Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HALKLA İLİŞKİLER - 2 PR’ı Tanıyalım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HALKLA İLİŞKİLER - 2 PR’ı Tanıyalım."— Sunum transkripti:

1 HALKLA İLİŞKİLER - 2 PR’ı Tanıyalım

2 HALKLA İLİŞKİLER Örgüt ile ilgili çevreleri arasında karşılıklı iletişimi, anlamayı, kabulü ve işbirliğini sağlama İşletme ile kamuoyu arasında ilişkiyi yönetmek Örgütün içinde ve dışında farkındalık, fikirler, tutumlar ve davranışlarda değişimler sağlamak Kuruluş hakkında kamuoyuna olumlu imaj yaratmak, prestijini yükseltmek, güven ve estek sağlamak

3 Halkla ilişkiler konusunda kabul gören tanımlardan bazıları:
Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin tanımına göre halkla ilişkiler, bir işletmenin ya da özel veya kamusal bir kuruluşun bağlantı kurduğu veya kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim görevidir. Halkla ilişkiler, belli bir davranışı benimsetmek ya da belli yönde hareket oluşturmak için halkı inandırma (ikna etme) sanatıdır. Halkla ilişkiler, kamuoyunu etkileme ve ondan etkilenme sürecidir. Halkla ilişkiler, yönetimin izlemekte olduğu politikanın halka benimsetilmesi, çalışmaların sürekli ve tam olarak halka duyurulması, yönetime karşı olumlu bir hava yaratılması, bunun yanı sıra halkında yönetim hakkında ne düşündüğünü ve yönetimden ne istediğinin bilinmesi ve halkla işbirliği sağlanması işlevidir.

4 Anlamadım nedir bu PR??? Bir kuruluş ile hedef kitlesi arasında;
İlişki kurma, Güçlendirme ve Korumaya yönelik çabalar

5 HALKLA İLİŞKİLER Medyayı kullanım: bedel yok (misafir, kiracı)
Reklama kayıtsız kalan kitleye nasıl mesaj yollanacak? PR, diğer Pİ faaliyetlerine göre daha inanılır, güvenilir ve saygın Doğru ve ilgi çekici hikayeler üretin

6 Propaganda Tek taraflı mesaj bombardımanı

7 Propaganda ve PR Halkla ilişkiler doğruluk, iyi niyet ve dürüstlüğü
esas ilke olarak kabul ederken propaganda, abartmalı olarak kuruluşu tanıtma amacı taşımaktadır. Propaganda gerektiğinde yanlış bilgiler vererek, tekrarlar yapıp kişileri belli bir tutumu kabule zorlamaktadır. Oysa halkla ilişkiler yanıltıcı değildir. Kişileri ikna etmek için gerçekleri olduğu gibi açıklamaktır.

8 Reklam Halkla İlişkiler Bir mal ya da hizmetin satışı hedeflenir
Bir kuruluşun iyi bir firma imajı yaratması amaçlanır Reklamda hedef kitle belirlenmiştir Hedef kitle=Tüm paydaşlar Yalnızca mal ya da hizmetle ilgili bilgi yayar Hedef kitleye örgütün tüm faaliyetleri ile ilgili bilgi verir Mal ya da hizmetin tanıtımı amacıyla ticari reklam verilir ve bunun belli bir miktar para karşılığı basılması ve duyurulması sağlanır Kuruluşla ilgili haber niteliğindeki bilgiler duyurulur ve para karşılığı olmadan bunların hedefe ulaşması sağlanır

9 Propaganda Halkla İlişkiler
Tek yönlüdür. İyi niyete dayanmayabilir, abartılmış bilgileri içerir. Esas olan doğru bilgi, iyi niyet ve dürüstlüktür. Dogmatiktir. Fikir tartışmasına açık değildir. Fikirler her zaman tartışılabilir İkna için her yol geçerlidir. İkna etmek için gerçekler açıklanmaya çalışılır. Bilgiler yanıltıcı ve yanlış olabilir Doğruluk esastır. Amaç yıkıcı olabilir Amaç yapıcılıktır

10 Tanıtım / Duyurum PR’ın ilk dönemlerinde PR=duyurum
Haber niteliği taşıyan olay, gelişmeler Kurumla ilgili haberlerin medyada ücretsiz yer alması Mesaj, ticari değil; haber Planlanmış duyurum Planlanmamış duyurum

11 PR’ın temel konusu imaj yaratmaktır.
isletme yöneticileri tarafından genelde bir lüks veya gereksiz bir harcama olarak algılanır halkla ilişkiler, işletme imajını yaratmak, işletme imajını korumak ve içsel iletişim olmak üzere üç ana başlık altında toplanan fonksiyonlara sahiptir PR sadece kadın mesleği PR=Medya İlişkileri mi? PR, Kriz yönetimi ilişkisi

12 Çevrenizdeki İnsanlar
Sizi bilen ve sevenler Sizi bilen ve sevmeyenler Sizi bilmeyen ve sizin farkınızda olmayanlar

13 PR Uygulamaları Şikayet kutuları Tüketici danışma merkezleri
Sosyal yardımlar Burs verme KSS Sponsorluk Kurum İçi Bültenler

14 Pr uygulamaları Seminer Festival Basın Gezisi Açılış
Kutlama etkinlikleri Yarışma organizasyonu

15 Benim için iyi konuşsunlar=iyi ilişkiler geliştirmek
Benim için kötü konuşanlar? Olumsuz olaylar, dedikodular, hikayeler

16

17 KURUMSAL HALKLA İLİŞKİLER (CPR)
Kurumsal halkla ilişkiler, kurum ya da kuruluşun muhatap olduğu ve olacağı bütün hedef kitleler ile ilişkileri düzenleyerek, bu kitlelerin kuruma karşı olan bilgisizliklerini bilgiye, ilgisizliklerini ilgiye ve sempatilerini kurumsal kimlik ve imaja (itibara) dönüştürme çabalarının bütünüdür.

18 Kurumsal imaja yönelik reklam / mesaj Kamuoyu yaratma – etkileme
Kurumsal halkla ilişkiler genel olarak şu işlevleri yerine getirmektedir: Öneri ve danışmanlık Kurumsal yayınlar Kurum hakkında yayın Toplumla ilişkiler Kurumsal imaja yönelik reklam / mesaj Kamuoyu yaratma – etkileme Sosyal içerikli programlar Kurumsal itibar çalışmaları

19 Proaktif pr Hem çevreyi hem de kurumu değiştir Etkileşim içine sok
GELECEĞE YÖNELİK

20 REAKTİF PR Kurum imajının güçsüz olduğu dönemlerde
AMAÇ: Çevreyi etkilemek

21 Hatalar iki gruba ayrılır
Tip 1 Hata: Düşünülen ve asla yapılmayan Tip 2 Hata: Yapılan ve asla düşünülmeyen

22 Halkla İlişkiler ne değildir?
Halkla İlişkiler, yüzyüze ilişkiler değildir Sadece basınla ilişkiler değildir. Sadece "Danışma" demek değildir. Reklam değildir. Sadece müşteri ile ilişkiler değildir. Müşteri çekme eylemi değildir. Boş vakitleri değerlendirmek değildir. (Ek iş değildir) Güzellik yarışmalarına katılanların kolaycı mesleği değildir. Halkla İlişkiler anketörlük değildir.

23 PR Yöneticisi olarak ne yapayım
Halkın tutumlarını değerlendir Kamuoyu yararına olacak bir olaya yakınlaş Halkın anlayışını ve güvenini kazanmak için çalış

24 PR Yöneticisi olarak ne yapayım?
İşletmenin bağlantı kurduğu ve kurabileceği kitlenin ANLAYIŞ SEMPATİ ve DESTEĞİNİ KAZAN VE KORU

25 BİR İŞLETMEYİ PAYDAŞLARA SEVDİRME - SAYDIRMA

26 TUTUMLAR Dervişin fikri neyse zikri de odur
Nesneler, insanlar ya da olaylar hakkında olumlu ya da olumsuz değerlendirmelerdir. Dervişin fikri neyse zikri de odur

27 Türkiye’de en çok Pınar sosis yeniyor
Türkiye’de en çok Pınar sosis yeniyor. Seviliyor ki yeniyor; yeniyor ki seviliyor.

28 Nike, en beğendiğim markadır.
İbrahim Tatlıses’i seviyorum, çünkü şarkıları hislerime hitap ediyor. GS’yi destekliyorum. Çünkü O bir Avrupalı. Yimpaş, Beymen, Algida, İstikbal, Kanal 7, Atv, Peugeot, Omo

29 George Clooney’in oynadığı filmleri izlemem.
Ülker’in hiçbir ürününü satın almam. Hiç kimse beni Tarkan’ın konserine götüremez. Vakıfbank ile asla çalışmam. Kesinlikle Nokia kullanmam.

30 İnanç Değer Tutum Fikir

31 İnanç Değer Tutum Fikir Kişisel bakım ürünleri sağlığa zararlıdır.
Sağlıklı bir yaşam sürmek isterim Kişisel bakım ürünlerini kullanırım. Kişisel bakım ürünlerini severim. Tutum Fikir Kişisel bakım ürünü satın alacağım.

32 TUTUM, DEĞER, İNANÇ VE FİKİR ARASINDAKİ İLİŞKİ?

33 İnançlar Türkiye’de Kişibaşı Dondurma Tüketimi 1 Litre, İsveç’te ise 13 Litre. Tüketicilerin % 80’i 6-25 yaş arası Niçin kışın dondurma tüketimimiz neredeyse sıfıra iner? (Algida, amblemindeki güneş şemsiyesini kaldırmıştır) Alacaksan İki Harley Davidson Al (Birisi kullanmak için diğeri de yedek parçaları için)

34 Tutumların Özellikleri
Tutumlar öğrenilmiş davranışlardır. Tutumlar yeni bilgi ve deneyimlerden etkilenir. Kimi tutumlar güçlüdür. Tutumlar tutarlıdır. Tutumlar değiştirilebilir.

35 TUTUMLARIN İŞLEVLERİ Yarar sağlama işlevi
Değerlerle uyum sağlama işlevi Benliği koruma işlevi Bilgi verme işlevi

36 1. YARAR SAĞLAMA İŞLEVİ Birey kendisine yarar sağlamasına göre, beraberinde getireceği zevk unsurlarına göre birşeyi sever. Bana ne yarar getirecek? Bana ne zarar getirecek? Pazarlamacı bu yararları anlatmalı Bir tüketici kendisine veya ülkesine zarar verdiğini düşündüğü ülkelerin markalarına karşı olumsuz tutumlar oluşturabilir. Kalp hastası birey, margarine karşı olumsuz tutum oluşturulabilir.

37 2. DEĞERLERLE UYUM SAĞLAMA İŞLEVİ
Birey sahip olduğu değerlere uygun ürün / marka /işletmelere karşı olumlu yönde tutum besler. Bir erkeğin “erkeklerin küpe takmasına” ilişkin tutumları Pazarlamacılar ne yapacak? Tüketicilerinin değerlerini öğrenerek, bu değerlere yönelik mesajlar verecek. Coca-Cola bunu çok iyi yapmakta! Yardımseverlik, hassaslık, başkalarına saygı, özgürlük,

38 Özgürce Müzik Dinleyin Başkalarını Rahatsız Etmeden Müzik Dinleyin
SONY WALKMAN İLK PAZARA ÇIKTIĞINDA İKİ FARKLI KÜLTÜREL GRUBA İKİ FARKLI REKLAM MESAJLARI GELİŞTİRMİŞTİR. Özgürce Müzik Dinleyin Batı Kültürüne Başkalarını Rahatsız Etmeden Müzik Dinleyin Doğu Kültürüne

39 3. BENLİĞİ KORUMA İŞLEVİ Birey benliğini tehlikeye atacak şeylere karşı olumsuz tutum beslerken; benliğini yücelten şeylere olumlu tutum besler. Beğenilmeme Korkusu - Kişisel Bakım Ürünleri Viagra Koç Ailesinin evine çamaşır makinesi, Vehbi Koç’un eşinin ölümünden sonra girebilmiştir.

40 “FERDİ TAYFUR’U SEVEREK DİNLER MİSİNİZ
“FERDİ TAYFUR’U SEVEREK DİNLER MİSİNİZ?” sorusuna niçin üniversite öğrencilerinin hepsi hayır yanıtını verir? 1. Ferdi Tayfur’u Sevenlerin Kişilik Özellikleri Neler? 2. Ferdi Tayfur’u Sevenlerin Kişilik Özellikleriyle Benimkiler Örtüşüyor mu?

41 4. BİLGİ VERME İŞLEVİ Bireyin herhangi bir şeye yönelik tutumunun olması, bireye satın alma sürecinde bilgi sağlar ve karar almasını kolaylaştırır. Semt pazarlarını ve pasaj dükkanlarını sevmem, bu yüzden oralardan bir şey satın almayacağım için gezmeme gerek yok! “Bence kireç çözücülerin hepsi aynı” diyen birinin ürün seçiminde fiyat ve diğer etkenlere odaklanması söz konusudur. “Dizel araçların bakımı oldukça zor ve pahalı”. Bu yüzden alınabilecek araç listesinden dizel olanları çıkaralım!

42 Bulaşık makinesinde bulaşık yıkamayanların olumsuz tutumlarının değiştirilmesinin amaçlandığı reklamlarda; bulaşık makinesiyle bulaşıkların yıkanmasının su ve enerji tasarrufu sağlayacağını, aynı zamanda elle yıkamadan daha temiz ve hijyenik yıkama yapıldığının anlatılması, tutumların hangi işlevine yöneliktir? Çevre bilincine sahip olan birinin çevreye zarar veren ürünlere karşı olumsuz yönde bir tutum beslemesi, tutumların hangi işlevini açıklar?

43 Tutumların Bileşenleri
Bilişsel bileşen Duygusal bileşen Davranışsal bileşen

44 1. BİLİŞSEL BİLEŞEN Yeni Bileşimi ile Saçlarınızdaki Kepeğe Son
“Kepek saç değil, cilt sorunudur” DOVE “Yeni 1.5 dCI modeli bir depoyla 1400 km yol almaktadır”

45 2. Duygusal Bileşen “Karamelli hazır kahve çok iğrenç”

46 3. Davranışsal Bileşen Satın alacağım Satın almayacağım
Başkalarına satın almalarını önereceğim Başkalarına satın almalarını önermeyeceğim

47 Bilişsel Bileşen DÜŞÜN
Duygusal Bileşen HİSSET Davranışsal Bileşen YAP

48 Sigara Sağlığıma zararlı
Bilişsel Bileşen Sigara içerek anne-babamı, sevgilimi üzüyorum Duygusal Bileşen Ama sigara içmeye devam edeceğim Davranışsal Bileşen

49 Bu İfadeler Tutumların Hangi Bileşenini Açıklar?
Tekel 2000 sigarası, Marlboro’dan daha sert içimlidir. Akdeniz’in suyu Ege’nin suyuna göre daha güzeldir. Ege’nin suyu Akdeniz’in suyuna göre daha güzeldir. Profilo marka ürünler çabuk bozulur. Beyaz Show’u sevmiyorum. En saf su Erikli marka sudur. Erikli marka su kullanmayı düşünüyorum. Erikli marka suyun kullanılmasını dostlarıma önereceğim.

50 Tutumların Değiştirilmesi
Yeni bir tutum geliştirmek Tutumun şiddetini arttırmak Tutumun yönünü değiştirmek

51

52 TUTUMLARIN DEĞİŞTİRİLMESİNDE ETKİLİ UNSURLAR
Bilginin kaynağı İleti İletinin alıcısı

53 Tutumlar ve PR Deneme sürüşü Ürün deneme “Aklımı kullanıyorum”
Uğur Dündar ve Tavukçular Danone

54 Uygulamalar Seda Sayan’a yönelik Tutum
Polaris terliklerine yönelik tutum Aşk hakkındaki düşünceler Tarkan’a yönelik Tutum AVEA’ya yönelik tutum Hazırkart’a yönelik tutum Özgürlüğe yönelik hisler

55 Bizi, ürünümüzü seviyorlar mı? Satın almayı düşünüyorlar mı?
1 2 3 4 5 Likert Ölçeği Kesinlikle Katılmıyorum Eti Crax, en sevdiğim krakerdir. Kesinlikle Katılıyorum

56 Bizi, ürünümüzü seviyorlar mı? Satın almayı düşünüyorlar mı?
Son Derece Son Derece Olumlu Olumsuz Elektronik Sektöründe Yer Alan Yerli Markalara İlişkin Tutumum Anlamsal Fark Ölçeği

57


"HALKLA İLİŞKİLER - 2 PR’ı Tanıyalım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları