Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Ankara - Aralık 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Ankara - Aralık 2010."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Ankara - Aralık 2010

2 BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Ajansları, ulusal düzeyde Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve bütçe mekanizmasına sahip, kar amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiren, Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.

3 KALKINMA AJANSLARI 5449 Sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”la kurulmuştur. Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

4 KALKINMA AJANSLARI Ajanslar, bölgeler esas alınarak, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile kurulur.

5 DÜZEY 2 BÖLGESİ NE DEMEKTİR? Bakanlar Kurulu Kararıyla bölgesel istatistiklerin toplanması, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yapılması, bölgesel politikaların çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemine uygun karşılaştırılabilir istatistiki veri tabanı oluşturulması amacıyla ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması tanımlanmıştır. Bu sınıflamaya göre istatistiki açıdan Türkiye 12 Düzey1 Bölgesi ve 26 Düzey2 Bölgesine ayrılmıştır. Bu ayrım bir idari sınıflama değil, istatistiki bir sınıflamadır. 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince Kalkınma Ajansları Düzey2 Bölgeleri esas alınarak kurulmuşlardır.

6 KALKINMA AJANSLARININ KURULDUĞU DÜZEY 2 BÖLGELERİ

7 TR10: İstanbul TR21: Edirne, Kırklareli,Tekirdağ TR22: Balıkesir, Çanakkale TR31: İzmir TR32: Aydın, Denizli, Muğla TR33: Afyon, Kütahya, Manisa, Uşak TR41: Bilecik, Bursa, Eskişehir TR42: Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova TR51: Ankara TR52: Karaman, Konya TR61: Antalya, Burdur, Isparta TR62: Adana, Mersin TR63: Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye TR71: Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir TR72: Kayseri, Sivas, Yozgat TR81: Bartın, Karabük, Zonguldak TR82: Çankırı, Kastamonu, Sinop TR83: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat TR90: Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon TRA1: Bayburt, Erzincan, Erzurum TRA2: Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars TRB1: Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli TRB2: Bitlis, Hakkari, Muş, Van TRC1: Adıyaman, Gaziantep, Kilis TRC2: Diyarbakır, Şanlıurfa TRC3: Batman, Mardin, Şırnak, Siirt

8 KALKINMA AJANSLARI Bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişme alanında yaşanan yapısal dönüşümün ve sürdürülebilir kalkınmanın en önemli kurumları arasında yer almaktadır.

9 KALKINMA AJANSLARI NEDEN KURULMAKTADIR? Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek, Ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, Sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak,

10 KALKINMA AJANSLARI NEDEN KURULMAKTADIR? Sosyal uyum ve adaletin güçlendirilmesini sağlamak, Değişen küresel rekabet şartlarına adaptasyonun hızlandırılmasını sağlamak Sahiplenme ve işbirliği duygusunu güçlendirmek Bölgenin girişimcilik potansiyelini harekete geçirmek ve sürekli olarak yükseltmek amacıyla kurulmaktadır.

11 KALKINMA AJANSLARI AJANS İSMİDÜZEY-2MERKEZİ KAPSADIĞI İLLER İNTERNET SİTESİ İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) TR31İzmir www.izka.org.tr Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) TR62Adana Mersin www.cka.org.tr İstanbul Kalkınma Ajansı (İSKA) TR10İstanbul www.iska.org.tr Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) TR52Konya Karaman Konya www.mevka.org.tr

12 KALKINMA AJANSLARI AJANS İSMİDÜZEY-2MERKEZİ KAPSADIĞI İLLER İNTERNET SİTESİ Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) TR83Samsun Amasya Çorum Samsun Tokat www.oka.org.tr Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) TRA1Erzurum Bayburt Erzincan Erzurum www.kudaka.org.tr Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) TRB2Van Bitlis Hakkari Muş Van www.daka.org.tr İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) TRC1Gaziantep Adıyaman Gaziantep Kilis www.ika.org.tr

13 KALKINMA AJANSLARI AJANS İSMİDÜZEY-2MERKEZİ KAPSADIĞI İLLER İNTERNET SİTESİ Karacadağ Kalkınma Ajansı TRC2 Diyarbakı r Diyarbakır Şanlıurfa www.duka.org.tr Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) TRC3Mardin Batman Mardin Şırnak Siirt www.dika.org.tr Trakya Kalkınma Ajansı TR21Tekirdağ Edirne Kırklareli Tekirdağ www.trakyaka.org.tr Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) TR22Balıkesir Balıkesir Çanakkale www.gmka.org.tr

14 KALKINMA AJANSLARI AJANS İSMİDÜZEY-2 MERKEZ İ KAPSADIĞI İLLER İNTERNET SİTESİ Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) TR32Denizli Aydın Denizli Muğla www.geka.org.tr Zafer Kalkınma Ajansı TR33Kütahya Afyonkarahisar Kütahya Manisa Uşak www.zafer.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) TR41Bursa Bilecik Eskişehir Bursa www.bebka.org.tr Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) TR42Kocaeli Bolu Düzce Kocaeli Sakarya Yalova www.marka.org.tr

15 KALKINMA AJANSLARI AJANS İSMİDÜZEY-2 MERKEZ İ KAPSADIĞI İLLER İNTERNET SİTESİ Ankara Kalkınma Ajansı TR51Ankara www.ankaraka.org.tr Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) TR61Isparta Antalya Burdur Isparta www.baka.org.tr Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) TR63Hatay Hatay Kahramanmara şOsmaniye www.dogaka.org.tr Ahiler Kalkınma Ajansı TR71Nevşehir Aksaray Kırıkkale Kırşehir Niğde Nevşehir www.ahi-ka.org.tr

16 KALKINMA AJANSLARI AJANS İSMİDÜZEY-2MERKEZİ KAPSADIĞI İLLER İNTERNET SİTESİ Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) TR72Kayseri Kayseri Sivas Yozgat www.oran.org.tr Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) TR81Zonguldak Bartın Karabük Zonguldak www.bakka.org.tr Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) TR82 Kastamon u Çankırı KastamonuS inop www.kuzka.org.tr

17 KALKINMA AJANSLARI AJANS İSMİDÜZEY-2MERKEZİ KAPSADIĞI İLLER İNTERNET SİTESİ Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) TR90Trabzon Artvin Giresun Gümüşhane Ordu Rize Trabzon www.doka.org.tr Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) TRA2Kars Ağrı Ardahan Iğdır Kars www.serka.org.tr Fırat Kalkınma Ajansı TRB1Malatya Bingöl Elazığ Malatya Tunceli www.fka.org.tr

18 KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Ajanslarının proje teklif çağrısı ilanlarına Devlet Planlama Teşkilatının www.dpt.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.www.dpt.gov.tr

19 KALKINMA AJANSLARI Teşekkür ederim Neslihan YOKUŞ neslihan@tesk.org.tr


"TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Ankara - Aralık 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları