Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EMBRİYO SEÇİMİNDE ARRAY CGH Doç. Dr. Eray ÇALIŞKAN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi - Kök Hücre ve Gen Tedavileri Merkezi – Genetik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EMBRİYO SEÇİMİNDE ARRAY CGH Doç. Dr. Eray ÇALIŞKAN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi - Kök Hücre ve Gen Tedavileri Merkezi – Genetik."— Sunum transkripti:

1 EMBRİYO SEÇİMİNDE ARRAY CGH Doç. Dr. Eray ÇALIŞKAN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi - Kök Hücre ve Gen Tedavileri Merkezi – Genetik Ar-Ge Laboratuvarı

2 Preimplantasyon Genetik Tarama: Neden? Embriyoların implante olup yaşayamamasının 50% nedeni anöploidi Anöploidilerin 70%’i oositin ilk mayoz bölünmesi sırasında oluşur İyi morfolojisi olan blastokistlerin %30’unda anöploidi vardır

3 Embryo seçimi; morfolojik özellikler Daha iyi morfolojisi olan embriyolar daha fazla implante olurlar: yine de %20-30 Morfolojik olarak iyi kabul edilen embriyolarda anöploidi oranı 30-40%’dır: Başarısız embriyo implantasyonu, Düşük Trizomik bebek doğumu Preimplantasyon Genetik Tarama: Neden? Munne et al., RBM online, 2003

4 FISH TABANLI TECRUBE RKÇ’lar PGT’nın implantasyon oranı veya eve canlı bebek götürme oranını arttırmadığını göstermiştir Staessen et al 2004, 2008; Mastenbroek 2007; Hardarson 2008; Meyer et al 2008; Debrock 2009) ANCAK, FISH ilk jenerasyon teknolojidir 8 kromozom FISH – yüksek yanlış negatiflik 27% Merkezlerin embriyo biyopsisi tecrübesi? – Kutup cisimciği, 3. gün, blastokist Johnson et al, Hum Reprod, 2010

5 FISH TANISINDA YANLIŞ POZİTİFLİK Eğer FISH tanısı monozomi ise embriyoların 65%’i array CGH ile öploid bulunmuştur Eğer FISH tanısı trisomi ise embriyoların 47%’si array CGH ile öploid Eğer FISH tanısı kompleks anöploid ise embriyoların 63%’ü array CGH ile öploid Northrop et al, Hum Reprod, 2010

6 FISH teknolojisi FISH ile prob başına 2-3% allel dropout hızı 6 prob ile yanlış tanı hızı %12-18 8 prob ile yanlış tanı hızı %16-24 Allel dropout problemi Array CGH Tüm yanlış tanı oranı 2% Bir allelin rastgele kaybı Fazla amplifikasyon Az amplifikasyon Handyside 2004, Rendwick 2006, Spits 2006, Glentis 2009

7 SPONTAN DÜŞÜK DATASI BulguFREKANS 45,X18 Triploidi17 Trisomi 1616.4 Trisomi 225.7 Trisomi 214.7 Trisomi 154.2 Trisomi 133.7 Trisomi 183 Diğer trizomiler14.3 Tetraploidi6 Dengesiz translokasyonlar3 Diğer4 51%

8 PREIMPLANTASYON GENETİK TARAMA Kendiliğinden düşüklerde en sık rastlanan genetik anormallikler – Triploidi – Monosomi X – Trizomi 16 – Trizomi 22 – Tetraploidi – Trizomi 15 – Trizomi 21 FISH analizi ile sık tarananlar 13,18,21, X, Y – 14, 12 Tanı oranı 51%-%16 YTO

9 İN VİTRO YAŞAM? Düşüklerin analizi veya yaşayan anöploidiler transfer öncesi embriyolar hakkında çok az bilgi veriyor. Bazı anomaliler implante olabiliyor AMA Hiç implante olmayan veya daha düşük oranda implante olanlar? Bazı kromozomların anöploidiye daya yatkın oldukları dogması doğru mu?

10 2136 embriyo testi – Mark Hughes’un izniyle

11 224 embriyo testi – TÜMGEN-Kocaeli University Experience 8 probe FISH 45% Detection Rate Drop-out %16-24

12 GENETIK METHODLAR PCR – Polimeraz zincir reaksiyonu – Amplification of genes interested FISH – Floresan in situ hibridizasyon – Kromozoma özgü bazı gen bölgelerini farklı renkteki Florockromlarla işaretlemek CGH array – Oligonükleotid \ BAC array ile tüm genin taranması

13 46,XY,t(7;13)(q22;q12)46,XY,t(7;13)(q22;q12) q22- q12-

14

15 SNP

16 ARRAY CGH NEDİR? VE ne değildir?

17 44k = 44.000 prob 44.000 X 65bp =2.860.000bp 2.860.000= 3MB Genome = 3.000.000.000 Tüm genomun 1/1000’ini tarar OligoArray BACArray Tüm genomun 1/3000’ini tarar

18 Kontrol DNA Hasta DNA’sı Cy3 işaretlemesi Cy5 işaretlemesi Ko-Hibridizasyon Yıkama ve tarama Kalite Kontrolü ve Data analizi

19 CONTROLTEST 1.0 1.5 0.5

20 1.0 1.5 0.5 CONTROLTEST 1.0 1.5 0.5

21 1.0 1.5 0.5 CONTROLTEST

22

23 kutup cisimciği blastomere blastokist reciprokal translokasyon TÜMGEN ®

24 KUTUP CİSİMCİĞİ BİYOPSİSİ

25 Öploid

26 -16

27 +22

28 +15,-22

29 KARMAŞIK ANÖPLOİD

30

31 ARDIŞIK KUTUP CİSİMCİĞİ VE OOSİT VERİSİ Kocaeli Üniversitesi-TÜMGEN ® & Cambridge University- BlueGnome ®

32

33 Kutup Cisimciği 1 - öploid

34 Kutup Cisimciği 2 - öploid

35 Oosit - Öploid

36 Kutup Cisimciği 1

37 Kutup Cisimciği 2

38 KC 1 A - +15,

39 KC2 A - -2, -5, -9, -15, -21

40 Oosit A - +2, +5, +9, +15, +21

41 BLASTOMER ANALİZİ

42 Blastomer tek hücre- öploid

43 Blastomer tek hücre- anöploid

44 BLASTOKİST ANALİZİ

45 FISH SONUCU = Monozomi 17 İç Hücre Kitlesi Kutup Cisimciği 1 11 12

46 KC 1 Blastokist IHK 1

47 Öploid Trofoektoderm hücresi

48 Karmaşık Anöploidi Trofoektoderm hücresi

49 RESİPROKAL TRANSLOKASYON

50 t(3:11)

51 t(2;22)

52

53 -chr2

54 Dengesiz translokasyonlar t(2;22)(p12;11.22)

55 12 saat içinde sonuç -8p, -15

56 Kromozom görüntüsü -8p

57 12 saat içinde sonuç +8p, +22

58 Kromozom görüntüsü +8p

59 Lokus Analizi– Hastalıkların kontrolü

60 Embriyo seçiminde Array CGH in Klinik kullanımı Kopya sayısındaki değişkenlikleri tanımlar Konvensiyonel metodların sağlamasını yapar Anöploidi tanısında yararlıdır Delesyon ve dublikasyonları tanır Uniparental dizomi tanısını SNP temelli olarak yapar

61 Embriyo seçiminde Array CGH in Klinik kullanımı Klasik karyotipleme ile %100 uyumludur Klasik karyotipleme ile %100 uyumludur %10-30 ekstra bilgi sağlar %10-30 ekstra bilgi sağlar

62 ArrayCGH Avantajları

63 Array CGH’in kısıtlamaları Bazı dengeli translokasyonları atlayabilir Hala pahalı ama gittikçe ucuzluyor Yüksek çözünürlüklü tarayıcılara ihtiyaç vardır Üretici, dağıtıcı ve testi yapabilenler az sayıda

64 MOZAİK EMBRİYOLAR Önce trofoektoderm sonra İHK biyopsisi yapılınca 42.3% tüm hücreler öploid 30% tüm hücreler anöploid 32.4% si mozaik – 15.4% karışık farklı hücre dizilerinden oluşan anöploidiler, – 17% hem normal hem anöploid hücreler var. – Mozaik diploid– Toplamın %6’sında yani anöploid blastokistlerin %30 unda normal öploid iç hücre kütlesi var

65 Embriyo seçiminde array CGH kullanan Klinik Çalışma Sonuçları SonuçEmbriyo Grade ‘i Öploid111 222 331.5 Mozaik öploid11111 2222222 3331.9 Kaotik anöploid11 222 3331.7 Anöploid1111 2222 3332.2 Segment hataları111111 222 31.4 Johnson et al, Hum Reprod, 2010

66 Dengeli translokasyonlara bağlı tekrarlayan düşüğü olanlarda 28 çift 228 embriyo testi Test edilen embriyoların 16 % sı genetik olarak normal ET başına devam eden gebelik oranı 72% Fiorentino et al, Hum Reprod, 2011

67 2008 -2011 KUTUP CİSİMCİĞİ VEYA BLASTOMER BİYOPSİSİ Vakalar82 Hibridizasyon224 Anöploid embriyo oranı%68 Öploid embriyo oranı%32 Tüm embriyoları öploid olan hasta0% Tüm test edilen embriyoları anöploid olan hasta sayısı %19.5 (n=16)

68 GEBELİK SONUÇLARI Vakaların ortanca yaşı 41 (35-44) Daha önce 3 IVF başarısızlığı n= 21PR PET: 27% Parental translokasyonlar with RPL n= 15PR PET: 58% Anne yaşı 40 ve üzeri n= 23PR PET: 32% Vakaların ortanca yaşı 31 ( 26-34) Elektif= 23PR PET: 61%

69 SONUÇ Array CGH uygulamaları sonucunda PGT için yeni bir dönem başlamıştır Gelecekteki teknolojik gelişmeler array CGH uygulamalarını daha da geliştirecektir

70 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TÜP BEBEK MERKEZİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ GENETİK ANABİLİMDALI TÜMGEN ® TEKNOPARK ‘ARRAYLAND’


"EMBRİYO SEÇİMİNDE ARRAY CGH Doç. Dr. Eray ÇALIŞKAN Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tüp Bebek Merkezi - Kök Hücre ve Gen Tedavileri Merkezi – Genetik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları