Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STANDARTLARINA UYUM ÇALIŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STANDARTLARINA UYUM ÇALIŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 STANDARTLARINA UYUM ÇALIŞMALARI
Strateji Geliştirme Başkanlığı KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM ÇALIŞMALARI HAMDULLAH PAKSOY HÂKİM DAİRE BAŞKANI

2 MÜSTEŞAR YARDIMCILARI YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ
BAKAN Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlgili Kuruluş Türkiye Adalet Akademisi MÜSTEŞAR Bağlı Kuruluşlar Adli Tıp Kurumu Ceza ve İnfaz Krm. İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu MÜSTEŞAR YARDIMCILARI DANIŞMA VE DENETLEME BİRİMLERİ ANA HİZMET BİRİMLERİ YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Personel Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Uluslararası Huk.Dış İliş. Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı Ceza ve Tevkifevleri Gen.Müd. Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Teknik İşler Dairesi Başkanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müd. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Kanunlar Genel Müdürlüğü

3 İLK DERECE MAHKEMELERİ İLK DERECE MAHKEMELERİ İLK DERECE MAHKEMELERİ
T Ü R K Y A R G I S I ANAYASA YARGISI ADLİ YARGI İDARİ YARGI ASKERİ YARGI YARGITAY DANIŞTAY ASKERİ YARGITAY AYİM BÖLGE ADLİYE BÖLGE İDARE İLK DERECE MAHKEMELERİ İLK DERECE MAHKEMELERİ İLK DERECE MAHKEMELERİ HUKUK CEZA İDARE VERGİ ASKERİ CEZA Sulh Hukuk Asliye Hukuk Kadastro Asliye Ticaret Deniz İhtisas İş Aile Tüketici İcra Hakimliği (hukuk)‏ FSH Hukuk Sulh Ceza Asliye ceza Ağır Ceza Çocuk Ceza Çocuk Ağır Ceza FSH Ceza İcra Hakimliği (ceza)‏ DİSİPLİN

4 HAKİM - SAVCI YASAL KADRO DOLU BOŞ ADLÎ YARGI 12.619 9809 2810 İDARİ YARGI 1600 963 637 BAKANLIK 449 395 54 ANAYASA MAHKEMESİ 15 14 1 CTE EĞİTİM MERKEZLERİ 10 5 TOPLAM 14.693 11.186 3507

5 Adli Mahkeme Sayısı : 5478 İdari Mahkeme Sayısı : 163 Toplam Hakim-Savcı Sayısı : Boş Kadro :

6 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANI
DAİRE BAŞKANI HÂKİM DAİRE BAŞKANI HÂKİM DAİRE BAŞKANI HÂKİM DAİRE BAŞKANI GİH TETKİK HÂKİMLERİ TETKİK HÂKİMLERİ TETKİK HÂKİMLERİ ÖDENEKLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE VE KESİN HESAP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İÇ KONTROL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIMLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

7 5018 Uyarınca Yürütülen İşler
Diğer İşler Stratejik Plan Performans Programı Yargı Reformu Çalışmaları İç Kontrol Ön Mali Kontrol Mahkeme Ödeneklerinin Gönderilmesi Bütçe Kesin Hesap Adliye ve C.İ.K. Hizmet Binalarının Yeterlilik Analizinin Yapılması Yönetim Bilgi Sistemleri Raporlama Faaliyetleri Stratejik Yönetim Kapasitesinin artırılması çalışmaları Mali Danışmanlık ve Bilgilendirme AB, UNDP Projeleri ve Yayınlar

8 YARGI REFORMU STRATEJİSİ

9 Yargı Reformu Stratejisi’nin Hazırlanış Nedeni ve Süreci
23’üncü Fasıl mevzuat tarama süreci ve toplantıları neticesinde AB Komisyonunca yılında gayrı resmî Tarama Sonu Raporu hazırlanmıştır Belirlenen açılış kriterlerinden biri de “Türkiye’nin, Avrupa Komisyonuna yargının tarafsızlığı, bağımsızlığı ve etkililiğinin güçlendirilmesine yönelik bir yol haritasını içeren Yargı Reformu Stratejisini sunması” dır

10 Yargı Reformu Stratejisi Taslağının Hazırlanma Süreci
Yargı Reformu Stratejisi Taslağını hazırlamakla görevlendirilen Komisyon, 23 üncü Fasıl koordinatörü olan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) ile eşgüdümlü bir şekilde çalışmalarına başlamıştır. Taslak Mayıs 2008 tarihleri arasında Antalya’da ülke genelinde görev yapan: - Cumhuriyet başsavcıları, - adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanları, - bölge idare mahkemesi başkanları - Adalet Bakanlığı üst düzey yöneticilerinin katılımı ile tartışılmıştır. 18-20 Haziran 2008 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen “Adalet Bakanlığı Yargı Reformu Strateji Belgesi Gölgesinde Yargı Reformu” konulu sempozyumda Bakanlığımız temsilcileri sunum yaparak katılımcıları bilgilendirmiştir. Bakanlığımız birimlerinin geniş katılımı ile Başkanlığımız öncülüğünde 03 Ocak tarihinde oluşturulan komisyon tarafından Yargı Reformu Stratejisi Taslağı Hazırlanmıştır. Hazırlık aşamasında Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ile eşgüdümlü çalışmalar yapılmış ve Avrupa Birliği Uzmanlarının katkıları alınmıştır. Taslak internet üzerinden yayımlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuş ve gelen görüşler değerlendirilmiştir Taslak Mayıs 2008 tarihleri arasında Antalya’da yargı teşkilatı toplantısında yargı mensuplarınca tartışılmıştır Taslak Haziran 2008 tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen sempozyumda tartışılmıştır

11 Taslak yazılı olarak görüş ve önerilerini bildirmeleri için 14 Kasım 2008 tarihinde ilgili tüm taraflara gönderilmiş ve görüşler toplanmıştır 8-10 Haziran 2009 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam’da ilgili tarafların katılımıyla bir çalıştay düzenlenerek Taslak tartışılmış ve ilkeler üzerinde mutabakata varılmıştır

12 7 Temmuz 2009 tarihinde Avrupa Komisyonu ile değerlendirme toplantısı yapılmıştır
Yargı Reformu Stratejisi ve Eylem Planı 24 Ağustos tarihinde Bakanlar Kurulunca benimsenmiş ve Avrupa Birliği Komisyonuna da iletilmiştir.

13 Yargı Reformu Stratejisi Referans Belgeler
Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Ulusal Programlar 60’ncı Hükümet Programı Katılım Ortaklığı Belgesi (2008)‏ Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa Konseyi Tavsiye Kararları Birleşmiş Milletler, Bangalore Yargı Etiği İlkeleri Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığının Temel İlkeleri

14 Yargı Reformu Stratejisi Referans Belgeler
Hâkimlerin Rolü, Etkinliği Ve Bağımsızlığı Konusunda Avrupa Konseyi Üye Devlet Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı AB Komisyonunca Türkiye Hakkında Hazırlanan İlerleme Raporları AB Komisyonu Uzmanlarınca Türk Yargısı Hakkında Hazırlanan İstişari Ziyaret Raporları Adalet Bakanlığı Eylem Planı ( )‏

15 YARGI REFORMU STRATEJİSİ MATRİSİ
SIRA NO AMAÇ HEDEF FAALİYET 1 10 32 2 5 15 3 19 78 4 6 20 12 11 7 8 9 24 18 TOPLAM 85 237

16 AMAÇLAR Yargı Bağımsızlığının Güçlendirilmesi
Yargının Tarafsızlığının Geliştirilmesi Yargının Verimliliği ve Etkililiğinin Artırılması Yargıda Mesleki Yetkinliğin Artırılması Yargı Örgütü Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Yargıya Güvenin Arttırılması Adalete Erişimin Kolaylaştırılması Uyuşmazlıkları Önleyici Nitelikteki Tedbirlerin Etkin Hale Getirilmesi ve Alternatif Çözüm Yolları Geliştirilmesi Ceza İnfaz Sisteminin Geliştirilmesi Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Sürecinin Gerektirdiği Mevzuat Çalışmalarına Devam Edilmesi

17 YARGI REFORMU STRATEJİSİ EYLEM PLANI
(ÖRNEK TABLO - 1) HEDEFLER SORUMLU BİRİMLER SÜRE 2.1. Yargı mensupları için etik kuralların belirlenmesi amacıyla Yüksek Mahkemeler ve HSYK ile birlikte çalışma yapılması Açıklama ve Faaliyetler Etik ilkelerin belirlenmesinde uluslararası düzenlemeler dikkate alınacaktır Adalet aktörlerinin eğilimlerinin ve beklentilerinin tespiti ve getirilecek düzenlemelerin belirlenmesi için bilimsel çalışmalar yapılacaktır Diğer ülke uygulamaları ve uluslararası kuruluşların düzenlemeleri karşılıklı işbirliği yapılarak incelenecektir Oluşturulacak etik ilkeler konusunda Yüksek Mahkemeler, HSYK, TAA ve hukuk fakülteleriyle işbirliği halinde çalışmalar düzenlenecektir. Gerekli mevzuat değişiklikleri yapılacaktır. PGM TKB CİGM KGM SGB KISA

18 (ÖRNEK TABLO - 2) 5.2. Yargı çalışanlarının görev tanımlarının yapılması, iş standartlarının belirlenmesi ve yükseltilmesi Açıklama ve Faaliyetler Yargı çalışanlarının görüşleri, anket ve çalıştaylar düzenlenerek alınacaktır. İş akışı, iş süreçleri, görev tanımlarının yapılması amacıyla geniş katılımlı alan çalışması yapılacaktır. Gerekli mevzuat değişikliği çalışmaları yapılacaktır. SGB PGM ORTA

19 MAHKEMELER BÜTÇESİ Yargı hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında ihtiyaç duyulan ödeneklerin 5018 Sayılı Kanun ve diğer ilgili mali mevzuat hükümleri uyarınca etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi amacıyla uyulması gereken usul ve esasları düzenleyen tarih ve 144 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yürürlüğe girmiştir.

20 Genelge kapsamında; Ödenek talepleri Cumhuriyet Başsavcılıkları, Bölge İdare , idare ve vergi mahkemesi başkanlıklarınca Analitik Bütçe Sınıflandırmasına İlişkin Rehbere göre hazırlanıp Strateji Geliştirme Başkanlığına iletilecektir. Bütçe planlaması yapılabilmesi için bütün ekonomik kodlara ilişkin yıllık tahmini ödenek ihtiyacı ocak ayı içinde bildirilecektir.

21 Dönemsel ödenek talepleri her üç ayda bir yapılacaktır.
Ödenek talepleri sadece UYAP üzerinden gönderilecektir. Posta, e-posta, faks ile ödenek talep edilmeyecektir. Ödenekler, harcama birimlerinin bir önceki yıl harcaması, bütçeleştirilmiş borç miktarı, kalan ödenek tutarı, hizmet genişlemesi, ve ödenek talebi gibi hususlar değerlendirilerek re’sen gönderilecektir. Bütçeleştirilmiş borçlar hesabına alınan giderler için re’sen ödenek gönderilecektir.

22 Adalet VE C.İ.K Hizmet Binalarının Yeterlilik Analizine İlişkin İşlemler
Yargı hizmetlerinin hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı ilkelerine uygun modern binalarda yürütülmesi amacıyla, Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik yatırımların planlanmasında ve tadat edilmeyen toplulaştırılmış proje kapsamında yürütülen adalet ve ceza infaz kurumu yapımı ve ödenek tahsisine ilişkin usul ve esaslar tarih ve 311 sayılı Bakan oluruyla belirlenmiştir.

23 Bu kapsamda, Yeni Bina Yapımı İhtiyacının ve Yatırım Program Tekliflerinin Belirlenmesi amacıyla oluşturulan heyet ve komisyonun sekretaryası Başkanlığımız tarafından yürütülmektedir.

24 Yeni Adalet Binaları Yapımına İlişkin İlkeler
Adalet binaları için bir yerin nüfusu, nüfus artış hızı, mevcut iş durumu, iş artış hızı, mevcut mahkeme sayısı, kadro durumu yargı alanı ve coğrafi bölgesi, adalet binası yapımı için önerilen yerin uygunluğu, coğrafi, ulaşım, sosyal ve ekonomik durum, mevcut adalet binasının konumu ve durumu, diğer kamu kuruluşlarından bina tahsis imkanı, ek bina, tadilat veya kiralama suretiyle ihtiyacın giderilmesi imkanı gibi hususlar dikkate alınmaktadır.

25 Yeni C.İ.K. Binası Yapımına İlişkin İlkeler
Bir yerin nüfusu, nüfus ve suç artış hızı, C.İ.K’in kapasitesi, yeri, yeni bina için önerilen yerin uygunluğu, coğrafi, ulaşım, sosyo-ekonomik durum, mevcut C.İ.K’in yeri, fiziki durumu ve kapasite itibariyle iyileştirme yapılamaması, mülhakat ilçelerdeki C.İ.K’nın kapasiteleri, ek bina veya tadilat yapılması suretiyle ihtiyacın karşılanma durumu gibi hususlar dikkate alınmaktadır.

26 STRATEJİK YÖNETİM KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI ÇALIŞMALARI

27 AB, UNDP PROJELERİ VE YAYINLAR

28 BİLGİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI
Başkanlığımızca ulusal ve uluslar arası yayınlar takip edilmektedir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından Eylül 2002 tarihinde Avrupa Etkin Yargı Komisyonu (CEPEJ) kurulmuştur. CEPEJ’in iki yılda bir hazırladığı raporlarla Konsey üyesi 47 ülkenin yargı sistemlerine ait verileri bir araya getirerek, çeşitli kriterlere göre analiz etmekte ve ülkeler arası karşılaştırmalar yapabileceğimiz referans metinler içermektedir.

29 BİLGİ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI
Anlamak, analiz etmek ve reforma tabi tutmak için bilgi sahibi olmak gerekir, anlayışıyla hazırlanan bu rapor, Avrupa’daki adalet sisteminin nasıl işlediğini anlamak, ana trendlerini fark etmek, zorlukları tespit etmek ve adalet ilişkin kamu politikalarını yönlendirmek açısından önemli bir kaynaktır. Son rapor Eylül 2008’de yayınlanmış olup Başkanlığımız tarafından tercüme edilerek hukuk literatürüne kazandırılmış ve yargı profesyonellerinin yararlanımına sunulmuştur.

30 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM ÇALIŞMALARI

31 13/01/2009 tarihli ve 15/20 sayılı Müsteşarlık Makamı Olur’u ile Bakanlığımızda iç kontrol standartları uyum çalışmaları başlatılmıştır.

32 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 04/02/2009’da yayınlanmıştır.

33 13/04/2009 tarihli ve 102/760 sayılı Müsteşarlık Makamı Olur’u ile İç Kontrol Standartları Yönetim Organizasyonu oluşturulmuştur.

34 İç Kontrol Yönetim Organizasyonu
Strateji Geliştirme Kurulu, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu, İç Kontrol Standartları Eylem Planı Hazırlama Ekibi, Birim İç Kontrol Standartları Ekibi,

35 Strateji Geliştirme Kurulu
Müsteşar (Başkan) Müsteşar Yardımcıları Tüm Birim Amirleri

36 İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu
Strateji Geliştirme Başkanı (Başkan)‏ Müstakil Daire Başkanları Genel Müdür Yardımcıları

37 İç Kontrol Standartları Eylem Planı Hazırlama Ekibi
Strateji Geliştirme Başkanı (Başkan)‏ Daire Başkanı / Tetkik Hâkimi Şube Müdürü (Hâkim sınıfı olmayan birimlerde)

38 Birim İç Kontrol Standartları Ekibi
Birimin İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulundaki temsilcisinin başkanlığında Asgari 3 tetkik hakimi Şube Müdürü (Hakim sınıfından olmayan birimlerde)‏

39 “Adalet Yönetiminde İç Kontrol ve Performans Kriterleri” konusunda TAİEX’e yapılan başvuru kabul edilmiştir. Bu kapsamda 22 – 23 Nisan 2010 tarihlerinde Hollanda’ya çalışma ve inceleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.

40 Çalışma programı kapsamında,
Yargı Konseyi, Adalet Bakanlığı, Lahey Bölge Mahkemesinde, incelemelerde bulunulmuştur.

41 İç kontrol hazırlık çalışmalarında faydalı olacağı düşüncesiyle “ İç Kontrol Mevzuatı” çalışma kitapçığı hazırlanmıştır.

42 Bu kitapçıkta Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (İlgili Hükümler) Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi, yer almaktadır.

43 İç kontrol konusunda uluslararası standartların ve uygulamaların bilinmesi ve çalışmalarda esin kaynağı olacağı düşüncesiyle “Uluslararası İç Kontrol Standartları” çalışma kitabı hazırlanmıştır.

44 Bu kitapçıkta, İNTOSAİ Kamu Kesimi İç kontrol Standartları Rehberi, Kamu Sektörü İç Kontrol Standartları Rehberi Kurum Risk Yönetimi Hakkında Tamamlayıcı Ek Bilgiler Avrupa Birliği İç Kontrol Standartları ABD Sayıştayı Tarafından Yayımlanan Federal Devlette İç Kontrol Standartları, yer almaktadır.

45 Başkanlığımızca eylem planı ön taslağı hazırlanmıştır.
İç Kontrol Standartları Hazırlama Ekibine, iç kontrol sistemi ve ön taslak hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

46 Başkanlığımızca eylem planı ön taslağı tüm birimlere gönderilmiştir.
Birimler tarafından ön taslağa ilişkin görüşler alınmış ve işlenmiştir.

47 Antalya’da Bakanlığımız İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama Ekibi ve Bakanlık merkez şube müdürleri ile ilgili ve bağlı kuruluş temsilcilerinin katılımıyla “İç Kontrol Sistemi ve Performans Yönetimi” konulu çalışma toplantısı düzenlenmiştir.

48

49

50 Toplantıda katılımcılara Maliye Bakanlığı temsilcileri ve Başkanlığımızca iç kontrol sistemi ve iç kontrol standartları konularında sunumlar yapılmıştır.

51 İç kontrol standartları ve eylem planı ön taslağı üzerinde çalıştay düzenlenmiştir.

52 Çalıştayda, Gruplar tarafından grup sözcüsü ve grup ismi belirlenmiştir. Her grup, çalışması gereken standartlar üzerinde değerlendirme yaparak, birim görüşlerini de dikkate almak koşuluyla ön taslağı gözden geçirmişlerdir.

53

54

55 Grup sözcüleri tarafından kendi çalışmaları, tüm katılımcılara sunulmuş ve tüm katılımcıların katkısı alınmıştır.

56 Başkanlığımızca katılımcıların ve eylem planı ekibinin değerlendirmeleri de göz önüne alınarak iç kontrol standartları uyum eylem planı taslağı hazırlanmıştır.

57 Taslağın, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulunun görüşüne sunulması için toplantı düzenlenmiştir.

58 Yönlendirme ve İzleme Kurulu toplantısında alınan karar uyarınca Eylem Planı taslağı Bakanlığımızın tüm birimlerine gönderilmiş ve birimlerin katkısı alınmıştır.

59 İç Denetim Birimi Başkanlığı mensupları ile Kızılcahamam’da İç Kontrol Eylem Planı Taslağı değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda Taslak üzerinde gerekli revizeler yapılmıştır.

60

61

62 Çalışmalar sonucunda, Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı tamamlanmıştır.

63 KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI MATRİSİ

64 İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ STANDART KODU STANDART ADI GENEL ŞART SAYISI BELİRLENEN EYLEM MAKUL GÜVENCE VERİLEN KONTROL ORTAMI 1 Etik değerler ve dürüstlük 6 17 2 Misyon, organizasyon yapısı ve görevler 7 14 - 3 Personelin yeterliliği Ve performansı 8 11 4 Yetki devri 5

65 İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ STANDART KODU ADI GENEL ŞART SAYISI BELİRLENEN EYLEM SAYISI MAKUL GÜVENCE VERİLEN GENEL ŞART RİSK DEĞERLENDİRME 5 Planlama ve programlama 6 3 Risklerin Belirlenmesi Ve Değerlendiri mesi -

66 İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ STANDART KODU ADI GENEL ŞART SAYISI BELİRLENEN EYLEM MAKUL GÜVENCE VERİLEN GENEL ŞART FAALİYETLERİ 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri 4 5 - 8 Prosedürlerinn Belirlenmesi Ve Belgelendirilmesi 3 9 Görevler ayrılığı 2 10 Hiyerarşik kontroller 11 Faaliyetlerin sürekliliği 1 12 Bilgi Sistemleri kontrolleri

67 İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ STANDART KODU ADI GENEL ŞART SAYISI BELİRLENEN EYLEM MAKUL GÜVENCE VERİLEN GENEL ŞART BİLGİ VE İLETİŞİM 13 Bilgi ve iletişim 7 14 - Raporlama 4 2 15 Kayıt ve Dosyalama sistemi 6 16 Hata, Usulsüzlük Ve Yolsuzluklarn bildirilmesi 3

68 İÇ KONTROL BİLEŞENLERİ STANDART KODU ADI GENEL ŞART SAYISI BELİRLENEN EYLEM MAKUL GÜVENCE VERİLEN GENEL İZLEME 17 İç kontrolün değerlendirilmesi 5 6 - 18 İç denetim 2 1

69 TOPLAM GENEL ŞART SAYISI BELİRLENEN EYLEM SAYISI MAKUL GÜVENCE VERİLEN GENEL ŞART SAYISI 79 99 21

70 İç kontrol, Doğru işin, Doğru kişi tarafından, Doğru şekilde yapılmasıdır.

71 … Onlar olmadan başaramazdık


"STANDARTLARINA UYUM ÇALIŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları