Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEDEN İŞ PLANI? Her iş ve proje, hem geleceğin getireceği beklenen fırsat ve engelleri ya da beklenmedik şeyleri karşılamak, hem de işin özgün rekabet.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEDEN İŞ PLANI? Her iş ve proje, hem geleceğin getireceği beklenen fırsat ve engelleri ya da beklenmedik şeyleri karşılamak, hem de işin özgün rekabet."— Sunum transkripti:

1 NEDEN İŞ PLANI? Her iş ve proje, hem geleceğin getireceği beklenen fırsat ve engelleri ya da beklenmedik şeyleri karşılamak, hem de işin özgün rekabet çevresinde başarıyla yol almak için iş planına, bir yol haritasına ihtiyaç duyar İş planı hazırlamak, bir iş için hazırlanma sürecinin bir parçasıdır.

2 1.1. Girişimci: Bu bölümde girişimciler (ortaklar dahil) kendilerini kısa ve öz olarak tanıtacak. Doğum tarihi/Doğum yeri Almış olduğu eğitimler İş deneyimi Varsa kuracağı iş ile ilgili yeterlilikleri

3 1.2 İşletmenin Faaliyet Konusu
İşletmenin faaliyet göstereceği alan/sektör tanımlanacak Ne iş yapmayı amaçlıyoruz? Mal Üretimi Hizmet Üretimi Pazarlama Dağıtım

4 1.3 İş Kurma Süreci İş fikrinin belirlenmesi Fizibilite Çalışmaları
Olanak etüdü ve ön seçim Ekonomik, finansal, teknik etüdler Fizibilite Raporu Değerlendirme ve Yatırım Kararı Kesin Proje Yatırım /uygulama Üretime Geçiş

5 2.1 Girişimci ve İşletme Ortaklarının Kişisel Bilgileri

6 2.2 Girişimci ve İşletme Ortaklarına İlişkin Bilgi Tablosu

7 2.3 İş Fikri ve Seçme Nedeni
Niçin bu iş fikrini seçtik? İşin karlılığı Pazarın Büyüme hızı Pazarın büyüklüğü Talep beklentileri Pazarda yeteri kadar aktör olmaması Bu konudaki iş deneyimleri Yetkinlikler Devlet Teşvikleri

8 2.4 İşletmenin Hukuki Statüsü ve Seçim Nedeni
1. Tek Kişi İşletmeleri ( Şahıs İşletmeleri) 2. Ortaklıklar 2.1. Adi Şirketler (Borçlar Kanununa göre) 2.2. Ticari Şirketleri (Türk Ticaret Kanununa göre) Şahıs Şirketleri a) Kollektif Şirketler b) Komandit Şirketler Sermaye Şirketleri a) Anonim Şirketler b)Limited Şirketler c)Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler 3. Kooperatifler 4. Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri

9 2.5 İşletmenin Misyonu Misyon Kavramı Fransızca: mission
Türkçe: ulugörev, özgörev, amaç, görev Kurumun varlık nedenidir? NE yapmamız gerekiyor/bekleniyor? Bunları KİM için yapıyoruz? Hangi yöntem, yaklaşım ve değerler ile NASIL üretiyoruz? Nasıl çalışıyoruz? Bunları NEDEN yapıyoruz? Neden varız?

10 2.6 İşletmenin Vizyonu Fransızca: vision
Türkçe: özülkü, uludüş, geniş görüşlülük, uzgörü Gösterim, geniş görüş, ileri görüş Görme gücü, önsezi, algılamada olağanüstü yetenek ve seziş, bir şeyin tasarlanmış ve ya görülüş tarzı, hayal gücü ile zihinde yaratılan simge, derin görme, ileriyi görme (TDK)

11 2.7 Kısa Vadeli Hedefer: Kısa vadede işletmenin satış gelirlerini arttırmak İç pazarda pazarlama ve satış ağını kurmak Satış Gelirlerini arttırmak Kısa vadeli borçların ödenmesi Makine ve ekipman eksiklerinin giderilmesi İşletmenin tanıtım faaliyetleri Personel eksiklerinin giderilmesi

12 2.8 Orta ve Uzun Vadeli Hedefleri
Tüm pazara yönelik ürün yelpazesi oluşturmak (yaşlı, kadın, çocuk, genç, erkek vs.) Avrupa ülkelerinden başlamak suretiyle, komşu ülkelere ve diğer uluslararası pazarlara açılmak Ölçek ekonomisinde üretim kapasitesine sahip tesisler kurmak Hammadde imalatına yönelik çalışmalar yapmak (Pamuk, Naylon, Lycra) Elde edilen karlar ve ek finansman kaynakları ile makine ve teçhizat parkurunu genişletmek ve böylelikle sabit maliyetleri düşürmek. Dünya çapında akredite olmuş kuruluşlarca yapılan kalite çalışmalarına katılmak ve buna ilişkin belgeleri edinmek

13 3.1 Pazar Büyüklüğü ve Hedeflenen Pazar Payı
İşletmelerin ürettiği ürünleri alabilecek olan potansiyel müşteri kitlesi olarak tanımlanabilir. Pazarda gerçekleşen ticaret hacmi .. Üretim Miktarı… İthalat-İhracat Rakamları Tüketim Miktarı… Genel Kişi Başı Ortalama

14 3.2 Pazar Profili Pazarda yer alan Tüketiciler/Alıcılar/Müşteriler homojen değil… Benzer özellikler göstermeyebilirler… Farklı istek ve ihtiyaçlara sahip olabilirler… Pazarın tamamına yönelik çabalar verimsiz olabilir.. O zaman pazarı daha homojen/birbirine benzeyen alt bölümler halinde incelemekte fayda var…

15 3.2. Rakip Analizi Rakiplerin analizi, rakiplerin kim olduğunu öğrenmeye olanak verilir, rakiplerin hangi stratejik davranışlar takip edeceklerini öğrenme olanağı verir, sektördeki rekabetin doğasını öğrenme olanağı verir. Rakiplerin neler yaptığını bilmek, neler yapmaya muktedir olduklarını öğrenme olanağı verir, rakipleri neyin güdülediği ortaya çıkar, analiz yapan işletmenin gelecekte nasıl hareket edeceğine ilişkin plan yapma olanağı verir, rakiplerin zayıf taraflarını öğrenme imkanını ortaya çıkarır. Kimler benim Rakibim? (Rakiplerinizden görece daha büyük pazar payına sahip olanları, sahip oldukları tahmini pazar payları ile birlikte tanıtın) Kaç işletme, kaç iş yeri, kaç kişi?(Pazarda aynı işi yapan irili ufaklı işletme sayısını belirtin) Rakiplerimin üstünlükleri neler? Beni rakiplerimden ayrıcalıklı kılan faktörler nelerdir? Rakipler karşındaki üstünlüklerim/güçlü yönlerim nelerdir? İkame ürün veya hizmetler neler?:Ürün veya hizmetlere rakip olacak ikame ürünler veya hizmetler nelerdir bunları belirtiniz. Rekabetin türü ve boyutu/şiddeti? Ne tür bir rekabet var?

16 3.3. Pazarlama satış Hedefleri
Kısa, Orta ve Uzun vadede ne kadar satış yapmayı planlıyorum? Temel belirleyiciler neler? Mümkünse bunları tablolamak.. Hedeflenen Pazar payı (Max, Min) Siyasi, ekonomik, mevsimsel dalgalanmalar Üretim kapasitem: Mevcut durum + Gelecek beklentileri (Teorik, pratik, atıl vs.)

17 3.4 Sektörel Gelişmeler, Fırsatlar ve Tehditlere İlişkin Değerlendirmeler
Fırsatlar amaçların başarılmasında işletmeye şans olanağı sunan durumlar, araçlar ve dış koşullardır. Tehlikeler, fırsatların simetriği durumdadır. Tehlikeler işletme amaçlarının belirlenmesinde potansiyel problem olabilecek dış güçler, faktör ve durumlardır.

18 3.6 Beklenmedik Durumlara İlişkin Öngörüler
Doğal Afet Yangın Savaş Terörist faaliyet Hırsızlık Su basması Patlama Yıkılma savaş Peki Öngörülerimiz Ne? Ne tür önlemler almayı planlıyoruz? Sigortalama.. Önleyici tedbirler.. Yangın merdiveni, alarm sistemi, Mimari tasarım,

19 3.7 Ürün/Hizmet Tanımı Ürünün/hizmetin yer aldığı kategori:
Hangi kategoride yer alıyor (Tüketim malı mı?, Endüstriyel bir mal mı?)?, Kozmetik ürünü mü? Bir ilaç mı? Temel gıda maddesi mi? Çerez mi? Ürünün nitelikleri (Özellikli mi?, Kolayda mı?) nedir? Ürünün kısa bir tarihçesi: M.Ö.; M.S Ürününün/Hizmetin kullanım amaçları ve alanları: Hangi alanlarda kullanılıyor? Birden fazla kullanım alanı var mı? İnsanlar veya kurumlar bu ürünü hangi amaçlar için kullanıyor. Ürünü veya Hizmeti tüketme/satın alma davranışları: Ürün veya hizmetin Özellikleri, tarifi, yapılışı, içeriği…. Ürünün ikame ürünlerden üstünlükleri, zayıflıkları

20 3.8. Ürün Hizmet Fiyatının Nasıl Oluşturulduğu?
Maliyete dayalı Fiyatlandırma Talebe Dayalı Fiyatlandırma Rekabete Dayalı Fiyatlandırma Psikolojik Fiyatlandırma

21 3.9 Yer Seçimi İşyerimi Neden X yerine kuruyorum…. Bölge Seçimi
Yöre seçimi Nokta seçimi Pazara Yakınlık Hammadde, Enerji, iklim ve su İşgücü Taşıma Devlet Teşvikleri ve Sınırlandırmalar Kültürel ve sosyal şartlar

22 3.10 MÜŞTERİYE ULAŞIM KANALLARI
Doğrudan mı? Dolaylı mı?

23 3.11 Ürün Tanıtım Planı Reklam Kişisel satış, Halkla ilişkiler,
Satış teşvik

24 4.1 NACE Kodu NACE: General Standard of Economic Activities in the European Community (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin Genel Sınıflandırılması)

25 4.2 Üretim/Hizmet Sunum Sürecinin Aşamaları
Üretim veya hizmet sunumunuz kaç aşamadan oluşuyor? Bu aşamalarda hangi faaliyetler yürütülüyor? Özellikle faaliyetlerin yerine getirilmesi sürecinde ne gibi standartlar takip ediliyor? Bu süreçleri tanımlayınız. Ayrıca birbirine bağımlı süreçler söz konusu ise bu aşamalar arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Mal/hizmet üretimi sırasındaki aktiviteler bir süreç halinde şematize edilmelidir. İş akışı çizerken, üretimin genel hatlarıyla şekle geçirildiğinden emin olunmalıdır. Üretimin ana hatlarını ve alt detaylarını çizebiliyor olmak, İŞ PLANINI OKUYANA, İŞE HAKİM OLUNDUĞUNU VE BİLİNDİĞİNİ göstermek için önemlidir.

26

27 4.3 İş Akış Şeması Sembolleri
İşlem Öteki İşlem Karar Veri Önceden Tanımlı İş İç Depolama Belge Çoklu Belge Sonlandırıcı Hazırlık Elle Girdi Elle İşlem Kart Gecikme Depolanmış Veri Manyetik Disk Görüntüleme

28 4.4 Standartlar: TSE HİZMET YETERLİLİK CE ISO HACCP
TSE HELAL BELGE SERTİFAKSI Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası) TSE Kritere Uygunluk Belgesi (TSEK Markası) NTR Belgesi TSE Elektromanyetik Uyumluluk Belgesi Birim Doğrulama Belgesi

29 4.5 HUKUKİ İZİNLER Kurulacak işletmenin niteliğine,
Üretimi gerçekleştirilecek ürünün veya hizmetin cinsine göre: Sicil tescili ile ilgili işlemler Vergi dairesi ile ilgili işlemler Kayıt olunacak oda ile ilgili işlemler Bakanlıkla ilgili işlemler

30 5.1 Organizasyon Şeması Bir örgütün yapısının çeşitli unsurlarının bir grafikle gösterilmesidir. İşletmenin yapısını bir bütün olarak gösteren ve servisler arasındaki çeşitli ilişkileri tamamlayıcı bir düzen içinde göz önüne alan bir grafiktir. Bir anlamda organizasyonun kuş bakışı çekilmiş bir fotoğrafıdır. İyi düzenlenmiş bir organizasyon şeması; İşlerin uzmanlaşması ve bölünmesini Sorumluluk ve ilişkilerini Yetki göçertilmesi yollarını Koordinasyon ve entegrasyon noktalarını Kimin hangi iş ve mevkiye sahip olduğunu belirtmelidir.

31 6.1 BAŞLANGIÇ MALİYETLERİ VE DİĞER BAŞLANGIÇ GİDERLERİ
Maliyet ve Gider Kavramı: Maliyet belirli bir amaca ulaşmak için katlanılan veya katlanılma olasılığı yüksek fedakârlıkların parasal sözcüklerle ölçülmesidir. Maliyet kavramı başka bir biçimde, bir yarar ya da çıkar sağlamak için katlanılan fedakârlık ya da bir mal karşılığı elden çıkarılan belirli miktardaki bir para olarak tanımlanır.

32 6.1 Başlangıç Maliyetleri ve Diğer Başlangıç Giderleri
Arazi Temin Giderleri Etüt Proje Giderleri Arazi Düzenlenmesi Bina İnşaat Giderleri Makine Teçhizat Giderleri Yardımcı Makine Ekipman Giderleri Taşıma giderleri Montaj Giderleri Sigortalama Giderleri

33 Arazi Temin Giderleri Gerekli arazi büyüklüğü işletmenin genel yerleşim planı göz önüne alınarak belirlenir. Gerektiğinde işletmenin gelecek dönemlerde ihtiyaç duyacağı genişleme de hesaba katılmalıdır.

34 2. Etüt ve Proje Giderleri İş fikrinin gerçekleştirilmesi için gerekli piyasa ve talep yapısı araştırmaları ile teknik süreçlerin araştırılmasında çeşitli uzman ya da uzman kuruluşlardan hizmet alınacak ise yapılacak harcamaların tahmin edilmesi ve bu kalem altında yatırım ihtiyacına eklenmesi gerekir.

35 3. Arazi Düzenlemesi Arazi düzenlemesi harcamaları kalemi, yatırımın gerçekleştirilmesi öncesinde arazinin inşaata hazır hale getirilmesi için yapılacak düzenleme çalışmalarının tahmini maliyetini içerir.

36 4. Bina – İnşaat Giderleri İşletmenin her türlü bina ve inşaat çalışmalarına ait giderleri hesaplanarak bu başlık altında belirtilir. Bu kalem altında ana tesis, yardımcı tesisler, depolar, idari ve sosyal amaçlı binalar ve ulaşım amaçlı inşaat yapıları ayrı ayrı belirtilir. Ayrıca binaların tesisat ve donanım ihtiyaçları da bu yatırım kalemi altında gösterilir.

37 5. Makine ve Teçhizat Giderleri (Yerli) İşletmenin temel üretim süreçlerini ilgilendiren makine ve teçhizattan yurtiçinden temin edilenlerin listesi, makine cinsi, adedi, birim fiyatı ve toplam fiyatı bilgilerini içerecek şekilde hazırlanır.

38 6. Makine ve Teçhizat Giderleri (İthal) İşletmenin ana makine ve teçhizatından yurtdışından temin edilenler ayrıca listelenir. Bu listede, alınacak makine ve teçhizatın ülkemizde teslim edileceği gümrük noktasındaki fiyatı (FOB) temel alınır. Bu fiyat üzerinden her bir makinenin ithalat ve gümrük masrafları belirlenir ve listede gösterilir.

39 7. Yardımcı İşletmeler Makine-Ekipman Giderleri Elektrik, su tesisatları, havalandırma, yakıt ekipmanı gibi üretim sürecinin temel ekipmanı olmayan ancak işletmenin ihtiyaç duyduğu destek makine ve ekipmanın yatırım bedelleri bu başlık altında verilir. Bu tür makine ekipmanlardan yurtdışından temin edilecekler var ise FOB fiyatı ve diğer masrafları ayrı ayrı belirtilir.

40 8. İthalat ve Gümrükleme Giderleri Makine ve ekipmanın yurtdışından temini durumunda verilen fiyatların türüne bağlı olarak ithalat ve gümrük işlemleri komisyonları ve vergiler hesaba katılır. Bu kapsamdaki harcamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır. Eğer yatırım teşvik uygulamalarından yararlanılacak ise bu kapsamdaki vergi harcamaları yapılmaz.

41 9. Taşıma ve Sigorta Giderleri Makine ekipmanın yurtdışı-yurtiçi nakliyat ve sigorta harcamaları, makine ekipman için verilen teklif fiyatının kapsamına göre hesaplanır ve yatırım tablosunda gösterilir.

42 10. Montaj Giderleri Montaj giderleri makine ve ekipmanın tesiste yerine monte edilmesi ve kullanılır hale getirilmesi çalışmalarıdır. Makine fiyatlarına montaj dahil ise bu kalem ayrıca belirtilmez. Ancak montaj fiyata dahil olsa da montaj ekiplerinin günlük harcamaları göz önünde bulundurulmalıdır.

43 11. İşletmeye Alma Giderleri İşletmenin çalışmaya başlaması öncesinde deneme üretimi için geçirilecek devrenin işletme giderleri, işletmeye alma giderlerini oluşturur.

44 12. Lisans Giderleri Lisans ve benzeri patent, know-how giderleri, işletmede kullanılacak teknoloji ya da sistem karşılığında, kuruluş döneminde bir defaya mahsus olarak ya da tüm işletme dönemi boyunca olabilir. Bu gider kaleminin özelliğine göre yatırım içinde ya da işletme giderleri içinde ele alınması gerekir.

45 13. Genel Giderler Genel giderler öncelikle yatırım döneminde gerekli işletme giderlerini kapsar. (personel, ulaşım, tanıtım, haberleşme vb.) Ayrıca yatırım dönemindeki noter masrafları, harçlar, sigortalar da bu kalem altında gösterilir.

46 14. Beklenmeyen Giderler Yatırım ihtiyacı belirlenirken yatırım kalemlerinde değişiklikler ya da sayısal artışlar olabilir. Bunun dışında yatırım dönemi içinde maliyet artışları gündeme gelebilir. Bu tür artışların yatırım toplamı içinde ele alınması için beklenmeyen giderler kalemi kullanılır.

47 15. Diğer Giderler Diğer giderler kalemi, yatırım tablosunun oluşumuna göre diğer harcama kalemlerinde gösterilmeyen harç, fon vb. resmi giderler ile vergileri kapsar. Bu kapsamda ele alınması gereken en önemli gider kalemi, yatırım dönemi finansman maliyetleridir. Kredi kullanımında yatırım döneminde yapılacak faiz ödemeleri hesaplanır ve bu kalem altında başlangıç yatırım büyüklüğüne ilave edilir.

48 6.2 İşletme Giderleri İşletme Gideri, belirli bir dönemin hasılatının elde edilmesi amacıyla kullanılmış tükenmiş maliyetlerdir. Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Giderleri Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri Genel Yönetim Giderleri

49 6.5 Kara Geçiş Noktası Başabaş Noktası:
Başabaş noktası analizi bir kârlılık analizidir ve hem sabit hem de değişken giderleri hesaba katarak, işletmelerin alacakları stratejik kararlara yardımcı olur. Analiz, firmaların satışları, giderleri ve kârı arasında ilişki kurarak üretime devam etmeleri durumunda kâr elde edilmeye başlanacak olan noktayı elde eder. Yatırımın Geri Dönüş Süresi: Yatırımın Geri Dönüş Süresi = Başlangıç Yatırım Tutarı / Günlük Kar Tutarı

50 TOPLAM FİNANSMAN KAYNAKLARI
6.6 Özkaynak ve Diğer Kaynaklardan Sağlanacak Finansman 0. YIL TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI 1. BAŞLANGIÇ YATIRIMI 2. İŞLETME SERMAYESİ TOPLAM FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN KAYNAKLARI 1. ÖZKAYNAKLAR 2. BORÇLAR 3. KREDİLER TOPLAM FİNANSMAN KAYNAKLARI


"NEDEN İŞ PLANI? Her iş ve proje, hem geleceğin getireceği beklenen fırsat ve engelleri ya da beklenmedik şeyleri karşılamak, hem de işin özgün rekabet." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları