Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İLİŞKİLER - 2 PR’ı Tanıyalım. HALKLA İLİŞKİLER Örgüt ile ilgili çevreleri arasında karşılıklı iletişimi, anlamayı, kabulü ve işbirliğini sağlama.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İLİŞKİLER - 2 PR’ı Tanıyalım. HALKLA İLİŞKİLER Örgüt ile ilgili çevreleri arasında karşılıklı iletişimi, anlamayı, kabulü ve işbirliğini sağlama."— Sunum transkripti:

1 HALKLA İLİŞKİLER - 2 PR’ı Tanıyalım

2 HALKLA İLİŞKİLER Örgüt ile ilgili çevreleri arasında karşılıklı iletişimi, anlamayı, kabulü ve işbirliğini sağlama İşletme ile kamuoyu arasında ilişkiyi yönetmek Örgütün içinde ve dışında farkındalık, fikirler, tutumlar ve davranışlarda değişimler sağlamak Kuruluş hakkında kamuoyuna olumlu imaj yaratmak, prestijini yükseltmek, güven ve estek sağlamak

3 Halkla ilişkiler konusunda kabul gören tanımlardan bazıları: Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin tanımına göre halkla ilişkiler, bir işletmenin ya da özel veya kamusal bir kuruluşun bağlantı kurduğu veya kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim görevidir. Halkla ilişkiler, belli bir davranışı benimsetmek ya da belli yönde hareket oluşturmak için halkı inandırma (ikna etme) sanatıdır. Halkla ilişkiler, kamuoyunu etkileme ve ondan etkilenme sürecidir. Halkla ilişkiler, yönetimin izlemekte olduğu politikanın halka benimsetilmesi, çalışmaların sürekli ve tam olarak halka duyurulması, yönetime karşı olumlu bir hava yaratılması, bunun yanı sıra halkında yönetim hakkında ne düşündüğünü ve yönetimden ne istediğinin bilinmesi ve halkla işbirliği sağlanması işlevidir.

4 A NLAMADıM NEDIR BU PR??? Bir kuruluş ile hedef kitlesi arasında; İlişki kurma, Güçlendirme ve Korumaya yönelik çabalar

5 HALKLA İLİŞKİLER Medyayı kullanım: bedel yok (misafir, kiracı) Reklama kayıtsız kalan kitleye nasıl mesaj yollanacak? PR, diğer Pİ faaliyetlerine göre daha inanılır, güvenilir ve saygın Doğru ve ilgi çekici hikayeler üretin

6 P ROPAGANDA Tek taraflı mesaj bombardımanı

7 Propaganda ve PR Halkla ilişkiler doğruluk, iyi niyet ve dürüstlüğü esas ilke olarak kabul ederken propaganda, abartmalı olarak kuruluşu tanıtma amacı taşımaktadır. Propaganda gerektiğinde yanlış bilgiler vererek, tekrarlar yapıp kişileri belli bir tutumu kabule zorlamaktadır. Oysa halkla ilişkiler yanıltıcı değildir. Kişileri ikna etmek için gerçekleri olduğu gibi açıklamaktır.

8 ReklamHalkla İlişkiler Bir mal ya da hizmetin satışı hedeflenirBir kuruluşun iyi bir firma imajı yaratması amaçlanır Reklamda hedef kitle belirlenmiştirHedef kitle=Tüm paydaşlar Yalnızca mal ya da hizmetle ilgili bilgi yayar Hedef kitleye örgütün tüm faaliyetleri ile ilgili bilgi verir Mal ya da hizmetin tanıtımı amacıyla ticari reklam verilir ve bunun belli bir miktar para karşılığı basılması ve duyurulması sağlanır Kuruluşla ilgili haber niteliğindeki bilgiler duyurulur ve para karşılığı olmadan bunların hedefe ulaşması sağlanır

9 PropagandaHalkla İlişkiler Tek yönlüdür. İyi niyete dayanmayabilir, abartılmış bilgileri içerir. Esas olan doğru bilgi, iyi niyet ve dürüstlüktür. Dogmatiktir. Fikir tartışmasına açık değildir. Fikirler her zaman tartışılabilir İkna için her yol geçerlidir.İkna etmek için gerçekler açıklanmaya çalışılır. Bilgiler yanıltıcı ve yanlış olabilirDoğruluk esastır. Amaç yıkıcı olabilirAmaç yapıcılıktır

10 T ANıTıM / D UYURUM PR’ın ilk dönemlerinde PR=duyurum Haber niteliği taşıyan olay, gelişmeler Kurumla ilgili haberlerin medyada ücretsiz yer alması Mesaj, ticari değil; haber Planlanmış duyurum Planlanmamış duyurum

11 PR’ın temel konusu imaj yaratmaktır. isletme yöneticileri tarafından genelde bir lüks veya gereksiz bir harcama olarak algılanır halkla ilişkiler, işletme imajını yaratmak, işletme imajını korumak ve içsel iletişim olmak üzere üç ana başlık altında toplanan fonksiyonlara sahiptir PR sadece kadın mesleği PR=Medya İlişkileri mi? PR, Kriz yönetimi ilişkisi

12 Ç EVRENIZDEKI İ NSANLAR Sizi bilen ve sevenler Sizi bilen ve sevmeyenler Sizi bilmeyen ve sizin farkınızda olmayanlar

13 PR U YGULAMALARı Şikayet kutuları Tüketici danışma merkezleri Sosyal yardımlar Burs verme KSS Sponsorluk Kurum İçi Bültenler

14 P R UYGULAMALARı Seminer Festival Basın Gezisi Açılış Kutlama etkinlikleri Yarışma organizasyonu

15 Benim için iyi konuşsunlar=iyi ilişkiler geliştirmek Benim için kötü konuşanlar? Olumsuz olaylar, dedikodular, hikayeler

16

17 Kurumsal halkla ilişkiler, kurum ya da kuruluşun muhatap olduğu ve olacağı bütün hedef kitleler ile ilişkileri düzenleyerek, bu kitlelerin kuruma karşı olan bilgisizliklerini bilgiye, ilgisizliklerini ilgiye ve sempatilerini kurumsal kimlik ve imaja (itibara) dönüştürme çabalarının bütünüdür. KURUMSAL HALKLA İLİŞKİLER (CPR)

18 Kurumsal halkla ilişkiler genel olarak şu işlevleri yerine getirmektedir:  Öneri ve danışmanlık  Kurumsal yayınlar  Kurum hakkında yayın  Toplumla ilişkiler  Kurumsal imaja yönelik reklam / mesaj  Kamuoyu yaratma – etkileme  Sosyal içerikli programlar  Kurumsal itibar çalışmaları

19 P ROAKTIF PR Hem çevreyi hem de kurumu değiştir Etkileşim içine sok GELECEĞE YÖNELİK

20 REAKTİF PR Kurum imajının güçsüz olduğu dönemlerde AMAÇ: Çevreyi etkilemek

21 H ATALAR IKI GRUBA AYRıLıR Tip 1 Hata: Düşünülen ve asla yapılmayan Tip 2 Hata: Yapılan ve asla düşünülmeyen

22 Halkla İlişkiler ne değildir? - Halkla İlişkiler, yüzyüze ilişkiler değildir - Sadece basınla ilişkiler değildir. - Sadece "Danışma" demek değildir. - Reklam değildir. - Sadece müşteri ile ilişkiler değildir. - Müşteri çekme eylemi değildir. - Boş vakitleri değerlendirmek değildir. (Ek iş değildir) - Güzellik yarışmalarına katılanların kolaycı mesleği değildir. - Halkla İlişkiler anketörlük değildir.

23 PR Y ÖNETICISI OLARAK NE YAPAYıM Halkın tutumlarını değerlendir Kamuoyu yararına olacak bir olaya yakınlaş Halkın anlayışını ve güvenini kazanmak için çalış

24 PR Y ÖNETICISI OLARAK NE YAPAYıM ? İşletmenin bağlantı kurduğu ve kurabileceği kitlenin ANLAYIŞ SEMPATİ ve DESTEĞİNİ KAZAN VE KORU

25 BİR İŞLETMEYİ PAYDAŞLARA SEVDİRME - SAYDIRMA

26 TUTUMLAR Nesneler, insanlar ya da olaylar hakkında olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerdir. Dervişin fikri neyse zikri de odur

27 T ÜRKIYE ’ DE EN ÇOK P ıNAR SOSIS YENIYOR. S EVILIYOR KI YENIYOR ; YENIYOR KI SEVILIYOR.

28 Nike, en beğendiğim markadır. İbrahim Tatlıses’i seviyorum, çünkü şarkıları hislerime hitap ediyor. GS’yi destekliyorum. Çünkü O bir Avrupalı. Yimpaş, Beymen, Algida, İstikbal, Kanal 7, Atv, Peugeot, Omo

29 George Clooney’in oynadığı filmleri izlemem. Ülker’in hiçbir ürününü satın almam. Hiç kimse beni Tarkan’ın konserine götüremez. Vakıfbank ile asla çalışmam. Kesinlikle Nokia kullanmam.

30 İnançDeğer Fikir Tutum

31 İnanç Değer Fikir Tutum Kişisel bakım ürünleri sağlığa zararlıdır. Sağlıklı bir yaşam sürmek isterim Kişisel bakım ürünlerini kullanırım. Kişisel bakım ürünlerini severim. Kişisel bakım ürünü satın alacağım.

32 TUTUM, DEĞER, İNANÇ VE FİKİR ARASINDAKİ İLİŞKİ?

33 İ NANÇLAR Niçin kışın dondurma tüketimimiz neredeyse sıfıra iner? (Algida, amblemindeki güneş şemsiyesini kaldırmıştır) Alacaksan İki Harley Davidson Al (Birisi kullanmak için diğeri de yedek parçaları için) Türkiye’de Kişibaşı Dondurma Tüketimi 1 Litre, İsveç’te ise 13 Litre. Tüketicilerin % 80’i 6-25 yaş arası

34 T UTUMLARıN Ö ZELLIKLERI Tutumlar öğrenilmiş davranışlardır. Tutumlar yeni bilgi ve deneyimlerden etkilenir. Kimi tutumlar güçlüdür. Tutumlar tutarlıdır. Tutumlar değiştirilebilir.

35 TUTUMLARIN İŞLEVLERİ Yarar sağlama işlevi Değerlerle uyum sağlama işlevi Benliği koruma işlevi Bilgi verme işlevi

36 1. YARAR SAĞLAMA İŞLEVİ Birey kendisine yarar sağlamasına göre, beraberinde getireceği zevk unsurlarına göre birşeyi sever. Bana ne yarar getirecek? Bana ne zarar getirecek? Pazarlamacı bu yararları anlatmalı Bir tüketici kendisine veya ülkesine zarar verdiğini düşündüğü ülkelerin markalarına karşı olumsuz tutumlar oluşturabilir. Kalp hastası birey, margarine karşı olumsuz tutum oluşturulabilir.

37 2. DEĞERLERLE UYUM SAĞLAMA İŞLEVİ Birey sahip olduğu değerlere uygun ürün / marka /işletmelere karşı olumlu yönde tutum besler. Bir erkeğin “erkeklerin küpe takmasına” ilişkin tutumları Pazarlamacılar ne yapacak? Tüketicilerinin değerlerini öğrenerek, bu değerlere yönelik mesajlar verecek. Coca-Cola bunu çok iyi yapmakta! Yardımseverlik, hassaslık, başkalarına saygı, özgürlük,

38 SONY WALKMAN İLK PAZARA ÇIKTIĞINDA İKİ FARKLI KÜLTÜREL GRUBA İKİ FARKLI REKLAM MESAJLARI GELİŞTİRMİŞTİR. Batı Kültürüne Doğu Kültürüne Başkalarını Rahatsız Etmeden Müzik Dinleyin Özgürce Müzik Dinleyin

39 3. BENLİĞİ KORUMA İŞLEVİ Birey benliğini tehlikeye atacak şeylere karşı olumsuz tutum beslerken; benliğini yücelten şeylere olumlu tutum besler. Beğenilmeme Korkusu - Kişisel Bakım Ürünleri Viagra Koç Ailesinin evine çamaşır makinesi, Vehbi Koç’un eşinin ölümünden sonra girebilmiştir.

40 “FERDİ TAYFUR’U SEVEREK DİNLER MİSİNİZ?” SORUSUNA NIÇIN ÜNIVERSITE ÖĞRENCILERININ HEPSI HAYıR YANıTıNı VERIR ? 1. Ferdi Tayfur’u Sevenlerin Kişilik Özellikleri Neler? 2. Ferdi Tayfur’u Sevenlerin Kişilik Özellikleriyle Benimkiler Örtüşüyor mu?

41 4. BİLGİ VERME İŞLEVİ Bireyin herhangi bir şeye yönelik tutumunun olması, bireye satın alma sürecinde bilgi sağlar ve karar almasını kolaylaştırır. Semt pazarlarını ve pasaj dükkanlarını sevmem, bu yüzden oralardan bir şey satın almayacağım için gezmeme gerek yok! “Bence kireç çözücülerin hepsi aynı” diyen birinin ürün seçiminde fiyat ve diğer etkenlere odaklanması söz konusudur. “Dizel araçların bakımı oldukça zor ve pahalı”. Bu yüzden alınabilecek araç listesinden dizel olanları çıkaralım!

42 Bulaşık makinesinde bulaşık yıkamayanların olumsuz tutumlarının değiştirilmesinin amaçlandığı reklamlarda; bulaşık makinesiyle bulaşıkların yıkanmasının su ve enerji tasarrufu sağlayacağını, aynı zamanda elle yıkamadan daha temiz ve hijyenik yıkama yapıldığının anlatılması, tutumların hangi işlevine yöneliktir? Çevre bilincine sahip olan birinin çevreye zarar veren ürünlere karşı olumsuz yönde bir tutum beslemesi, tutumların hangi işlevini açıklar?

43 T UTUMLARıN B ILEŞENLERI Bilişsel bileşen Duygusal bileşen Davranışsal bileşen

44 1. BİLİŞSEL BİLEŞEN Yeni Bileşimi ile Saçlarınızdaki Kepeğe Son “Kepek saç değil, cilt sorunudur” DOVE “Yeni 1.5 dCI modeli bir depoyla 1400 km yol almaktadır”

45 2. D UYGUSAL B ILEŞEN “Karamelli hazır kahve çok iğrenç”

46 Satın alacağım Satın almayacağım Başkalarına satın almalarını önereceğim Başkalarına satın almalarını önermeyeceğim 3. D AVRANıŞSAL B ILEŞEN

47 Bilişsel Bileşen DÜŞÜN Duygusal Bileşen HİSSET Davranışsal Bileşen YAP

48 Bilişsel Bileşen Duygusal Bileşen Davranışsal Bileşen Sigara Sağlığıma zararlı Sigara içerek anne-babamı, sevgilimi üzüyorum Ama sigara içmeye devam edeceğim

49 B U İ FADELER T UTUMLARıN H ANGI B ILEŞENINI A ÇıKLAR ? Tekel 2000 sigarası, Marlboro’dan daha sert içimlidir. Akdeniz’in suyu Ege’nin suyuna göre daha güzeldir. Ege’nin suyu Akdeniz’in suyuna göre daha güzeldir. Profilo marka ürünler çabuk bozulur. Beyaz Show’u sevmiyorum. En saf su Erikli marka sudur. Erikli marka su kullanmayı düşünüyorum. Erikli marka suyun kullanılmasını dostlarıma önereceğim.

50 Tutumların Değiştirilmesi Yeni bir tutum geliştirmek Tutumun şiddetini arttırmak Tutumun yönünü değiştirmek

51

52 TUTUMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİNDE ETKİLİ UNSURLAR Bilginin kaynağı İleti İletinin alıcısı

53 T UTUMLAR VE PR Deneme sürüşü Ürün deneme “Aklımı kullanıyorum” Uğur Dündar ve Tavukçular Danone

54 U YGULAMALAR Seda Sayan’a yönelik Tutum Polaris terliklerine yönelik tutum Aşk hakkındaki düşünceler Tarkan’a yönelik Tutum AVEA’ya yönelik tutum Özgürlüğe yönelik hisler Hazırkart’a yönelik tutum

55 B IZI, ÜRÜNÜMÜZÜ SEVIYORLAR Mı ? S ATıN ALMAYı DÜŞÜNÜYORLAR Mı ? Eti Crax, en sevdiğim krakerdir. Kesinlikle Katılmıyorum 12345 Kesinlikle Katılıyorum Likert Ölçeği

56 B IZI, ÜRÜNÜMÜZÜ SEVIYORLAR Mı ? S ATıN ALMAYı DÜŞÜNÜYORLAR Mı ? Elektronik Sektöründe Yer Alan Yerli Markalara İlişkin Tutumum Olumlu Anlamsal Fark Ölçeği Olumsuz Son Derece

57


"HALKLA İLİŞKİLER - 2 PR’ı Tanıyalım. HALKLA İLİŞKİLER Örgüt ile ilgili çevreleri arasında karşılıklı iletişimi, anlamayı, kabulü ve işbirliğini sağlama." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları