Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜNİTE : GENETİK BU ÜNİTE İLE ÖĞRENCİLERİN ; HÜCREDEKİ YÖNETİCİ MOLEKÜLLERİN YAPISINI VE GÖREVİNİ, KALITIMIN TEMELLERİNİ, KALITIMI VE CANLILARDA ÇEŞİTLİLİĞİN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜNİTE : GENETİK BU ÜNİTE İLE ÖĞRENCİLERİN ; HÜCREDEKİ YÖNETİCİ MOLEKÜLLERİN YAPISINI VE GÖREVİNİ, KALITIMIN TEMELLERİNİ, KALITIMI VE CANLILARDA ÇEŞİTLİLİĞİN."— Sunum transkripti:

1 ÜNİTE : GENETİK BU ÜNİTE İLE ÖĞRENCİLERİN ; HÜCREDEKİ YÖNETİCİ MOLEKÜLLERİN YAPISINI VE GÖREVİNİ, KALITIMIN TEMELLERİNİ, KALITIMI VE CANLILARDA ÇEŞİTLİLİĞİN KALITSAL NEDENLERİNİ, KALITIM ALANINDAKİ YENİ GELİŞMELERİ, GENETİKLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARI GÖZLEMLERLE, UYGULAMALARLA VE DENEYLERLE KAVRA- MALARI AMAÇLANMIŞTIR.

2 20. Yüzyılın ilk yarısından itibaren yapılan çalışmalar, hücrelerde hayat olaylarını düzenleyen moleküller olduğunu göstermiştir.Bu molekül yapılarına NÜKLEİK ASİT ler adı verilir. Bu nükleik asitler minik kütüphane gibi vücudumuzla ilgili tüm bilgileri tutarlar. MERHABA BEN DR.PENGUSYUS BUGUN GEN KONUSUNU İŞLEYECEĞİZ.

3 1.DNA nedir ? Yapısı nasıldır ? DNA hücrenin çekirdeğinde bulunur. Madde yapımı, yıkımı, çoğalma gibi canlılık olaylarının nasıl gelişebileceğini ilişkin bilgileri taşır.Bu nedenle YÖNETİCİ MOLEKÜL adı verilir. Hücrelerin farklı davranış göstermesi ve farklı protein üretmesi DNA yönetiminde olur.

4 Dna Molekülünün Yapısı : DNA, şekilde görüldüğü gibi çift sarmal yapıda bulunur.Organik baz,deoksiriboz şeker ve fosfattan meydana gelir. Organik baz, deoksiriboz şeker ve fosfat üçlüsüne NÜKLEOTİD adı verilir.

5 DNA profilini dikkatli incelersek; organik bazlar basamaklara verilen addır.şekerler direkler ve fosfat ise her basamakın yanlara yerleştiği yerdir. DNA’da dört çeşit organik baz vardır.  Adenin ( A )  Guanin ( G )  Sitozin ( S )  Timin ( T )

6 Bu bazların oluşturduğu kombinasyonlarla Hayatımızın yapısına ilişkin şifreler oluşur. DNA’nın en önemli özeliklerinden biriside kendi kendini eşleyebilmesidir.

7 DNA molekülünün çift sarmalındaki bazlar, fermuarın dişleri gibi içiçe geçmiştir.DNA bir ucundan başlayarak fermuarın açılması gibi bazlar Birbirinden ayrılarak iki iplik oluşur.İpliklerin açıkta kalan bazlarının karşısına hücrenin ham madde deposundan uygun bazlar yerleşir. Adenin bazının karşısına timin, Sitozin bazının karşısına Guanin bazı gelcek şekilde yerleşir.Böylece 1 DNA molekülünden 2 yeni DNA oluşur. Yeni oluşan DNA kalıtsal Bilgiyi taşır.Bu eşleşme sonucunda kalıtsal bilgi kuşaktan Kuşağa doğru geçmiş olur.

8 DNA molekülü kendini eşleyerek hücre Çoğalmasını ve kalıtsal özeliklerin yeni hücrelere geçmesini sağlamaya Görevlidir. Hücre, arka arkaya 3 kez bölündüğünde oluşan hücrelerden kaç tanesi ana hücrenin ipliklerini taşır?

9 Hücredeki diğer yönetici molekül RNA Hücrenin protein sentezleyebilmesi için çekirdekteki bilgileri ribozoma aktarır. DNA gibi nükloititlerden oluşur. Timin yerine Urasil adında bazı vardır. DNA’daki gibi çift Sarmal değil tek İplikten oluşur.

10 Hücresel RNA görevlerini üç grupta yapar ve ona göre adlandırılır.

11 1-mRNA Mesajcı RNA olarak bilinir. Ana görevi DNA’daki genetik bilgiyi, protein senteinin yapıldığı ribozoma getirir. Ribozomlarda sentezlenecek özel proteinlerin yapısı mRNA üzerindeki şifreler tarafından belirlenir.

12 2 - tRNA Taşıyıcı RNA olarak bilinir. Sentezlenecek proteinlere uygun amino asite bağlanarak bunları sitoplazmadan ribozoma taşır. En önemli özeliği tekrar tekrar kullanılabilir olmasıdır.

13 3 - rRNA Bu RNA proteinlerle birlikte ribozomların yapısında bulunurlar.

14 A-T-T-A-G-G-C-A-T organik bazlarından oluşan DNA ipliğinden sentezlenen mRNA ipliğindeki bazların sıralanışı şöyle olmalı

15 Sizde az önceki örneğe göre U-G-G-C-A-U-U-C-G organik Bazlarından oluşan RNA ipliğinin sentezlendiği DNA’yı bulun

16 YANLIŞ LÜTFEN DAHA DİKKATLİ OL KONUYA DEVAM ÖRNEK TEKRAR

17 BRAVO DOĞRU BİLDİNİZ

18 DNA ve RNA arasındaki farklar Çekirdekte,mitekondri ve kloroplastta Bulunur. Hücre yönetiminde ve kalıtımda görevlidir. Çift iplikten oluşur. Yapısında deoksiriboz şekeri Bulunur. Kendi kendini eşleyebilir. Çekirdekte,mitekondri ve sitoplaz- Mada bulunur. DNA’dan aldığı bilgiye göre Protein Sentezi yapar. Tek iplikten meydana gelmiştir. Yapısında riboz şekeri bulunur. Kendini eşleyemez.


"ÜNİTE : GENETİK BU ÜNİTE İLE ÖĞRENCİLERİN ; HÜCREDEKİ YÖNETİCİ MOLEKÜLLERİN YAPISINI VE GÖREVİNİ, KALITIMIN TEMELLERİNİ, KALITIMI VE CANLILARDA ÇEŞİTLİLİĞİN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları