Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığı Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Mustafa Tufan Uzman Veteriner Hekim, Epidemiyolog 23-27 Haziran 2014, Antalya

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığı Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Mustafa Tufan Uzman Veteriner Hekim, Epidemiyolog 23-27 Haziran 2014, Antalya"— Sunum transkripti:

1 Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığı Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Mustafa Tufan Uzman Veteriner Hekim, Epidemiyolog 23-27 Haziran 2014, Antalya mustafatufan60@gmail.com Veteriner Hizmetleri Strateji Belgesinin Hazırlanması için Teknik Destek

2 Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığı (SNEH) (Lumpy Skin Disease-LSD)

3 Epidemiyoloji Hastalık Etkeni: Poxviridae ailesine ait capripoxvirus Mortalite Oranı: %1-5 olup nadiren % 10-40 arasında olmaktadır Morbidite Oranı: % 5-45 arasında olup aşağıdaki şartlara göre yüzde oranları değişmektedir; -Sokucu ve kan emici sineklerin (vektörlerin) çokluğu ve dağılımı, -Etkilenen sığır ırkları, -Söz konusu hayvanların beslenme durumu ve genel sağlığı Bulaşma Mekanik bulaşma : Sokucu ve kan emici sinekler (sivrisinekler ve diğerleri) Enfekte hayvanın sürü içerisine girmesi, Aşılamada aynı aşı/tedavi iğnesinin birden fazla hayvanda kullanılması ve Hijyen kurallarına uyulmaması Doğrudan ve dolaylı temas ile bulaşma: örneğin kontamine salya, bulaşmış yem veya su vb. 1-4 haftalık inkübasyon süresi (enfekte hayvanın teşhis güçlüğü) Diğerleri: Laktasyondaki süt ineği, enfekte boğalara ait spermalar vb. Hastalığa hassas hayvan Bütün sığır türleri ve ek olarak Asya Mandaları bu hastalığa hassas hayvanlardır (Bos Bubalis)

4 Sı ğ ırların Nodüler Ekzantemi Hastalı ğ ı (SNEH) (Lumpy Skin Disease-LSD) Teşhis Hastalık Virüs hassasiyeti Dezenfektan maddeler: %20 Ether; % 1 lik Klorofor, ve % 1 lik Formalin; Deterjanlar: %2 lik sodium dodecyl sulphate ve % 2 lik phenol (15 dk); %2 lik sodium hypochlorite; 1/33 lük iodine bileşenleri %2 lik Virkon; % 0,5 lik quaternary amonyum bileşenleri

5 Sı ğ ırların Nodüler Ekzantemi Hastalı ğ ı (SNEH) (Lumpy Skin Disease-LSD) Aşı Üretimi 1)Orta doğu ülkelerinde kullanılan aşılar: a)Homolog canlı attenue edilmiş aşı b)Koyun çiçek aşısı (bölgede üretilen, 2)Türkiye’de üretilen Aşılar : a.Pendik VKAE, b.Vetal, c.Dollvet

6 Sı ğ ırların Nodüler Ekzantemi Hastalı ğ ı (SNEH) (Lumpy Skin Disease-LSD)

7 Bölgesel Hastalık (SNEH) Durumu ve Mücadele

8

9

10

11

12 Ülkesel Hastalık (SNEH) Durumu ve Mücadele A) Türkiye’de mevcut hastalık durumu

13 Ülkesel Hastalık (SNEH) Durumu ve Mücadele 6 Ağustos 2013 ve 8 Mayıs 2014 tarihleri arasında 9 aylık dönemde 88 adet hastalık mihrakı 9 ilde meydana gelmiştir.

14 Ülkesel Hastalık (SNEH) Durumu ve Mücadele

15 B) Risk Değerlendirmesi 1. Hastalık Girişi

16 Ülkesel Hastalık (SNEH) Durumu ve Mücadele B) Risk Değerlendirmesi 2. Hastalık Bulaşma İhtimalleri Hayvanların Yazın ve Kışın Gittikleri Meralar

17 Ülkesel Hastalık (SNEH) Durumu ve Mücadele a) Bir çiftlik/ahırın enfekte olma ihtimali (olasılık P1) b) Bir çiftlik/ahır bünyesinde bir hayvanın enfekte olma ihtimali (olasılık P2)

18 Ülkesel Hastalık (SNEH) Durumu ve Mücadele c) Hayvan pazarında sertifikasız ve enfekte hayvanın teşhis edilememesi ihtimali (Olasılık P3), e) Hastalık bulaşmayan illere hayvan hareketleri ile hastalığın girişi ve bulaşma ihtimali (olasılık P4)

19 Ülkesel Hastalık (SNEH) Durumu ve Mücadele

20

21 Hastalık Bulaşma İhtimalleri

22 Ülkesel Hastalık (SNEH) Durumu ve Mücadele B) Risk Değerlendirmesi 3. Hastalık Yayılması (Maruz kalmak)

23 Ülkesel Hastalık (SNEH) Durumu ve Mücadele B) Risk Değerlendirmesi 4.Hastalık Sonuçları Değerlendirilmesi

24 Ülkesel Hastalık (SNEH) Durumu ve Mücadele B) Risk Değerlendirmesi 5. Risk Tahmini

25 Ülkesel Hastalık (SNEH) Durumu ve Mücadele C) Risk Yönetimi

26 Ülkesel Hastalık SON Durumu 17.06.2014, Kaynak OIE Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığı Mihrak Dağılımı 6 Ağustos 2013 - 8 Mayıs 2014 Mihrak Adeti: 88 adet mihrak (9 İl; Kahraman Maraş, Batman, Hakkari, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Sivas ve Adana ) 8 Mayıs 2014 - 17 Haziran 2014 Mihrak Adeti: 58 adet mihrak ( 3+3=6 İl; K. Maraş (7), Osmaniye (29), Adana (11), Mersin (5), Kayseri (5), Ş. Urfa(1) ) Toplam Mihrak: 146 adet mihrak (12 İl, Kahraman Maraş, Batman, Hakkari, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Sivas, Adana, Mersin, Kayseri, Ş. Urfa)

27 Ülkesel Hastalık Mücadelesi SON Durumu 17.06.2014 İl AdıAşılanan Sığır Toplam Sığır Aşılama % Hatay1428 1424731,00% Mersin577 1277860,45% K. Maraş10906 1433417,61% Kayseri16952 2909435,83% Osmaniye5317 873326,09% Adıyaman48 766570,06% Adana134426 24771554,27% Gaziantep283 1499430,19% İlTarih SıraMihrak sayısı K. Maraş 116 Batman 22 Hakkari 31 Malatya 42 Adıyaman 52 Osmaniye 674 Hatay 73 Sivas 81 Adana 934 Mersin 105 Kayseri 115 Ş. Urfa 121 Toplam 146

28 Ülkesel Hastalık Mücadelesi SON Durumu 17.06.2014 İlTarih SıraMihrak sayısı K. Maraş 116 Batman 22 Hakkari 31 Malatya 42 Adıyaman 52 Osmaniye 674 Hatay 73 Sivas 81 Adana 934 Mersin 105 Kayseri 115 Ş. Urfa 121 Toplam 146

29 Sığırların Nodüler Ekzantemi Lumpy Skin Disease (LSD) Hazılayan: Dr. Fahriye SARAÇ Viral Aşılar Üretim ve LSD Referans Laboratuarı Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü

30 Vektörler Stomoxys (Stable Fly, At sineği, Ahır sineği) Culex veya Aedes (sivrisinek) Tabanidae (Sığır Sineği) Glossina (Tsetse flies, Çeçe sineği)

31

32

33 Numune Alma Hastalığın ateşli döneminde, Antijen tespiti; tam kan (heparin, EDTA vb. tüp) Burun akıntısı Deri lezyonları geliştikten sonra; Nodül, deri lezyonu, kabuk, lezyon sıvısı Soğuk Zincir !!!

34 Kontrol ve Eradikasyon Endemik olmayan bölgelerde Karantina(yeni sürülere girişin engellenmesi) Hasta sürüdeki hayvanların izole edilmesi ve salgın bölgesine hayvan hareketinin engellenmesi Enfekte ve hastalığa maruz kalanların sürü dışına çıkarılması ve imhası (inserayon) Temizlik ve dezenfeksiyon Vektör kontrolü (hayvanlar, araç, ahır…) Tarama Aşılama

35 Endemik Bölgelerde Endemik Bölgelerde Aşılama***** Vektör mücadelesi***** Karantina Hayvan Hareketleri Kısıtlanması Dezenfeksiyon Hasta hayvanların imhası Kontrol ve Eradikasyon

36 Aşılama Canlı attenüe aşı Endemik alanlarda LSD ye karşı aşılama başarı ile uygulanmaktadır. İsrail’deki salgınlarda aşılama hastalığın eradikasyonunda çok yardımcı olmuştur. Attenüe LSD virus suşu Neethling virus şusu ile aşılama 3 yıl bağışıklık vermektedir. Koyun ve Keçi Çiçek virus aşıları 1-2 yıla kadar bağışıklık ve başarı ile kullanılmaktadır.

37 Aşılama LSD ile mücadelede en önemli yol Aşılama Aşılama 3 ay üstü buzağılar Her hayvan için ayrı iğne Her zaman tam bir koruma sağlanmayabilir. Aşılama esnasında inekler hastalığın inkübasyon döneminde Bazi hayvanlar aşılanmadan kalabilir Aşılama hijyeni sağlanamazsa virus yayılabilir Aşının uygunsuz depolanması veya bir veya birkaç basamakta soğuk zincirde hatalar yapılması Direk güneş ışığına veya yüksek çevre ısısına maruz kalması

38 TE Ş EKKÜRLER mustafatufan60@gmail.com


"Sığırların Nodüler Ekzantemi Hastalığı Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi Mustafa Tufan Uzman Veteriner Hekim, Epidemiyolog 23-27 Haziran 2014, Antalya" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları