Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tanrının en değerli armağanı olan hayat, çok defa hemşirenin ellerine terk edilmiştir. FLORENCE NİHGTİNGALE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tanrının en değerli armağanı olan hayat, çok defa hemşirenin ellerine terk edilmiştir. FLORENCE NİHGTİNGALE."— Sunum transkripti:

1 T.C. HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HAZIRLAYAN: HEMŞİRE MELAHAT ÇERKEZ Nisan 2011

2 Tanrının en değerli armağanı olan hayat, çok defa hemşirenin ellerine terk edilmiştir FLORENCE NİHGTİNGALE

3

4 Şiddet "Gücün ya da fiziksel kuvvetin; tehdit yoluyla ya da gerçekte; fiziksel zarar, ölüm, psikolojik zarar, gelişme engeli ya da yoksunluğa neden olacak şekilde; kendine, bir başkasına ya da bir grup veya bir topluma karşı niyetli biçimde kullanılmasıdır" Dünya Saglık Örgütü 2002

5

6 Şiddetin çeşitleri Fiziksel: Vurma, tekmeleme, yakma, silahla yaralama ve öldürme…gibi Sosyal: Yakınları ile görüşmeyi yasaklama, evden çıkmama, zorla evlendirme… gibi Ekonomik: Zorla parasını alma, zorla çalıştırma ya da çalıştırmama… Sözel/Duygusal: Aşağılama, küfür, tehdit, alay etme, uzun süreli küsme…gibi Cinsel: Tecavüz, istemediği cinsel ilişkiye zorlama, kadınlığı/erkekliği ile alay etme…gibi

7 Şiddetin Nedenleri İdeolojik Sosyolojik Kültürel Psikopatolojik
Biyolojik

8 SAĞLIK ÇALIŞANLARI DÜNYANIN HERYERİNDE ŞİDDETE MARUZ KALMAKTADIR.

9 Avrupa’da çalışma yaşamına ilişkin sorunlar içinde şiddetin yeri;
Stres = % 28 (yaklaşık 40 milyon çalışan). Aşırı yorgunluk= % 23 Fiziksel şiddet= % 4 (yaklaşık 5,7 milyon çalışan). 1,000,000’dan fazla iş günü kaybı (2000, Avrupa Çalışma ve İnceleme Raporu

10 Şiddet büyüyen bir sağlık sorunudur
Yıllık şiddet saldırısı oranı sağlık çalışanında 8.3’dür Diğer çalışma alanlarında ise bu oran 2 dir. Kayda geçirilmemesi nedeniyle bu oranın daha da yüksek olduğu düşünülmektedir Violence Prevention in Health Care Settings

11 Kimler şiddet mağduru Hemşireler ve ebeler Acil servis çalışanları
Psikiyatri servisi çalışanları Yalnız çalışan sağlıkçılar

12 Ülkemizde şiddet ; % 51.1 psikolojik şiddet ve tehdit
En çok şiddete maruz kalan meslek gurubunun başında hemşireler geliyor. Rapora göre, kadınlar uğradıkları kötü muamelenin ardından bir sonuca ulaşamayacakları görüşüyle hiçbir şey yapmamayı tercih ediyor. Kadına uygulanan şiddet türleri arasında en çok dayak ve hakaret göze çarpıyor. Saglık ve Sosyal Hizmet Çalısanları Sendikası 39 ilden 1771 kisi

13 Acil servis çalışanları
İstanbul'daki 10 büyük kurumun acil servislerinde çalışan 213 kişi ile yüz yüze görüşme % 98'i sözel şiddete, %36'sı fiziksel şiddete, %11'i ise cinsel tacize maruz kalıyor. Sağlık personelinin %97'si ise bu şiddetten korunmaya yönelik herhangi bir eğitim almadığını belirtiyor.

14 ŞİDDET GÖREN KİŞİNİN YAŞADIKLARI;
Aşırı korku, ani seslere karşı aşırı tepki,yalnız sokağa çıkamama Çarpıntı,halsizlik, bitkinlik Öfke patlamaları, titreme krizi , sık ağlama krizleri Uyku sorunları, korkulu rüyalar görme Konuşurken göz iletişimi kuramama, donuk bakma gibi FİZİKSEL SORUNLAR İçten içe aşırı kızgınlık ve intikam alma isteği Unutkanlık, Çekingenlik, umutsuzluk ,çaresizlik duygusu Güvensizlik, kendini sevmeme Şiddetle bağlantılı olarak kendini suçlama gibi DUYGUSAL SORUNLAR Geleceğe yönelik plan yapamama, Karar verme güçlüğü Kendinde bir sorun olduğuna inanma veya her şey için başkalarını suçlama gibi DÜŞÜNSEL SORUNLAR YAŞAR

15 SALDIRIYA UĞRAYANLARIN HASTALARA KARŞI TUTUMLARI
Yakınlarının saldırısına uğradığı hastasına tekrar bakan hemşire oranı yüzde 89.1'iken, hastayı başka hemşireye bırakanların oranı yüzde 4.1, hastaya bakmayanların oranı 2.7 olarak belirlendi. ''Aile kendi istekleriyle tedavi ve bakımı reddediyor'' diyenlerin oranı ise yüzde 4.1 oldu. Hemşirelerin, saldırı sonrası moral bozukluğu ve yoğun stres yaşadıklarını, verimliliklerinin azaldığını, yaşanan olayın hasta bakımını etkilediğini ve hata yapma sayılarının arttığını belirttikleri bildirildi. şiddete maruz kalan personelden %25.4’ünün psikolojik sıkıntısı olduğu, olayın adli makamlara %11.6 oranında yansıdığı saptandı. Boz ve ark., 2002

16 TCK’da ilgili maddeler
(3) (Değişik: 31/3/2005 – 5328/4 md.) Kasten yaralama suçunun; c) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmesi halinde, şikâyet aranmaksızın, verilecek ceza yarı oranında artırılır. MADDE (3) Hakaret suçunun;.... a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı, işlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. MADDE 131. – (1) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hariç; hakaret suçunun soruşturulması ve kovuşturulması, mağdurun şikâyetine bağlıdır.

17 Çalışma Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi
Fiziksel ortama ilişkin önlemler Güvenlik de dahil olmak üzere çalşan desteği Personel politikası İlkyardım ve acil prosedürleri Şiddet eylemlerinin raporlanması Eğitim ve uygulama Basın ve yayın kuruluşlarınca etik bilgiler verilmelidir.

18 Örnek :Acil servislerde şiddet Olayları birçok hastanede olduğu gibi çalıştığım kurumda da çok yaşanmaktadır;İstanbul ‘da Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları ve sağlık personeli, en fazla şiddete uğrayan hastanelerden biri olarak söylenebilir. Günde bin hastanın bakıldığı, bunun da 'ünün acil olduğu hastanede hafif fiziksel şiddet ve sözlü taciz normal sayılıyor. "Özellikle acil servislerde vatandaş bir an önce bakılmak istiyor. Kalp masajı yapılırken, hasta 'sıra benim' diyor. O zaman şiddet olayları başlıyor." diyor. Hastanede görevli hekim kendisine sevk edilen son dönem bir kanser hastasını için elinden gelen bütün tıbbı müdahelesini yapmasına rağmen ölünce 5-10 kişilik hasta yakın, asistan hekimin kendilerine verilmesini istemiş. Doktor saatler sonra polis kıyafeti giydirilip arka kapıdan çıkarılmış.

19 “Şiddetin bir halk sağlığı olarak tanımlanması yeni bir yaklaşımdır
“Şiddetin bir halk sağlığı olarak tanımlanması yeni bir yaklaşımdır. Geleneksel olarak, şiddet sağlık çalışanları tarafından ceza hukukunun konusu olak değerlendirilmektedir. Hekimlik, hemşirelik ve sosyal hizmetle ilişkili alanlarda görev yapanlar şiddeti öncelikle kendi uğraşı alanları olarak algılamalıdır. C. Everett Koop, 1991 ŞİDDETE HAYIR!


"Tanrının en değerli armağanı olan hayat, çok defa hemşirenin ellerine terk edilmiştir. FLORENCE NİHGTİNGALE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları