Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Genetigin kısa tarihçesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Genetigin kısa tarihçesi"— Sunum transkripti:

1 Genetigin kısa tarihçesi
1865 Genler özelikleri belirleyen faktörlerdir 1871 Nükleik asitlerin bulunusu (kimyasal anlamda) 1903 kromozomlar kalıtımın birimidir (ünitesi) 1910 Genler komozomda bulunur 1913 Kromozomlar genlerin doğrusal diziliminden oluşur 1927 Muytasyonlar genlerde meydana gelen fiziksel değişimlerdir 1931 Rekombinasyon Krosignover’lar ile oluşur 1944 DNA genetik materyaldir 1945 Bir gen bir proteini kodlar 1951 İlk protein sekansı 1953 DNA dable heliks 1958 DNA yarı tutucu olarak replike olur 1961 Genetik kod triplettir 1977 Ökaryotik genler kesintili (kodlayan ve kodlamayan) parçalardan olusur 1977 DNA sekanslanabilir (dizini çıkartılabilir) 1995 İlk genom sekansı tamamlanmıştır

2 Mendel Mendel genin davranışını kısaca iki ana katagoride ele almıştır, Gen “PARTİKÜLAT FAKTÖR” olareak TANIMLANIR; karakterleri atadan döllere değişmeden geçen özelikler olarak tanımlar. (Particulate = özellik) Bir genin değişik alternatifleri vardır ve buna “ALEL” denir.

3 Genetik materyalin dört özeliği
1) Kendini Eşleme (Replikasyon); 2) Bilgi depolama 3) Bu bilğiyi ifade etme 4) Mutasyonla çeşitlenme (varyasyon)

4 Genler DNA’dır Kalıtım’ın (Hereditiy) doğası, canlıların GENOM’u tarafından belirlenir. Genom; uzun bir nükleik asit zinciridir ve bir organizmayı oluşturacak tüm bilgileri içerir. Genom = Bilği (İnformasyon) olarak ifade edilir. Genomun kendisi İfadede aktif rol oynamaz, daha çok uzun bir zincirden oluşan yapı olarak görünür. Bu bilgi (genomda mevcut bulunan) Uygun ZAMAN, MEKAN ve KOŞULLAR altında, organizma için gerekli protein ürünlerine dönüştürülür. Genom; kalıtsal bilgini tamamını taşır, birden çok parça üzerinde (kromozomlar) taşınabilir; fonksiyonel olarak her bir parçada ya da bütünde GEN’lere bölünmüş olabilir 500 gen Mycoplasma gen İnsan Gen = Nükleik asit (NA) dizilimi içerisinde protein (polipeptid) veya rRNA yapmaya karşılık gelen NA dizilimidir.

5

6

7

8

9

10 Avery, MacLeod ve McCarty
“ Sunulan kanıtlar, deoksiriboz tpinde bir nükleik asitin, Pneumoccus Tip III’de transformasyon pernsibinin temel birimi olduğunu desteklemektedir”. “bu tip nükleik asitlerin yalnız yapısal olarak önemli degil, aynı zamanda pnömokok hücrelerinin karakteristik özeliklerini ve biyokimyasal aktivitelerini saptamada da fonsiyonel” . Transformasyon maddesinin IIR hücreleri ile etkileşime girerek bir dizi koordineli enzimatik reaksiyonlar sonucu, tip IIIS kapsül polisakkaritin sentezien yol açtıgı öneriliyor. Transformasyokn faktörü bir kez geçtikten sonra daha sonraki kuşaklarda da üretildigi gözleniyor. Sonuç: Transformasyon kalıtsaldır ve bu işlem genetik materyali etkilemektedir.

11 Ek destekleyici çalışmalar
Transformasyok çalışmalarına ek olarak Harriet Taylor çalışmasında Avary deneyinde kullanılan R şusunu sadece alıcı degil aynı zamanda verici oldugu gösterilmektedir. Transformasyon çalışmaları daha sonra Haemophilus influenza Bacillus subtilis Shigella paradysenteriae Escherichia coli Antibiyotik drençliliği ve Besinsel özeliklerinde transformasyon ile gerçekleşebilecegi kanıtlanmıştır.

12 Hershey-Chase Deneyi

13 T2 fajının yaklaşık %50 Protein ve % 50 si DNA içermekte
Enfeksiyon fajın kuyrugunun bakteriye yapışması ile başlıyor Yeni virüs partikülleri konukçu hücre içerisinde üremekteydi

14

15

16

17 Transfeksiyon Çalışmaları
Lizozim ile mumamele edilen bakteriden Sferoplast Protoplast Haline getirilen hücrelerin bulundugu ortama Parçalanmış T2 partiküllerinin eklendiginde Yeni olgun virüslerin oluşması virüsün enfeksiyon başlatması için yeterli olmaktadır. G. Guthrie ve R. Sinsheimer saflastırdıkları ØX174 fajının tek iplikçikli halkasal DNA’sını (5386 bp) E. coli protoplastına ilave etikklerinde transformasyonun gerçekleştiğini göstermişlerdir. Sadece viral nükleik asiit kullanılarak yapılan enfeksiyona TRANSFEKSİYON denilmektedir.

18 Ökaryotik hücrelerde Transfeksiyon çalışmalrı

19 DNA’nın Ökaryotlarda Genetik materyal
Dolaylı Destekler 1) Lokalizasyon (kompartmant) dolayısıyla Kromozomların çekirdekte bulunması 2) Kromozomların genetik madde içerdiginin bilimesi ve Diploit ve Haploit hücrelerde bulunan kromozom sayılarının birbirinin 2 katı olması 3) Hapolid yada Diploit hüçrelerde Kromozom miktarı degişirken, Protein miktarları aynı kalmakta Bak Tablo 11.2) Aksiyom Spektrumu (sayfa 229) Doğrudan Destekler 1) Rekombinant DNA teknolojisi ve Trasgenik ( gen aktarımlı) hayvanlar Alameler arasında gen aktarımı: İnsülün, Beta-globin vb

20 RNA Genetik materyal Tütün Mozaik Virüsü (TMV) çalışmaları
Holmes ribgrass (HR) çalışması (Şek. 11.8) RNA replikaz Revers Trascriptaz

21 DNA’nın yapısı

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57


"Genetigin kısa tarihçesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları