Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

2 SAĞLIK KURULUŞU ATIKLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN MEVZUAT Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (05.07.2008 – 26927 R.G) Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.03.1991 – 20814 R.G.) Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (24.08.2011 – 28035 R.G.) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (22.07.2005 - 25883 R.G.) Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.03.2005 - 25755 R.G.) ve diğer ilgili Özel Atık mevzuatı… 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

3 KAPSAM taşınması bertaraf edilmesi 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması geçici depolanması

4 GENEL İLKELER 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Tıbbi, tehlikeli ve evsel atıkların oluşumunun ve miktarının kaynağında en aza indirilmesi esas olup; tıbbi atıkların alıcı ortama verilmesi yasaktır. Tıbbi atıkların tehlikeli ve evsel atıklar ile karıştırılmaması, kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması, bertarafı esastır. Tıbbi atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve bozulmadan doğan zararlardan dolayı tıbbi atık üreticileri, taşıyıcıları ve bertarafçıları kusur şartı olmaksızın sorumludurlar. Tıbbi atık üreticileri atıklarının bertarafı için gerekli harcamaları karşılamakla yükümlüdürler. Tıbbi atıkların yönetiminden sorumlu kişi, kurum/kuruluşlar, bu atıkların çevre ve insan sağlığına olabilecek zararlı etkilerinin azaltılması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Tıbbi atık yönetimiyle ilgili personelin periyodik olarak eğitimden ve sağlık kontrolünden geçirilmesi esastır.

5 Yönetmelik ile; -Bakanlık ve Mülki Amirlere görev ve yetkiler -Tıbbi Atık Üreticileri ve Belediyelere yükümlülükler verilmiştir. 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

6 BAKANLIK; 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ – Programvepolitikalarısaptamak,uygulamayayönelikişbirliğive koordinasyonu sağlamak, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği  2006/7 sayılı Genelge  2006/25 sayılı Genelge  2008/9 sayılı Genelge  2010/17 sayılı Genelge – Tıbbi atıkların yönetimiyle ilgili faaliyetlerin denetimini yapmak, – Tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerine çevre lisansı vermek.

7 – Tıbbi atıkların yönetimiyle ilgili bütün faaliyetlerin denetimini yapmak, aykırılık halinde yaptırım uygulamak, – Oluşan, toplanan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını temin etmek, değerlendirmek ve yıl sonunda rapor halinde Bakanlığa göndermek, 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ – Tıbbiatıktaşıma denetlemek, araçlarınataşımalisansıvermek,faaliyetlerini – Tıbbiatıklarıntoplama,taşımavebertarafücretiniMÇKaracılığıyla belirlemek, – Bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesislerini denetlemek, aykırılık halinde yaptırım uygulamak. MÜLKİ AMİRLER;

8 FAALİYETLERİ SONUCU ATIK OLUŞUMUNA NEDEN OLAN SAĞLIK KURULUŞLARI KÜÇÜK MİKTARDA ATIK ÜRETEN SAĞLIK KURULUŞLARI Üniversite hastaneleri ve klinikleri, Genel maksatlı hastaneler ve klinikleri, Doğum hastaneleri ve klinikleri, Askeri hastaneler ve klinikleri. Sağlık merkezleri, tıp merkezleri, dispanserler, Ayakta tedavi merkezleri, Morglar ve otopsi merkezleri, Hayvanlar üzerinde araştırma ve deneyler yapan kuruluşlar, Bakımevleri ve huzurevleri, Tıbbi ve biyomedikal laboratuarlar, Hayvan hastaneleri, Kan bankaları ve transfüzyon merkezleri, Acil yardım ve ilk yardım merkezleri, Diyaliz merkezleri, Rehabilitasyon merkezleri, Biyoteknoloji laboratuvarları ve enstitüleri, Tıbbi araştırma merkezleri. BÜYÜK MİKTARDA ATIK ÜRETEN SAĞLIK KURULUŞLARI Sağlık hizmeti verilen diğer üniteler (muayenehaneler, diş ve ağız sağlığı muayenehaneleri vb), Veteriner muayenehaneleri, Akapunktur merkezleri, Fizik tedavi merkezleri, Evde yapılan tedavi ve hemşire hizmetleri, Güzellik, kulak delme ve dövme merkezleri, Eczaneler, Ambulans hizmetleri, Hayvanat bahçeleri. ORTA MİKTARDA ATIK ÜRETEN SAĞLIK KURULUŞLARI 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

9 SAĞLIK KURULUŞLARINDAN KAYNAKLANAN ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

10 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI) Ünite içi atık yönetim planını hazırlamak ve uygulamak atıkların kaynağında ayrı toplanması, kullanılacak ekipman ve araçlar, atık miktarları, toplama sıklığı, geçici depolama sistemleri, toplama ekipmanlarının temizliği, dezenfeksiyonu, kaza anında alınacak önlemler, sorumlu personel ve eğitimleri. 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

11 Tıbbi Atıklar Evsel Atıklar Ambalaj AtıklarıTehlikeli Atıklar Atıkları kaynağında ayrı toplamak TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI) 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

12 Tıbbi Atıkların Toplanmasında kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır. -yırtılmaya, delinmeye, patlamaya vetaşımaya dayanıklı; -orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden üretilmiş, -sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz, -çift kat kalınlığı 100 mikron, -en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, -üzerinde “Uluslar arası Biyotehlike” amblemi ve “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresi bulunan Kesici-Delici Atıkların Toplanmasında plastik veya aynı özelliklere sahip kartondan yapılmış kutu veya konteynerler kullanılır. -delinmeye,yırtılmaya,kırılmayavepatlamaya dayanıklı, -su geçirmez, -açılması ve karıştırılması mümkün olmayan, -üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT!KESİCİveDELİCİTIBBİATIK”ibaresi bulunan 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)

13  Torbalar ve biriktirme kapları en fazla ¾ oranında doldurulur,  Torbaların ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ  Doldurulan biriktirmekaplarınınağızlarıkapatılırvekırmızıplastik torbalara konur.  Dolu tıbbiatıktorbalarıvekesici-deliciatıkkaplarıhiçbirsuretle sıkıştırılmaz, torbasından çıkarılmaz, açılmaz, boşaltılmaz ve başka bir kaba aktarılmaz.  Bu torbalar ve kaplar hiçbir şekilde geri kazanılmaz ve tekrar kullanılmaz. TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)

14 Ayrı toplanmış atıkları bu iş için tahsis edilmiş araçlar ile ayrı ayrı taşımak 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

15 Tıbbi atık torbaları, sağlık kuruluşu içinde özel araçlar ile toplanırlar. -tekerlekli ve kapaklı, -paslanmaz metal, plastikveyabenzeri malzemeden yapılmış, -keskin kenarları olmayan, -temizlenmesi, dezenfeksiyonu kolay, -sadece bu iş için ayrılmış, -turuncu renkli, -üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ve “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunan. 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)

16 Atıkları geçici depolamak 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

17 20 ve üstü yatağa sahip sağlık kuruluşları -iki bölmeli (evsel+tıbbi), -en az 2 günlük atık kapasiteli, -temizlenmesi kolay malzeme ile kaplı, -yeterli aydınlatma ve pasif havalandırması bulunan, -dışa açılan veya sürmeli kapıları olan, -tıbbi atıkların konulduğu bölmenin kapıları turuncu renkli, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ve “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunan, -araçların rahat ulaşabileceği yerde, yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerlerden uzak, -evsel nitelikli atıkların konulduğu bölmede kanalizasyona bağlı ızgaralı bir drenaj sistemi ve bölmenin kolaylıkla temizlenebilmesi için basınçlı bir su musluğu bulunur. 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)

18 20 ‘den az yatağa sahip sağlık kuruluşları -en az 2 günlük atık kapasiteli, -kilitlenebilir kapaklı, -dik köşeler içermez, kesişen yüzeyler yumuşak dönüşlerle birbirine birleşir, -dış yüzeyi turuncu renkli, - üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ve “Dikkat! Tıbbi Atık” ibaresi bulunur, -yoğun insan ve hasta trafiğinin olduğu yerler ile gıda depolama, hazırlama ve satış yerlerinden uzakta bulunmalıdır, -her gün veya herhangi bir kazadan hemen sonra temizlenir/dezenfekte edilir. 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)

19 Görevli personeli eğitmek/eğitimini ve özel giysilerini sağlamak 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

20 Atıkların taşınmasıyla görevli personel, turuncu renkli özel elbise giyer. -eldiven -koruyucu gözlük -maske -çizme Tıbbi atıkların -toplanması, -taşınması, -geçici depolanması, -yarattığı sağlık riskleri, -neden olabilecekleri yaralanma ve hastalıklar, -birkazaveyayaralanmaanındaalınacak tedbirler konusunda eğitime tabi tutulur. 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Personelin eğitimi sağlanır. TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)

21 İl mahalli çevre kurulu tarafından tespit edilen tıbbi atık bertaraf ücretini bertaraf eden kurum ve kuruluşa ödemek 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

22 TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)  Oluşan tıbbi atık miktarını düzenli olarak kayıt altına almak ve yıl sonu itibari ile Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) göndermek 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Tıbbi atık miktarı

23 Tıbbi atıkların geçici atık depolarından bertaraf tesislerine taşınması sırasında Ulusal Atık Taşıma Formunun kullanılması zorunludur. Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan (c) bölümünde belirtilen ünitelerden kaynaklanan tıbbi atıkların taşınması sırasında ulusal atık taşıma formu kullanılması şartı aranmaz; ancak tıbbi atıkların bu ünitelerden alınması esnasında tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu kullanılması zorunludur. Ulusal Atık Taşıma Formlarının kullanılmasında ve tıbbi atık taşıma lisansı alınmasında, 18.01.2013 tarihli ve 28532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıkların Karayoluyla Taşınmasına İliş kin Tebliğ ’in ilgili maddelerinde belirtilen esaslara uyulur. 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI)

24 Taşıma işlemi yapılacak araçlarda atık taşıma formu bulundurulması zorunludur. Ulusal Atık Taşıma Formları atık üreticisi tarafından il gil i Val il ikten (Çevre ve Şehirc il ik İl Müdürlüğ ü) temin edilir. Form 4 Nüshadan oluşur A, B, C, D, E (Uluslararası Taşıma için kullanılır) A ve C nüshaları 2şer adet TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ (SAĞLIK KURULUŞLARI) C 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ BACD

25 BELEDİYELER Tıbbi atık yönetim planını hazırlamak, uygulamak ve halkın bilgilenmesini sağlamak; 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ hizmet verdikleri sağlık kuruluşları, bu kuruluşların tıbbi atık miktarları, geçici depolama sistemleri, toplama ve taşınmada kullanılacak ekipman ve araçlar, toplama rotaları, araç temizleme ve dezenfeksiyon, kaza anında alınacak önlemler, yapılacak işlemler, sorumlular ve eğitim, tıbbi atıkların bertarafında uyguladıkları sistemler,

26 BELEDİYELER Tıbbi atıkları sağlık kuruluşlarından alarak bertaraf tesisine taşımak / taşıttırmak ( Büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise belediyeler sorumludur.) Tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı almak 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

27 BELEDİYELER Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermek 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

28 BELEDİYELER Görevli personeli eğitmek/eğitimini ve özel giysilerini sağlamak 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

29 BELEDİYELER Tıbbi Atık Miktarı Sağlık kuruluşlarından toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarını kayıt altına almak ve yıl sonu itibari ile Valiliğe (İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü) göndermek 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

30 BELEDİYELER Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmek Kuracakları tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri için çevre lisansı almak 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

31 TIBBİ ATIKLARIN BERTARAFI Sterilize edilen tıbbi atıklar evsel atık düzenli depolama alanlarında depolanarak bertaraf edilir Sterilizasyon Y a k m a 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

32 – Tıbbi atıklar yakılarak bertaraf edilebilir. Yakma sistemleri büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde belediyeler veya bunların yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından kurulur ve işletilir. – Ülkemizdeki tek yakma tesisi olan İZAYDAŞ Kocaeli İlinde faaliyet göstermekte olup, patolojik atıkların bertarafını yapmaktadır. 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK KURULUŞLARI tarafından MÜNFERİT YAKMA TESİSİ KURULAMAZ ve İŞLETİLEMEZ! YAKMA

33 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ – Yakmaişlemine tabitutulacakatıklariçinde büyükmiktarlardagenotoksikatıkmevcutsa, sıcaklığın en az 1100 ◦C olması zorunludur. – Yakılacak tıbbiatıklariçindetermometreler, kullanılmışpiller/bataryalar,civavekadmiyum içerenatıklar,radyolojik basınçlı kaplar bulunmaz. atıklar,ampullerve – Tıbbiatıkların yakılarak bertaraf edilmesinde, 06.10.2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yöne tm e liği n Atıkl arın Yakılm asınaİlişkin belirtilen ilgilimaddelerinde esaslara uyulur.

34 – Tıbbi atıkların bertarafında alternatif bir teknolojidir. – Bakteri sporları dahil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, kimyasal, mekanik metotlar veya radyasyon yoluyla tamamen yok edilmesi veya bu mikroorganizmaların seviyesinin %99,9999 oranında azaltılması olarak tanımlanır. 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ STERİLİZASYON

35 – Enfeksiyöz atıklar ile kesici-delici atıklar sterilizasyon yöntemi ile zararsız hale getirilebilirler. Zararsız hale getirilen atıklar, evsel atık depolama alanlarında depolanarak bertaraf edilebilirler. – Patolojikatıklarilekimyasalmaddeler,genotoksik/sitotoksikajanlar, radyolojik atıklar ve basınçlı kaplar sterilizasyona tabi tutulamaz. – Sterilizasyon sistemleri büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise belediyeler veya bunların yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından kurulur ve işletilir. 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ STERİLİZASYON SAĞLIK KURULUŞLARI tarafından MÜNFERİT STERİLİZASYON TESİSİ KURULAMAZ ve İŞLETİLEMEZ!

36 GEÇİCİ ATIK DEPOSU Atıkların işleme tabi tutulmadan önce güvenli bir şekilde depolanabileceği kapalı bir mekandır. Kapı (dışadoğruaçılan/sürmeli, turuncu renkli, amblem) En az iki günlük kapasite İç yüzeyi özel malzeme ile kaplı Soğutma tertibatı (+4 ºC) Pasif havalandırma STERİLİZASYON TESİSLERİNİN BÖLÜMLERİ 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

37 STERİLİZASYON TESİSLERİNİN BÖLÜMLERİ STERİLİZASYON ÜNİTESİ Mekanikgüvenlikveperformansaçısındanuluslar arası standartlara uygunluk Atık parçalama mekanizması Yardımcı üniteler(buharkazanı,kompresör,su yumuşatma ünitesi ) 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

38 STERİLİZASYON TESİSLERİNİN BÖLÜMLERİ STERİLİZASYON İŞLEMİNİN KONTROLÜ Kimyasal indikatörler (renk değişikliği) Biyolojik indikatöler (Bacillus stearothermophilus, Bacillus subtilisMinimum 4 log10-6 log10azalma) Rutin testler (haftalık, altı aylık) 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

39 STERİLİZASYON TESİSLERİNİN BÖLÜMLERİ Kayıt (Miktar, Basınç, Sıcaklık, Süre, Testler) Konteyner/araç yıkama-dezenfeksiyon ünitesi (Konteynerler ve araçlar günde en az bir kere dezenfekte edilir) İdari bölümler (Büro, Laboratuvar, Yemekhane, Soyunma odası, WC-duş) 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

40 UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER - EDİRNE 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

41 UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER - BURSA 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

42 UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER - AYDIN 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

43 UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER - DENİZLİ 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

44 UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER - ZONGULDAK 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

45 ÇEVRE LİSANSI 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ – Yakma sistemleri ve sterilizasyon sistemleri büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer yerlerde ise belediyeler veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından kurulur ve işletilir. – Tıbbi atık sterilizasyon ve/veya bertaraf tesisi kurmak ve işletmek isteyen kişi, kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan çevre lisansı almak zorundadır. – Çevre lisansı alınması işlemlerinde Çevre Kanununca Alı nm ası Gereken İzin ve Lisanslar Hakk ında Yöne t m e lik hükümleri uygulanır. – Çevre lisansı almış olan tesis işletmecileri tesisin işletme koşulları, tesisle ilgili ölçümler ve mevzuata uygun çalıştığına ilişkin bilgi ve belgeleri içeren raporları Bakanlığın belirleyeceği periyotlarda Bakanlığa sunmakla yükümlüdür.

46 2010/17 SAYILI GENELGE VE UYGULAMALARI 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ – Sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıklar diğer atık türlerinden daha yüksek oranda enfeksiyon riski taşırlar. – Tıbbi atıkların yetersiz ve uygunsuz muamelesi, ciddi halk sağlığı sonuçları oluşturduğu gibi çevre üzerinde de olumsuz etkiler yapmaktadır. – Güvenli tıbbi atık yönetimi, çevre ve insan sağlığının korunmasında önem arz etmektedir.

47 2010/17 SAYILI GENELGE VE UYGULAMALARI 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ – 26.03.2010 tarihli ve 27533 sayılı Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’in 9 uncu maddesi 2 nci fıkrasının (c) bendi gereğince enfeksiyon yapıcı olarak tanımlanan, herhangi bir ön işleme tabi tutulmamış tıp ve veterinerlik kuruluşlarından kaynaklanan tıbbi atıkların düzenli depolama alanlarına kabul edilmesi yasaklanmıştır. – Bu nedenle tıbbi atıkların yakılarak bertaraf edilmesi ya da sterilizasyon işlemine tabi tutularak zararsız hale getirilmesi gerekmektedir.

48 2010/17 SAYILI GENELGE VE UYGULAMALARI 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ – Mevcut sterilizasyon tesislerinin Ülke geneline yaygınlaşması gayesi ile 05 Kasım 2010 tarihinde 2010/17 sayılı genelge yayımlanmıştır. – Taşıma maliyetleri ve tesis kapasiteleri göz önüne alınarak Genelgenin EK-1’inde “Tıbbi Atık Gönderecek İller” ile bu illerin tıbbi atıklarını alacak olan “Tıbbi Atık Alacak İller” listelenmiştir. – Genelgenin EK-2’sindeTıbbiAtıkSterilizasyonTesisiKurması Gereken İller listelenmiştir.

49 2010/17 SAYILI GENELGE VE UYGULAMALARI 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ – Genelge ileÜlkemizdekurulubulunansterilizasyon kuruluncaya kadar faaliyette bulunması istenmiştir. – Yapılan planlamakapsamı uygun dışında sterilizasyon belediyelerin tesislerini kendilerine belirleyerek tesislerle sağlanmıştır. dahadaha Bakanlığınonayınıalmakkaydıilebu desözleşmeyapabilmelerineolanak tesislerinindiğerilveilçelerintıbbiatıklarınıda toplayacakşekilde,buillerdesterilizasyontesisleri

50 TIBBİ ATIKLARIN YÖNETİMİ Sterilizasyon tesislerinin bulunduğu iller (Haritada sterilizasyon tesisinin bulunduğu il ile aynı renkte gösterilen illerin tıbbi atıkları ilgili sterilizasyon tesisine gönderilmektedir.) Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Eğiticilerin Eğitimi Programı 28-29-30/04/2014 ZONGULDAK24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

51 İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre Yönetimi ve denetimlerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü Telefon: 0 232 3416800 Faks: 0 232 3416536 TEŞEKKÜRLER 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE V ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ


"TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 24-25/11/2014 --- İZMİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları