Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YATIRIMLARA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Süleyman SÖZERİ TİCARET ATAŞESİ T.C. ŞİKAGO BAŞKONSOLOLUĞU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YATIRIMLARA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Süleyman SÖZERİ TİCARET ATAŞESİ T.C. ŞİKAGO BAŞKONSOLOLUĞU."— Sunum transkripti:

1 YATIRIMLARA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Süleyman SÖZERİ TİCARET ATAŞESİ T.C. ŞİKAGO BAŞKONSOLOLUĞU

2 2 M akro Ekonomik Gelişmeler Yatırımlarda Devlet Yardımları İkili Ekonomik ve Ticari İlişkiler SUNUM İÇERİĞİ

3 3 BÜYÜKLÜK SIRASINA GÖRE DÜNYA EKONOMİLERİ (Satın Alma Paritesine Göre MG, Trilyon Dolar, 2009T) KAYNAK: IMF, World Economic Outlook

4 4 BÜYÜKLÜK SIRASINA GÖRE AVRUPA EKONOMİLERİ (Satın Alma Paritesine Göre MG, Trilyon Dolar, 2009T) KAYNAK: IMF, World Economic Outlook

5 5 DEMOGRAFİK YAPI Source: UN

6 6 Kaynak: UN DEMOGRAFİK YAPI 2050

7 7 KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR (USD) Kaynak: TURKSTAT

8 8 NÜFUS BÜYÜME TAHMİNLERİ Kaynak: UNDP World Population Prospects

9 9 Kaynak TUİK MİLLİ HASILA BÜYÜME ORANLARI

10 10 İSTİHDAMIN SEKTÖREL DAĞILIMI 2002 2008 Source: TUİK

11 11 İŞTEKİ DURUMU GÖRE İSTİHDAM EDİLENLER 2002 2008 Source: TURKSTAT

12 12 İŞSİZLİK ORANI (%) Source: TURKSTAT

13 13 ENFLASYON ORANI % Kaynak: TUİK

14 14 İHRACAT (MİLYAR $) Source: TURKSTAT

15 15 Madencilik Ürünleri %3%3 Tarım Ürünleri %11 Sanayi Ürünleri %86 İhracatın önemli bir kısmını sanayi ürünler i oluşturmaktadır. TURKIYE’NİN DIŞ TİCARTİ İHRACATIN GÖRE DAĞILIMI (2009) İHRACATIN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI (2009)

16 16 Taşıt Araçları ve Yan Sanayi 17 milyar dolar Hazır Giyim ve Konfeksiyon 13,3 milyar dolar Demir Çelik Ürünleri 11 milyar dolar Elektrik-Elektronik 8,6 milyar dolar Makina ve Aksamları 6 milyar dolar Demirdışı Metallar5 milyar dolar TURKIYE’NİN DIŞ TİCARETİ İHRACATIMIZDAKİ BAŞLICA KALEMLER 2009

17 1.ALMANYA 9,8 2.FRANSA6,2 3.İNGİLTERE5,9 4.İTALYA5,8 5.IRAK5,2 5.İSVİÇRE3,9 6.ABD3,3 7.RUSYA3,2 8.BAE2,9 9.İSPANYA2,8 17 TÜRKIYE’NİN DIŞ TİCARETİ İHRACATTA ÜLKELER 2009 (MİLYAR DOLAR)

18 18 İTHALAT (MİLYAR $) Source: TURKSTAT 69,3

19 19 Mineral Yakıtlar 29,9 milyar dolar Makina ve Cihazlar 29,3 milyar dolar Demir Çelik Ürünleri 11,3 milyar dolar Ulaşım Araçları ve aksamları8,9 milyar dolar Plastik Maddeler 6,9 milyar dolar Eczacılık ürünler,4 milyar dolar TÜRKIYE’NİN DIŞ TİCARETİ İTHALATIMIZDAKİ BAŞLICA KALEMLER 2009

20 1.RUSYA1 9,7 2.ALMANYA14,1 3.ÇİN12,6 4.ABD8,6 5.İTALYA7,7 6.FRANSA7,1 7.İSPANYA3,8 8.İNGİLTERE3,5 9.İRAN3,4 10.UKRAYNA3,2 20 TÜRKIYE’NİN DIŞ TİCARETİ İTHALATTA BAŞLICA ÜLKELER 2009 (MİLYAR DOLAR)

21 21 YABANCI SERMAYE YATIRIMLARI Source: TURKSTAT 1,1

22 22 Makro Ekonomik Gelişmeler İhracatta Devlet Yardımları İkili Ekonomik ve Ticari İlişkiler SUNUM İÇERİĞİ

23 23 YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI Bölgesel Yatırımlar Ar-ge Yatırımları Çevre Yatırımları Büyük ölçekli yatırımlar

24 YATIRIM DESTEĞİNDE BÖLGELER 24

25 SABİT YATIRIM TUTARI VE ASGARİ KAPASİTELER 25 I inci ve II nci bölgelerde yapılacak yatırımlarda: 1 milyon Türk Lirası, III üncü ve IV üncü bölgelerde yapılacak yatırımlarda:500 bin Türk Lirası olması gerekmektedir

26 TEŞVİK İÇİN MÜRACAAT MERCİ Hazine Müsteşarlığı:Yabancı sermayeli yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel uygulamalar kapsamındaki yatırımlar ile Ar-Ge ve çevre yatırımları ve sabit yatırım tutarı 8 Milyon TL aşan yatırımlar Sanayi odaları: 8 Milyon TL altında yatırımlar 26

27 MÜRACAAT İÇİN BELGELER Müracaat dilekçesi Noter tasdikli imza sirküleri Yatırım Bilgi Formu Başvuru Harcı Firmanın sermaye yapısını gösteren belge SGK alınan borcu olmadığına ilişkin yazı Çevresel etki değerlendirme kararı 27

28 DESTEK UNSURLARI 1. VE 2. BÖLGELER Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Vergi indirimi, Yatırım yeri tahsisi Sigorta primi işveren hissesi (31/12/2010 tarihine kadar) 3. VE 4. BÖLGELER Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Vergi indirimi, Yatırım yeri tahsisi Sigorta primi işveren hissesi Faiz desteği 28

29 DESTEK UNSURLARI Büyük Ölçekli Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Vergi indirimi, Yatırım yeri tahsisi Sigorta primi işveren hissesi (1. ve 2. Böl. 31/12/2010 tarihine kadar) Ar-ge ve Çevre Gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Faiz desteği 29

30 30 GÜMRÜK VERGİSİ MUAFİYETİ Kullanılmış Makine İthalatında görevli kamu kuruluşlarınca tesisin alınacağı firmanın iştigal konusunu gösteren yazı Makine ve teçhizatları, tesisin ekonomik ve teknolojik olarak çalışabilecek durumda olup olmadığını belirten onaylanmış belge Onayların belirtilen yetkililere ait olduğunun ilgili ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca da tasdik edilmesi

31 KDV İSTİSNASI Teşvik belgesini haiz yatırımcılara teşvik belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri katma değer vergisinden istisna edilir Aynı hüküm makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takım vb. olarak belirtilen malların kısmi teslimlerinde de uygulanır. 31

32 FAİZ DESTEĞİ Yatırım tutarının %70’ine kadar olan kısmı için ödenecek faiz III.bölge de TL cinsi kredilerde 3 puanı, döviz kredilerinde 1 puanı, IV. Bölgede TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredilerinde 2 puanı, Ar-Ge ve çevrede ise TL cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredilerinde 2 puanı, 32

33 SİGORTA PRİMİ İŞVEREN DESTEĞİ 33 BÖLGELER31.12.2010 ÖNCESİ31.12.2010 SONRASI 1. Bölge2 yıl 2. Bölge3 yıl 3. Bölge5 yıl3 yıl 4. Bölge7 yıl5 yıl

34 VERGİ İNDİRİMİ 34 BÖLGESELBÜYÜK ÖLÇEKLİ Bölgeler katkı payı % İndirim oranı % katkı payı % İndirim oranı % 1. 1025 2. 1530 40 3. 20604060 4. 25804580

35 VERGİ İNDİRİMİ 35 BÖLGESELBÜYÜK ÖLÇEKLİ Bölgele r Yatırıma katkı payı % İndirim oranı % Yatırıma katkı payı % İndirim oranı % 1. 20503050 2. 30604060 3. 40805080 4. 60907090 31.12.2010 ÖNCESİNDE YATIRIM GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA

36 VERGİ İNDİRİMİ 36 31.12.2010 ÖNCESİNDE YATIRIM GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA Örnek durum 4. Bölgeye 1. milyon dolarlık yatırım Yatırım 25% 250.000 Dolar Kurumlar vergisi indirim oranı 80% 250.000 Dolarlık tutara ulaşıncaya kadar ödenecek vergi oranı 4% (20%*0.20)

37 YER TAHSİSİ 37 Teşvik belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar yatırım yeri tahsis edilebilir. Tekstil, konfeksiyon I.ve II. bölgelerdeki IV. Bölgeye 31/12/2010 tarihine kadar taşınması ve en az 50 kişilik istihdam sağlanması halinde yer tahsisi edilir.

38 YATIRIMLARIN TAKİBİ VE VİZESİ 38 Teşvik belgesi kapsamındaki yatırımların mevzuata uygun şekilde yerine getirilip getirilmediğini denetlenir Yatırımcıların, teşvik belgesinde öngörülen süre içinde tamamlama vizesinin yapılması için teşvik belgesini düzenleyen mercie başvurmaları zorunludur.

39 39 Makro Ekonomik Gelişmeler İhracatta Devlet Yardımları İkili Ekonomik ve Ticari İlişkiler SUNUM İÇERİĞİ

40 TÜRKİYE-ABD EKONOMİK İLİŞKİLER Yatırımların korunması ve teşvik edilmesi anlaşması 1985 Çifte Vergilerin Önlenmesi Anlaşması 1996 Ticaret İstişare Mekanizması Kurulması 1998 Ticaret ve Yatırım İlişkilerinin Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma 1999 40

41 41 TÜRKİYE-ABD TİCARET Kaynak: TÜİK 7,2

42 TÜRKİYE’NİN ABD’NE İHRACATI 2008 (Milyon $) Hazır Giyim ve Tekstil Ürünleri883 Demir Çelik ve Ürünleri785 Makinalar, Mekanik Aletler437 Petrol Yağları422 İşlenmiş Doğal Taşlar)354 Taşıtlar, Aksam ve Parçaları326 Gıda Ürünleri260 Kuyumculuk Ürünleri193 Bakır Ürünleri102 Tütün97 Genel Toplam4.290 42

43 ABD’NİN TÜRKİYE’YE İHRACATI 2008 (Milyon $) Demir Çelik ve Ürünleri2.822 Makineler ve Mekanik Aletler1.553 Mineral Yakıtlar, Yağlar1.432 Taşıtlar, Aksam ve Parçaları)965 Eczacılık Ürünleri962 Kimyasal ve Plastik Ürünler709 Pamuk620 Medikal Ekipmanlar619 Gıda Ürünleri571 Kağıt Ürünleri347 Genel Toplam 11.971 43

44 ÜrünlerArtış Demir Çelik (yarı mamul)120% Tarım Makineları ve aksam parçaları100% Demir Çelik Ürünler82% Beyaz Eşya ve mutfak aletleri71% Plastikler63% İçecekler56% Medikal Malzemeler.39% Organik Kimyasallar23% Motor ve aksamları20% Gıda17% 44 TÜRKİYE'NİN ABD’NE İHRACATINDA ARTIŞ SERGİLEYEN ÜRÜNLER 2008

45 ÜrünlerArtış Prinç6626% Kimyasal yağlar ve türevleri1590% Uçaklar282% Kömürler202% Demir ve Çelik140% Çelik üretiminde kullanılan maddeler122% Tarımsal Makineler94% Soya fasulyesi60% Savunma ürünleri43% Mısır31% 45 ABD’NİN TÜRKİYEYE İHRACATINDA ARTIŞ GÖSTEREN ÜRÜNLER

46 46 ABD 1974 yılından itibaren 131 ülkeden 4.650 ürüne gümrük vergisi istisnası uygulamaktadır. (Yaklasık 32 milyar dolar) Liste her yıl yenilenmektedir. ABD’ye ihracatımızın 20% (yaklaşık 930 ürün) bu sistemden yararlanmaktadır. Listede yer alan ürünler için http://www.ustr.gov/Trade_Development/Preference_Programs/GSP/Se ction_Index.html http://www.ustr.gov/Trade_Development/Preference_Programs/GSP/Se ction_Index.html GENEL PREFERANSLAR SİSTEMİ (GSP) TÜRKİYE - ABD İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLER

47 47 Renkli TV’ler (% 3.9 - % 5.0 arası indirim) Tohum ve kuruyemiş (11.3 cents/kg’ye kadar indirim) Traktör yürür aksamları (%2.5) Motor parçaları (% 2.5 indirim) Ev/firma tipi çamaşır makineleri (% 1.4 indirim) Otomobil lastikleri(% 4 indirim) Otomobil, uçak ve gemiler için izolasyonlu kablolar (% 5 ind) GSP’den YARARLANAN BAZI ÜRÜNLER TÜRKİYE ABD İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLER

48 48 Ülke Bayrakları: $233,000 % 7 gümrük vergisi Tüfek Dürbünü: % 14.9 Gümüş mücevherat: % 13.5 Hazır sebzeler: % 11.2 İmitasyon takılar: % 11 GENEL PREFERANSLAR SİSTEMİ VERGİ ÖDENMEMESİ GEREKTİĞİ HALDE ÖDENEN BAZI VERGİLER TÜRKİYE ABD İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLER

49 49 GENEL PREFERANLAR SİSTEMİ TÜRKİYE ABD İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLER 7501 Gümrük Giriş Beyannamesinin 27. Sütununda HTSUS tarife numarasının yanına “A” yada “A*” işareti koyulması gerekmektedir

50 50 TEŞEKKÜRLER Süleyman SÖZERİ TİCARET ATAŞESİ T.C. ŞİKAGO BAŞKONSOLOLUĞU


"YATIRIMLARA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI Süleyman SÖZERİ TİCARET ATAŞESİ T.C. ŞİKAGO BAŞKONSOLOLUĞU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları