Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ “Türkiye’nin Verimlilik Merkezi” Gelibolu Sk. 5 Kavaklıdere 06690 ANKARA Tel: 0312- 4675590 Faks: 0312- 4273022

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ “Türkiye’nin Verimlilik Merkezi” Gelibolu Sk. 5 Kavaklıdere 06690 ANKARA Tel: 0312- 4675590 Faks: 0312- 4273022"— Sunum transkripti:

1 MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ “Türkiye’nin Verimlilik Merkezi” Gelibolu Sk. 5 Kavaklıdere 06690 ANKARA Tel: 0312- 4675590 Faks: 0312- 4273022 e-mail: ankara@mpm.org.tr web:www.mpm.org.tr

2 MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ KURULUŞ AMAÇLARI:  Yurt ekonomisinin verimlilik ilkelerine uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak önlemleri araştırmak ve bunların uygulamaya konmasına çalışmak,  Kamu ve özel kesim işyerlerinde verimliliği artıcı yöntemleri araştırıp bularak bunların uygulanmasını izleyip tavsiyelerde bulunmak,  Verimlilikle ilgili teknik yardımlar sağlamak, eğitim ve danışmanlık çalışmaları yapmak,  Verimlilikle ilgili bilgi ve metotları yaymak.

3 İLLER DÜZEYİNDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJELERİ AMAÇ “İlgili tüm kesim ve kuruluşların katılım ve desteklerinin sağlanarak, gönüllü KOBİ’lerde verimliliği artırmaya yönelik; eğitim, danışmanlık, verimlilik ölçme-izleme, yayın-tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, verimliliği etkileyen faktörler yelpazesinde araştırma çalışmaları yapmak, yayın, tanıtım ve sohbet toplantıları ile de toplumun farklı kesimlerinde verimlilik bilincinin gelişmesine yardımcı olmak ve illerdeki sanayiciler, işçiler, özel ve kamu kuruluşlarının yönetici ve çalışanları, üniversite, sanayi ve ticaret odalarının mensupları, öğretmenler ve öğrenciler arasında verimlilik bilincini yaymaktır”

4 è İstanbul Bölge Müdürlüğü GAZİANTEP-1998 KAYSERİ-1999 ÇORUM-1999 AFYON-2000 DENİZLİ -1998 BALIKESİR-2001 İLLER DÜZEYİNDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJELERİ MERSİN - 2003

5 VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJELERİ TOPLU SONUÇLARI

6 İlin seçimi Tanıtım toplantısı Hizmet talep formunun dağıtımı Talepte bulunan işletmelere ziyaret İşletmelerin seçimi Duyuruların yapılması Proje uygulamalarının başlatılması Araştırma çalışmaları Danışmanlık çalışmaları Halkla ilişkiler çalışmaları Eğitim çalışmaları Projenin tamamlanması Proje sunuş toplantısı Proje kitabının basımıı İzleme İLLER DÜZEYİNDE VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJESİ (VAP)

7 VAP KAPSAMI - 1 Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme Çalışmaları Seçilen işletmelerin bir kısmında uygun ölçme ve değerlendirme modellerinin kullanımı ile, verimlilik ölçme ve değerlendirme çalışmaları ve bu işletmelerin hepsinde ortak olan ölçüm sonuçlarına dayalı verimlilik ve performans göstergelerine dayalı firmalar arası karşılaştırmaların yapılması.

8 VAP KAPSAMI - 2 Danışmanlık Çalışmaları Kapsamı Danışmanlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen, farklı sektörlerde ve belirli kriterlere uygunluk gösteren imalatçı KOBİ'ler arasından seçilen işletmelerin; Verimliliklerinin artırılmasını, Maliyetleri düşürecek iş sistemlerinin yeniden tasarlanmasını, İş sistemlerinin başarı ölçütlerinin tanımlanarak ölçümüne yönelik alt sistemlerin kurulmasını, Kalitenin artırılmasını, İnsan kaynaklarının daha etken kullanılmasını, Örgütsel etkenliğin artırılması ile kurumsal yapıların güçlendirilmesini, Çalışma ortamının kalitesinin iyileştirilmesini, İşletmeler arası rekabetin olumlu yönde kanalize edilmesini ve yönetim fonksiyonunun güçlendirilmesini mümkün kılacak çalışmalar.

9 İşletmelerde verimlilik ile ilgili sorunların teşhisi, uygulanabilir çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve verimlilik artırma tekniklerinin yaygın ve etken bir şekilde kullanılmasını sağlayarak verimlilik düzeylerini artırmak. AMAÇ VERİMLİLİK DANIŞMANLIĞI

10 İŞLETME SEÇİMİNDE UYGULANAN KRİTERLER Zorunlu Kriterler è Gönüllülük è Üst yönetimin verimliliğe ve kaliteye önem veren, değişime ve gelişmeye açık olması. è Bilanço esasına göre defter tutulması è Maliyet muhasebesi kayıtlarının bulunması è Personel sayısının 20-200 arasında bulunması è MPM uzmanları ile birlikte çalışabilecek eleman tahsis edilmesi è İşletmelerin il merkezlerinde ve Organize Sanayi Bölgelerinde bulunması

11 VAP DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme Verimlilik Sorunlarının Teşhisi Organizasyon Geliştirme ve Performans Artırma Planlaması (OD/PIP) SWOT Analizi Organizasyonel Yeniden Yapılanma ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistem Geliştirme Kalite Sistemi Teşhis ve Değerlendirme Çalışan Memnuniyetinin Ölçülmesi Kurum Kültürünün TKY’ye Yatkınlığının Değerlendirilmesi Ekip Çalışmasında Etkenliğin Artırılması Ergonomik Analiz İş Düzenleme Üretim Planlama Maliyet Analizi Web Sayfası Tasarımı Internet Kullanımı Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

12 VAP KAPSAMI - 3 Eğitim Çalışmaları Seçilen işletmelerle diğer kurum ve kuruluşların üst, orta kademe personeli ile teknik personeline yönelik olarak, verimlilik artırıcı teknik ve yaklaşımlar konularında düzenlenecek 1-2 günlük eğitim programları ile, katılımcıların bu teknik ve yaklaşımları öğrenerek kendi kuruluşlarına taşımaları, aktarmaları ve kullanımını yaygınlaştırmalarının sağlanması.

13 VAP EĞİTİM ÇALIŞMALARI Çalışma Hayatının Kalitesinin Geliştirilmesi Stratejik Planlama ve Değişim Yönetimi Üretim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Yöneticilikte Yeni Yaklaşımlar İş Etüdünün Temel Kavramları Motivasyon Kalite Yönetimi, ISO 9000 Standartları Toplam Kalite Yönetimi İnternet Kullanımı Satış Teknikleri ve Müşteri İlişkileri Verimlilik Ölçme ve Değerlendirme Pazarlama Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Verimlilik

14 VAP EĞİTİM ÇALIŞMALARI Maliyet Muhasebesi Üretim Planlama ve Kontrolü Çalışma Sermayesi Yönetimi Yönetim Bilgi Sistemleri İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Hızlı Okuma Bilgisayara Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi 5S Endüstriyel Temizlik Malzeme İhtiyaç Planlaması Eğiticilerin Eğitimi Üretimde Verimlilik Artırma Teknikleri

15 VAP KAPSAMI - 4 Araştırma Çalışmaları Verimliliği etkileyen faktörler yelpazesinde, ilin gelişme potansiyelini ortaya koymak için; verimlilik ve kalite alt yapısı, rekabet gücü, teknoloji seviyesi, ihracat imkanları, istihdam yapısı, kapasite kullanımı ve pazarlama sorunları gibi konulara ışık tutmak amacıyla mevcut durumu ortaya çıkarmak.

16 VAP ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI Teknoloji (Makine-Teçhizat) Seviyesi Doğal Çevre Sorunları Ve Fırsatları Kalite Altyapısı Hammadde Tedarik Düzeninin İyileştirilmesi Başarı Açısından Girişimci Özellikleri İnsan Kaynakları Planlaması Kapasite Kullanım Sorunları Ürünler Bazında Pazarlama Sorunları Pazarlama Olanaklarının Geliştirilmesi Dünya Ticaretinde Yeni Teknik Korumacılık Uygulamaları Karşısında KOBİ'ler Rekabet Gücü

17 VAP KAPSAMI - 5 Yayın ve Tanıtım Etkinlikleri Kapsamı İl genelinde toplumun tüm kesimlerine yönelik olmak üzere verimlilik bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla; Verimlilik Sohbet Toplantıları, MPM Yayın Sergileri, “Çocuk Gözüyle Verimlilik” Konulu Resim Yarışması Basın Yayın Kuruluşları İle Ortak Çalışmalar etkinliklerinin düzenlenmesi.

18 GAZİANTEP VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLEN KOBİ’LER è Petmaksan Makine Sanayi è Pesan Makine Sanayi è Kursan Plastik Ambalaj San. è Örnek Makine Sanayi è Kuteks Tekstil Sanayi è Tanış Değirmen Makine San. è Özmaksan Isı Sanayi è Madeni İşler Çelik Döküm Küçük Sanayi Kooperatifi è Şahin Ağaç Vida Sanayi è Kaleoğlu Şirketler Grubu è Oral Tekstil Sanayi è Yentur Tekstil Sanayi è Aslansoy Tekstil Sanayi è Tanış Tekstil Sanayi è Güneydoğu Cam Sanayi è Canan Tekstil Sanayi è Şölen Çikolata Gıda Sanayi è Gökma Çikolata Gıda Sanayi è BCS Metal Sanayi è Gülyuva Sentetik Tekstil San.Naksan Plastik Sanayi è Mipsa Masura İmalat Sanayi è Koner Tekstil Konfeksiyon Sanayi è Güneş Tekstil Sanayi è Gürteks Tekstil ve Boya San. è Nurak Tekstil Sanayi è Özen Tekstil ve Boya Sanayi

19 è Troya Tekstil Sanayi è Askon Madeni İşler Sanayi è Denya Plastik Sanayi è Kanarya Tekstil Sanayi è Funiteks Tekstil Sanayi è Uğurlu Oto Cam Sanayi è Aysan Çelik Raf Sanayi è Şahlan Makina Sanayi è Denizli Jakar Sanayi è Ditaş Tekstil Sanayi è Sözboru Dekoratif Demir Sanayi è Gama-Teks Tekstil Sanayi è Erikoğlu Emaye Bakır Tel Sanayi è Abalıoğlu Yem Sanayi è Elsan Elektrik Sanayi è Azim Tekstil Sanayi è Abalıoğlu Yem ve İplik è Erikoğlu Tekstil Sanayi è Aytaş Ayakkabı Sanayi è Ekimtaş İnşaat Malzemeleri Sanayi è Seyran Gıda Sanayi è Başarı Tekstil Sanayi è Tümaş Mermer Sanayi DENİZLİ VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLEN KOBİ’LER

20 è Duduoğlu Makina Sanayi è Alapala Makina Sanayi è Cazgır Kazan İmalat Sanayi è Bilsar Tekstil Sanayi è Sanplast Elektro-Mekanik Sanayi è Altan Makine Sanayi è Altan Döküm Sanayi è Çenesizler Seramik Sanayi è Yuva Viyol Sanayi è Hayat Şırınga Tıbbi Aletler Sanayi è Hayat Ayakkabı Sanayi è Dost Gıda Sanayi è Uğur Makina Sanayi è Hitit Un Sanayi è As Kablo Sanayi ÇORUM VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLEN KOBİ’LER

21 è Isısan Isı Sanayi è Fark Tekstil Giyim Sanayi è Mekaş Makine Endüstriyel Kalıp Sanayi è Mesken Mobiilya Sanayi è Turkuaz Seramik Sanayi è Aferin A.Ş. è Çapar Makine Sanayi è M Grup Matbaacılık Sanayi è Minisan Otomotiv Makine Sanayi è Gürkan Büro Mobilyaları Sanayi è Gülsan Şekerleme Sanayi è Has Çelik ve Halat Sanayi è Kaysan Gıda Sanayi è Aspilsan Askeri Pil Sanayi è Ak Gıda Sanayi è Kaysu Su Arıtma Ltd.Şti. è Atlanta Tekstil Sanayi è Beyaz Saray Halı Sanayi è Elbak Elektrolitik Bakır Sanayi è Başkent Metal Sanayi è Öncel Tekstil Sanayi è Gümüşaylar Halıcılık Sanayi è Altın Mekik Tekstil Çorap Sanayi è Tamet Gıda Sanayi KAYSERİ VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLEN KOBİ’LER

22 è Özer Konveyor è Afyon Gıda (Süt) è Afyon Gıda (Yağ) è Gürmas Gürel è Gürel Tarım è Diler İnşaat è Çiftçiler è Oruçoğlu İçecek è Oruçoğlu Yağ è Avşar Emaye  Demmak è Demmer  Tureks è Hüdai Kaplıca è Afyon Santaş è Palalı Plastik è Dehşetiler Yem AFYON VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLEN KOBİ’LER

23 BALIKESİR VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLEN KOBİ’LER èAkçalar Orman Ürünleri èEğinlioğlu Zincir èMumcu Teneke èAkçaylar Makina èNarin İnşaat èSokol Tarımsal Ürünler èIrmak Zeytinyağı èBantaş èİşbir Elektrik èDöşemenler Tarım èGönder Deri İmalat èŞef Sarım èİmak Profil èAlkar Aluminyum èYersa Sentetik Dokuma èAydınlar Metal èTınaz Tarım èYemmak Makina èBalıkesir Elektromekanik èBalıkesir Yem èKocaman Balıkçılık èBekkiler Metal

24 MERSİN VERİMLİLİĞİ ARTIRMA PROJESİ DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİLEN İŞLETME VE KURULUŞLAR èAkdeniz Çivi ve Tel èAkdeniz Turizm Tekstil èArbel Bakliyat èArı Elektrik èAşut Fiberglas èAtaköy Palmiye Apart Otel èAvşarlar Kuruyemiş èAytekin Profil – Ferforje èAkdeniz Belediyesi èBerdan Makine èÇelkonsan èÇınar Tekstil èDeğirmenciler èDerya Otomotiv. èHasmak Endüstri èHazar Makine èIntertım èMedikar èMersan Kasa èMersin Makine èMersin Ticaret ve Sanayi Odası èMersin Gümrükleri Başmüdürlüğü èSeçil Plastik èSerdar Ambalaj èTargıd Tarım èTeknik Masura èVur-Mak èYaren Orman Ürünleri èYürekli Makine

25 “Türkiye’nin Verimlilik Merkezi” www.mpm.org.tr TEŞEKKÜR EDERİZ.


"MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ “Türkiye’nin Verimlilik Merkezi” Gelibolu Sk. 5 Kavaklıdere 06690 ANKARA Tel: 0312- 4675590 Faks: 0312- 4273022" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları