Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞYERİNİN KURULUŞUNDA SABİT TESİSLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞYERİNİN KURULUŞUNDA SABİT TESİSLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER"— Sunum transkripti:

1 İŞYERİNİN KURULUŞUNDA SABİT TESİSLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
Genel olarak alınacak tedbirler a) Acil çıkış yolları ve kapıları her zaman kullanılabilir durumda tutulacaktır. b) İşyeri ile ekipman, araç-gereçlerin düzenli olarak teknik bakımları yapılacak, c) İşyeri ile ekipman, araç-gereçler, özellikle havalandırma sistemleri uygun hijyen şartları sağlanacak şekilde düzenli olarak temizlenecektir. d) Güvenlik ekipmanı ile araç-gereçlerinin ve özellikle bunlardan Ek-I ve Ek-II’de belirtilenlerin düzenli bakım ve kontrolü yapılacaktır. e)İşçilerin Bilgilendirilmesi f)İşçilerin Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması

2 İŞYERİNİN KURULUŞUNDA SABİT TESİSLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
Binaların yapısı ve dayanıklılığı İşyeri binaları yapılan işin özelliğine uygun ve yeterli sağlamlıkta inşa edilmiş olacaktır. Elektrik Tesisatı Uygun şeklide projelendirilecek, yetkili kişiler tarafından kurulacak ve yetkili kişiler tarafından işletilecektir. Acil çıkış yolları ve kapıları olacak ve kullanılır vaziyette bulundurulacaktır. Acil çıkış yolları ve kapılarının sayısı, boyutları ve yerleri yapılan işin niteliğine, işyerinin büyüklüğüne ve çalışanların sayısına uygun olacaktır. Acil çıkış kapıları dışarıya doğru açılacaktır. Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmayacaktır. Acil çıkış kapıları, acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olacaktır. Acil çıkış kapıları kilitli veya bağlı olmayacaktır. Aydınlatılması gereken acil çıkış yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır.

3 İŞYERİNİN KURULUŞUNDA SABİT TESİSLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
Yangınla mücadele 1. İşyerinin büyüklüğüne, yapılan işin özelliğine, kullanılan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ve çalışanların sayısına göre işyerinde etkili ve yeterli yangın söndürme ekipmanı ile gerektiğinde yangın dedektörleri ve alarm sistemleri bulunacaktır. 2. Yangın söndürme ekipmanı kolay kullanılır olacak, görünür ve kolay erişilir yerlere konulacak, önlerinde engel bulunmayacaktır. 3.Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenecek, işaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. Kapalı işyerlerinin havalandırılması 1. Kapalı işyerlerinde çalışma şekline ve çalışanların yaptıkları işe göre, ihtiyaç duyacakları yeterli temiz hava bulunması sağlanacaktır. 2. Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalışır durumda olması sağlanacaktır. 3. Havalandırma sisteminin çalışmaması, çalışanların sağlığı yönünden tehlikeli ise arızayı bildiren uyarı sistemi bulunacaktır. 4. Suni havalandırma sistemlerinde hava akımı, çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde olacaktır.

4 İŞYERİNİN KURULUŞUNDA SABİT TESİSLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
Ortam sıcaklığı 1. Çalışılan ortamın sıcaklığı çalışma şekline ve çalışanların harcadıkları güce uygun olacaktır. 2. Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duş ve tuvaletler, bekleme yerleri, yemekhaneler, kantinler ve ilk yardım odaları kullanım amacına göre yeterli sıcaklıkta olacaktır. Aydınlatma 1. İşyerlerinin gün ışığıyla yeter derecede aydınlatılmış olması esastır. 2. Aydınlatma sistemindeki herhangi bir arızanın çalışanlar için risk oluşturabileceği yerlerde acil ve yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır. İşyeri tabanı, duvarları, tavanı ve çatısı 1. KAYMA DÜŞME VE ÇARPMAYA SEBEP OLMAYACAK şekilde yapılacak 2. UYGUN HİJYEN ŞARTLARINI sağlayacak şekilde temizlemeye elverişli malzemeden yapılmış olacaktır. 3. ÇATILARA ÇIKILMASI VE ÇALIŞILMASI durumunda güvenli çalışmayı sağlayacak ekipman olmadan izin verilmeyecektir.

5 İŞYERİNİN KURULUŞUNDA SABİT TESİSLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
Pencereler 1. İşyerlerinde pencereler ve tavan pencereleri, güvenli bir şekilde açılır, kapanır ve ayarlanabilir olacaktır. Pencereler açık olduklarında çalışanlar için herhangi bir tehlike yaratmayacak şekilde yerleştirilecektir. 2. Pencereler, temizliği güvenli bir şekilde yapılabilir özellikte olacaktır. 11. Kapılar ve girişler 1. Kapılar ve girişlerin yeri, sayısı ve boyutları ile yapıldıkları malzemeler, kullanıldıkları odalara, alanlara, kullanım amaçlarına ve çalışanların rahatça girip çıkmalarına uygun olacaktır. 2. Saydam kapıların üzeri kolayca görünür şekilde işaretlenmiş olacaktır. 3. Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılacak veya karşı tarafın görülmesini sağlayan saydam kısımları bulunacaktır. 4. Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri tehlike yaratmayacak ve güvenli malzemeden yapılmış olacak veya kırılmalara karşı korunmuş olacaktır. 5. Raylı kapılarda raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunacaktır. 6. Yukarı doğru açılan kapılarda aşağı düşmeyi önleyecek güvenlik sistemi bulunacaktır.

6 İŞYERİNİN KURULUŞUNDA SABİT TESİSLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
Kaçış yollarında bulunan kapılar uygun şekilde işaretlenecektir. Bu kapılar yardım almaksızın her zaman ve her durumda içeriden açılabilir özellikte olacaktır. Araçların geçtiği geçit ve kapılar yayaların geçişi için güvenli değilse bu mahallerde yayalar için ayrı geçiş kapıları bulunacaktır. 11.9. Mekanik kapılar işçiler için kaza riski taşımayacak şekilde çalışacaktır. ve herhangi bir güç kesilmesinde otomatik olarak açılır olmaması durumunda kapılar el ile de açılabilecektir. 12. Ulaşım yolları – tehlikeli alanlar 13. Yürüyen merdivenler ve bantlar için özel önlemler Yürüyen merdiven ve bantların güvenli bir şekilde çalışması sağlanacak ve gerekli güvenlik donanımları bulunacaktır. Bunlarda kolay fark edilir ve kolay ulaşılır acil durdurma tertibatı bulunacaktır. 14. Yükleme yerleri ve rampalar Yükleme rampaları işçilerin düşmesini önleyecek şekilde güvenli olacaktır.

7 İŞYERİNİN KURULUŞUNDA SABİT TESİSLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
15. Çalışma yeri boyutları ve hava hacmi - çalışma yerinde hareket serbestliği 16. Dinlenme yerleri 16.1 Yapılan işin özelliği nedeniyle çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla işçinin çalıştığı işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanacaktır. 16.3 Dinlenme yerlerinde sigara içmeyenleri sigara dumanından korumak üzere gerekli düzenleme yapılacaktır. 17. Gebe ve emzikli kadınlar Gebe ve emzikli kadınların uzanarak dinlenebilecekleri uygun koşullar sağlanacaktır. 18. Soyunma yerleri, duş, tuvalet ve lavabolar 18.2 Duşlar ve lavabolar 19. İlkyardım odaları 19.1. işyerinde bir yada daha fazla ilk yardım odası bulunacaktır. 19.2. yeterli ilk yardım malzeme ve ekipmanı ile teçhiz edilecek ve sedyeler kolay erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır. 19.3. Ayrıca, çalışma koşullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı bulundurulacaktır. Bu ekipman uygun şekilde işaretlenecek ve kolay erişilebilir yerlerde bulundurulacaktır. 20. Engelli işçiler Engelli işçilerin çalıştığı işyerlerinde bu işçilerin durumları dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılacaktır.

8 İŞYERİNİN KURULUŞUNDA SABİT TESİSLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
20. Engelli işçiler Engelli işçilerin çalıştığı işyerlerinde bu işçilerin durumları dikkate alınarak gerekli düzenleme yapılacaktır. 21. Açık alanlardaki çalışmalarda özel önlemler Yaya ve araç trafiğinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak şekilde düzenlenecektir. 21.2. Açık çalışma alanları gün ışığının yeterli olmadığı hallerde uygun şekilde aydınlatılacaktır. 21.3. Açık alanda yapılan çalışmalarda aşağıdaki düzenlemeler yapılacaktır. a) olumsuz hava koşullarından ve gerekli hallerde cisim düşmelerine karşı korunacaktır. b) zararlı düzeyde gürültüden ve gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkilerden korunacaktır.

9 İŞYERİNİN KURULUŞUNDA SABİT TESİSLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER
Kurma izni alınması İşletme belgesi alınması

10 KURMA İZNİ İÇİN İSTEMEN BELGELER
Kurma izni beyannamesi Vaziyet planı İnşaat projesi Elektrik tesisat projesi Isıtma ve havalandırma tesisatı projesi Makine ve yardımcı tesisler yerleşim planı Hammadde, yardımcı madde ve üretilen maddelerin listesi ve gerekli diğer belge ve bilgiler

11 İŞVERENİN ÜÇ ANA GÖREVİ
En güvenli ve sağlıklı teknolojiyi uygulama Çalışanları EĞİTME Çalışanları DENETLEME

12 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
İşyerinin kurulacağı bina MEVZUATA VE YAPILACAK İŞE uygun olmalıdır. Binanın çatısı, ısı, rüzgar, yağmur ve kar gibi dış etkilerden, koruyabilecek nitelikte olacaktır. Tavan Yüksekliği en az 3 metre olacaktır.

13 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
İşyerindeki hava hacmi, kişi başına 10 metreküp olacaktır. (Makine, Tezgah ve tesislerin kapladığı hacim dahildir. Bu hacim hesabında, işyerinin 4 metreden fazla olan tavan yüksekliği hesaba katılmayacaktır) Yatakhanelerde hava hacmi, kişi başına 12 metreküp olacaktır.

14 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
İşyerinde, makine tezgah tesis ve malzemeler, çalışanların, işlerini yapmaları esnasında engel teşkil etmeyecek şekilde yerleştirilecektir. İşyeri tabanı, sağlam, kuru, düz ve kaymaz şekilde olacaktır.

15 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Taban ve asma kat döşemelerinin, üzerine konacak makine, alet edevat ve benzeri malzeme ile çalışacak işçilerin ağırlığına dayanacak sağlamlıkta olacaktır. Teknik nedenlerde döşemelerde çukur, delik, menholler, kanallar ve merdiven başları bulunduğu durumlarda gerekli tedbirler alınacaktır.

16 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
İçinde zararlı sıvıların bulunduğu, zemin seviyesinde, kaplar, kutular, havuzlar bulunuyorsa, uygun korkuluk yapılacaktır. Koridorlar ve kapılar yeterli genişlikte olacak, gerektiğinde işçileri hızlı bir şekilde tahliye etmeye yetecek şekilde olacaktır.

17 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Makine ve tezgahlar arasındaki mesafe en az 80 cm, geçitler en az 120 cm. olacak. Buradan geçecek işçi sayısına göre bu genişlik artırılacaktır. Yüksek geçit platform ve çalışma sahanlıkları korkuluklarla çevrilecektir.

18 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Taşıma bantları, makineler zerindeki geçitler gibi bütün üst geçitlere korkuluk yapılacaktır. İşyerindeki kapılar, işçilerin ve malzemenin geçişine uygun olacak, AYNI ZAMANDA ÇALIŞANLARI DIŞ ETKİLERDEN ( soğuktan v.s.) koruyacak nitelikte olacaktır. Örnek olarak; eğer forklif veya iş makinelerinin girip çıktığı bir kapı ise ve bu kapı her makine girip çıktığında kapatılmıyor ve atölyenin soğumasına sebep oluyorsa, bu kapıya otomatik (Fotosel gibi) açılıp kapanır şekilde yapılacaktır.

19 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Yeterli aydınlatma sağlanacaktır. Mümkün mertebe tabii aydınlatma yapılmasına gayret edilmelidir. İşyerinin taban alanının 1/10 nü kadar dışa açılan, kapı pencere ve menfezi olmalıdır. Kapı ve pencereler ışığı bol ve eşit dağıtacak şekilde olmalıdır.

20 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
En uygun aydınlatma metodu uygulanmalıdır. Avlular, açık alanlar, dış yollar geçitler v.b. yerler en az 20 lüx olacak. Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması gibi kaba işlerin yapıldığı yerlerde en az 50 lüx, olacak.

21 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi v.b. işler, kazan dairesi, makine dairesi, asansörler, ambarlar, soyunma ve yıkanma yerleri yemekhane ve helalar en az 100 lüx olacaktır.

22 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Normal montaj, kaba işlerin yapıldığı tezgahlar, konserve, kutulama ve benzeri işler en az 200 lüx olacaktır. Ayrıntıların yakından seçilmesi gereken yerler en az300 lüx olacaktır. Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin yapıldığı yerler en az 500 lüx olacaktır.

23 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Hassa işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler en az 1000 lüx olacaktır. Hassa yerlerde ve gece çalışmasının yapıldığı yerlerde Elektrik kesilmelerinde otomatik olarak devreye girecek aydınlatma tesisatı olacaktır.

24 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Korkuluklar uygun ve sağlam olmalıdır: Korkuluklar en az 90 cm. yüksekliğinde olmalıdır. Herhangi bir yönden gelebilecek en az 100 kilogramlık bir yüke dayanıklı olacak şekilde yapılmalıdır. İşyeri ortamının sıcaklığı ve nemi, yapılan işe uygun olacaktır.

25 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
İşyerinde, sıcak havalarda ve soğuk havalarda, normal çalışmayı sağlayacak iklimlendirme (Klima) yapılacaktır. Fazla ısı veren makine tezgah ve tesislerin yanında yapılan çalışmalarda, doğrudan yansıyan sıcaklığa karşı gerekli tedbirler alınacaktır.

26 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Yapılan işin niteliğine göre sürekli olarak çok sıcak ve çok soğuk olarak çalışılması gerekli yerlerde, işçileri fazla sıcak ve soğuktan koruyacak elbiseler vesaire malzeme verilecektir.

27 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Uygun havalandırma yapılacaktır: Genel ve lokal havalandırma yapılmalıdır.

28 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Havalandırmanın işyeri ortamını aşırı soğutmaması için ısıtma ile müşterek düşünülmesi gereklidir. Hava akımı hızı, çalışanı rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır. Bütün tedbirlere rağmen işyeri ortamı uygun hale getirilemeyen yerlerde, kişisel koruyucu (Maskeler) verilmelidir.

29 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Gürültüye karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. işyerlerinde prensip olarak gürültü seviyesi 80 desibeli geçmemelidir.

30 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
İşin gereği gürültülü çalışılması zorunlu olan işlerde en çok 95 desibel olabilir. Bu durumda işçilere, başlık, kulaklık, kulak tıkacı gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilmelidir.

31 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Çok katlı binalarda uygun merdivenler olmalıdır: İşyeri merdivenlerinin mukavemet katsayısı 4 olacak, metrekarede en az 500 kg. yük taşıyabilecektir. Kaymaya ve düşmeye karşı tedbir alınacaktır. Izgara aralıkları en çok 2 cm. olacaktır.

32 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Merdiven genişliği en az 110 cm. olacaktır. Merdivenin eğimi en az 20 ve en çok 45 derece olacaktır. Merdivenlerde baş üstü boşlukları bulunacak ve bunlar en az 220 cm. olacaktır.

33 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Dört basamaktan fazla olan merdivenlere korkuluk bulunacaktır. Bakım, onarım ve kontrol işlerinde kullanılan merdivenler, işe uygun sağlamlıkta olacak, en az 55 cm genişliğinde olacak, eğimi 60 dereceyi geçmeyecek, basamakları 13 cm. den dar olmayacaktır.

34 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Seyyar merdivenler, sağlam, görülecek işe uygun olacak. Ekli olmayacak. Basamaklar noksan, yerinden oynamış veya çatlak olmayacak. Kaymaya karşı tırtıl, lastik mantar, çengel gibi tedbirler alınacaktır. İnsan ve yük asansörleri, fenne,tekniğe ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak inşası, kullanımı ve bakımı yapılacaktır.

35 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Yetkili teknik elemanlar tarafından periyodik bakım ve kontrolü yaptırılacaktır. Asansör makine dairesi ve boşlukları geçit olarak kullanılmayacaktır.

36 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Yük asansöründe insan taşınmayacaktır. Azami yük belirtilecektir. Bina dışında kurulan asansörlerde, tabandan 3 metre yüksekliğe kadar kapatılacaktır. Par.Pat. maddelerin bulunduğu yerlerde bulunan asansörler, kıvılcım çıkarmayacak şekilde yapılacaktır.

37 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
İşyeri temiz, bakımlı ve düzenli olacaktır: Günde en az bir kere temizlik yapılacak. Temizlik yapılırken tozun ortama yayılmaması için tedbir alınacaktır. Değişen, kokuşan organik maddelerle çalışılan işyerlerinin tabanının yıkanması gerekmektedir. Duvarlar ve taban ayda en az bir kere dezenfekte edilmelidir.

38 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
İşyeri atıkları, etrafa ve çalışanlara zarar vermeyecek şekilde yok edilecek, gerekirse arıtma tesisleri kurulacaktır. İşyerinde ve müştemilatında, haşarat, böcek, kemirici hayvanlara karşı tedbir alınacak, yok edilmesi için ensektisit maddeler kullanılacaktır. Sineğe karşı kapı ve pencerelere tel kafes veya başka tedbirler alınacaktır.

39 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
İşyerinde, sağlıklı serin içme suyu bulundurulacak. Bu uygunluk, mahalli resmi makamlar ve belediyeler tarafından belgelendirilecektir.

40 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
İşçilerin yemek yiyebilecekleri uygun yemekhaneler yapılacak: Yemekhaneler, temiz aydınlık, havadar, kolay temizlenebilir malzemelerden yapılmış olacaktır. İşveren tarafından yemek verilmeyen yerlerde, işçilerin evden getirecekleri yemekleri saklamak ve ısıtmak için gerekli malzemeler bulunacaktır.

41 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Uygun evsafta ve yeterli sayıda helalar bulunacaktır: Kadın ve erkek helaları ayrı olacak. Her 25 kişiye bir hela hesabına göre hela yapılacaktır. Helalar günde en az bir kere temizlenecektir.

42 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Kadın ve erkek işçiler için temiz sulu ve musluklu el yüz yıkama yerleri bulunacaktır.

43 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
İşyerinde sıcak sulu duş tesisatı olacaktır: İşin özelliği itibariyle, işin sonunda el ve yüz yıkamanın yetmediği durumlarda, kirli, tozlu ve yorucu işlerde, işin sonunda veya gerektiğinde, işçilerin yıkanabilmeleri için sıcak sulu duş tesisatı yapılacaktır. İşçilere yıkanma ve kurulanma malzemesi verilecektir.

44 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Her duş, özel bir kabin içinde yerleştirilecektir. Her kabin, birisi yıkanmak, diğeri soyunup giyinmek için iki bölümden yapılmış olacaktır. Duş kabinleri 100x120 cm soyunma yerleri 200x140 cm den az olmayacak. Ayrı ayrı soyunma kabini yapılamayan yerlerde müşterek soyunma yeri yapılacaktır. Duş kabinleri kolay temizlenebilir şekilde yapılacaktır.

45 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Mevsime göre yeterli şekilde ısıtılacak, bu sıcaklık 25 dereceden düşük olmayacaktır. Duşlar, normal bakım ve temizliğin dışında, her onbeş günde bir kere temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.

46 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
İşyerinde soyunma yeri ve elbise dolapları bulunacaktır: Soyunma yerleri, duşlara yakın olacaktır. Temiz, havadar olacak, temizlemesi kolay olacaktır. Her işçiye bir adet elbise dolabı verilecektir. İş elbisesi ile günlük elbisenin bir dolaba konmasının sakıncalı olduğu zehirli tehlikeli tozlu ve kirli işlerde(Kurşun, asbest v.b. işlerdeki gibi) iş elbisesi için ayrı, günlük elbise için ayrı, iki bölmeli veya iki dolap verilecektir.

47 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Dolaplar en az 150 cm. boyunda olacak, şapka ve ayakkabı koyacak yerleri bulunacaktır. İşçilere ait yatıp kalkma yerleri ve diğer müştemilatında bulunacak sağlık ve güvenlik tedbirler: Kovuşlar, yemekhaneler, dinlenme yerleri temiz ve bakımlı olacaktır.

48 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Yataklar yere serilmeyecek. Karyola, ranza v.b. temin edilecek. Yatakların çarşafı, yastık kılıfı, pikesi olacak. Temiz ve bakımlı bulundurulacaktır.

49 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Bulaşıcı hastalıklara karşı tedbir alınacaktır: Meslek hastalıklarına karşı tedbir alınacaktır: Kimyasal etkilerin meydana getirdiği meslek hastalıları Tozlarla ortaya çıkan meslek hastalıkları Fiziksel ve mekanik nedenlerle meydana gelen meslek hastalıkları

50 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Kullanılan hammaddeden kaynaklanabilecek meslek hastalıkları İş kazaları ve meslek hastalıklarında karşı alınması gerekli tıbbi tedbirler ve ilk yardım malzemeleri: Kazan dairelerinin üstünde işçi çalışmaması gereklidir.

51 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin işlendiği, depolandığı yerlerin tek katlı binalarda veya binaların en üst katında olması gereklidir. Parlayıcı, patlayıcı maddelerin depolandığı yerlerin, meskun yerlere, kara ve demir yollarına, komşu araziye mesafelerinin yeterli emniyet mesafesinde olması gereklidir.

52 İŞYERİ BİNASINADA ALINACAK TEDBİRLER
Elektrik tesisatında tedbirler: Maden işletmeleri ve patlayıcı madde depoları ve işletmelerinde alınması gerekli özel tedbirler:


"İŞYERİNİN KURULUŞUNDA SABİT TESİSLERİNDE ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları