Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları"— Sunum transkripti:

1 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı Nöroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 19 Aralık 2014 Cuma Uzm. Dr. Emek Uyur Yalçın Uzm. Dr. Hülya Maraş Genç Prof. Dr. Bülent Kara

2 ÇOCUK NÖROLOJİ BİLİM DALI OLGU SUNUMU
19/12/2014 ÇOCUK NÖROLOJİ BİLİM DALI OLGU SUNUMU Dr. Emek Uyur Yalçın Dr. Hülya Maraş Genç Dr. Bülent Kara

3 Olgu 4 yaş 4/12 aylık erkek hasta
Şikayeti: Yürümede gecikme, konuşamama. Öyküsü: Konuşmada gecikme nedeni ile başvurduğu merkezde, KBB muayenesi ve işitme testi yapılması önerilmiş. İzlemde tekrarlayan seröz otit nedeni ile her iki kulağa timpanostomi tüpü takılmış. Hasta yürümesinde de gecikmesi olması üzerine tarafımıza yönlendirildi.

4 Özgeçmiş Prenatal : Doktor kontrolünde düzenli USG takibi yapılmış, sigara-alkol-ilaç kullanımı öyküsü yok, enfeksiyon-gestasyonel DM-preeklampsi öyküsü yok, X-ray maruziyeti yok. Natal: Term AGA ve 3200 gram olarak NSVD ile doğmuş. Postnatal : Doğar doğmaz ağlamış, siyanozu olmamış, hipoglisemi yaşamamış, YD sarılığı geçirmemiş. Hidrosel nedeni ile 1 yaşında opere edilmiş.

5 Soygeçmiş Anne: 26 yaşında, sağ-sağlıklı, ev hanımı
Baba: 28 yaşında, sağ-sağlıklı, işçi. Akraba evliliği var. (2.5 derece kuzen) İlk gebelik düşükle sonuçlanmış, 2. gebelikten olgumuz doğmuş. Anne halen 3 haftalık gebe.

6 Nöromotor gelişimi Baş tutma: 4 ay Destekli oturma: 9 ay
Desteksiz oturma: 12 ay Heceleme: 3 yaş / Şu an 3-4 kelimesi var, cümle kuramıyor. Yürüme :2.5 yaş

7 Fizik Muayene Baş çevresi: 52.5 cm (75-90. p) Boy: 102 cm (50-75. p)
Tartı: 21 kg (90-97p.)

8 Fizik Muayene Bilinci açık, kısmen koopere, göz kontağı kuruyor, komutları alıyor, ortak dikkati var. Tonusu normal, DTR’leri hiperaktif, klonusu yok, plantar yanıtı bilateral fleksör. Kas gücü muayenesine koopere olamadı. Kaba yüz görünümü, dişeti hipertrofisi, belirgin alın, burun kökü basıklığı, hafif prognatizm mevcut. Dalak kot altında ele geliyor, traube kapalı. Diğer sistem muayeneleri doğal. Şaşılık nedeni ile gözlük kullanıyor.

9 Tetkikler Normal Hemogram, genişletilmiş biyokimya, CPK
Amonyak, laktat, kan gazı Tiroid fonksiyon testleri, B12, folat TANDEM MS/MS İdrarda organik asit analizi EKO: Aort stenozu (valvuler-hafif) İşitme testi: Bilateral işitme kaybı Göz muayenesi: Strabismus Kranyal MRG’sinde (mayıs 2014); bilateral korona radiata ve tragonda, sağ temporalde T2 hiperintensiteler ve serebellar atrofi. İskelet grafileri Normal

10

11

12

13

14

15

16

17 Olağan dışı bulgular (4 yaş 4 aylık erkek hasta)
Akraba evliliği öyküsü Tekrarlayan seröz otit atakları ve işitme kaybı Global gelişme geriliği (konuşma geriliği belirgin) Kaba yüz görünümü, dişeti hipertrofisi, belirgin alın, burun kökü basıklığı, hafif prognatizm Splenomegali Aort stenozu (valvuler-hafif) ‘’Dizostozis multipleks’’ Şaşılık

18 ÖN TANI?

19 Ayırıcı Tanı Lizozomal depo hastalıkları (özellikle MPS grubu)
Lizozomal dışı nörometabolik hastalıklar

20 ‘‘Dizostozis Multipleks’’in görüldüğü depo hastalıkları
Mukopolisakkaridozlar Mukolipidozlar (I-Cell hastalığı ve Pseudo-Hurler Polidistrofisi) Oligosakkaridozlar Multipl sulfataz eksikliği Konjenital glikozilasyon defektleri GM I gangliozidoz

21 Hurler sendromu (MPS tip 1)
Saudubray JM, van den Berghe G, Walter JH. Inborn Metabolic Diseases Diagnosis and Treatment. 5th edition. Heidelberg. 2012: 581

22

23

24 Metakarpal kemiklerin proksimal bölümlerinde düzensizlik ve noktalanma Courtesy of Ed Wraith, MD.
Graphic Version 3.0 Sella spot grafide sella tursikada genişleme (Dysostosis multiplex ) Courtesy of Ed Wraith, MD. Graphic Version 3.0

25

26

27

28

29 17 yaşında erkek hasta; Hurler-Scheie sendromu tanılı olguda korneal bulutlanma.
Courtesy of Emil Kakkis, MD, PhD. Graphic Version 2.0

30 İdrar mukopolisakkarid ve oligosakkarid atılımı (Willink Laboratuarı, Manchester)
Oligosakkarid: Trisakkarid bandı izlendi. Siyalik asit: Normal Mukopolisakkarid: Normal YORUMU: Oligosakkarid paterni alfa-mannosidozu desteklemekte olup, enzim analizi önerildi. Alfa-mannosidaz enzimi: 2.6 umol/g/h ( )

31 Alfa-mannosidoz Lizozomal alfa-mannosidaz enziminin (MAN2B1 mutasyonu, 19p13.2-q12) eksikliği ile karakterize lizozomal bir depo hastalığı. Alfa-mannosidaz enziminin eksikliğinde, lizozomlarda sindirilmemiş oligosakkarid molekülleri birçok sistemde birikir. Görülme sıklığı: 1/500000 OR kalıtım Hurler-like sendrom (Öckerman, 1967) Ayırıcı tanıda MPS başta olmak üzere diğer lizozomal depo hastalıkları düşünülmeli.

32 Oligosakkaridoz/Glikoproteinler

33 Klinik Özellikler Fasyal dismorfizm: Hurler fenotipi (kaba yüz görünümü, makroglossi, belirgin alın, prognatizm) Oküler bulgular: Şaşılık, korneal opasite, kırma kusuru İşitme kaybı (non-progresif): İleti tipi ve/veya sensörinöral tipte Hepatosplenomegali Motor fonksiyonlarda bozukluk: Ataksi, ince motor becerilerde gerilik, kas güçsüzlüğü Bilişsel gerilik Psikiyatrik bulgular: Anksiyete bozukluğu, depresyon, psikoz İmmun yetmezlik (hücresel ve humoral) İskelet tutulumu (dizostozis multipleks, kifoskolyoz)

34 Alfa-mannosidoz 3 klinik tipi mevcut.
Tip 1 (hafif): Genellikle 10 yaşından sonra tanı alır. Miyopati gözlenir, yavaş seyirlidir, iskelet anomalileri beklenmez. Tip 2 (orta): Genellikle 10 yaşından önce tanı alır. İskelet anomalileri ve miyopati gözlenir ve yavaş seyir gösterir. Tip 3 (ağır): Hızlı progresyon gösterir. Primer olarak santral sinir sistemi tutulumu ve tekrarlayan enfeksiyonlar nedeni ile erken yaşta kaybedilir.

35 Alfa-mannosidoz Tanı:
İdrarda mannozdan zengin oligosakkarid atılımı (tek başına diagnostik değil) Kemik iliği incelemesinde ve periferik yaymada lenfositlerde vakuollerin varlığı (şüphe halinde tarama testi olarak kullanılabilir) Lökosit veya fibroblastlarda alfa-mannosidaz enzim düzeyi ölçümü Mutasyon analizi tayini (MAN2B1 mutasyonu)

36 Alfa-mannosidoz Tedavi: Özel eğitim ve rehabilitasyon desteği
Baş çevresi takibi (hidrosefali!) Ortopedik cerrahi girişimler (komplikasyonlara yönelik) Tekrarlayan otit ve işitme kaybı açısından izlem KİT (hayatın ilk 10 yılı içinde, komplikasyonlar gelişmeden önce bir seçenek olabilir)

37 İzlem Olgumuz halen özel eğitim desteği almakta, 3-4 kelimesi mevcut, ancak cümle kuramıyor. Şaşılık nedeni ile gözlük kullanıyor, işitme kaybı nedeni ile ventilasyon tüpü takılması önerildi. Enzim tedavisi? Hasta İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Beslenme ve Metabolizma polikliniğine yönlendirildi. Ç. Nöroloji, Ç. Kardiyoloji, KBB, Göz ve Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları kliniklerinde izlemine devam edilecek.

38 İzlem Olguya enzimatik tanı konulduğunda annenin 3 haftalık gebe olduğu öğrenildi. Aile prenatal tanı (MAN2B1) açısından bilgilendirildi.

39 Özetle Birçok sistemin birlikte tutulumu söz konusu olduğunda;
kaba yüz görünümü hepatosplenomegali motor ve bilişsel gerilik oküler bulgular işitme kaybı İskelet sistemi tutulumu Kardiyak tutulum Lizozomal depo hastalıklarını (özellikle MPS) düşün!

40 A , B y C. Pottery sample from the Tumaco-Tolita culture representing a possible case of Maroteaux Lamy syndrome. Mucopolysaccharidosis type VI (Maroteaux-Lamy syndrome) in the pre-Columbian culture of Colombia. Pachajoa H, Rodriguez CA Jun 30;45(2):85-7.


"Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları