Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ TOPLULUKLARDA FUNGAL İNFEKSİYONLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Rejin Kebudi İstanbul Üniv., Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Hematoloji-Onkoloji.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ TOPLULUKLARDA FUNGAL İNFEKSİYONLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Rejin Kebudi İstanbul Üniv., Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Hematoloji-Onkoloji."— Sunum transkripti:

1 BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ TOPLULUKLARDA FUNGAL İNFEKSİYONLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Rejin Kebudi İstanbul Üniv., Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilimdalı

2 FUNGAL İNFEKSİYONLAR Epidemiyolojik değişiklikler İnvazif fungal enfeksiyonun tanımlanması Yeni tanı metodlarının klinik ile bağlantısı Empirik ve preemptif tedaviye akılcı yaklaşım Yeni antifungallerin tedavideki yeri

3 SORUNLAR Epidemiyolojik değişiklikler Fırsatçı fungal enfeksiyon insidansında artış Etken spektrumunda değişme

4 Martin GS, et al. N Engl J Med, 2003;348(16):1546-54 ABD’de Sepsis Etiyolojisi 1979-2000

5 Invazif Aspergillozis - Mortalite (1995-1999) 1941 hasta - 50 çalışma Lin et al., Clin Infec Dis 2001; 32: 358

6 Rosen G et al: J Pediatr Hematol Oncol 2005:27(3):135-140 PEDİATRİK HEMATO-ONKOLOJİ HASTALARINDA İNVAZİV FUNGAL ENFEKSİYON İNSİDANSI

7  n:1052 kanserli çocuk  n:148 fungal enf. var (%14) Fungal enf. geçiren hemato-onko hastalarında ex oranı geçirmeyenlere göre daha fazla (OR: 5.0; p<0.0001) Aspergillus enf. Mortalite: %85 Candida enf. Mortalite: %63 Diğer enf. Mortalite: %40 Rosen G et al: J Pediatr Hematol Oncol 2005:27(3):135-140 Pediatrik Hemato-Onkoloji Olgularında Mortalite

8 EPİDEMİYOLOJİDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Kanserli hastalarda yaşamın uzaması Erken transplant sonrası sağkalım oranı artışı Yoğun kemoterapi, Hazırlayıcı KT şemaları HPKH transplantı olan hasta sayısında artma ve kök hücrelerin farklı kaynaklardan elde edilmeleri, CMV profilaksisi stratejileri Profilaktik antifungal kullanımı (flucanazole,itracanazole..)

9 EPİDEMİYOLOJİDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İnvaziv küf mantarları infeksiyonlarının sıklığında artış 11000 otopsi, Almanya Üniv. Hst-insidans Candida inf. İnvaziv aspergillozis (transplant) 1983-87  %12 %6 1988-92  %5%11 Groll AH etal. J Infec 1996

10 EPİDEMİYOLOJİDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İnvaziv küf mantarları infeksiyonlarının sıklığında artış Fred Hutchinson Kanser Merkezi –HSCT alıcıları İnvaziv aspergillozis insidansı 1992  % 7.3 1998  % 16.9 Otolog transplant alıcıları %1.1  % 5.3

11 EPİDEMİYOLOJİDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Etken spektrumunda değişme Aspergillus Türleri HSCT alıcılarında genelde en sık Aspergillus fumigatus Aspergillus niger, Aspergillus flavus sinus enfeksiyonlarında daha sık >1 transplant- Amfotericin B ye dirençli fumigatus dışı Aspergillus ve Fusarium türleriyle solunum sistemi tutulumu sık AKİT-Aspergillus inf %53 A.fumigatus dışı suşlar Baddley JW CID 2001

12 EPİDEMİYOLOJİDEKİ DEĞİŞİKLİKLER Etken spektrumunda değişme Candida albicans dışı türlerde artış MDACC (1987-92) C. albicans ve C. tropicalis sıklığı azalmış C. krusei (27X) ve C. glabrata (5X)artmış Flukonazol profilaksisi alan yerlerde risk faktörleri değişti Eskiden Akut GVH, nötropeni, kortikosteroid tedavisi,TBI Yeni-bakteriemi,florokinolon verilmesi, CMV hast. Marr KA CID 2000

13 Kandidemi:Tür Dağılımı *From a CDC population based study in Connecticut, Hajjeh et al. 2003 in preparation Almirante et al. ICAAC 2003 abstract M-1003 Slide: David W. Warnock

14 PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ EPİDEMİYOLOJİ Fungus1991-2001 n:74 1991-1996 n:34 1997-2001 n:40 Küf%31%27%34 Aspergillus%18%15%21 Non-Asp.%13%12%13 Maya%69%73%66 C. albicans%44%53%35 Non-Alb.%25%20%31 Rosen G et al: J Pediatr Hematol Oncol 2005:27(3):135-140

15 PEDİATRİK HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ FUNGAL ENF. RİSKİ Total hasta Fungal enf. hasta Fungal enf. oranı OR%95CI ALL26125%106.11.8-10.4 AML11710%95.01.9-8.1 Solid Tm. 50914%31.51.2-1.9 Diğer1653%21.0 Total105252%5 Rosen G et al: J Pediatr Hematol Oncol 2005:27(3):135-140

16 Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Fungal Enfeksiyonun Yeri ve Patojen İlişkisi TotalCandida%Asp.%Diğer% Kan13107718215 İdrar17 1000000 Resp/sinus22836125529 GIS13107700323 Diğer966700333 Total74516913181013 Rosen G et al: J Pediatr Hematol Oncol 2005:27(3):135-140

17 Türkiye’de durum- TFNG-Hamdi Akan et al. Retrospektif-7 merkez-2002 505 atak-408 hasta-antifungal tedavi aldı. Akut lösemi%47,lenfoma%15, solidtm%14 25 SCT -12 GVHD 259 empirik tedavi 91/259 kanıtlandı-19 kültür + Non albicans candida %47

18 Türkiye’de durum- PFNÇ-Abant 2004-2006 FEBRİL NÖTROPENİK KANSERLİ ÇOCUKLARDA KLİNİK VE MİKROBİYOLOJİK KANITLANMIŞ İNFEKSİYONLAR, İNFEKSİYON ETKENLERİ TÜRKİYE SONUÇLARI -ABANT 2004-24 merkez 6ay-472hst- 829 atak, median 6 yş, lösemi %50 İMMUN SİSTEMİ BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA İNVAZİV MANTAR İNFEKSİYONLARI SONUÇLARI- ABANT 2006-25 merkez 1 yıl-124 hst- 127 atak, median 8.4 yş, lösemi % 72

19 FEBRİL NÖTROPENİK KANSERLİ ÇOCUKLARDA KLİNİK VE MİKROBİYOLOJİK KANITLANMIŞ İNFEKSİYONLAR, İNFEKSİYON ETKENLERİ- TÜRKİYE SONUÇLARI -ABANT 2004-24 merkez Atakların %32’sinde mikrobiyolojik kanıtlanmış enfeksiyon (%21 bakteriyemi) saptanmıştır. Etkenlerden %93.2’si bakteriyeldir. Gram (+) etkenler daha sık izole edilmiştir. Etkenlerin % 6.4’ ü mantar cinsi mikroorganizmalar, % 0.4’ ü viruslardır.

20 2004-Kandan İzole Edilen Mikroorganizmalar Maya hücreleri Candida albicans 3 Candida parapsilosis 1 Candida spp. 2 Aspergillus spp. 2 TOPLAM 177

21 2004-Kateter kanından izole edilen mikroorganizmalar Koagulaz (-) stafilokok 17 E.coli 3 Klebsiella spp. 3 Enterobacter spp. 3 Alfa hemolitik streptokok 2 Pseudomonas spp. 2 Proteus spp. 1 Candida albicans 1 Candida spp. 1 TOPLAM 34

22 2004-İdrardan izole edilen mikroorganizmalar E.coli16 Klebsiella spp.10 Enterococcus spp. 9 Gram negatif çomak 5 Enterobacter spp. 4 Pseudomonas spp. 4 Koagulaz (-) stafilokok 4 Acinotebacter spp 1 Fusobacterium spp. 1 Neisseria spp. 1 Candida spp. 1 Stenotrophomonas maltophilia 1 Proteus spp. 1 TOPLAM58

23 2006-Kanıtlanmış IFI-14 VAKA/ Aspergillus infeksiyonları 7y, ALL. Dissemine mantar, post-mortem kanıtlanmış. 1.5y, ALL. AC, sinus, MSS. Hastalıksız. 16y, AML. AC, kültürde üreme (+), galaktomannan (+), refrakter AML ile exitus. 6y, AML. KC absesi. Aspergillus. Şifa. 3y, bifenotipik lösemi. MSS, KC, beyin. Abse drenajında(+). Remisyonda. 10y, aplastik anemi. Epiglot biyopsisi. Aspergillus düzelmiş, viral miyokardit ile exitus. 19 ay, bifenotipik lösemi. AC, sinus, KC. Pulmoner biyopsi ile tanı. Exitus.

24 2006-Kanıtlanmış IFI-14 VAKA 1.4 y, ALL. AC, MSS. Mental retarde 2.11y, aplastik anemi. Sinonazal. Tedavi devam etmekte. 3.12y, ALL. Fusarium (+). Sağ. 4.14y, ALL. AC, sinus, MSS. Pulmoner biyopsi ile. Mukor. Yaşıyor. 5.16y, AML. Sinonazal mukor. Yaşıyor. 6.13y, ALL. AC, MSS. Mukor. Exitus. 7.3y, sekonder agranülositoz. Ağız içi, sinus. Mukor. Yaşıyor.


"BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ TOPLULUKLARDA FUNGAL İNFEKSİYONLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. Rejin Kebudi İstanbul Üniv., Onkoloji Enstitüsü Pediatrik Hematoloji-Onkoloji." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları