Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Geçmişteki alışkanlıklarımızı anlatır. useD to run: useD to swim: useD to play: useD to read: useD to listen: koşarDI yüzerDİ oynarDI okurDU dinlerDİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Geçmişteki alışkanlıklarımızı anlatır. useD to run: useD to swim: useD to play: useD to read: useD to listen: koşarDI yüzerDİ oynarDI okurDU dinlerDİ."— Sunum transkripti:

1

2 Geçmişteki alışkanlıklarımızı anlatır.

3 useD to run: useD to swim: useD to play: useD to read: useD to listen: koşarDI yüzerDİ oynarDI okurDU dinlerDİ 15 Ocak 2015 Perşembe 2 Eren DELİ

4 I used to run You used to run He used to run. She used to run. It used to run. We used to run. You used to run. They used to run. Koşardım. Koşardın. O koşardı. Koşardık. Koşardınız. Koşardılar. Geçmişte yapardık ama şimdi yapMIyoruz. 15 Ocak 2015 Perşembe 3 Eren DELİ

5 I used to swim You used to swim He used to swim. She used to swim. It used to swim. We used to swim. You used to swim. They used to swim. Yüzerdim. Yüzerdin. O yüzerdi. Yüzerdik. Yüzerdiniz. Yüzerdiler. Geçmişte yapardık ama şimdi yapMIyoruz. 15 Ocak 2015 Perşembe 4 Eren DELİ

6 He used to play chess but now he doesn’t play anymore. (Eskiden satranç oynardı ama şimdi artık oynamıyor.) They used to work here but now they don’t work here. (Eskiden burada çalışırlardı ama şimdi burada çalışmıyorlar.) The farmers used to grow vegetables but now they don’t grow. (Eskiden çiftçiler sebze yetiştirirlerdi ama şimdi yetiştirmiyorlar.) He used to go to work on foot but now he goES to work by bus. (Eskiden işe yürüyerek giderdi ama şimdi otobüsle gidiyor.) He used to live in a tent but now he liveS in a villa. (Eskiden bir çadırda yaşardı ama şimdi bir villada yaşıyor.) 15 Ocak 2015 Perşembe 5 Eren DELİ

7 He used to play tennis ten years ago. (On yıl önce tenis oynardı.) We used to ride horses. (Ata binerdik.) They used to live in a small town. (Küçük bir kasabada otururlardı.) You used to dance at the disco. (Diskoda dans ederdin.) 15 Ocak 2015 Perşembe 6 Eren DELİ

8 15 Ocak 2015 Perşembe Rıdvan Dilmen used to play football. 7 Eren DELİ

9 He used to drink tea, but he doesn’t drink tea any more. (O çay içerdi, fakat o artık çay içmiyor.) I used to eat meat, but I don’t like eating meat now. (Et yerdim, fakat şimdi et yemeyi sevmiyorum.) He used to smoke, but he gave up smoking last year. (Sigara içerdi, fakat o geçen yıl içmeyi bıraktı.) Hacer used to go to cinema, but now she goES to the theatre. (Hacer sinemaya giderdi, fakat şimdi tiyatroya gidiyor.) 15 Ocak 2015 Perşembe 8 Eren DELİ

10 useD to run Koşardı useD to swim Yüzerdi useD to play Oynardı useD to read Okurdu useD to listen Dinlerdi DID not use to run koşMAZdı DID not use swim yüzMEZdi DID not use to play oynaMAZdı DID not use to read okuMAZdı DID not use to listen dinleMEZdi 15 Ocak 2015 Perşembe 9 Eren DELİ

11 D İ K K A T Used to + V1 yapısını olumsuz/soru yaparken DID yardımcı fiili kullanılır. D İ K K A T DID yardımcı fiilini kullanıldığında da fiilin yalın halini kallanılır. Mesut used to run: Mesut eskiden koşardı. Mesut DID not USE to run: Mesut eskiden koşmazdı. DID Mesut USE to run? Mesut eskiden koşar mıydı? 15 Ocak 2015 Perşembe 10 Eren DELİ

12 15 Ocak 2015 Perşembe I used to be a caterpillar! base form Use used to + base form of the verb to talk about past habits or past situations that no longer exist in the present. 11 Eren DELİ

13 15 Ocak 2015 Perşembe Form the negative with didn’t + use to or never + used to + base form. Madame Butterfly didn’t used to have wings. I didn’t use to be so beautiful! use base form No –d with did !! 12 Eren DELİ

14 15 Ocak 2015 Perşembe No –d with did !! Form questions with did + use to + base form. Did you used to look different? Did the gardener use to try to catch you? use base form 13 Eren DELİ

15 ( + ) We useD to listen to folk music in the past. (Eskiden halk müziğe dinlerdik.) ( - ) We DID not use to listen to folk music in the past. (Eskiden halk müziği dinlemezdik.) ( ? ) DID you use to listen to folk music in the past? (Eskiden halk müziği dinler miydiniz?) Used to yapısını olumsuz ve soru yapmak için DID yardımcı fiilini kullanıyoruz. DID yardımcı fiilini kullandığımızda da USED TO yapısındaki (D) harfini kaldırıyoruz. “Fiilin yalın halini (V1) yazıyoruz.” 15 Ocak 2015 Perşembe 14 Eren DELİ

16 ( + ) She USED TO HAVE long hair. (O eskiden uzun saçlara sahipti.) ( - ) She DID not USE to have long hair. (O eskiden uzun saçlara sahip değildi.) ( ? ) DID she USE to have long hair? (O eskiden uzun saçlara sahip miydi?) Used to yapısını olumsuz ve soru yapmak için DID yardımcı fiilini kullanıyoruz. DID yardımcı fiilini kullandığımızda da USED TO yapısındaki (D) harfini kaldırıyoruz. “Fiilin yalın halini (V1) yazıyoruz.” 15 Ocak 2015 Perşembe 15 Eren DELİ

17 Özge DIDn’t USE to have a pet, but now she has got two kittens. (Özge’nin eskiden evcil bir hayvanı yoktu, ama şimdi iki kedi yavrusu var.) I USED TO GO work by a taxi, but now I go work by my car. (Eskiden işe taksiyle giderdim, ama şimdi işe arabamla gidiyorum.) Büşra USED TO USE a typewriter, but now she useS a computer. (Büşra eskiden daktilo kullanırdı, ama şimdi bilgisayar kullanıyor.) 15 Ocak 2015 Perşembe 16 Eren DELİ

18 Our teacher USED TO GIVE low marks. (Öğretmenimiz eskiden düşük not verirdi.) DID your teacher USE to give low marks? (Öğretmeniniz eskiden düşük not verir miydi?) Who USED TO GIVE low marks? (Kim eskiden düşük verirdi?) What DID your teacher USE to DO? (Öğretmeniniz eskiden ne yapardı?) What DID your teacher USE to GIVE? (Öğretmeniniz eskiden ne verirdi?) 15 Ocak 2015 Perşembe 17 Eren DELİ

19 I used to live in Suluova. Now I live in Merzifon. (Eskiden Suluova’da otururdum. Ama şimdi Merzifon’da oturuyorum.) past n o w I used to live I live 15 Ocak 2015 Perşembe 18 Eren DELİ

20 I used to be a taxi driver, but I am a hairdresser now. (Eskiden taksi şöförüydüm, ama şimdi kuaförüm.) past n o w I used to be a taxi driver I am a hairdresser 15 Ocak 2015 Perşembe 19 Eren DELİ

21 In the old days People USED TO listen to old radio. Now People use mp3 Players. 15 Ocak 2015 Perşembe 20 Eren DELİ

22 In the old days Women USED TO wash dirty clothes by hand. Now They use washing machines. 15 Ocak 2015 Perşembe 21 Eren DELİ

23 In the old days Photographers USED TO take photos with old machines. Now They use new technology. 15 Ocak 2015 Perşembe 22 Eren DELİ

24 In the old days People USED TO listen to gramophone records. Now They listen to CD players. 15 Ocak 2015 Perşembe 23 Eren DELİ

25 In the old days People USED TO travel by horse cars. Now They use sport cars. 15 Ocak 2015 Perşembe 24 Eren DELİ

26 In the old days We USED TO watch Karagöz- Hacivat. But now We watch TV programmes. 15 Ocak 2015 Perşembe 25 Eren DELİ

27 In the old days We USED TO have abacuses. But now We have calculators. 15 Ocak 2015 Perşembe 26 Eren DELİ

28 In the old days We USED TO have telegraphes. But now We have mobile phones. 15 Ocak 2015 Perşembe 27 Eren DELİ

29

30 1.We/spend/our holidays/Erdek We used to spend our holidays in Erdek. 2.The/Grandmother/tell/stories/in/evenings/my My grandmother used to tell stories in the evenings. 3.Bob/grow/the/tomatoes/in/garden Bob used to grow tomatoes in the garden. 4.Grandmother/make/my/chocolate cake My grandmother used to make chocolate cake. 5.They/have/black and white televisions They used to have black and white televisions. 15 Ocak 2015 Perşembe 29 Eren DELİ

31 1.We used to spend our holidays in Erdek. We didn’t use to spend our holidays in Erdek. 2.My grandmother used to tell stories in the evenings. My grandmother didn’t use to tell stories in the evenings. 3.Bob used to grow tomatoes in the garden. Bob didn’t use to grow tomatoes in the garden. 4.My grandmother used to make chocolate cake. My grandmother didn’t use to make chocolate cake. 5.They used to have black and white televisions. They didn’t use to have black and white televisions. 15 Ocak 2015 Perşembe 30 Eren DELİ

32 1. We used to spend our holidays in Erdek. Did you use to spend our holidays in Erdek? 2. My grandmother used to tell stories in the evenings. Did your grandmother use to tell stories in the evenings? 3. Bob used to grow tomatoes in the garden. Did Bob use to grow tomatoes in the garden? 4. My grandmother used to make chocolate cake. Did your grandmother use to make chocolate cake? 5.They used to have black and white televisions. Did they use to black and white televisions? 15 Ocak 2015 Perşembe 31 Eren DELİ

33 FOUR YEARS AGO TODAY Chocolate cake fruit meat hamburgers White cheese sandwiches coke Fruit juice 15 Ocak 2015 Perşembe Anne was fat four years ago. She had bad eating habits. She ate everything, but today she is thin and healty. Look at the chart and write why she is thin and healty.buttercheese Red meat White meat (fish – chicken) 32 Eren DELİ

34 FOUR YEARS AGO TODAY Chocolate cake fruit meat hamburgers White cheese sandwiches coke Fruit juice 15 Ocak 2015 Perşembe 1.Anne used to eat chocolate cake four years ago, but today she eats fruit. 2.Anne used to eat meat hamburgers four years ago, but today she eats white cheese sandwiches. 3.She used to drink coke four years ago, but today she drinks fruit juice. 4.She used to eat butter four years ago, but today she eats cheese. 5.She used to eat red meat four years ago, but today she eats white meat.buttercheese Red meat White meat (fish – chicken) 33 Eren DELİ

35 FOUR YEARS AGO TODAY Chocolate cake fruit meat hamburgers White cheese sandwiches coke Fruit juice buttercheese Red meat White meat (fish – chicken) 15 Ocak 2015 Perşembe 1.Anne didn’t use to eat fruit four years ago. She used to eat chocolate cake. 2.She didn’t use to eat white cheese sandwiches four years ago. She used to eat meat hamburgers. 3.She didn’t use to drink fruit juice four years ago. She used to drink coke. 4.She didn’t use to eat cheese four years ago. She used to eat butter. 5.She didn’t use to eat white meat four years ago. She used to eat red meat. 34 Eren DELİ

36 FOUR YEARS AGO TODAY Chocolate cake fruit meat hamburgers White cheese sandwiches coke Fruit juice buttercheese Red meat White meat (fish – chicken) 15 Ocak 2015 Perşembe 1.What did Anne use to drink four years ago? She used to drink coke four years ago. 2.Did she use to eat fish four years ago? No she didn’t. 3.Did she use to eat butter four years ago? Yes, she did. 4.Did Anne use to eat fruit four years ago? No, she didn’t. 5.Did she use to eat cheese or butter four years ago? She used to eat butter four years ago. 35 Eren DELİ

37 E x e r c i s e Cümleleri tamamlamak için USED TO ya da SIMPLE PRESENT (geniş zamanı) kullanınız. ( I used to play / I play) 1.I ………………… football. I stopped playing football ten years ago. 2.We …………………. out of the city center but we moved to city center a few years ago. 3. When I was a child, I ………………… fish, I don’t eat fish now. 4. Engin ……………… a waiter. Now he’s the manager of the hotel. 5. That building ……………. a hotel a long time ago. Now no one stays there. 6. Cansu ……………. watching tv. She watches tv every night. 7. Do you do any sport?- Yes, I ……………. basketball. 8. What ……………. you ……………. before you came here? used to play used to live used to eat used to be loves play use to dodid used to be 15 Ocak 2015 Perşembe 36 Eren DELİ

38  Eren DELİ 11/c 25.. 15 Ocak 2015 PerşembeEren DELİ 37


"Geçmişteki alışkanlıklarımızı anlatır. useD to run: useD to swim: useD to play: useD to read: useD to listen: koşarDI yüzerDİ oynarDI okurDU dinlerDİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları