Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ-

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ-"— Sunum transkripti:

1 6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ-

2 ÇOCUĞUN GELİŞİM ÖZELLİKLERİ
0 – 2 YAŞ BEBEKLİK DÖNEMİ 2 – 6 OYUN DÖNEMİ 6 – 12 OKUL DÖNEMİ 12 – 18 ERGENLİK DÖNEMLER BEDENSEL GELİŞİM ZİHİNSEL GELİŞİM PSİKOLOJİK GELİŞİM SOSYAL GELİŞİM

3 GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
YAŞANTI OLGUNLAŞMA ÖĞRENME

4 5.GELİŞİMDE BİREYSEL FARKLILIKLARIN OLMASI:
Her birey kendine özgü bir gelişim çizgisi gösterir.Çünkü bireylerin doğuştan getirdikleri özelliklerle, çevreden aldıkları etkiler farklıdır. Sınıflarınızdaki öğrencilerin boyları, cinsiyetleri, zekaları, kişilikleri, fiziksel görünüşleri, kısaca her şeyleri birbirinden farklıdır.

5 4.GELİŞİMİN İLK YILLARININ ÖNEMİ:
Çocuklar zihin gelişiminin üçte ikisini, sinir sisteminin gelişimini yaklaşık olarak beşte dördünü ilk beş yıl içerisinde tamamlar. Bazı kuramlara göre de aynı şekilde, temel kişilik özellikleri de ilk beş yıl içinde oluşur.

6 • Çocuk çevresini toptan algılar. Soyut ve mantıklı düşünemezler.
ZİHİN ve PSİKOLOJİK GELİŞİMİ • Bu çağda çocuğun zihin gücü ve belleği bir hayli gelişir. Çocukta somut düşünce tarzı hakimdir. • Duyguları ile düşünür. Gözlemler ve deneyler sonucu bir takım hükümler verebilir. • Çocuk çevresini toptan algılar. Soyut ve mantıklı düşünemezler. • His ve heyecanlarının etkisinde kalarak yargılara varır. Olayları objektif olarak eleştiremez.

7 • Sık kendini över. Bu dönemin sonunda kendi kusurlarını görmeye başlar ve eleştirir.
• Zaman ayarlayamaz,ilerisi için plan yapamaz. • Sayıları kavramaya başlar. Basit toplama, çıkarma hesapları yapar.

8 DİL GELİŞİMİ • Dil çok zenginleşir. Çocuk çok fazla kelime öğrenir. • Kolay harflerden başlamak yerine, çocuk için anlamlı olan cümle ve kelimelerden başlamak daha uygundur. • Sessiz okuması, sesli okumasına nazaran daha hızlıdır. • Bu çağın sonuna doğru yabancı dil öğrenmeye hazır hale gelir.

9 Bu yaştaki çocukların çoğunda, okuma ve yazmaya karşı ilgi uyandığı gibi, bu işleri kavrayabilecek düşünme ve görme güçleri gelişmiştir. Birinci sınıfta okuma ve yazmayı öğrenmeyen çocukların büyük bir kısmı, ikinci sınıfta bunu başarabilirler.

10 İLGİLER • Temsil oyunlarına ilgi, hayvanlarla ilgili temsiller, şarkılı temsillere ilgi devam eder. • Kızlar; büyükler gibi giyinmeye, evcilik oynamaya, erkekler ise şoförlük, pilotluk, askerlik gibi oyunlar oynamaya yönelirler. • Böceklere ve diğer hayvanlara da ilgi görülür.

11 MORAL GELİŞİMİ •İyilik ve kötülük kavramları, ana-babanın beğendiği ve beğenmediği davranışlar ile ilgili olarak değişir. Davranışlarının büyükler tarafından beğenilmesine önem verirler. Kusurlarını görmek onları endişelendirir. "Başkalarına zarar vermek kötüdür" gibi genel değer yargılarına varabilirler. Bu dönemde çocuklara hangi davranışların iyi veya kötü olduğunu tanıtmak faydalıdır.

12 DUYGUSAL GELİŞİM • En önemli duygusal ihtiyaçları sevilmek, beğenilmek, değer verilmektir. Anne, baba, öğretmen tarafından ne kadar ilgi ve şefkatle muamele görürlerse, ruh sağlıkları o kadar yerinde olur. • îlgi merkezi olma isteği kuvvetlidir. • Başarılı olma ihtiyacı kuvvetlidir. Gerçek başarılar elde edemezlerse hayali başarılarla övündükleri görülür. • Bu dönemde korku, öfke, kıskançlık, neşe, sevgi gibi duygular bir çocuğun gününü birbiri ardına doldurabilir. Duygusal halleri çabuk değişir.

13 ARKADAŞLARLA İLİŞKİLER
• Bu yaşta grup halinde oyun oynayabilirler. • Arkadaşlık kısa sürelidir. • Genellikle yakın arkadaşlarını kendi cinslerinden seçerler. • Fakir-zengin ayrılığı gözetmezler. fakat başka sınıf, okul ve çocuklarına karşı cephe alırlar. • Giyim, konuşma, zevk bakımından çocuk, arkadaşlarını taklit eder. rekabete girer. Sosyal yönden prestij kazanmak amacıyla güç gösterilerine girerler. Eşya ve aileleriyle övündükleri görülür.

14 AİLE İLİŞKİLERİ • Çoğu zaman kişiliğini gösterme, bağımsız olabilme çabasıyla inatçılık, dik başlılık, itaatsızlık olabilir. • Büyüklerinin her şeyi daha iyi bildikleri ve yaptıklarını düşünürler. Ana-babasını kendine örnek seçer. • Okulda günün önemli bir kısmını geçirmesine rağmen ana-babanın sevgi ve ilgisine ihtiyacı çok kuvvetlidir.

15 ÖĞRETMEN İLE İLGİLİ BÖLÜM
• Çocuk öğretmenine büyük ilgi ve hayranlık duyar. Kendini beğendirmek için elinden geleni yapar. • Çok görülen şikayet olayı, çok kere öğretmenin ilgisini çekmek için yapılır. • Tenkitler çocuklarda çok büyük etki yapar. Alay ve haşin şakalardan alınır

16 İLKÖĞRETİM OKULU 1. SINIF ÖĞRENCİSİ İÇİN; 6 YAŞ ÇOCUĞUNA KAZANDIRILMASI GEREKEN DAVRANIŞLAR

17 1- Eşyaları temiz ve düzenli kullanma, 2- Yatağını düzeltme, 3- Kıyafetlerini kendisinin giymesi ve çıkarttıklarını katlayıp yerine koyması, 4- Sabah temizliğine dikkat etmesi, dişlerini fırçalaması, 5- Oyuncaklarını toplaması, 6- Kardeşleriyle iyi ilişkiler içinde olması, 7- Büyüklerine karşı saygılı olması, 8- Annesine yapabileceği ev işlerinde yardımcı olması, 9- Verilen ödevi zamanında yapması, 10 -Eve gelen misafîr çocuklarına iyi davranması,

18 11- Oyuncaklarını paylaşması, 12- Vaktinde yatma ve uyuma, 13 - Tuvalet temizliğine dikkat etme, 14 - Problemlerini rahatlıkla söylemesi, 15 - Okula uyum sağlama, 16 - Evini, okulunu, yakın çevresini tanıma, 17 - Temel insan ilişkilerinde nasıl davranacağını bilme, 18 - Milli ve manevi değerlere karşı olumlu bir tutum geliştirme, 19 - Sağlık kuruluşlarını bilme, 20 - Trafîk kurallarını bilme,

19 21 - Toplu yaşama kurallarını bilme, 22 - Tabiat sevme, 23 - Boş zamanlarını iyi değerlendirme, 24 - Zaman kavramını bilme, 25 - Okuma ve dinlenme becerisi kazanma, 26 - Türkçe'yi doğru kullanma, 27 - Okuma alışkanlığı kazanma, 28 - Günlük hayatta kullanılan toplama ve çıkarma yapma, 29 - Zihinden hesaplar yapma,

20 30- Seviyeye uygun problem çözme, 31- Varlıklar arasındaki ilişkiyi kavrama, 32- Sesini doğru kullanma, 33- Duygu ve düşüncelerini resimle ifade etme, 34- Artık malzemeleri kullanarak resim yapma, 35- Günlük işlerim yürütecek kuvvet, Çeviklik ve dayanıklılık kazanma, 36- Sağlıklı büyüme ve gelişme ile ilgili kuralları öğrenme, 37- Oyunlarına kurallarına göre oynama,

21 1. VE 2. SINIFLARDAKİ ÇOCUKLAR
Doğal olarak hareketlidir,kolaylıkla coşar Elleriyle çalışmayı sever Öğrenmeyi sever Her an ön planda olmak ister İlgi yönü sınırlıdır,çok çabuk yorulur ,bıkar Yaptığı işten gurur duyar Kolaylıkla gururu zedelenir Her an beraber çalışmaları sevebilir veya nefret edebilir

22 1. VE 2. SINIFLARDAKİ ÇOCUKLAR
İmgeleme bağlı oyun ve öyküleri çok sever Öğretmen ve arkadaşlarının alışkanlıklarına özellikle önem verir Hala gizemli öz dünyasında yaşamaktadır Tutup,tadacağı yeni şeylerle ilgilenir Mekanik ve hareket yetenekleri olan şeylere ilgi duyar Her tür oyunu ,televizyonu ,bilgisayarı ,ailece gezmeleri ve resimli kitapları sever Aldatmaca oyunlarından zevk alır Tüm çabalarına kişiliğini katar

23 Bir geçiş dönemini oluşturan bu yaşta, bedensel ve psikolojik kaynaklı bazı temel değişiklikler dikkati çeker. Bu yaşta süt dişleri dökülürken, kalıcı ilk azı dişi çıkmaya başlar. Orta kulak iltihabına en sık bu yaşta rastlanmakta burun ve boğaz hastalıkları yine bu yaşta daha sık görülmektedir.

24 Okuma Alışkanlığı kazandırma
1- Evde kitapların varlığı, çocukların okumaya hazırlanmalarını garanti-lemektedir. 2- Ana-babalar çocuklarına kitaplar okuyarak, Okumanın değerini bilen canlı örnek olarak çocuklarını okumaya yönlendirebilir. 3- Çocuğa yönelik resimli kitaplar çocuğun ulaşabileceği yerde bulundurulmalı, çocuğun kitapla oynamasına ve sayfalanrını karıştımasma izin verilmelidir. Resimler üzerinde konuşmalar, tartışmalar yapılmalıdır. 4- Çocuğa basit hikayeler okumalıdır. Hikayeler üzerinde konuşulmalıdır.

25 5- Okunan hikaye ile çocuğun yaşadığı olaylar arsında ilişkiler kurulmalıdır.
6- Kitaptaki yazılanı göstermek, sembollerin bir anlamının olduğunu anlatmak çocukta öğrenme isteğini arttırır.


"6 YAŞ ÇOCUĞUNUN GELİŞİM DÖNEMİ ÖZELLİKLERİ-" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları