Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KKHA Kırım Kongo Hemorajik Ateşi -Etiyoloji ve Patogenez- Doç.Dr. Necla TÜLEK S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KKHA Kırım Kongo Hemorajik Ateşi -Etiyoloji ve Patogenez- Doç.Dr. Necla TÜLEK S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik."— Sunum transkripti:

1 KKHA Kırım Kongo Hemorajik Ateşi -Etiyoloji ve Patogenez- Doç.Dr. Necla TÜLEK S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Doç.Dr. Necla TÜLEK S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

2 KKHA  Filoviridae : Marburg HA, Ebola HA  Arenaviridae: Lassa ateşi, Arjantin HA, Bolivya HA, Venezuela HA, Brezilya HA  Bunyaviridae:  Flaviviridae : Sarı humma, Dang HA, OMSK HA, Kyasanur Ormanı hastalığı Ortak özellikleri; tümü tek sarmal RNA virusu, lipid zarf içerir, çoğalmaları ya da amplifikasyonu için revers transkriptaz enzimi gerekir  Filoviridae : Marburg HA, Ebola HA  Arenaviridae: Lassa ateşi, Arjantin HA, Bolivya HA, Venezuela HA, Brezilya HA  Bunyaviridae:  Flaviviridae : Sarı humma, Dang HA, OMSK HA, Kyasanur Ormanı hastalığı Ortak özellikleri; tümü tek sarmal RNA virusu, lipid zarf içerir, çoğalmaları ya da amplifikasyonu için revers transkriptaz enzimi gerekir Hemorajik Ateş Virusları

3 KKHA Bunyaviridae Ailesi Virusları CinsÜyeleri Bunyavirus Bunyamwero virus Kaliforniya ensefaliti v. LaCrosse virusu Hantavirus Hantaan virus MuerttoCanyon virus Phlebovirus Rift Vadisi Ateşi virusu Nairovirus Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi v. Tospovirus İnsanlarda patojen değil

4 KKHA Bunyavirusların Özellikleri  Küresel yapıda, zarflı viruslardır,  90-100 nm çapındadır,  Nükleoproteinle birleşik tek sarmal RNA’ları vardır,  Yüzeylerinde iki glikoprotein bulunur ( nötralizasyon ve hemaglütinasyondan sorumlu ),  Sitoplazmada çoğalır,  Viriyonunda transkriptazı vardır,  Yakın akraba üyeler arasında RNA segment alışverişi olabilir.  Küresel yapıda, zarflı viruslardır,  90-100 nm çapındadır,  Nükleoproteinle birleşik tek sarmal RNA’ları vardır,  Yüzeylerinde iki glikoprotein bulunur ( nötralizasyon ve hemaglütinasyondan sorumlu ),  Sitoplazmada çoğalır,  Viriyonunda transkriptazı vardır,  Yakın akraba üyeler arasında RNA segment alışverişi olabilir.

5 KKHA Bunyaviruslarda Genetik Alışveriş

6 KKHA Nairoviruslar  İki önemli serogrup:  Kırım-Kongo Hemorajik Ateş (KKHA) virusu grubu; KKHA virusu ve Hazara virus  Nairobi Koyun Hastalığı Grubu; Nairobi Koyun virusu ve Dugbe virus  İnsanlara argasid veya ixodid keneleriyle geçer,  İnsanlarda infeksiyon tesadüfidir.  İki önemli serogrup:  Kırım-Kongo Hemorajik Ateş (KKHA) virusu grubu; KKHA virusu ve Hazara virus  Nairobi Koyun Hastalığı Grubu; Nairobi Koyun virusu ve Dugbe virus  İnsanlara argasid veya ixodid keneleriyle geçer,  İnsanlarda infeksiyon tesadüfidir.

7 KKHA Kırım- Kongo Hemorajik Ateşi  İlk kez 1944’de Kırım’da tanımlanmış  Kırım Hemorajik Ateşi  1956’da Kongo’da tanımlanmış  Kongo Hastalığı  1969’da iki etkenin aynı olduğu bulunmuş  Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi  İlk kez 1944’de Kırım’da tanımlanmış  Kırım Hemorajik Ateşi  1956’da Kongo’da tanımlanmış  Kongo Hastalığı  1969’da iki etkenin aynı olduğu bulunmuş  Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi

8 KKHA Kırım-Kongo Hemorajik Ateş Etkeni  RNA virusudur  Bunyaviridae ailesi içinde yer alır.  Nairovirusların keneyle taşınan bir üyesidir.  RNA virusudur  Bunyaviridae ailesi içinde yer alır.  Nairovirusların keneyle taşınan bir üyesidir.

9 KKHA Kırım Kongo Hemorajik Ateş Virusu  Virus genomu:  L segmenti:Viral RNA bağımlı RNA polimerazı  M segmenti: İki yapısal yüzey glikoprotein G1 ve G2’yi ve NSm’i  S segmenti; nükleokapsid proteinlerini ve NSs’i kodlar.

10 KKHA Kırım Kongo Hemorajik Ateş Virusunun S Segment Dizinlerinin Filogenetik Analizi

11 KKHA Rusya’da KKHA virus genotiplerinin filogenetik analizi

12 KKHA Rusya ve Orta Asya KKHA Viruslarının Filogenetik Analizi

13 KKHA KKHA Virusunun Özellikleri  Nisbeten dayanıksızdır,konakçı dışında yaşayamaz.  Ultraviyole ile hızla ölür.  56°C’de 30 dak.da inaktive olur?  Kanda 40°C’.de 10 gün yaşayabilir.  %1 hipoklorit ve %2 glutaraldehite duyarlıdır.  Hücre kültürlerinde üretilebilir.  Ribavirine duyarlıdır.  Mevcut sistemlerde yüksek konsantrasyonda üretilememesi nedeniyle biyoterörizm ajanları arasında ilk sıralarda yer almamaktadır.  Nisbeten dayanıksızdır,konakçı dışında yaşayamaz.  Ultraviyole ile hızla ölür.  56°C’de 30 dak.da inaktive olur?  Kanda 40°C’.de 10 gün yaşayabilir.  %1 hipoklorit ve %2 glutaraldehite duyarlıdır.  Hücre kültürlerinde üretilebilir.  Ribavirine duyarlıdır.  Mevcut sistemlerde yüksek konsantrasyonda üretilememesi nedeniyle biyoterörizm ajanları arasında ilk sıralarda yer almamaktadır.

14 KKHA Virusun İnsanlara Geçişi  İxodid kenelerin ısırması, ezilmesi,  Viremik çiftlik hayvanlarının kan veya dokularıyla temas,  Akut infekte hastayla temas ile olmaktadır.  İxodid kenelerin ısırması, ezilmesi,  Viremik çiftlik hayvanlarının kan veya dokularıyla temas,  Akut infekte hastayla temas ile olmaktadır.

15 KKHA Viral Hemorajik Ateş/Patogenez-1  Hemorajik ateş virusları kan akımına çeşitli yollarla girerler ( sivrisinek veya kene ısırması, inhalasyon, müköz membran teması, parenteral temas ).  Hantaviruslar haricinde viremi döneminde hastalığa neden olurlar.  Hemorajik ateşlerde infeksiyöz doz oldukça düşüktür(1-10 virus).  Viruslar hızla konakçı hücresini işgalr ve tahrip ederler.  Hemorajik ateş virusları kan akımına çeşitli yollarla girerler ( sivrisinek veya kene ısırması, inhalasyon, müköz membran teması, parenteral temas ).  Hantaviruslar haricinde viremi döneminde hastalığa neden olurlar.  Hemorajik ateşlerde infeksiyöz doz oldukça düşüktür(1-10 virus).  Viruslar hızla konakçı hücresini işgalr ve tahrip ederler.

16 KKHA Viral Hemorajik Ateş/Patogenez-2  İnfeksiyonlar farklı klinik seyir gösterirler.  Ortak kardinal semptomları; ateş, kanama ve şoktur.  Genel olarak VHA’lar; yaygın damarsal hasar ve düzensizliğiyle giden,şiddetli ve çoğul organ tutulumu gösteren hastalıklardır.  VHA’ların vasküler hastalıklar olduğu düşünülmektedir.  İnfeksiyonlar farklı klinik seyir gösterirler.  Ortak kardinal semptomları; ateş, kanama ve şoktur.  Genel olarak VHA’lar; yaygın damarsal hasar ve düzensizliğiyle giden,şiddetli ve çoğul organ tutulumu gösteren hastalıklardır.  VHA’ların vasküler hastalıklar olduğu düşünülmektedir.

17 KKHA Viral Hemorajik Ateş/Patogenez-3  Hedef hücreler mononükleer fagositik sistem hücreleridir, bunların damar dışına çıkışlarıyla fokal doku nekrozları oluşur.  Vasküler sistem, özellikle de endotel hastalık gelişiminde anahtar rol oynamaktadır.  Endotel hücreleri virusların doğrudan ya da dolaylı hedefleridir.  Hedef hücreler mononükleer fagositik sistem hücreleridir, bunların damar dışına çıkışlarıyla fokal doku nekrozları oluşur.  Vasküler sistem, özellikle de endotel hastalık gelişiminde anahtar rol oynamaktadır.  Endotel hücreleri virusların doğrudan ya da dolaylı hedefleridir.

18 KKHA Viral Hemorajik Ateş/Patogenez-4  Virus vasküler sistemi nasıl etkileyebilir?  Doğrudan endotel hücrelerinde çoğalma ve endotel hücrelerinde değişim,  Dolaylı olarak mononükleer vb hücrelerden salınan sitokin, kemokin ve diğer mediyatörlerin etkisiyle endotel aktivasyonu ve bariyer fonksiyonun bozulması (LPS ile indüklenen şok benzeri),  Mononükleer hücrelerin virus replikasyonundan bağımsız olarak aktive olması (virus membran glikoproteinleri ya da çözünür GP’lerin hedef hücre reseptörlerine bağlanması?)  SchnittlerHJ, Feldmann H. Thromb Haemost 2003;89:967-72  Virus vasküler sistemi nasıl etkileyebilir?  Doğrudan endotel hücrelerinde çoğalma ve endotel hücrelerinde değişim,  Dolaylı olarak mononükleer vb hücrelerden salınan sitokin, kemokin ve diğer mediyatörlerin etkisiyle endotel aktivasyonu ve bariyer fonksiyonun bozulması (LPS ile indüklenen şok benzeri),  Mononükleer hücrelerin virus replikasyonundan bağımsız olarak aktive olması (virus membran glikoproteinleri ya da çözünür GP’lerin hedef hücre reseptörlerine bağlanması?)  SchnittlerHJ, Feldmann H. Thromb Haemost 2003;89:967-72

19 KKHA Viral Hemorajik Ateş/Patogenez-5  Hemorajik bulgular, endoteliyal fonksiyon bozukluğuyla birlikte trombositopeni veya ağır trombosit disfonksiyonu sonucudur.  Kanama bulguları ; hastalığın şiddeti ve yaygın doku tulumuyla ilgilidir  Trombositopeni sık görülmesine rağmen DIC, trombosit ve endoteliyal fonksiyon bozukluğu hakkındaki bilgiler yeterli değildir.  Ebola, Marburg, Rift Vadisi Ateşi ve KKHA virusları yaygın damar içi pıhtılaşmaya yol açar, diğerlerinde gösterilmemiştir.  Koagülasyon bozukluğu, endotel hasarından çok infekte mononükleer fagositik hücrelerden doku faktör ve sitokin salınımıyla ilgili olabilir.  Hemorajik bulgular, endoteliyal fonksiyon bozukluğuyla birlikte trombositopeni veya ağır trombosit disfonksiyonu sonucudur.  Kanama bulguları ; hastalığın şiddeti ve yaygın doku tulumuyla ilgilidir  Trombositopeni sık görülmesine rağmen DIC, trombosit ve endoteliyal fonksiyon bozukluğu hakkındaki bilgiler yeterli değildir.  Ebola, Marburg, Rift Vadisi Ateşi ve KKHA virusları yaygın damar içi pıhtılaşmaya yol açar, diğerlerinde gösterilmemiştir.  Koagülasyon bozukluğu, endotel hasarından çok infekte mononükleer fagositik hücrelerden doku faktör ve sitokin salınımıyla ilgili olabilir.

20 KKHA Viral Hemorajik Ateş/Patogenez-6  Vasküler geçirgenlikte artış periorbital ödem veya hemokonsantrasyonla sonuçlanabilir.  Organlarda hemoraji, seröz boşluklarda efüzyon ve yaygın nekroz gelişebilir.  Karaciğer ve lenfoid sistem daima etkilenir.  Miyokart kontraktilitesi azalır ve doğrudan viral invazyona bağlı değildir.  Hastalarda kardiyak output düşüktür, sıvı tedavisine yanıt zayıftır.  Klinik bulgular sepsisten farklıdır.  İntersitisyel pnömoni ve hemoraji olabilir.  İnflamatuvar yanıt yok veya zayıftır.  Vasküler geçirgenlikte artış periorbital ödem veya hemokonsantrasyonla sonuçlanabilir.  Organlarda hemoraji, seröz boşluklarda efüzyon ve yaygın nekroz gelişebilir.  Karaciğer ve lenfoid sistem daima etkilenir.  Miyokart kontraktilitesi azalır ve doğrudan viral invazyona bağlı değildir.  Hastalarda kardiyak output düşüktür, sıvı tedavisine yanıt zayıftır.  Klinik bulgular sepsisten farklıdır.  İntersitisyel pnömoni ve hemoraji olabilir.  İnflamatuvar yanıt yok veya zayıftır.

21 KKHA Viral Hemorajik Ateş/Patogenez-7  RNA virusları vücuda girince hücre membranı boyunca kaçar  Hücre normal görünür ve immün sistem alarm vermez.  Virus konakçı hücresi DNa’sını kullanarak kendini kopyalar.  İlk 5-7 günde spesifik IGM yükselmeye başlar ama hızla 10 gün içinde azalır, IgG yerini alır.  İnterferonlar ilk savunma mekanizmasıdır.  Antikor oluşumu bazılarında hastalığın seyrini değiştirmez  Viral patogenezde antikor ve komplemanının rolü olabilir.  RNA virusları vücuda girince hücre membranı boyunca kaçar  Hücre normal görünür ve immün sistem alarm vermez.  Virus konakçı hücresi DNa’sını kullanarak kendini kopyalar.  İlk 5-7 günde spesifik IGM yükselmeye başlar ama hızla 10 gün içinde azalır, IgG yerini alır.  İnterferonlar ilk savunma mekanizmasıdır.  Antikor oluşumu bazılarında hastalığın seyrini değiştirmez  Viral patogenezde antikor ve komplemanının rolü olabilir.

22 KKHA KKHA/Patogenez-1  Nairoviruslar içinde en patojen olan KKHA virusudur.  İnsanlarda infeksiyon sonrası hastalık yaygındır ve ağır tablolara neden olabilir.  Virus glikoproteini kene,vertebralı konakçı seçiminde,virusun hücre tropizminde ve insanlardaki yüksek patojeniteden sorumlu durmaktadır.  Viral glikoproteinlerin önemli bir bölümü, hücre içi proteazlarla, küçük bir bölümü de salınan proteazlarla yıkılır. Viral glikoprotein ve hücresel proteazların etkileşiminin, konakçı seçimi ve patojenitede rol aldığı düşünülmektedir.  Nairoviruslar içinde en patojen olan KKHA virusudur.  İnsanlarda infeksiyon sonrası hastalık yaygındır ve ağır tablolara neden olabilir.  Virus glikoproteini kene,vertebralı konakçı seçiminde,virusun hücre tropizminde ve insanlardaki yüksek patojeniteden sorumlu durmaktadır.  Viral glikoproteinlerin önemli bir bölümü, hücre içi proteazlarla, küçük bir bölümü de salınan proteazlarla yıkılır. Viral glikoprotein ve hücresel proteazların etkileşiminin, konakçı seçimi ve patojenitede rol aldığı düşünülmektedir.

23 KKHA KKHA/Patogenez-2  Virusun primer replikasyon yeri bilinmemektedir.  İnsanlarda hastalığın erken safhalarında viremi yüksektir.  Viremiye ateş eşlik eder.  Virus temel olarak mononukleer fagositleri, endoteli, karaciğeri etkiler, ağır hemorajik ateş tablosuna neden olur  Virusun primer replikasyon yeri bilinmemektedir.  İnsanlarda hastalığın erken safhalarında viremi yüksektir.  Viremiye ateş eşlik eder.  Virus temel olarak mononukleer fagositleri, endoteli, karaciğeri etkiler, ağır hemorajik ateş tablosuna neden olur

24 KKHA KKHA/Patogenez-3  Masif kutaneoz ekimoz, koagülasyon sistemi ve endotel bütünlüğünde bozulmayı göstermektedir.

25 KKHA KKHA/Patogenez-4 Histopatolojik incelemelerde :  Karaciğerde hemoraji nekroz, hepatoselüler nekroz, eosinofilik nekroz,Kupffer hücre hiperplazisi,mononükleer hücre infiltrasyonu,  Dalakta lenfosit tüketimi,  Akciğerde hemoraji, ödem  Birçok organda hemoraji ve hücresel nekroz olduğu gösterilmiştir.  İnfekte ve hasarlı hücrelerde belirgin inflamatuvar yanıt olmaması virusun sitopatik etkisinin olabileceğini düşündürmektedir.  Burt et al. Arch Pathol Lab Med 1997;121:839-46 Histopatolojik incelemelerde :  Karaciğerde hemoraji nekroz, hepatoselüler nekroz, eosinofilik nekroz,Kupffer hücre hiperplazisi,mononükleer hücre infiltrasyonu,  Dalakta lenfosit tüketimi,  Akciğerde hemoraji, ödem  Birçok organda hemoraji ve hücresel nekroz olduğu gösterilmiştir.  İnfekte ve hasarlı hücrelerde belirgin inflamatuvar yanıt olmaması virusun sitopatik etkisinin olabileceğini düşündürmektedir.  Burt et al. Arch Pathol Lab Med 1997;121:839-46

26 KKHA KKHA/Patogenez-5  Ölümler genelde hastalığın 5.-14.gününde oluyor.  Klinik patolojik değişimler hastalığın erken döneminde ortaya çıkar ve hastalığın fatal seyri ile ilgili belirleyicidir.  Nötralizan antikorların oluşmasıyla çoğunlukla iyileşme görülür ve viremi geriler.  Ölümler genelde hastalığın 5.-14.gününde oluyor.  Klinik patolojik değişimler hastalığın erken döneminde ortaya çıkar ve hastalığın fatal seyri ile ilgili belirleyicidir.  Nötralizan antikorların oluşmasıyla çoğunlukla iyileşme görülür ve viremi geriler.


"KKHA Kırım Kongo Hemorajik Ateşi -Etiyoloji ve Patogenez- Doç.Dr. Necla TÜLEK S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları