silinmedikçe bir daha Buz Çağı olmayacak” James E. Hansen

6 Endüstriden gelen karbon dioksit emisyonları

7 Arazi değişiminden gelen karbon dioksit emisyonları Dünya Nüfusu

8 Son 150 ve gelecek 100 yıl gelecek 100 yıl

9 Future Simulation (A2 [2071-2100] minus RF [1961-1990]): Temperature Arş.Gör. Barış ÖNOL, 2007. İTÜ Meteoroloji Müh. Bölümü 2100, Sıcaklıkta Değişim

10 Future Simulation (A2 minus RF): Precipitation Arş.Gör. Barış ÖNOL, 2007. İTÜ Meteoroloji Müh. Bölümü 2100, Yağışta Değişim

11 Risk 2. Sosyo-Ekonomik Etkileri

12 Ölüm Riskinde Artış (Erken Hasat) SAĞLIK

13 ORMAN

14 SU KAYNAKLARI 20202080

15 KIYI ALANLARI

16 TARIM

17 AFETLER Şiddet Sıklık Sıcak Hava Dalgası Sel Şiddetli Yağış/Sel Kuvvetli Rüzgar Su Kaynakları Toplum Tarım Enerji Kentler Çok-sektörlü risk yönetimine ihtiyaç var Kuraklık Ulaşım Afetler biçok sektörü etkiler! Tehlike, savunmazsızlık, maruziyet ve risk artıyor IPCC 4AR Maryam Golnaraghi, Ph.D. Chief of Disaster Risk Reduction Programme, WMO Istanbul, 11-12 October 2010

18 Risk 3. “ Sürdürülebilir Kararlı Kalkınma”

19 Afetlerden Dolayı Katlanan ekonomik kayıplar On yıllık karşılaştırma: 1960‘lar ile son 10 yılın (1995-2004)* karşılaştırması 3 x daha fazla afet sayısı 9 x daha yüksek ekonomik kayıplar 15 x daha fazla sigortalı kayıplar * Enflasyona göre düzeltilmiştir

20 1950-2004 yılları ekonomik ve sigortalanmış kayıp trendleri

21 1990’larda afetlerden dolayı görülen küresel ekonomik kayıplar 608 milyar $ ‘dan daha fazla oldu. 21. Yüzyılda meteorolojik afetlerden dolayı olacak kayıpların önemli ölçüde artacağı bekleniyor. Örneğin, 2050 yılına kadar ekonomik kayıpların yılda 300 $ milyara ulaşması bekleniyor İklim Değişiminin Afetlere Olası Etkileri

22 22World Meteorological Organization Gelişmekte olan ülkeler afetlerden en şiddetli etkilenen ülkelerdir

23 Afet yönetimi bir sürdürebilir kalkınma problemidir; sadece arama ve kurtarma değil.. Afetlerin etkisi

24

25 Kadıoğlu, M, and A. Durmayaz, 2001: Impact of climate change on the residential heating energy requirement and fuel consumption in Istanbul, ECOS ’ 1 First International Conference on Applied Thermodynamics, Istanbul, July 4-6, 2001. Yıllık toplam ısıtma enerjisi talebindeki değişim yüzdeleri İstanbul

26 Durmayaz, A. And Kadıoğlu, M., 2001: Assessment of the impact of global warming on the residential cooling energy requirement in Adana. 4th International Thermal Energy Congress. Yıllık toplam soğutma enerjisi talebindeki değişim yüzdeleri Adana

27 Türkiye’de iklim değişikliğini, afetleri ve onların sosyo-ekonomik etkilerini dikkate almadan sürdürülebilir bir kalkınma gerçekleştirmek mümkün değildir

28 19901995200020052007 Enerji 132,13160,79212,55241,45288,33 Endüstriyel İşlemler 13,0721,6422,2325,3926,18 Tarımsal Faaliyetler 18,4717,9716,1315,8226,28 Atık 6,3920,3129,0429,7531,85 Toplam170,06220,72279,96312,42372,64 1990 yılına göre artış yüzdesi- 29,864,683,7119,1 Sektörlere göre toplam seragazı emisyonları (milyon ton CO 2 eşdeğeri) Türkiye’de Enerji Talebi Türkiye’de CO 2 Kaynakları

29 1990 2007 2000 Türkiye enerjide % ≈75 dışa bağımlı, kişi başına CO 2 miktarı, Dünya ortalamasının üzerinde ve çok hızlı yükselmekte!

30 En temiz enerji? enerji yoğunluğu

31 “Aşırı borçlanma, vb yöntemler ile gerçekci olmayan ekonomik büyüme hedefleri ekonomik krizlerin ve iklim değişikliğinin başlıca nedenidir”

32 4. Sonuç ve Öneriler

33 “Barış için geldik. Çöplük nerede?”

34 Yeni teknolojinin geliştirilmesi mi!

35 Afet Yönetim Sistemi 1 2 3 4 Müdahale Hazırlık İyileştirme Zarar Azaltma Risk yönetimi Kriz yönetimi Düzeltme Koruma Tahmin ve Erken Uyarı Yeniden yapılanma Etki Analizi Afet

36 Zarar Görme Oranları http://www.physorg.com/news113671129.html Zarar Verme Oranları Küresel İklim Değişimini Ülkelere Küresel iklim değişimi problemi, bir etik sorundur...

37 1. Zarar ve ziyan için sorumluluk 2. Atmosferik Hedefler 3. Emisyon Azaltmanın Paylaştırılması 4. Bilimsel Belirsizlik 5. Ulusal Ekonomilere Maliyeti 6. Bağımsız olarak harekete geçme 7. Yeni Teknoloji Potansiyeli 8. Prosedürel Adalet 9. İnsan Hakları Çözüme Etiksel Yaklaşımlar

38 Kyoto Protokolünün Önerdiği Politikalar ve Önlemler Enerji verimliliğinin artırılması Yenilenebilir enerjinin geliştirilmesi Sürdürülebilir tarımın desteklenmesi Metan emisyonlarının geri kazanılması Sera gazı yutaklarının korunması ve yaygınlaştırılması Emisyonların azaltılması Emisyonların azaltılması SGE’lerin yüzde 20 azaltılmasının maliyetinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla’nın % 1’inden az olacağı hesaplanıyor. Yani, ortalama 6 aylık ekonomik büyümeden vazgeçmek anlamına geliyor. Dünya üzerindeki ekonomilerin sonsuza kadar büyümesi de mümkün değil!

39 Özet: 1. Ekonomik krize rağmen küresel iklim değişikliği ile mücadele etiksel bir zorunluluktur. 2. Küresel iklim ile mücadele sanıldığı kadar pahalı ve iş alanı daraltıcı değildir. 3. Aşırı borçlanma, vb yöntemler ile gerçekci olmayan ekonomik büyüme hedefleri ekonomik krizlerin ve iklim değişikliğinin en büyük nedenidir…

40 Sonuç olarak: Çözüm, küçülen ya da büyüyen değil "kararlı ekonomi" politikaları. Yani tüketim ve ekonomik büyümenin eşitlendiği bir "sürdürülebilir kararlı kalkınma" politikası, hem ekonomik krizlerin ortaya çıkmasını, hem de doğal kaynakların aşırı tüketilmesini engelleyebilir Bunun için de: Bilmek yetmez; uygulamalıyız. İstemek yetmez; yapmalıyız. (Goethe) (Goethe)


"Yeni Dünya Düzeninde Sürdürülebilir Ekonomi ve Küresel İklim Değişikliği Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları